KARAPATAN NG MAMIMILI

R. Pagbibigay proteksyon laban sa mga mapaglinlang at di patas na pamamaraan 3.CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES Mga Layunin: 1. Pagbibigay ng sapat na karapatan at pamamaraan para sa mga hinaing at reklamo ukol sa kalakal at serbisyo . 7394. Pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa 2.A. Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya 4.

Karapatan sa impormasyon 4.MGA KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 2. Karapatan sa kaligtasan 3. Karapatang makapamili .

5. Karapatan para sa edukasyong pangmimili 8. Karapatang magwasto ng pagkakamali 7. Karapatan sa representasyon 6. Karapatang magkaroon ng kaaya-ayang paligid .

3. Maging responsable sa kanyang pamimili at pagdedesisyon Suriin at siyasatin ang bibilhing mga produkto Maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing 2. .TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI 1.

Maisulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto . REPLACEMENT 4. Makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan 5. REFUND b. REPAIR c.MGA PAGPIPILIAN a.

National Consumer Affairs Council ( NCAC) 2. Department of Agriculture 4. Department of Trade and Industry 3. Department of Education .MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN 1.

DTI Sinisiyasat ang mga ss: a. Metrification ( bigat at timbang) b. Labeling e. Warranty c. Packaging . Price tag d.

printed flyer .installment 3. Bargain sales. Hulugang pagbabayad.baratilyo. Promosyon.Buy one take one 4. billboard.PATAKARANG PANGNEGOSYO 1. Paanunsyo ² media.´ 50% ´ 2.

Bandwagon effect ² nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng pangkat ng mamimili .PAANUNSYO AT EPEKTO NITO SA PAGKONSUMO 1. Demonstration effect ² pagpapakita ng paraan ng paggamit at pakinabang sa produkto . popular choice 3. Asosasyon ² paggamit ng mga sikat o kaayaayang personalidad 2.

pagpapatoo o testimonya ng mga tao 5. Pag-uulit-ulit ² maiikli ngunit paulit-ulit sa loob ng 15 segundo o bawat commercial break 6.4. ´ Avail now while supplies lastµ . Mga Pagpapatotoo ² testimonials . binitiwang pagpapahayag. Presyur ² may layuning madaliin ang pagpapasya ng mamimili.

Paggamit ng Islogan ² maikling pahayag ma hamon o tema ng produkto : Nokia. Pag-apela sa emosyon ² madaling maantig ang damdamin o emosyon ng tao sa pamamaraang ito 8.7. Snob Effect ² gustong magiging kaiba o hindi kabilang sa mga pangkat ng tao.connecting lives 9. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful