ANG TOPOGRAPIYA NG PILIPINAS Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, talampas at baybayin

.

Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan. Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa.

b) Tubig

Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga

look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon. ang Philippine Deep na may 32. lawa. lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. talaba. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan.000 talampakan ang lalamim. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. mayroon din itong mga ilog. halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. .bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Bukod sa mga dagat. alimango.