Kasaysayan (History

)
Ang kasaysayan ang saksi ng panahon, ilaw ng katotohanan, ang buhay na paalala at ang guro ng buhay at nakapagdala ng balita mula sa nakaraan.

History 

Historia ²mula sa Griyegong salita na naglalaman ng mga tala ng mga tunay na pangyayari na may saysay at kabuluhan sa tao.

2 Bahagi ng Kasaysayan 

Pre- HistoricPre- Historic-bahagi ng kasaysayan na hindi direktang nasaulat ng tao ang mga tala. Artifacts Fossils 

Historic
ng kasaysayan na nasusulat Herodotus: ´Ama ng Kasaysayanµ 
Bahagi

B.C.E vs CE 
 B.C.E o Before Common Era o Before Christ. C.E o Common Era o mas kilala rin sa tawag na A.D o Anno Domini o ´the year of our Lordµ Nagsimula ang C.E o A.D pagkatapos ng B.C.E Pagkakaiba ng pagbilang ng taon sa B.C.E at C.E

Tatlong Panahon ng Kasaysayan ng Daigdig
1. Sinaunang Panahon Ancient 2. Gitnang Panahon Medieval 3. Makabagong Panahon Modern

Kahalagahan ng Kasaysayan  

Nagbibigay kaalamam sa nakaraan, maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang Maunawaan at mairespeto ang kultura ng ibang tao o pangkat. Maipagmalaki ang pinagmulang kultura

Mga teorya ayon sa Pinagmulan ng Daigdig 
 

Ayon sa Bibliya Ayon sa mga mito o Alamat Ayon sa Agham

Ayon sa Bibliya 
Mas

kilala sa tawag na Banal na teorya Creation Myths ² mga paniniwala at salaysay ukol sa bagay-bagay bagayCreationism ² sistema ng paniniwala na ang lahat ng mga bagay at materyal sa kalawakan ay nilikha ng isang diyos 

Ang

paglikha ay sa pamamagitan ng pamamaraang: kahima-himala pamamaraang: kahima(supenatural), makadiyos supenatural), (theistic), at maalamat (mythological) 

Ang

mga ito ay literal na halaw sa aklat ng Genesis ng Bibliya. Ayon sa creationism, ang mundo ay ginawa diumano ng Diyos sa loob ng anim na araw lamang Monotheism ² paniniwala sa iisang diyos. Animismo ² pagsamba sa mga espiritung naninirahan sa kalikasan.

Ayon sa Bibliya«

Ussher ² isang arsobispong Anglican ng Armagh sa Ireland; ipinahayag niya noong 1650 na ang paglikha ay naganap noong 4004 B.C.E. Ito y batay sa kanyang pagtutuos ng numerolohiya sa Lumang Tipan o Old Testament ng Bibliya. 
James 

Ang

kanyang kalkulasyon ay ginawa pang mas tiyak ni Dr. John Lightfoot, ang Master ng St. Catherine·s College sa Cambridge, England. Ayon sa kanya ang araw ng paglikha ay naganap noong ikasiyam ng umaga ng Oktubre 23. 

Ayon

sa kanya ang araw ng paglikha ay naganap noong ikasiyam ng umaga ng Oktubre 23. Ang kalkulasyong Ussher ² Lightfoot ay nagsasaad na ang mundo ay 6,000 taon pa lamang. 
Ang

mga fossils na natagpuan ay tumataliwas sa paniniwalang ito 

Diluvial

Theory ² sinubukang sagutin ng teoryang ito ang ukol sa mga fossils. Alinsunod sa teoryang ito, ang mga fossil ay walang iba kundi ang mga labi ng mga hayop na namatay bunsod ng malaki at malawakang pagbaha. 

George

Cuvier ² tinalakay niya sa kanyang Catastrophe Theory ang mga nakabaong fossil sa iba·t ibang magkakapatong na sedimentaryo ng bato. 

Sa

pagkamatay ni Cuvier, ilang kalkulasyon ang ginawa upang tukuyin ang tumapk na bilang ng mga kalamidad at mga kasunod na kaganapan sa paglikha ng Diyos. Sinasabing may naganap na 27 magkakasuno na paglikha; ang iba naman ay umabot sa 32 paglikha. 

James

Hutton ² ayon sa kanya, ang mga pwersang humubog sa daigdig sa nakaraan ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon.

Siyentipikong Teorya
Mula sa ekspertong pag-aaral pag-

Teoryang Nebular 
Si

Emmanuel Kant, isang pilosoper na Aleman ang nagpanukala noong hinggil sa pinagmulan ng daigdig. ang daigdig, pati na ang ibang nebula, ay nagtataglay ng gas. Sa simula, ito ay malamig, ngunit sa katagalan, ang mga partikulo sa loob ng nebula ay nag-uumpugan nagdahil sa puwersa ng grabidad na siya naming nagtulak sa mga ito 

Habang

umiigting ang masa, ito·y uminit ng uminit, hanggang sa ito·y naging bolang araw na naghahasik ng mga bolang gas na natanggal, dahil sa lakas ng ´centrifugalµ hanggang ang mga ito ay lumamig at naging planeta. Ito ay tinawag na ´Nebular Hypothesisµ. 

Ang

teorya ni Kant ay sinangsinangayunan ni Pierre Simon Marquis de Laplace, isang sayantist na Pranses noong 1796.

Solar nebula
isang napakalaking ulap ng mga gas na sinasabing labi ng isang sumabog na bituin. Ito ay patuloy na umiikot habang lumiliit at nauunat dahil sa pwersa ng gravity. Ang iba·t ibang bahagi ng solar system ay nabuo mula sa napakalaking ulap na ito. 

Noong

halos limang bilyong taon ang nakalipas, ang ulap na ito ay binubuo ng maliliit na bato at mga gas ay nagsimulang lumiit sa impluwensya ng sarili nitong grabitasyon. 

Ang

lumiliit na materyal na ito ay nagsimulang umikot ng mabilis na nagdulot ng pagpatag ng ulap na mistulang isang disc o plaka. Sa loob ng umiikot na mala-disc malana ito ay nagkaroon ng maliliit na pagbubuo ng mga nuclei kung saan nabuo ang mga planeta. 

Dahil

sa patuloy na rotasyon, ang ilang mga alikabok at mga gas ay nananatiling umiikot sa buong masa. Nang lumaon, ang mga natirang materyal ay naging walong planeta. Ang iba namang materyal ay naisabog sa kalawakan sa pamamagitan ng mga solar wind. Ang pagbubuo ng daigdig ay pinaniniwalaang naganap 4.6 bilyong taon na ang nakakalipas

oMatapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng atmospera ang daigdig at nagbago ang komposisyon nito na humantong sa kasalukuyan niting kalagayan. (78% nitrogen, 21% oxygen, at % argon, kabilang ang iba pang mga bakas ng carbon dioxide at water vapor.

Capture Theory halaw mula sa aksa ni James Jean. Ayon sa teoryang ito, sa pagdaan ng isang protostar sa araw, ito ay nagdulot ng matinding epekto sa mga nagaganap na pag-alon pag(tides) sa mismong araw. 

Kaakibat

nito ay ang pagkakaroon ng tinatawag na solar disruption sa araw. Ang mga pwersa ng alon (tidal forces) ay nagdulot ng pagkakatanggal ng ilang mga materyales mula sa araw sa hugis filament 

Dahil

sa haba at kawalang katatagan ng filament, ito ay nagkahatinagkahati-hati at nang lumaon ay nakabuo ang mga bulang ito ng tinatawag na protoplanet Ayon sa teoryang ito, ang mga planeta at kanilang pag-inog ay pagnabuo mula sa pangyayaring ito.

Big Bang theory 
ayon

rito, ang kalawakan ay umusbong diumano mula sa isang napakasiksik (dense) at napakainit na kalagayan halos 14 bilyong taon na ang nakalilipas. . 

Ang

lahat ng mga galaxy ay magkakapatong sa mga punto at ang puntong ito ay sumabog at kumalat ng magkakalayu-layo at magkakalayumabilisan 

Ang

kasalukuyang lokasyon at tulin ng velocity ng mga galaxy ay bunga ng pagsabog nito Ito ay halaw sa pag-aaral ng mga pagsiyentista, kabilang sina George Lemaitre at Carl Wilhelm Wirtz

Big Bang Theory

Steady State Theory 
ang

salitang Big Bang ay nagmula sa panuyang pagtawag dito ni Fred Hoyle sa pagpapanukala ng katunggali ng Big Bang Theory, ang Steady State Theory.

rito, panibagong sangkap (matter) ang nabubuo habang patuloy na nagsisilayo ang mga galaxy sa isa·t isa. Ang kalagayan ng kalawakan ay maihahalintulad sa anumang yugto ng panahon 
Batay

Mga Karagdagang kaalaman Karamihan sa mga heologo ay naniniwalang ang daigdig ay nasa 4.6 bilyong taon na. 

Kadalasang

hinahati ng mga siyentista ang kasaysayan ng daigdig sa apat na mahahabang panahon ² Precambrian, Paleozoic, Mesozoic at Cenozoic. Precambrian Era ² nagsimula sa pinakamatandang bato at nahati sa Hadean, Archea, at Proterozoic era o ancient life 

Mesozoic

Era ² ´middle lifeµ Nagtapos noong 65 milyon B.P. Saklaw nito nang 4% ng panahong heolohikal ng daigdig. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa Cenozoic Era o recent life at bumubuo sa tinatayang 1.5% lamang ng kabuuang edad ng daigdig 

Ang

Paleozoic, Mesozoic at Cenozoic ay nakapaloob sa Phanerozoic eon Nagsimula sa unang bahagi ng Paleozoic era na tinatawag na Cambrian Period 

Ang

penomenon ukol sa biglang pagsulpot ng mga hayop sa panahong Cambrian at Ordocivian ay tinatawag na Cambrian Explosion Sa pagtatapos ng Paleozoic era, nasaksihan ng daigdig ang pagkaubis ng maraming nilalang na tinatayang 90% ang nangamatay at nangawala sa panahon ng Permian 

Isang

teorya ukol sa pangyayaring ito ay ang pagtama ng kometa sa ating planeta