“REHISTRO NG WIKA NG MGA GANGISTER” SA DASMARIÑAS, CAVITE

“Grupo ng Tago ng Tago” (TNT)

Francisco Jr, Romeo M. Mendoza, Michael P. Mallanao, Benhur S.

Almirol, Jessheldon E. Bulahan, Ariel D. Ravanera, Carlo

REHISTRO NG WIKA NG MGA “GANG-ISTER” SA DASMARIÑAS, CAVITE Grupo ng Tago ng Tago (TNT) Pamantasang De La Salle – Dasmariñas

“Ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo at tonal kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbabago batay sa tono ng pagbigkas dito at sa pamamagitan ng tunog na hinugisan/binigyan ng mga makabuluhang simbolo (letra) na pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita na magagamit upang maipahayag ang mga kaisipan, saloobin at hangarin.” -Austero et al (1999)
I. INTRODUKSYON Ang wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Ito rin ang midyum na ginagamit sa maayos na paghahatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan ng dalawa o maraming tao na nakikipag-komunikasyon. Sa ating pang araw-araw ng pamumuhay, mahalaga ang mabuting komunikasyon sa bawat isa, sapagkat ito ang daan upang maiparating natin ang mga bagay-bagay na nais nating ipahiwatig o ipahayag sa ating kapwa gamit ang wika o linggwaheng ating nalalaman ayon sa grupong ating kinabibilangan. Dito Sinabi ni Austero et al (1999), ang wika ay ang natatanging sangkap at daan sa pakikipag-komunikasyon ng isang tao sa kanyang kapwa. At dahil sa ito lamang ang natatanging daan sa pakikipag-ugnayan, marapat lamang pahalagahan at bigyan pansin ang importansya ng paggamit ng isang tao sa wika. Ang wika ay tonal sapagkat dito ipinapahayag ng isang tao ang pagkakaunawa at pakiki-ugnay sa isang bagay. Dahil sa ang wika ay tonal na nagpapahiwatig ng iba’t-ibang sistema ng paggamit nito, mahalaga rin ito sapagkat ito rin ang nagiging daan ng pagkilala ng isang tao sa tono o tunog ng salita na kanyang naririnig sa isang pangkat ng mga tao sa isang partikular na lugar na nagbibigay daan upang makaangkop at makasabay sa sitwasyon. Maraming pangkat at grupo ng mga tao meron sa ating bansa na may kani-kaniyang wika o linggwaheng ginagamit sa pakikipag-komunikasyon na kanilang nakagisnan at nakasanayang gamitin na tinatawag nating Rehistro ng Wika.

Ang aming pangkat ay naglalayong malaman ang Rehistro ng Wika na ginagamit ng mga taong myembro o kabilang sa grupo ng mga Gang-ister sa Dasmariñas, Cavite na makakatulong upang maunawaan ang linggwaheng ginagamit ng nasabing pangkat. Ang Lungsod ng Dasmariñas na tinatawag rin Lungsod ng Dasma ay kilala bilang lugar ng mga Caviteño o matatapang na Pilipino at kilala rin bilang taguan ng mga kriminal o mga taong nagkasala sa batas. Ang Lungsod na ito rin ay nabibilang sa mga mabababang lugar. Dahil dito, ito rin ay kilala sa pag-aangkat ng mga pangunahing produkto mula sa mga kalapit na Lungsod. Ayon sa kasaysayan ng Lungsod, Ang pinagmulang ng pangalan "Dasmariñas" ay si Gómez Pérez das Mariñas", isang Kastilang Gubernador sa Pilipinas noong 1590 hanggang 1593. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang anak na si Luis Pérez das Mariñas ay naging gubernador mula 1593 hanggang 1596. Si Pérez das Mariñas ay nanggaling sa San Miguel das Negradas, Galicia (Espanya). Ang literal na kahulugan ng Dasmariñas ay mula sa mga marino, nanggaling sa wikang Galician. Ang Lungsod ng Dasmariñas na kadalasang pinaiikling Dasma ay isang unang klaseng bayan na naging isang ganap na lungsod na nasa lalawigan ng Kabite, Pilipinas. Naging lungsod ang Dasmarinas sa pamamagitan ng Republic Act 9723 na pinagkaloob ng pangulo noong Oktubre 15, 2009 at pinagtibay na naganap na plebisito noong nakaraang Nobyembre 26, 2009. Ito ay matatagpuan sa layong 30 kilometro timog ng Maynila. Ayon sa sensus noong 2007, mayroong 556,000 katao ang naninirahan dito, kaya naging pinakamaraming tao na bayan ito sa Cavite. Ito ay may sukat na 90.1 kilometro parisukat na matatanaw sa ibaba. II. METODOLOJI Ang pag-aaral at pagsasaliksik na ito ay aming ibinatay sa Teorya sa Tore ng Babel na mula sa teorya ng pinagmulan ng wika. Dito binigyan pansin ang pagkakanyakanya at pagkakawatak-watak ng tao dahil sa pagkakaiba-iba nila ng linggwahe na nahalaw mula sa Banal na Kasulatan. Ayon sa pagsasalaysay, noong umpisa’y iisa ang wika ng tao na biyaya ng Diyos. Dahil sa nagkakaunawaan ang lahat, napag-isipan nilang magtayo ng isang tore upang hindi na magkawatak-watak at upang mahigitan ang Panginoon. Nang nabatid ito ng Panginoon, bumaba Siya sa lupa at sinira ang tore. Nang nawasak na ang tore, nagkawatak-watak na ang tao sa kadahilanang nagkaiba-iba na ang wikang kanilang binibigkas kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundo . At upang makakolekta ng mga salitang ginagamit ng mga taong kabilang sa grupo ng mga Gang-ister, kami ay nagtungo sa mga piling lugar na aming napagalamang pinamumugaran ng mga grupong aming hinahanap tulad ng Area 1 na sakop ng H-2 kung

saan naroroon ang lugar ng mga Muslim o mas kilala sa Muslim Village. Dito nakilala namin ang tatlong lalaking tinuturing nilang pinuno dahil sila ay matatagal ng myembro ng kanilang samahan, sa katunayan ay isa sa kanila ay nakulong na. Dalawa sa kanila nagmula sa magkaibang lugar at isa naman ay dito na ipinanaganak, ang isa ay galing sa Manila, ang isa ay nagmula pa sa Bacoor na kapwa lumipat sa naturang lugar. Ang pakikisalamuhang aking ginawa ay semi-pormal kung saan ang tatlong lalaking aking naka-usap ay isinama at inalok na kumain sa isang maliit ng kainan o karendirya upang makuha ko agad ang kanilang tiwala at upang makuha rin ang mga salita o impormasyon na aking ninanais ng bukal sa kanilang loob. Ayon sa tatlong impormante, ang mga salita o linggwaheng kanilang nakasanayang ay nagmula pa sa kanilang mga pinunong pumanaw na o ang mga taong nagtatag ng kanilang samahan noong una pang panahon na nagpasalin-salin at nagsimulang madagdagan at mapalitan ng iba pang mga salita sa paglipas ng panahon at ibang mga salita na nagmula sa mga umanib bilang myembro sa kanilang grupo na nanggaling pa sa ibang lugar dito sa Dasmariñas at maging sa Maynila. Matapos ang aming uusapan at ang aking pakikipanayam ay isinama nila ako sa lugar ng kanilang pinagpupulungan upang pansamantalang makiisa sa kanilang pagpupulong at makapakinig ng ilang mga salitang kanilang ginagamit na aking hiniling bago ang aking pag-alis sa kanilang lugar. III. PAGLALAHAD NG DATOS Sa bawat grupo o samahan ng mga tao ay may mga bagay at angkop na mga salita na tanging sila lamang ang nakakaunawa o nakakaintindi. Ang mga salitang ito ay maaaring napagkasunduang buuhin, mga salitang datihan na ngunit binigyan ng bagong kahulugan at maaari namang mga salita na nagmula sa mga taong sa kanila ay minsan ng nagtungo at nanirahan na nagsisilbing tanda ng kanilang kinabibilangang lipunan, samahan o pangkat. Mahalaga ang pagkakaroon natin ng kaalaman sa mga rehistro ng wika na ginagamit ng mga gang-ister sapagkat ito ay makakatulong para madagdagan ang ating kaalaman at ideya sa mga salitang bago sa ating pandinig na tangi sa kanila lamang natin maririnig na siyang makapagdadagdag at ika-uunlad ng ating bokabularyo sa iba’t-ibang linggwahe upang magkaroon ng kakayahang makaunawa sa oras na tayo ay makaingkwentro o makatagpo ng taong gumagamit ng mga nasabing linggwahe. Ang mga termino o salitang nakasulat sa talaan ay may kaugnayan sa rehistro ng wika na ginagamit ng mga Gang-ister (GANGSTER). MGA SALITA Gang-ister MGA KAHULUGAN Kataga o pangalan ng isang grupong naglalayong ipagtanggol ang

Banakal Resbak Lolo Padel Kana Hirap o Sarap / Palo o Talik Pusakal Sumpak kosa G.M (Grand Master ) Masaker Hagad Krib Rendebu (Rendezvous) Shawty Kota Majik Magmajik Veterano Sibak Lagas Kalas Tecato Pana Soda Tirahin Birahin Gripo Ayspik Iangkas Hak Buwaya Grandma

kanilang lugar at grupong kinabibilangan at handang mamatay para dito. Pinaiikling salita na ang ibig sabihin ay Banatan kalye Paghihiganti sa kalaban ng naagrabyadong grupo Kahoy na kasing haba ng braso at kalahati ng lapad ng tabla na ginagamit pangpalo sa mga bagong saling myembro. Isa pang tawag sa lolo. Pangungursunada o pananakit sa isang taong walang atraso o kasalanan. Salitang ginagamit upang papiliin ang mga babaeng bagong sali. Mga myembro ng grupo na desperadong pumatay at walang pakialam mamatay. Mahabang bakal na bilog na ginagamitan ng bala ng shatgan na kanilang ginagamit bilang armas sa pakikipag-away na hinango sa armas na “shotgun”.(improbays) Tawagan ng mga myembro sa grupo Tawag sa pinuno ng kanilang grupo Sesyon kung saan binubug-bog ang mga bagong saling myembro Bahagyang pambubug-bog sa nahuling kalaban Tawag sa tahanan ng ka-myembro Mula sa salitang ingles na isinalin sa terminong tagalog na ang ibig sabihin ay ang kwartong pinagtatagpuan at pinagmimitingan Itinatawag sa kasintahang babae Eksaktong bilang ng taong isasali sa kanilang samahan ng datihang kasapi. Itinatawag sa bato o droga na kanilang ginagamit Ito ay salitang binabanggit kung sila ay magsisimula na sa paggamit ng bato o droga Myembrong bihasa na sa pagpatay Ito ay sinasabi kung may napatay o nabawas silang kaaway Ito ay sinasabi kung may napatay o nabawas sa kanilang grupo Isinisigaw upang makapagtago ang grupo sa tuwing may darating na pulisya Ito ay itinatawag sa myembrong nawili sa paggamit ng bato o droga. Armas na gawa sa maliit at matulis na metal na ginagamitan ng goma na kanilang ginagamit sa oras ng away na hinango sa sinaunang armas ng mga katutubo.(improbays) Tawag sa kokeyn o cocaine na isang uri ng droga Sinasabi ng pinuno kung mayroon silang papatayin Tawag sa pagsaksak sa kalaban Sugat na dulot ng pagsaksak Mahaba at matulis na bakal na ginagamit sa pagsaksak Tawag sa pakikipagtalik sa bagong saling babae sa grupo Itinatawag sa isang barangay tanod Itinatawag sa isang pulis Itinatawag sa pinunong babae

Grandpa Puser Dapa Urat Patak Rambol Jeni Gatas Nansi Puta Doctor Mata Senyorita Bagsak Tirik Bamper Piniser Dale Tirada Rayot Tarot

Itinatawag sa pinunong lalaki Itinatawag sa nagbebenta ng droga Itinatawag sa kanilang napatay na kalaban Itinatawag sa nagagalit na myembro Binabanggit ng myembrong nangungulekta ng pera upang makabili ng bato o droga Tawag sa malaking kaguluhan Itinatawag sa mariwana na isang uri ng droga Itinatawag sa alak Itinatawag sa magandang babae Isa pang tawag sa kasintahang babae Itinatawag sa nagsisinungaling na myembro Tawag sa myembrong nagbabantay sa kalaban Tawag sa maliit na baril na kanilang ginagamit sa pakikipag-away Tawag sa natutulog na tao Tawag sa taong nasubrahan ng paggamit ng droga Tawag sa babaeng malaki ang hinaharap Myembrong nagdadala ng armas sa kanilang pakikipag-away Sugat na natamo sa pakikipag-away Tawag sa paggawa ng kalokohan Tawag sa laban sa pagitan ng dalawang grupo Lasong nilalagay sa kanilang armas sa oras ng pakikipag-away

Ang ilang salita na makikita at mababasa sa talaan tulad ng Gang-ister, masaker, grand master, masaker, Rendebu, Majik, puser, ramble, bamper, Piniser, rayot, grandma at grandpa ay mga salitang ingles na isinulat lamang sa salitang o terminong tagalog kung saan binigyan ito ng panibagong kahulugan na sumisimbolo sa mga kasanayan na kanilang nauunawaan ayon sa kanilang pagbibigay-kahulugan. Ang pagbibigay ng bagong kahulugan sa salitang Buwaya na kilala nating bilang isang uri ng hayop at ang salitang Senyorita na mula sa salitang kastila na ang ibigsabihin ay magandang babae ay nabigyan din ng panibagong kahulugan ayon sa pagkakaunawa at paggamit ng grupong ito. Maliban sa mga salitang nabanggit, ang ibang pang mga salita na nakatala sa talaan ay nagmula na sa iba’t-ibang pagpapakahulugan ng probinsyang pinagmulan ng mga ito. Mayroon mang bago o luma sa ating narinig at pagbasa ay nananatili pa rin ang orihinal ng kahulugan ng mga salitang ito ayon sa ating pagkakaunawa at pagkakaintindi sa pangkat o grupo na ating kinabibilangan. IV. KONKLUSYON Ang tuwirang pag-aaral at pangangalap ng datos ng aming grupo ay pahapyaw na pagbibigay lamang ng kabatiran o kaalaman ukol sa rehistro ng wika na ginagamit ng mga gang-ister sa Dasmariñas, Cavite. Nailathala dito ang mga ibat-ibang wikang ginagamit sa larangaa ng nasabing paksa. Mahalagang ito ay malaman at mapag-aralan upang magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa ibat – ibang linggwahe meron sa

iba’t-ibang grupo o samahan ng tao sa ating bansa na nagmula rin sa ating pambansang wika tulad ng rehistro ng wika o linggwaheng ginagamit ng mga gang-ister. Dito natin mapapatunayan na ang ating wika ay tunay na buhay at mayaman sa kultura ng ibat-ibang samahan meron sa ating bansa. V. REKOMENDASYON 1. Subukang paghambingin ang Rehistro ng wika ng mga gang-ister meron sa iba pang lungsod at probinsya sa ating bansa. 2. Maghanap pa ng ibang grupo ng mga Gang-ister upang madagdagan pa ang mga impormasyong nakuha. 3. Magsagawa pa ng mas malawak na pananaliksik sa iba pang lugar tulad ng mga probinsya at malalayong lungsod meron sa manila. VI. MGA REFERENS A. Mga Aklat The New Illustrated Filipino-Filipino Dictionary with English Language (Revised Edition) Ekslusibong ipinamahagi ng: Encleare Foundation Inc. Berko G, (1973), The Development of Language. Boston University. AEA Belvez M, Ed. D. (1989), PAGBASA AT PAGSULAT: sa iba’t-ibang disiplina. Manila, Philippines.AEA B. On-line Source http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_wika_ayon_kay_Archibald_A._Hill http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kahalagahan_ng_wika ni Austero et al (1999), http://jhenpitz.multiply.com/journal/item/8 http://tl.wikipedia.org/wiki/Wikang_Filipino http://translate.google.com.ph/translate? hl=tl&sl=en&u=http://www.insideprison.com/glossary.asp&ei=m_XXS57yEM3rAeM7P mIBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CBYQ7gEwAw&prev=/search %3Fq%3Dterms%2Bof%2Bprisoner%26hl%3Dtl C. Otentikong material (Personal na Intervyu)

Awtentik na impormasyon mula sa mga taong myembro ng grupo ng mga gangister sa Lungsod ng Dasmariñas, Cavite ******** Anumang komento sa papel na ito ay may layang makapaglahad at makapagpahayag ng kanilang hinaing sa Hagaros_08@yahoo.com Mend0za_m1chael@yahoo.com A_sane_ss_15@yahoo.com Almirol_jessheldon@yahoo.com Sobra_na_ito@yahoo.com