KARAPATAN NG MAMIMILI

Pagbibigay proteksyon laban sa mga mapaglinlang at di patas na pamamaraan 3. Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya 4. Pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa 2.R. Pagbibigay ng sapat na karapatan at pamamaraan para sa mga hinaing at reklamo ukol sa kalakal at serbisyo .A.CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES Mga Layunin: 1. 7394.

MGA KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 2. Karapatan sa kaligtasan 3. Karapatan sa impormasyon 4. Karapatang makapamili .

Karapatang magwasto ng pagkakamali 7. Karapatang magkaroon ng kaaya-ayang paligid . Karapatan sa representasyon 6.5. Karapatan para sa edukasyong pangmimili 8.

. Maging responsable sa kanyang pamimili at pagdedesisyon Suriin at siyasatin ang bibilhing mga produkto Maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing 2.TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI 1. 3.

REPAIR c. Makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan 5. REPLACEMENT 4. REFUND b. Maisulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto .MGA PAGPIPILIAN a.

MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN 1. National Consumer Affairs Council ( NCAC) 2. Department of Agriculture 4. Department of Education . Department of Trade and Industry 3.

Labeling e. Price tag d. Warranty c. Metrification ( bigat at timbang) b.DTI Sinisiyasat ang mga ss: a. Packaging .

Promosyon. Paanunsyo ² media. billboard.installment 3.baratilyo.PATAKARANG PANGNEGOSYO 1. Bargain sales. printed flyer .Buy one take one 4. Hulugang pagbabayad.´ 50% ´ 2.

Asosasyon ² paggamit ng mga sikat o kaayaayang personalidad 2. Bandwagon effect ² nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng pangkat ng mamimili . Demonstration effect ² pagpapakita ng paraan ng paggamit at pakinabang sa produkto .PAANUNSYO AT EPEKTO NITO SA PAGKONSUMO 1. popular choice 3.

4. pagpapatoo o testimonya ng mga tao 5. Mga Pagpapatotoo ² testimonials . Presyur ² may layuning madaliin ang pagpapasya ng mamimili. Pag-uulit-ulit ² maiikli ngunit paulit-ulit sa loob ng 15 segundo o bawat commercial break 6. binitiwang pagpapahayag. ´ Avail now while supplies lastµ .

Snob Effect ² gustong magiging kaiba o hindi kabilang sa mga pangkat ng tao.connecting lives 9. Pag-apela sa emosyon ² madaling maantig ang damdamin o emosyon ng tao sa pamamaraang ito 8. . Paggamit ng Islogan ² maikling pahayag ma hamon o tema ng produkto : Nokia.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful