ANO ANG PAGKAKAIBA SA PAGITAN NG PAGDINIG AT PAKIKINIG?

 PAGKAKAIBA NG PANDINIG AT PAKIKINIG ‡ ‡ Bagama¶t magkaugnay, may pagkakaiba ang pandinig(hearing) at pakikinig(listening). Sa level ng pisikal na pandinig sapagkat isang kapasidad ito para matukoy ang tunog na mabubuo sa isang salita. Tumutukoy ito sa ating kakayahang marinig ang anumang tunog sapamamagitan ng ating mga tainga. Samantala, isang proseso ng pagiisip na may layunin na unawain ang kahulugang nakapaloob sa mga tunog na pinakikinggan ang pakikinig. Bagama¶t magkaiba ang pandinig at pakikinig, magkaugnay ang dalwa sapagkat hindi maaaring mangyari ang tunay na pakikinig kung walang pandinig. Preliminaryong hakbang sa pakikinig ang pandinig. PAANO TINANGGAP NG ATING TENGA ANG MENSAHE? Tinanggap ng ating tenga ang mensahe sa pamamagitan nag pakikinig. Ang pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Mayroong itong kumbinasyon ng tatlong bagay: tinanaggap na tunog, nauunawaan, natatandaan. -Isa sa mahalagang sangkap ng ating katawan ay ang ating dalawang tainga. ito ay sadyang nilikha ng maykapal upang mapakinggan natin ang iba't ibang tunog, mga mensahe sa pamamagitan ng mga salita na binibigkas ng ating dila. Anuman ang mga tanong na ipasasagot sa atin ay tiyakang matutugon natin kung maayos, malinaw at wasto ang ginagawa nating pakikinig. Magiging malawak ang kaalaman natin dahil sa pakikinig. Ang malaking bahagi ng ating araw-araw na gawain ay inilalaan natin sa pakikinig ay 45%, pagsasalita 30%, pagbabasa 16%, at sa pagsusulat 9%. samakatuwid ang makrong kasanayan ang pasasalita, pagbabasa, pagsulat ay magagawa kung walang muna ang pakikinig. -Nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng tao ang pakikinig. Ang pakikinig sa sinasabi ng kausap ay maaaring makatulong upang maunawaan ang damdamin, kaisipan at maunawaan ang kanyang kinikilos, gawi at paniniwala. lumilikha rin ito ng pagkakaisa sa anumang uri ng grupo sa loob ng isang pamilya, pamayanan, paaralan o pamamalakad man ng isang uri ng pamahalaan. ang hndi pakikinig. ang hndi pakikinig ng isang miyembro sa sinasabi ng kanyang pinuno ay maaring magdulot ng di pagkakaunawaan at pag-aalitan

‡

‡

ANTAS NG PAKIKINIG

1. KASWAL Pampakondisyon lamang o kaya¶y pampalipas oras na nakagawiang pakikinig. Halimbawa¶y nagiisa¶t nakasanayan nang may naririnig habang may ibang ginagawa, o sadyang walang magawa at ito ang buntunan. Hindi seryoso ang ganitong pakikinig kaya walang layunin, tuloy, wala ring matandaan sa napakinggan.

2. MAPANURING PAKIKINIG -Ang kritikal o mapanuring pakikinig ay may layuning tayahin ang mga bagay na naririnig mula sa ispiker. Kinakailangan sa kritikal na pakikinig ang pang-unawa at pagsusuri sa mensaheng narinig. Ang mga sumusunod na kundisyon ang nagpapatunay sa may mapanuring pakikinig. Halimbawa: Pagrevyu At Pagrevyu Habang Nakikinig -inaantesipeyt o hinuhulaan natin nang matalino ang pinatutunguhan ng sinasabing ispiker o ang kanyang susunod napunto. Sinusundandin natin kung paano idevelop ng ispiker ang kanyang mga argumento, at titingnan ang amga isyu na dapat talakayin ng ispiker

TYPES OF KITCHEN AND ITS FUNCTIONS

1.U-SHAPED KITCHENsuitable for a house where have large and sufficient area, this type of arrangement is very flexible as you can expand the layout to have more furniture such as counter bar and cupboard.

2. L-SHAPED KITCHENshape kitchen also good for the house that has sufficient area, this type of arrangement is more suitable for the three functions of stove, basin and fridge. The house that has moderate area also can use this type of arrangement especially the house that has no partition between rooms (OPEN PLAN)

3. CORRIDOR KITCHEN-The characteristic of this format is all furniture will be locate or setup along with the footpath in the house. This type of arrangement is suitable for a small room where have very limited space then you can arrange the footpath remains at middle line. By doing this type of arrangement, every equipment in the kitchen will be very close for pick up and it is very convenient.

4. ONE WALL KITCHEN Is the kind of kitchen arrangement that has the layout like all of furniture are arranged to one line up and close or attached to the wall side.