Duc Ad Veritatem

Filipino 5 Banghay ng Aralin Unang Markahan Taon 2010-2011

PANGKALAHATANG PAMANTAYAN • Nabibigkas at nagagamit nang wasto ang mga salita ayon sa konteksto ng mga pangungusap. • Nalilinang ang kakayahan sa pagbuo ng kahulugan. • Napapunlad ang talasalitaan sa iba’t ibang malikhaing paraan • Napapaunlad ang kasanayan sa matalinong pagbabasa at makabuluhang pagpapahayag Tiyak na Layunin Paksa Pagpapahalaga 1. Natutukoy ang mga kayarian ng salita. 2. Nagagamit ang iba’t ibang kayarian ng salita sa pangungusap. 3. Naipapaliwanag ang kayarian ng mga salita. 4. Napapangkat ang mga salita ayon sa kayarian. 5. Natutukoy ang iba’t ibang uri ng panlapi. 6. Nailalahad ang mga pangyayari sa seleksyon. 7. Nailalarawan ang katangian ng mabuting mamamayan. WIKA Kayarian ng Salita • Payak • Inuulit • Tambalan • Maylapi PAGBASA Ang Resipe ng Pagiging Tunay na Pilipino Mga Kagamitan: PowerPoint Presentation Dice Hand-out Activity Sheet Sanggunian: Yaman ng Pamana p. 108-110 Laang Araw: 3 1. Naipapakita ang mga mabuting katangian ng isang mabuting mamamayan. 2. Nakikilala ang wika bilang sariling pagkakakilanlan.

Pamamaraan A. Pagganyak Tanungin ang mga bata: Anu-ano sa palagay ninyo ang katangian ng pagiging tunay na Pilipino? Sasagutin ang tanong sa pamamagitan ng pagpuno sa bilog ng mga katangiang sa palagay nila ay nagpapakita ng pagiging tunay ng Pilipino.

Iproseso ang Gawain at balikan pagkatapos basahin ang seleksyon. B. Paglalahad Bago Bumasa Pagpapalawig ng talasalitaan sa pamamagitan ng

pagpapakita ng mga larawan na nagpapaliwanag sa mga salitang; lakad-pagong kabungguang-balikat lakad-takbo anak-pawis kapit-kamay magtaingang-kawali Habang Bumabasa Tanungin: 1. Ano ang resipe? 2. Ano sa palagay ninyo ang ibig ihatid ng mga binitawang salita ni Dr. Jose Rizal na “kabataan ang pag-asa ng bayan.”? C. Pagtalakay Pagkatapos Bumasa Pagsagot ng mga tanong ng salita o pahayag. 1. Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? 2. Saan pumunta ang magkaibigan? 3. Ano ang paksa ng talumpati ng panauhing pangdangal? Pagbalik sa sagot ng mga mag-aaral mula sa unang Gawain. Suriin kung naayon ang mga sagot sa seleksyong binasa. Pagsagot ng AS mula sa Hand-out ng Pagbasa. Pagwawasto ng sagot. Kasanayang Pang-wika Pagbasa ng mga pangungusap na hango sa seleksyong binasa. 1. May kasabihan nga na hindi hadlang ang pagiging anak-pawis upang umunlad ang bansa. 2. Maging pantay-pantay tayo sa bawat isa. 3. Bilang pangwakas, kapit-kamay tayong magtulungan para sa bayan.

4. Hindi rin dapat kalimutan na ang matatanda ang pundasyon ng lipunan. Talakayin ang kayarian ng mga salita. Ang mga uri ng salita ayon sa kayarian ay payak, inuulit, maylapi, at tambalan. 1. Ang payak ay salitang-ugat o salitang walang panlapi, di-inuulit o di-sinasamahan ng ibang salita. Halimbawa: ganda, asal, laro 2. Ang inuulit ay salitang maaring ulitin nang buo ang salitang-ugat o di-ganap ang paguulit na maaring unang pantig lamang ng salitang-ugat ang inuulit. Halimbawa: anak-anakan, iisa, paruparo 3. Ang maylapi ay maaring magbago ang kahulugan ng salitang-ugat dahil sa pagkakabit ng panlapi sa salitang-ugat. Halimbawa: umpisa, tumalon, samahan 4. Ang tambalan ay binubuo ng dalawang salita na pinag-iisa ang kahulugan. May dalawang uri ng tambalang-salita:

a. Di-ganap ang tambalan kapag ang
kahulugan ng salitang pinagtatambal ay nananatili. Halimbawa: bahay-ampunan, tulay kawayan, kilos-reyna b. Ganap ang tambalan kapag bumubuo ng kahulugang iba sa kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal. Halimbawa: takipsilim, hatinggabi, bahaghari Ano ang kayarian ng mga salitang may salungguhit sa itaas? Ito ang mga ugaling dapat taglayin ng isang tunay ng Pilipino.

D. Pampayamang Gawain Mula sa kwentong binasa, hanapin ang mga salitang payak, inuulit, maylapi at tambalan. Ihanay ito sa tsart ayon sa kayarian. Payak Maylapi Inuulit Tambalan

E. Panlinang na Gawain a. Pagsagot sa mga AS bilang gawaing pang-upuan upang mapatibay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. b. Pagwasto ng mga sagot F. Paglalahat Ano ang iyong gagawin upang makatulong sa bansa? Ituloy ang mga pahayag sa pasalita o pagsulat sa kwaderno bilang Dyornal Entry No. 1. Kung ako ay isang doctor _______________. Kung ako ay lider ng samahang pang-kabataan ___________________. Kung ako ang pinakamatalinong mag-aaral sa aming paaralan o pangkat _______________. G. Ebalwasyon Pagbibigay ng maikling pagsusulit sa aralin. Pagwawasto ng pagsusulit. REPLEKSYON

Bb. Adai Liyah M. Gotiza PAREF Woodrose School

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.