Salita at Parirala at Pagbuo ng Pangungusap

Salita bumubuo sa pangungusap Parirala pinagsamang mga salita na walang buong diwa Halimbawa: maganda sapatos magandang sapatos magandang sapatos sa aparador

Pangungusap
y Pangungusap

- lipon ng mga salita na nagsaad ng buong diwa.
‡ Kung ang grupo ng mga salita ay walang buong diwa,

ito ay maaring parirala o sugnay lamang.

Bawat pangungusap ay may dalawang bahagi -- ang Simuno at Panag-uri. 1. Ang Simuno ay ang paksa o ang pinag-usapan sa pangungusap. May mga panandang si, sina kung tao ang simuno at ang o ang mga kung bagay, lugar o pangayayari.
2. Ang Panag-uri naman ang nagsasabi tungkol sa simuno.

y

Halimbawa: a. Ang pinaghugasan ng pinggan ay ipinandidilig ko ng halaman. Simuno: Ang pinaghugasan ng pinggan Panaguri: ay ipinandidilig ko ng halaman

b. Ginagamit ko ang basurahan nang maayos. Simuno: ang basurahan Panaguri: ginagamit nang maayos

Simuno at Panag-uri
1.Ang mangingisda ay nakahuli ng malaking isda. _____ 2. Namatay ang aso ni Pio dahil sa gutom . _____ 3. Magaganda ang tanawin sa aming probinsya . _____ 4. Palakpakan natin si Ginoong Perez . _____ 5. Napuntahan mo na ba ang bundok ng Banahaw? ___

Mga Uri ng Pangungusap
y

1. Pasalaysay - ang pangungusap kung naglalahad ito ng isang katotohanang bagay. Nagtatapos ito sa tuldok (.). Hal. Nakalimutan mo ang iyong aklat sa bahay. 2. Pautos - ang pangungusap kung nag-uutos at nagtatapos din ito sa tuldok (.). Hal. Pakikuha po ng sapatos ko sa may mesa.

Mga Uri ng Pangungusap
3. Patanong - ang pangungusap kung nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong (?). Hal. Sino ako? 4. Padamdam - ang pangungusap kung nagsasaad ng matinding damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam (!). Hal. Aba, may sunog!

Pasalaysay o Patanong
Panuto: Sabihin kung pasalaysay o patanong. 1. Sasama ako kay Adrian. 2. Si Lance ay mabait na bata. 3. Sasabay ka ba pag-uwi? 4. Maganda si Samantha. 5. Malinis ba ang iyong mga kamay? 6. Tama ba ang sagot mo?