KARAPATAN NG MAMIMILI

Pagbibigay ng sapat na karapatan at pamamaraan para sa mga hinaing at reklamo ukol sa kalakal at serbisyo .CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES Mga Layunin: 1. 7394. Pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa 2.A. Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya 4. Pagbibigay proteksyon laban sa mga mapaglinlang at di patas na pamamaraan 3.R.

Karapatan sa kaligtasan 3.MGA KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 2. Karapatan sa impormasyon 4. Karapatang makapamili .

Karapatang magkaroon ng kaaya-ayang paligid . Karapatang magwasto ng pagkakamali 7. Karapatan para sa edukasyong pangmimili 8. Karapatan sa representasyon 6.5.

3. .TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI 1. Maging responsable sa kanyang pamimili at pagdedesisyon Suriin at siyasatin ang bibilhing mga produkto Maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing 2.

Makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan 5.MGA PAGPIPILIAN a. REPLACEMENT 4. Maisulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto . REPAIR c. REFUND b.

Department of Education . National Consumer Affairs Council ( NCAC) 2. Department of Trade and Industry 3. Department of Agriculture 4.MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN 1.

Price tag d. Warranty c.DTI Sinisiyasat ang mga ss: a. Packaging . Metrification ( bigat at timbang) b. Labeling e.

Bargain sales. printed flyer . billboard. Hulugang pagbabayad.´ 50% ´ 2. Paanunsyo ² media.Buy one take one 4. Promosyon.installment 3.PATAKARANG PANGNEGOSYO 1.baratilyo.

Demonstration effect ² pagpapakita ng paraan ng paggamit at pakinabang sa produkto . Asosasyon ² paggamit ng mga sikat o kaayaayang personalidad 2.PAANUNSYO AT EPEKTO NITO SA PAGKONSUMO 1. Bandwagon effect ² nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng pangkat ng mamimili . popular choice 3.

Pag-uulit-ulit ² maiikli ngunit paulit-ulit sa loob ng 15 segundo o bawat commercial break 6. Mga Pagpapatotoo ² testimonials . binitiwang pagpapahayag. Presyur ² may layuning madaliin ang pagpapasya ng mamimili. pagpapatoo o testimonya ng mga tao 5.4. ´ Avail now while supplies lastµ .

Pag-apela sa emosyon ² madaling maantig ang damdamin o emosyon ng tao sa pamamaraang ito 8. Paggamit ng Islogan ² maikling pahayag ma hamon o tema ng produkto : Nokia. Snob Effect ² gustong magiging kaiba o hindi kabilang sa mga pangkat ng tao.7.connecting lives 9. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful