PANGKAT NG TAO SA LIPUNAN NG MGA SINAUNANG PILIPINO

LUZON

Maharlika Datu

Timawa

Alipin Nama— mahay

Kasama ng Datu

Saguiguilid

dATU
• Pinuno ng Pamahalaan • Punong Tagapagbatas/ tagapagpaganap/ tagapaghukom • Punong panghukbo at panrelihiyon • Pinuno ng gawaing pangkabuhayan/ panlipunan

timawa
1. Kasama ng Datu sa digmaan 2. Tagasagwan ng bangka 3. Nagdadala ng sandata ng Datu 4. Tagatikim ng alak para sa Datu 5. Tumutulong sa pagtatanim ng palay ng Datu 6. Malayang tao/may karapatang agrikultural

Aliping namamahay
1.Nakabukod ang tirahan 2.May karapatang magsaka at magkaroon ng sariling ari-arian 3.Naglalagay ng pagkain at katulong ng Datu sa paglalayag nito. 4.Tumutulong lamang kung kailangan

Aliping saguiguilid
1.Pinakamababang uri ng tao 2.Nakatira sa bahay ng Datu at gumagawa ng lahat ng bagay 3.Mula sa Datu ang ikinabubuhay 4.Kapag nakapag-asawa na ay maaaring bumukod at manilbihan na lamang tulad ng aliping namamahay

visayas

Datu
Ayuey

Timawa

Alipin

Tumarampuk Tumataban

visayas

Ayuey Tumarampak Tumataban
Nanilbihan tulad ng aliping saguiguilid
1. Nakakauwi sa bahay pagkatapos ng gawain 2. Bigas ang ibinabayad sa paninilbihan
Gumagawa lamang kung may pagtitipon o kasayahan sa tahanan ng Datu

MINDAnao

Malai-i-Bangsa

Alipin

Mabubai-Bangsa

mindanao
Malai-i-Bangsa

1.Binubuo ng mga: • Sultan • Mayamang Datu • Pinakamalapit na kamag-anak

mindanao
Mabubai-Bangsa

Pangkaraniwang tao Mga magsasaka Gumagawa ng bahay Mangangalakal ng iba’t ibang produkto

mindanao

Alipin
Pinakamababang pangkat ng tao Wala silang ari-arian Maaaring bilhin at ipagbili