MGA LIKAS NA YAMAN NG PILIPINAS

Konsepto ng Likas-Yaman tumutukoy Likassa mga materyal na bagay na may halagang ekonomiko na di gawa ng tao kundi makikita sa kapaligiran tulad ng tubig, lupa, kagubatan, bundok

Mga uri ng likaslikasyaman a. Yamang-lupa Yamangb. YamangYamangtubig c. YamangYamanggubat