KARAPATAN NG MAMIMILI

7394. Pagbibigay proteksyon laban sa mga mapaglinlang at di patas na pamamaraan 3. Pagbibigay ng sapat na karapatan at pamamaraan para sa mga hinaing at reklamo ukol sa kalakal at serbisyo . Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya 4.R.CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES Mga Layunin: 1.A. Pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa 2.

Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan 2. Karapatan sa kaligtasan 3. Karapatang makapamili .MGA KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatan sa impormasyon 4.

Karapatang magkaroon ng kaaya-ayang paligid . Karapatang magwasto ng pagkakamali 7. Karapatan para sa edukasyong pangmimili 8. Karapatan sa representasyon 6.5.

3. .TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI 1. Maging responsable sa kanyang pamimili at pagdedesisyon Suriin at siyasatin ang bibilhing mga produkto Maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing 2.

REFUND b. Maisulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto . REPLACEMENT 4.MGA PAGPIPILIAN a. REPAIR c. Makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan 5.

National Consumer Affairs Council ( NCAC) 2. Department of Agriculture 4. Department of Education .MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN 1. Department of Trade and Industry 3.

Packaging . Labeling e.DTI Sinisiyasat ang mga ss: a. Warranty c. Metrification ( bigat at timbang) b. Price tag d.

Paanunsyo ² media.´ 50% ´ 2.baratilyo.Buy one take one 4.installment 3.PATAKARANG PANGNEGOSYO 1. billboard. Bargain sales. Hulugang pagbabayad. printed flyer . Promosyon.

Demonstration effect ² pagpapakita ng paraan ng paggamit at pakinabang sa produkto .PAANUNSYO AT EPEKTO NITO SA PAGKONSUMO 1. popular choice 3. Asosasyon ² paggamit ng mga sikat o kaayaayang personalidad 2. Bandwagon effect ² nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng pangkat ng mamimili .

´ Avail now while supplies lastµ . Presyur ² may layuning madaliin ang pagpapasya ng mamimili. binitiwang pagpapahayag. pagpapatoo o testimonya ng mga tao 5.4. Pag-uulit-ulit ² maiikli ngunit paulit-ulit sa loob ng 15 segundo o bawat commercial break 6. Mga Pagpapatotoo ² testimonials .

connecting lives 9. Pag-apela sa emosyon ² madaling maantig ang damdamin o emosyon ng tao sa pamamaraang ito 8. . Snob Effect ² gustong magiging kaiba o hindi kabilang sa mga pangkat ng tao. Paggamit ng Islogan ² maikling pahayag ma hamon o tema ng produkto : Nokia.7.