KARAPATAN NG MAMIMILI

Pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa 2. 7394.R. Pagbibigay ng sapat na karapatan at pamamaraan para sa mga hinaing at reklamo ukol sa kalakal at serbisyo . Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya 4.A. Pagbibigay proteksyon laban sa mga mapaglinlang at di patas na pamamaraan 3.CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES Mga Layunin: 1.

Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 2. Karapatan sa kaligtasan 3. Karapatan sa impormasyon 4.MGA KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatang makapamili .

Karapatan para sa edukasyong pangmimili 8. Karapatang magkaroon ng kaaya-ayang paligid .5. Karapatan sa representasyon 6. Karapatang magwasto ng pagkakamali 7.

.TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI 1. 3. Maging responsable sa kanyang pamimili at pagdedesisyon Suriin at siyasatin ang bibilhing mga produkto Maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing 2.

REPLACEMENT 4. Maisulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto .MGA PAGPIPILIAN a. Makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan 5. REFUND b. REPAIR c.

Department of Trade and Industry 3. Department of Education .MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN 1. Department of Agriculture 4. National Consumer Affairs Council ( NCAC) 2.

Packaging . Metrification ( bigat at timbang) b.DTI Sinisiyasat ang mga ss: a. Price tag d. Labeling e. Warranty c.

PATAKARANG PANGNEGOSYO 1.´ 50% ´ 2.installment 3.baratilyo. billboard. Bargain sales. Hulugang pagbabayad. printed flyer .Buy one take one 4. Paanunsyo ² media. Promosyon.

Demonstration effect ² pagpapakita ng paraan ng paggamit at pakinabang sa produkto . Bandwagon effect ² nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng pangkat ng mamimili . popular choice 3. Asosasyon ² paggamit ng mga sikat o kaayaayang personalidad 2.PAANUNSYO AT EPEKTO NITO SA PAGKONSUMO 1.

binitiwang pagpapahayag. ´ Avail now while supplies lastµ . Mga Pagpapatotoo ² testimonials . pagpapatoo o testimonya ng mga tao 5.4. Presyur ² may layuning madaliin ang pagpapasya ng mamimili. Pag-uulit-ulit ² maiikli ngunit paulit-ulit sa loob ng 15 segundo o bawat commercial break 6.

7. Snob Effect ² gustong magiging kaiba o hindi kabilang sa mga pangkat ng tao.connecting lives 9. Pag-apela sa emosyon ² madaling maantig ang damdamin o emosyon ng tao sa pamamaraang ito 8. Paggamit ng Islogan ² maikling pahayag ma hamon o tema ng produkto : Nokia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful