KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA

 

WIKA ± nag-uugnay ng sambayanan. Pangulong Manuel L. Quezon pangulo at kinatawan ng Pilipinas napaghulo na dumating na ang takdang panahon upang tayo¶y magkaroon ng isang pambansang wika. gumawa ng paraan upang maisakatuparan ang itinadhana ng ating Saligang Batas.

Komisyoner Wilfredo Villacorta: ³Ito po ang isang umiiral na wikang pambansa. Sinasabi rin natin na mayroong isang wikang umiiral na pinalawak at pinaunlad na tinatawag na Filipino at ang formalisasyon nito ay kailangang isagawa sa sistemang pangedukasyon at iba pa.´ . Ito ay isang Lingua Franca. subalit hindi nangangahulugan na dahil hindi pa ito formalisado ay hindi ito umiiral. 1986 ang mga pahayag at paliwanag ng iba¶t ibang delegado sa Komisyong Konstitusyonal na kabilang ang mga sumusunod: . na Pilipino na P. at ang nukleo nito ay Pilipino«sapagkat ito ay isa nang malaganap na umiiral na wika.PAANO IPINALIWANAG NG MGA DELEGADO SA KOMISYONG KONSTITUSYONAL NG 1986 ANG WIKANG FILIPINO NANG KANILANG TALAKAYIN AT PAGTIBAYIN ANG TADHANANG PANGWIKA NG KASALUKUYANG KONSTITUSYON? Nakalahad sa katiktikan ng Pulong ng Komisyong Konstitusyonal (CONCOM) noong Setyembre 10.

at ang Filipino ay batay sa Pilipino.´ . Palalawakin lamang ang saklaw ng Pilipino. Kaya nga¶t ang Pilipino ay batay sa Tagalog.PAANO IPINALIWANAG NG MGA DELEGADO SA KOMISYONG KONSTITUSYONAL NG 1986 ANG WIKANG FILIPINO NANG KANILANG TALAKAYIN AT PAGTIBAYIN ANG TADHANANG PANGWIKA NG KASALUKUYANG KONSTITUSYON? Komisyoner Ponciano Bennagen: Kailangan nating pagkaroon ng isang midyum ng komunikasyong magbibigkis sa atin at iyon ay ang Filipino. Ito ay batay sa Pilipino.´ Komisyoner Francisco Rodrigo: ³Itong Filipino ay hindi isang bagong kinatha o kakathaing lenggwahe. na binigyang kahulugan ng isang pangkat ng mga pantas sa wika at mga organisasyong pangwika bilag isang lumalawak na versyon ng Pilipino.

1937.  . Memorandum Pangkagawaran Blg.MGA KATAWAGAN O PARIRALANG GINAMIT SA PAGTUKOY SA WIKANG PAMBANSA BAGO ITO TINAWAG NA FILIPINO ³Pambansang wika ng Pilipinas na batay sa Tagalog´ -unang pariralang ginamit sa pagtukoy sa wikang pambansa sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. Konstitusyon ng 1937 -nagtatadhana na dapat magsagawa ng mga hakbang ang Batasang Pambansa tungo sa paglinang at formal na pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging ³Filipino´. 7 -nag-aatas sa paggamit ng katawagang ³Pilipino´ sa pagtukoy sa wikang pambansa upang maikintal sa wikang pambansa ang di mapapawing katangian n gating pagkabansa. Quezon noong Disyembre 30. 134 na inilagda ng Pangulong Manuel L.

1936 Surian ng Wikang Pambansa . Seksyon 3 Pambansang Asemblea Pangulong Manuel L. Quezon Batas Komonwelt Blg 184 Nobyembre 19.PAANO NAGSIMULA ANG PAGLINANG NG WIKANG PAMBANSA? - Konstitusyon ng 1935 Artikulo XIV.

Cecilio Lopez Kagawad (Hiligaynon) -.Filemon Sotto Kagawad (Tausug). de Veyra Kalihim at Pinunong Tagapagpaganap (Tagalog) -.Santiago A. Salas Rodriguez Kagawad (Ilokano) -. Fonacier Kagawad (Bicol) -. Perfecto Kagawad (Cebuano) -.Hadjie Butu . Kinatawan sa mga wika ng mga minoryang Pilipino -.Jaime C.MGA BUMUBUO NG UNANG LUPON NG SURIAN NG WIKANG PAMBANSA - Tagapangulo (Samar-Leyte) -.Casimiro F.Felix B.

malakas ang potensyal para sa pag-aasimilasyon ng mga wikang banyaga. Mga Misyonaryong Kastila ± ang Tagalog daw ay sinasalita nauunawaan din iyon ng ibang naninirahan sa ibang isla. Frank Blake ± ang wikang Tagalog daw ang siyang nababagay sa yaman at flexibility para sa pag-unlad ng panitikan. Doherty ± nagsabi na ang Tagalog ay may kapasidad na maging behikulo ng pagpapatuloy ng kulturang katutubo. Prayle Domingo Navarete ± natutuhang magsalita ng Tagalog nang walang gaanong hirap. Henry Barlett ± ang Tagalog daw ay mas malawak sa base. . Mga Banyagang Iskolar ± napatunayan na ang Tagalog ang siyang pinakamalawak na dayalekyo sa bansa. David J.MGA BINANGGIT NG MGA BANYAGANG ISKOLAR TUNGKOL SA WIKANG TAGALOG    Professor Apolinar Parale ± madali raw matutong magsalita at makaunawa ng wikang Tagalog.

PAANO NAGSIMULA ANG PAGTUTURO NG WIKANG PAMBANSA SA MGA PAARALAN? *Kautusang Tagapagpaganap Blg. 1940) nilagdaan ni Pangulong Manuel L. 263 (Abril 1. 1940 sa pamamagitan ni Jorge Bocobo. ang wikang pambansa ay itinuro sa mga paaralang sekundarya at normal . 1 s. 1940 ang pambansang wika ay tinuro sa pribado at pampublikong paaralan *Kautusang Pangkagawaran Blg. Quezon na nagpapahintulot sa pag-iimprenta ng Diksyunaryo at ng Balarila ng wikang pambansa *Hunyo 19.

ang Ingles at Filipino ang magiging ofisyal na wika. 1946 *Konstitusyon ng 1973 ³Hangga¶t walang ibang itinatadhana ang batas. ang mga ofisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at hangga¶t walang ibang itinatadhana ang batas. Ingles. 1940) ang wikang pambansa ay ipinahayag bilang ofisyal na wika simula Hulyo 4.´ .´ *Kasalukuyang Konstitusyon (Konstitusyon ng 1987) ³Para sa mga layunin ng komunikasyona at pagtuturo. 570 (Hunyo 7.PAANO NAGING WIKANG OFISYAL ANG WIKANG PAMBANSA? *Batas Komonwelt Blg.

ANO ANG NAGING DESISYON NG HUKUMAN SA KASO TUNGKOL SA WIKANG PAMBANSA NOONG 1963 LABAN SA MGA OFISYAL NG PAMAHALAAN NA GUMAGAMIT AT NAGPAPALAGANAP NG FILIPINO? Pinawalang-saysay ng Hukumang Unang Dulugan ng Maynila ang kaso na sinang-ayunan ng Hukuman ng mga paghahabol at ng Kataastaasang Hukuman. .

5 ± nagtatagubilin na magsagawa ng hakbang upang malaganap ang pag-awit sa Filipino ng pambansang awit.  . Kautusang Tagapagpaganap Blg.MGA LEGAL NA BATAYAN PARA SA KASALUKUYANG PAMBANSANG AWIT O LUPANG HINIRANG SA FILIPINO Kautusang Pangkagawaran Blg. 60 ± nag-aatas na ang pambansang awit ay dapat awitin sa wikang Filipino. 5 ± pag-awit ng Lupang hinirang Memorandum Blg.

POPULASYON NG PILIPINAS NA NAKAUUNAWA. NAKAKABASA.nakakasulat 86% . AT NAKASUSULAT SA WIKANG FILIPINO   92% .nakakabasa 83% .nakakapagsalita 82% .kabuuang sambayanan na nakapagsasalita sa wikang Filipino .nakauunawa sa wikang Filipno 88% . NAKAPAGSASALITA.

edipisyo at tanggapan ng pamahalaan ay pangalanan sa Pilipino.24) -nagtatadhana na nag lahat ng gusali. Okt.ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA Proklama Blg. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 12 serye 1954 na sa pamamagitan nito¶y inilipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taun-taon simula ika-13 hanngang ika-19 ng Agosto. Marso) -nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa simula sa Marso 29 hanngang Abril 4 taun-taon sang-ayon sa tagubilin ng Surian ng Wikang Pambansa. Proklama Blg. 96 (1967.23) -nasusog sa Proklama Blg.  . 186 (1955. Set. 12 (1954.

199 (1968. Marso 27) . Memorandum Sirkular Blg. 96 -iniaatas din na ang mga letterhead ng mga kagawaran.nagbibigay-diin sa pagpapairal ng Kautusang Tgapagpaganap Blg. kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles.ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA  Memorandum Sirkular Blg. tanggapan at mga sangay ng pamahalaan ay nararapat na nasusulat sa Pilipino. 172 (1968. -iniaatas din na ang pormularyo ng panunumpa sa tungkulin ng mga pinuno at empleyado ng pamahalaan ay sa Pilipino gagawin. . Agosto 5) -nananawagan sa mga pinuno at empleyado ng pamahalaan na dumalo sa mga seminar sa pilipino na idaraos ng Surian ng Wikang Pambansa sa lahat ng purok pangwika.

277 (1969. sa lahat ng ofisyal na komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan. Memorandum Sirkular Blg. kawanihan.ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA Kautusang Tagapagpaganap Blg. 199 na nananawagan sa mga pinuno at empleyado ng pamahalaan na dumalo sa lahat ng pook ay masaklaw ng kilusang pangkapulungan sa pagpapalaganap ng Wikang Pambansa. tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Pilipino hangga¶t maari sa Linggo ng Wikang Pambansa at pagkaraan nito. 187 (1968. Agosto 7) -bumabago sa Memorandum Sirkular Blg.  . Agosto 6) -nag-aatas sa lahat ng kagawaran.

tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan. kawanihan. 1971. . Marso 4) -hinihiling sa lahat ng tanggapang pamahalaan ng magdaraos ng palatuntunan sa alaala ng ika-183 anibersaryo ng kapanganakan ni Francisco Baltazar sa Abril 2. kabilang ang korporasyong ari at kontrolado ng pamahalaan. Agosto 17) -nagtatalaga ng may kakayahang tauhan upang mamahala ng komunikasyon sa Pilipino sa lahat ng departamento.ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA  Memorandum Sirkular Blg. 384 (1970.  Memorandum Sirkular Blg. 443 (1971.

17 (1971. Dis. Agosto 13-19. Kautusang Panlahat Blg. 488 (1971. Hulyo 29) -humihiling sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magdaos ng palatuntunan sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Memorandum Sirkular Blg. 1) -ang panukalang Saligang Batas ng 1972 ay limbagin sa Pilipino at Ingles sa Official Gazette at mga pahayagang may malawak na sirkulasyon bago idaos ang plebisito para sa ratifikasyon ng Saligang Batas noong Enero 15. 1973.   .ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA  Kautusang Tagapagpaganap Blg. Marso 16) -magpapanauli sa Surian ng Wikang Pambansa at nililiwanag ang kapangyarihan at tungkulin. 304 (1971.

 . (Art. Kautusang Pangkagawaran Blg. Hunyo 9) -nagtatakda ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilinggwal sa mga paaralan na magsisimula sa taong 1974-1975. 73 (1972.000) mamamayan alinsunod sa probisyon ng Saligang-Batas. Dis) -nag-aatas sa Surian ng Wikang Pambansa na ang Saligang-Batas ay isalin sa mga wikang sinasalita ng may limampung libong (50. 3 [1]). XV.ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA  Atas ng Pangulo Blg. Sec. 25 (1974.

22 -nagpalabas ng pahintulot sa Surian ng Wikang Pambansa na makapagdaos ng mga palingkurang pagsasanay. gawaing kapulungan at iba pang kauring Gawain tungkol sa bilinggwalismo para sa mga pinuno¶t tauhan ng lahat ng tanggapang pamahalaan.ILAN PANG MAHAHALAGANG BATAS TUNGKOL SA WIKA  1974. Pahapyaw na Kasaysayan at mga Piling Katha (Surveys and Readings Of Literature in Pilipino). sa lahat ng guro. Okt. Kautusan Blg. pinuno¶t tagapangasiwa ng mga paaralan.  . 22 (1978. Simula sa unang semester ng taong 1979-1980. Hulyo 21) -nagtatadhana na ang Pilipino ay bahagi na ng kurikulum na pangkolehiyo. professor. ituturo ang anim na yunit ng Pilipino sa kolehiyo: Pilipino I (3 yunit) Sining ng Pakikipagtalastasan (Communication Arts) at Pilipino II (3 yunit) Panitikang Pilipino. seminar.

7 Sek. 8 Sek. 1987 ARTIKULO XIV Sek. 6 Sek. 52 Kalihim Lourdes R. Quisimbing . 9 (1987) Kautusan Blg.TADHANANG PANGWIKA SA KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS.

TADHANANG PANGWIKA SA KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS. 335 Pangulong Corazon C. 1987 ARTIKULO XIV (1987) Kautusang Pangkagawaran Blg. Aquino 1988 (Set. Quisimbing 1988 (Agosto 25) Kautusang Tagapagpaganap Blg. 9) Kautusang Pangkagawaran Blg. 81 Kalihim Lourdes R. Quisimbing . 84 Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 Kalihim Lourdes R.

TADHANANG PANGWIKA SA KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS. 21 Kalihim Isidro Cariño . 1987 ARTIKULO XIV 1990 (Marso 19) Kautusang Pangkagawaran Blg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful