Bryan Christofer Magahis Saraza BSED IIA

Rizal and Other Heroes June 23, 2010

Ang Batas Rizal at Pagkapili sa Bayani ng Lahi
I. Ano ang Batas Rizal?


Hunyo 12, 1956- pinagtibay ang Batas ng Republika Blg. 1425 at tinawag itong Batas Rizal. Agosto 16, 1956- Naipanukala kaagad ito bilang tugon ng Lupon ng Pambansang Edukasyon sa pangunguna ng tagapangulo na si Senador Jose P. Laurel Sr. Nasasaad sa batas Rizal na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ng dalubhasaan. Ano ang layunin ng Batas Rizal? Maikintal sa isipan ng bawat mag-aaral na sa mga akdang isinulat ni Rizal nagmula ang simulain ng kalayaan at nasyonalismo Maipaunawa na ang mga simulain, mithiin, kaisipan at pagpapahalaga sa kalayaan ng bayan ay mga naging dahilan ng kamatayan ni Rizal. Mailahad nang maayos ang mga katangian, kaasalan kakayahan at pagkatao ni Rizal gayundin ang kanyang kaisipan at mga ideya nang sa gayon, malinang ang kagandahang-asal, disiplinang pansarili, mga sibikong Gawain at pagkamabuting mamamayan.

 II. 1. 2. 3.

III. 

Paano napili si Rizal bilang Pambansang Bayani? Mga Nagpasiyang pumili ng isang pambansang bayani na magiging huwaran ng mga mamamayang Pilipino. 1. Komisyoner William Howard Taft 2. W. Morgan Shuster 3. Bernard Moises 4. Dean Warcester  ng Pilipinas.  Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, dalubhasa sa Antropolohiya at teknikal na katulong ng Komisyon,napagkasunduan ng lupon na maging pamanatayan sa pagpili ang mga sumusunod: 1. Pilipino 2. Yumao na 3. May matayog na  1. 2. 3. 1. 2. 3. Marcelo H. del Pilar Graciano Lopez Jaena Heneral Anyonio Luna  Dahilan ng pagkapili kay Rizal Siya ang kauna-unahang Pilipinong umakit upang ang buong bansa ay magkaisang maghimagsik laban sa mga Kastila. Larawan ng Kapayapaan Ang mga Pilipino ay sentimental Ang Buhay at Pag-aaral ni Rizal 4. 5. pagmamahal sa bayan 4. May mahinahong damdamin Emilio Jacinto Jose Rizal 5. Henry Clay Ide 6. Trinidad Pardo de 7. Gegorio Araneta 8. Cayetano Arellano 9. Jose Luzurriaga

Pinagpasiyahan nila na si Dr. Jose Rizal ang nararapat na maging pambansang bayani

Maliban kay Rizal may limang pangalang pinagpilian at ito ay sina:

Sa Binan Hunyo. Ang Unang Guro. 3. 4. Bayolohiya. 1. Sa Santo Tomas at ang kanyang buhay Pag-ibig Mga Babae sa Buhay ni Rizal Julia(Minang).Abril 1877 Segunda Katigbak – unang pag-ibig at unang kabiguan – Disyembre 1877 Bb. IV. 7. Tiyo Jose Alberto ( kahalagahan ng aklat) at Tiyo Gregorio (pagpapahalaga sa sining) III. 4. Huling Taon sa Ateneo – Nagkamit ng pinakamataas na grado sa lahat ng asignatura-Pilosopiya. Sa Calamba. tatlong tiyuhin na sina Tiyo Manuel (pagpapalakas ng katawan).Padre Jose Bech  *Paghula sa Pagpapalaya sa Ina   * Hunyo 16. Kimika at Wika.I.  1. II.Justiniano Aquino Cruz Unang pakikipag-away Pag-aaral ng Pagpinta Araw-araw na buhay Pagtatapos ng Pag-aaral Ang Kawalang Katarungan sa Ina ng Bayani Ang Pagbitay sa Tatlong Paring Martir Sa Ateneo Hunyo 10. 1869-nagtungo si Rizal sa Binan 1870. 5.Ang kanyang ina. VI. V. 2. 1875. Maestro Lucas Padua at Leon Monroy.      Mga Inupahang Guro – Maestro Celestino.naging interno siya sa Ateneo * Padre Francisco de Paulo Sanchez  VIII.pinag-aral sa Binan Guro. VII. L ( Jacinta Laza) Leonora Rivera . 1872 Padre Magin Fernando Padre Manuel Burgos Ang sistemang Edukasyon ng mga Heswita Imperyo Romano ( interno) Imperyo Carthagena ( externo) Emperador (pinakamahusay na estudtante) Tribuna (pangalawang pinakamahusay) Dekuryon ( pangatlo) Senturyon ( pang-apat) Tagapagdala ng bandila (panglima) Unang Taon ni Rizal sa Ateneo (1872-1873) Pangalawang taon (1873-1874) Pangatlong Taon-isang medalya lamang sa Latin ang kanyang nakamit Ikaapat na Taon *Unang Guro.unang nag-aral si Rizal sa Calamba at Binan. 6. 2. 3.

3.A La Juventud Filipina(Sa kabataang Filipina) Pebrero 1880 A Filipinas (Sa Pilipinas) “El Consejo de los Dioses” Disyembre 8.dulang isinulat ni Rizal na itinanghal sa Ateneo 1881 – isinulat ang tulang alay kay Padre Pablo Roman(Rektor ng Ateneo) Mga Dahilan ng Pag-alis ni Rizal sa UST) hindi na siya nasisiyahan sa mga pamamaraan ng pagtuturo sa UST ibig niyang magpakadalubhasang mabuti upang mapagaling ang mga mata ng kanyang mahal na ina may hangarin siyang masaksihan at mapag-aralan ang kabuhayan ng mga tao sa Europa. 8.natamo ang lisensya sa panggagamot buhat sa Pamantasang Sentral ng Madrid. IX. 2. 4. 13. 1878 –kumuha ng pagsusulit sa pagka-agrimensor Nobyembre 25 1881. 17.  1878. 7. 1884. 9.nakamit ang lisensya 1879. 12.Kumuha ng kursong Medisina Kumuha pa rin siya ng bokasyonal sa Ateneo upang maging mahusay na agrimensor Mayo 21. 10. 11. 16. 2. 5. 6. 1. 1880 Junto Al Pasig( Sa Tabi ng Pasig). 27 Hunyo 1887 Kaligirang Kasaysayan ng Noli MeTangere I. 15. Ideya ng Pagsulat  Dahil sa pagbasa niya ng Uncle Toms Cabin ni Harriet beecher Stowe(Sinasabi rin na naging inspirasyon niya rin sa pagsulat ang nobelang “The Wondering Jew ni Eugenio Sew”) na naglalarawan sa kaawa-awang kalagayan ng mga . Biyahe Patungong Maynila Paglisan Paglalakbay Sa Singapore Mga Panaginip ni Rizal Sa Point De Galle Sa Colombo Patungong Suez Sa Marseilles Sa Port Bou ( hangganan ng Espanya at Pransaya) Sa Barcelona Sa Paris Sa Madrid Hunyo 21. • 14. Buhay sa Espanya Buhay sa Heidelberg Pagdating sa Vienna –Mga Dalaw na Ipinagbilin Roma. 3. Mga Paglalakbay         1.

(Noo’y isa pa siyang estudyante ng Universidad Central de Madrid) II. pag-asa. uri ng pamumuhay. 1887.pinagmalupitang alilang Negro. Maiulat ang kalagayang panlipunan. 6.1885pagkaraan makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid.Marso 21. III.Ang Berlin Buchdruckrei-Action-Gesselschaft ang may pinakamababang singil-300 piso para sa 2000 sipi ng nobela.Sinimulan at natapos angb kalahati ng Noli. Abril hanggang Hunyo 1886. 5. Maipaliwanag ang pagkakaiba ng tunay sa di-tunay na relihiyo. Mailarawan ang mga kamalian. masasamang hilig. Maihayag ang maling paggamit ng relihiyon na ginawang dahilan o sangkalan sa paggawa ng masama. karaingan at kalungkutan. Madrid. ( May sakit at walang pera. nawalan na siya ng pagasang mailathala ito kaya sa kanyang desperasyon ay muntik na niyang ihagis sa apoy ang manuskrito).Natapos ang mga huling kabanata  Berlin. 4. inalis niya ang ilang bahagi ng manuskrito kasama na ang buong kabanata ng “Elias at Salome”   Pebrero 21. Kasama niya si Viola sa pagsarbey ng murang imprentahan. Para makatipid sa gastos ng pagpapalimbag. inayos ni Rizal ang kanyang nobela.  Si Viola. pinahiram din niya si Rizal ng panggastos sa pang-araw-araw. Paris.  Natapos ang pagpapalimbag ng Noli. mga paniniwala. Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang nobela.ginawa ang huling rebisyon ng manuskrito ng Noli. (1886)  Pagkaraan ng kapaskuhan. Ang mga ay ang mga sumusunod: 1.natapos ang huling sangkapat Wilhemsfield. Tagapagligtas ng NoliPumayag na tustusan ang pagpapalimbag ng Noli. 1887 – Natapos ang Noli at handa na upang mailathala.taglamig ng Pebrero 1886.naisip ni Rizal na maghanda ng isang nobelang maghahayag ng mga paghihirap ng mga kababayan sa ilalim ng mga mapang-aping Espanyol. Dahilan ng Pagsulat ni Rizal ng Noli Me Tangere Ipinaliwanag ni Dr Jose Rizal sa Kanyang liham sa matalik na kaibigang si Dr. mithiin o adhikain. kapintasan at kahirapan sa buhay. . Ang Pagsulat ng Noli   Pagtatapos ng 1884. 3. Ang huli ay gumamit ng pamahiin at banal na salita upang makuha ang salapi at mapaniwala ang mga tao sa mga baga-bagay na mahirap matanggap. Mailantad ang kasamaang nakukubli sa karingalan ng pamahalaan. punagpatuloy niya ang pagsusulat at natapos niya ang kalahati ng pangalawang hati   Alemanya. Matugon ang paninirang puring ipinaratang ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. 2.

1887 – binigay ni Rizal ang proof ng Noli. lumulan ng bapor sa Marseilles. naglalaman itong supersibong pahayag na kumakalaban sa pamahalaan athindi dapat basahin sapagkat mortal na kasalanan ang basahin ito.” Hindi Ito Orihinal na ideya ni Rizal kung Hindi nakuha niya ito sa Bibliya. sapagkat karamihan ng mga pangyayaring negatibo tungkol sa ginagawa nilang pamamahala sa simbahan at pakikialam sa pamahalaan ay malinaw na nailarawan ni Rizal. 1887. Marso 29.  Ang pamagat ng Nobela – Ang Noli Me Tangere ay isang pariralang Latin na ang ibig sabihin ay “Huwag Mo Akong Salingin. sa mga Kastila lalo na sa mga kababayang Pilipino ni Rizal. Ang kaguluhang Likha ng Noli Ne Tangere Isang katotohanan na malaki ang epekto ng nobelang Noli Me Tangere sa bansa. Ayon sa mga kumakalaban sa nobela. . 3. V. IV. magtanung-tanong kung bakit wala siyang mabalitaan tungkol kay Leonor Rivera. Nakapagpagising ito ng mga damdamin ng mga Pilipino sapagkat pawang katotohanan ang laman nito. Ang Pag-uwi ni Rizal sa Pilipinas Noong Hulyo 3. 2.  Mga kadahilana ng kanyang pag-uwi: 1. ooperahan niya ang mata ng kanyang ina mapagsilbihan ang mga kababayang matagal ng pinagmamalupitan ng mga Kastila alamin kung gaano nakaapekto ang kanyang isinulat sa mga Pilipino at Espanyol sa Pilipinas. panulat na ginamit niya at komplementaryong sipi kay Viola tanda ng pasasalamat. Nakapagpagalit naman ito sa mga Kastila lalo na sa mga Prayle. Pransya si Rizal upang umuwi sa Pilipinas sa kabila ng babala sa kanya ni Paciano na huwag umuwi dahil sa mga pagbabanta sa kanyang buhay. 4.