ANG SIGARILYO • Ayon sa World Health Organization isa sa bawat tatlong lalaki na nasa middle age ang namamatay

dahil dito. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito sa mga darating na buwan dahil sa mabilis na paglaganap ng bisyo sa mga kabataan, lalo na sa Pilipinas.

• •

Naglalaman ito ng 14 na kemikal na nakaka-kanser. Ang usok nito ay naglalaman ng mahigit sa 4,000 kemikal na pumipinsala sa kalusugan at kapaligiran. Ang nikotinang laman ng sigarilyo ay sanhi ng pagka-adik dito. Ang usok ng sigarilyo ay mayroong carbon monoxide na siya ring ibinubuga ng mga tambutso ng sasakyan. Ang tar ay nagpapadilaw ng ngipin at mga daliri.

Ang Nicotine ay sanhi ng mga build up ng taba sa mga ugat, na nakapagpapababa ng blood pressure. Ang iba namang mga kemikal ay pumapasok sa agos ng dugo at humahadlang sa normal na sirkulasyon ng katawan. Dahil sa nababarahan ang mga ugat ay nagkakaroon ng mga sakit at atake sa puso. Maaari ring magkaroon ng pananakit ng paa, at pamamaga ng hita. Kapag ang mga ugat sa utak naman ang inatake nito, maari ring magkaroon ng problema sa paningin tulad ng pagkabulag. Ano ang relasyon ng paninigarilyo sa Kanser? Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkamatay sa Lung Cancer ng hanggang 20 beses, ayon sa Lung Center of the Philippines, 9 sa 10 taong namamatay sa lung cancer ay naninigarilyo. Ang paninigarilyo rin ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng kanser sa bibig, lalamunan at esophagus ng 2 hanggang 20 beses. Ano pa ang maaring maidulot ng Paninigarilyo? • Humihina ang katawan • • • nahihirapang huminga laging bumabahin at umuubo sumasakit ang ulo nagbabago ang pang- amoy at panlasa nakapagpapangit dahil sa pagkulubot ng balat, makapagpadilaw ng ngipin at

mga kuko sa daliri, at makapagdulot ng mabahong hininga. KONKLUSYON Ang paninigarilyo ay isang masamang bisyo. Ito ay masama para sa ating kalusugan. Bukod sa magastos ang paninigarilyo, ay nakakapagdulot pa ito ng maraming uri ng sakit tulad ng sakit sa puso, bronchitis at kanser. Nakakapagpahina din ito ng resistensya n gating katawan. Ito rin ay nakamamatay. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasama rin maging sa ating mga kaibigan at kasambahay (mga nakakalanghap ng usok ng sigarilyo ay doble ang masamang epekto sa kanilang kalusugan). Ang paninigarilyo rin ay masama para sa ating kapaligiran dahil nakadaragdag lang ito sa polusyon.

• •

Ang paninigarilyo ay pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Ang Nicotine na nasa usok ng sigarilyo ay nagpapataas ng blood pressure. Dahil dito, nagiging mas mabilis ang pagtibok ng puso, at mangangailangan ng mas maraming Oxygen, ngunit dahil sa Carbon Dioxode, ang kemikal na nasa usok ng sigarilyo, nababawasan ng 15% ang Oxygen na nakakaating sa puso.

• •

Kapag nakadarama ng pagkagustong manigarilyo ay maghanap ng ibang pagkakaabalahan 5. 4. 9. Mag. Makalilinis ito sa baga at makapagbubuti sa kalusugan at kaligayahan. Ang mga ito ay siyang magaling na lunas laban sa lason ng tabako. Humingi ng tulong at suporta sa pamilya sa desisyon nang paghinto. Una ay lumayo sa ibang mga naninigarilyo 2. REKOMENDASYON Ito ang maaaring gawin sa pagtigil sa paninigarilyo: 1. By: Rena . Kumain ng regular at huwag tatangkain magpababa ng timbang habang sinisikap alisin ang ugaling paninigarilyo 8. Huwag magpapalipas ng gutom 7. tulad ng pagsasayaw. Alisin ang lahat ng sigarilyo at ang bawat bakas ng tabako na taglay ninyo 3.6. Kumain ng masusustansiyang pagkain.iiwas sa inyo sa tukso at magpapalakas sa inyong kapasiyahan na tumigil na.ehersisyo araw-araw. komunsulta sa Smoking Cessation Clinics. Ito ang mag. Kung hindi tuluyang maihinto ang paninigarilyo.

Sigaril yo N akamamatay .