Mga Teorya Ayon sa

Pinagmulan ng Pilipinas

Mga Teorya 
Maka-Banal na Teorya Maka Ayon sa mito o mga Alamat Ayon sa Agham o Siyensya

MakaMaka-Banal na Teorya 

Ang paniniwala na nakabatay sa konsepto ng µcreationism´ na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha ng Diyos Nakabatay sa aklat ng Genesis 

Ang mundo ay nilikha ng Diyos sa loob ng anim na araw.

Ayon sa mga Mito o Alamat 

Bahagi ng mga kwentong bayan na nagpasalin salin sa bawat henerasyon. Mga Halimbawa ±Bagobo: Nilikha ng Diyos na si Melu ang daigdig mula sa libag ng kanyang katawan.

±Manobo: Ang daigdig ay mula sa mga kuko ng kanilang diyos ±Ilocano: Si Angalo (ang kanilang diyos) ang naglikha ng lahat ng bagay

±Ang Pilipinas ay nabuo mula sa pagpag-aaway ng Langit at Dagat

Ayon sa Agham o Siyensya 
Ito ay nakabatay sa pag-aaral na pagheolohikal Nakapaloob dito ang mga proseso na may kinalaman sa pagbubuo ng kapuluan at ng mga anyong lupa at anyong tubig

Mga Proseso sa Pagsisimula ng Kapuluan 

Diastrophism
±Isang proseso na may kinalaman sa paggalaw ng crust ng mundo kung saan ang isang bahagi ay tumataas kumpara sa iba

Ang prosesong ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pagtiklop (folding), pagkakaroon ng lamat ( faulting) at pagkiwal ng lupa (warping) 

Ang Sierra Madre at Zambales ay bunga ng prosesong ito.

Vulcanism 
Ang pagkakaroon ng hugis kono o cone ng mga bulkan at bundok ay resulta nito. Ito ay tumutukoy sa penomenong may kinalaman sa paggalaw ng molten rock mula sa ilalim ng mundo tungo sa ibabaw. 

Ang vulcanism ay nag-eepekto nagng mineralisasyon at pagputok ng bulkan Ang mineralisasyon ay proseso ng pagkabuo ng mineral sa pamamagitan ng kumbinasyon ng metal sa isa pang elemento.

Gradation 
Prosesong may kinalaman sa pagguho ng matataas na lugar at ang pagdeposito ng latak (sediments) sa ocean basin Ito ay nagbubunga ng pagkakabuo ng mga anyong lupa tulad ng lambak at talampas 

Nakapagbubuo rin ito ng mga anyong tubig tulad ng ilog, lawa, delta, rapids at talon. Ang Pasig River, Manila Bay at Pampanga River ay resulta ng gradation.

MakaMaka- Agham na Teorya sa pinagsimula ng Pilipinas 

Plate Tectonic Theory Asiatic Theory Pacific Theory Tulay na Lupa

Plate Tectonic 

Naniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng plate. Ang plate ay isang malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa 

Ang tectonic plate ay kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan Ang Pilipinas ay nabuo bunga sa paggalaw ng continental plate. Ito ay ang bloke ng bato na halos kasinlaki ng mga kontinente na nakapatong ang lupa 

Nabuo ang unang kapuluan ng Pilipinas sa panahon ng Cretaceous (100-65 milyong BCE). (100Ito ang Bicol, Leyte at Mindanao. Dahil sa paggalaw ng crust o kalupaan ng daigdig, paritkular ang Euroasian plate patungong Timog Silangan at ng Pacific plate patungong hilagang kanluran napalapit ang Pilipinas sa bahagi ng Kanluran ng Pacific plate 

Ito ay nagresulta sa paggalaw at paglitaw ng Luzon, Silangan at Gitnang Mindanao, Zamboanga at Kanlurang Mindanao. Sa simula naman ng Pleistocene (6- 10 milyong Taon BCE) naganap (6ang pagbaba ng lebel ng tubig sa dagat dahil pagyeyelo ng hilagang bahagi ng daigdig 

Ito ay nagbunga sa pagkakabuo ng Sunda Shelf na sakop ang Taiwan, Hilagang Pilipinas, Borneo, Sulu at Palawan Sa huling bahagi ng Pleistocene period natunaw ang mga yelo sa dagat at nagsimulang mabuo ang kasalukuyang Pilipinas.

Asiatic Theory 
Ipinanukala ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng continental plate ng Asya patungong timog na naging sanhi ng pagkakaroon ng China Sea Depression at nalukot ang dulo ng kontinente 

Ayon sa kanya, bago naganap tio, ang Pilipinas ay isang mataas na bahagi na nakalubog na kabundukan. Ang katibayan diumano ng teoryang ito ay nga pagkakahawig ng flora at fauna mg Pilipinas sa Asya at ang kabundukan ay sumusunod sa dalampasigan ng Asya na kadikit nito noon.

Pacific Theory 
Itinaguyod ni Dr. bailey Willis Ayon dito, ang Pilipinas ay nabuo sa pagsabog ng Pacific Basin. Ito ay dahil sa ang bato na bumubuo sa core ng ating kabundukan at kahawig ng mga batong nasa ilalim ng dagat 

Ang pagsabog sa bulkan sa ilalim ng dagat sa nakaraan at pagkaipon ng mga materyal na nanggaling sa bulkan ang siyang diumanong pinagmulan ng pagiging arkipelago ng Pilipinas. 

Ito rin ang pananaw na pinaniwalaan ni Dr. Fritjof Voss na ang Pilipinas ay lumitaw mula sa ilalim ng dagat at habang gumagalaw ang manipis na Pacific crust paibaba at patuloy naman na ang Pilipinas ay tumataas hanggang sa kasalukyan. 

Dahil sa ang Pilipinas ay matatagpuan sa malalaking fault nagkaroon ng malalakas na lindol na naging daan ng paglitaw ng Pilipinas mula sa ilalim ng dagat

Tulay na Lupa 
May tulay na lupa na dating nagdurugtong sa mga kapuluan Ang tulay na lupa ay pinaniniwalaang lumitaw noong Panahon ng Yelo kung saan ang lebel ng tubig sa dagat ay bumababa dahil sa naging yelo ang tubig 

Sa pag-init ng panahon ang pagtulay na lupa ay lumubog muli. Sinasabing ang mga tulay na lupa ay nagdugtong sa BorneoBorneoPalawan, Taiwan- Hilagang TaiwanLuzonLuzon-Mainland Asia at MindanaoMindanao-Celebes.