KARAPATAN NG MAMIMILI

A.R. Pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa 2. Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya 4. Pagbibigay proteksyon laban sa mga mapaglinlang at di patas na pamamaraan 3. Pagbibigay ng sapat na karapatan at pamamaraan para sa mga hinaing at reklamo ukol sa kalakal at serbisyo . 7394.CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES Mga Layunin: 1.

Karapatan sa kaligtasan 3. Karapatan sa impormasyon 4.MGA KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 2. Karapatang makapamili .

Karapatan sa representasyon 6. Karapatang magwasto ng pagkakamali 7. Karapatan para sa edukasyong pangmimili 8.5. Karapatang magkaroon ng kaaya-ayang paligid .

3. . Maging responsable sa kanyang pamimili at pagdedesisyon Suriin at siyasatin ang bibilhing mga produkto Maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing 2.TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI 1.

MGA PAGPIPILIAN a. REPLACEMENT 4. Makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan 5. REPAIR c. Maisulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto . REFUND b.

Department of Education . Department of Trade and Industry 3. Department of Agriculture 4. National Consumer Affairs Council ( NCAC) 2.MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN 1.

Metrification ( bigat at timbang) b.DTI Sinisiyasat ang mga ss: a. Packaging . Warranty c. Labeling e. Price tag d.

billboard.PATAKARANG PANGNEGOSYO 1. Bargain sales.Buy one take one 4. Paanunsyo ² media. printed flyer . Promosyon.´ 50% ´ 2. Hulugang pagbabayad.baratilyo.installment 3.

Demonstration effect ² pagpapakita ng paraan ng paggamit at pakinabang sa produkto . popular choice 3. Asosasyon ² paggamit ng mga sikat o kaayaayang personalidad 2. Bandwagon effect ² nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng pangkat ng mamimili .PAANUNSYO AT EPEKTO NITO SA PAGKONSUMO 1.

binitiwang pagpapahayag.4. Pag-uulit-ulit ² maiikli ngunit paulit-ulit sa loob ng 15 segundo o bawat commercial break 6. Presyur ² may layuning madaliin ang pagpapasya ng mamimili. ´ Avail now while supplies lastµ . pagpapatoo o testimonya ng mga tao 5. Mga Pagpapatotoo ² testimonials .

. Pag-apela sa emosyon ² madaling maantig ang damdamin o emosyon ng tao sa pamamaraang ito 8.7. Paggamit ng Islogan ² maikling pahayag ma hamon o tema ng produkto : Nokia.connecting lives 9. Snob Effect ² gustong magiging kaiba o hindi kabilang sa mga pangkat ng tao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful