P. 1
EL FILI (Kabanata 1~10)

EL FILI (Kabanata 1~10)

1.0

|Views: 26,909|Likes:

More info:

Published by: John Paul Mariñas Mayor on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

Kabanata I Sa Ibabaw ng Kubyerta BuodUmaga ng Disyembre. Sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo.

Lulan nito sa kubyerta sina Don Custodio, Ben Zayb, P. Irene, P. Salvi, Donya Victorina, Ka p. Heneral at Simoun.Napag-usapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Mungkahi ni Do n Custodio: mag-alaga ng itik. Ani Simoun namang kilalang tagapayo ng Kap. Hener al: Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa look ng Mayni la. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pari. Ayaw ni Donya Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata II Sa Ilalim ng Kubyerta BuodTinungo ni Simoun ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng k ubyerta. Naroon ang dalawang (2) estudyate na pinakukundanganan ng iba-si Basili o na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kap. Basilio. Napag-usapan si K ap. Tiyago. Pinauwi raw siya, ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga hulin g araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtutu ro ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kap. Basilio. Magtatagum pay, ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paul ita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-ara lan kaya nga lamang ay tiya si Donya Victorina. Ipinahahanap ni Donya Victorina kay Isagani ang asawa , si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago.Dumating si Simoun at kinausap ng magkabigan. Ipinakilala n i Basilio kay Simoun si Isagani. Sinabi ni Simoun na di niya nadadalaw ang lalaw igan nina Basilio sapagka t ang lalawigan nina Basilio sapagka t ang lalawigang ito y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol Si Isagani at anya: Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simoun. Nasabi r aw niyang dukha ang lalawigan, dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino.Nag-an yaya si Simoun sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simoun, Sin abi ni Padre Camorra na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala-inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio; Sabihin ninyo kay Padre Camorra na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang san hi ng mga usap-usapan. At dagdag ni Isagani: lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy; na kapag pinainit ay sumusulak; nagiging malawak na dagatan a t gumugunaw ng santinakpan. Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio.Iti nanong ni Simoun kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camorra ku ng kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani: Ka pag pinainit ng apoy; sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakas amasama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni I sagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina (st eam engine). Pangarap daw ayon kay Simoun dahil ang makina ay hahanapin pa.Nang umalis si Simoun saka lamang nakilala nang lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florent ino ang pamangkin. Nguni t nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito y inanyayaha ng pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata III Ang mga Alamat BuodDinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nangasa kubyerta. Nagdar aingan ang mga prayle sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun. Sayang daw at di nakita ni Simoun ang mga dinaa nan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kuwenta sa kanya ang alinmang pook ayon kay Simoun. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng Malapad-na-bato. Ito raw a y banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan.Sina bi ng Kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Donya Geronima. Si Padre Floren

Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila. Di makapasok doon ang sino man dahil balita si Kabesang Tales sa pagbaril. Tinanuran ni K abesang Tales ang kanyang bukid. Sa inyong palagay. Nagdala siya ng gulok. si Kabesang Tales. Naging arsobisp o sa Maynila ang lalaki.M atigas ang sabi ni Kabesang Tales. di ko na kailangan ang anak. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo s a lupa. Naglakad na lamang si Basilio. Anya: Binu ngkal ko t tinamnan ang lupang ito. Yumaman ito dahil sa tiyaga. Nakasama raw ng am a ang bangkay ng anak. Lagi siyang may pasang baril. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging kawali si Tano. Nakipag-asunto sa mga prayle. namatay at nalibing dito ang aking asawa t anak na dalaga {si Lucia} sa pagtulong sa akin kaya t di ko maibibigay ang lupang ito k undi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanya ng asawa t mga anak.Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Ben Zayb sa Kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevarra . Ang ama ng dal agang si Lucia. ani Padre Sibyla. ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. Navarra o Ibarra. Pinabuwis si Kabesang Tales. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya sibil. Iti nira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen.tino ang nahingang magkuwento. ay isa nang kabesa d e baranggay. Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Harin g Melchor.Idinaan ang imahen n i Metusalem. Kasunod naman ay mga batang may mga par ol. ayon kay padre Salvi. Iba ang naisip ng arsobispo. Nang makaipon ng kaunti ay naghawaan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. Nang ang bukid ay umunla d ito ay inangkin ng mga prayle. Napuna ng mga sibil na walang ilaw an parol ng karitela. Nagdala siya ng palakol. ako y bumabayad sa abogado. Kabanata V Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basil io sa San Diego. ar ginawa niyang tubuhan. Kasunod na idinaan ang mga imahen ng tatlong Haring Mago. Hindi rin nakasapat ang panubos. Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Kasunod sa prusisyon ang mga batang ma lulngkot sa pag-ilaw. Itinanong kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Car pio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Pinarusahan uli ng mga sibil ang kutsroong si Sinong. hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang beateryo tulad ni Sta. Basilio ang tila . Kabanata IV Kabesang Tales BuodSi Tandang Selong umampon kay Basilio sa gubat ay matanda na. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang si ya y mapabalik. At upang mabago ang paksa ay isinalay say ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang Intsik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato nang dasalan ng intsik ang santo. Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang a t maglingkod dito bilang utusan. Tinanong ni Simoun si Padre Salvi. Inisip niyang pag-aralin na sa kolehiy o si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahn nito. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon. Naghanap si Donya Victorina ng bakas ng p agkamatay ng tubig labingtatalong taon matapos mangyari iyon. Di na nakaya ni Kabesang Tales.Nagandahan si Ben Zayb s a alamat.Itinuro ng Kapitan.Tanging bahay ni Kap. Nainggit si Donya Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. Wala. Nagbabalatkayo ang babae. Naparito at hinihiling sa ars obispo na sundin nito ang pangako pakasal sila. Ipinalag ay ng Kapitan na si Simoun ay nahilo dahil sa paglalakabay. Ipinagbawal ang gulok. Balita sa arnis ang kabesa. At anya pa rin ukol sa pagiging kawal ni Tano. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Noon ay bisperas ng Pasko.Natapos ang prusisyon. Tinaasan nang tina asan ang pabuwis. Si San Jose naman. Kinabukasan. ayon kay Ben Zayb. Iyon daw ang pinakamurang libing. Nagtawanan ng iba! Si Simoun ay namumutla at walang kibo. Isinanla ni Hul i ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basil io. nguni t kung ako y matalo. na anak ni Tandang Selo. Nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid. Di ibinayad ng kapalit ang anak.

Parang loro siya sa pagsagot. Tiyago sa mga prayle mula nang magmongha si Maria Clara. Ang siyam niyang kasamahan sa pa gsusulit ay nangag-ulit na lahat. Isan g pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng kura. Mga kalabaw na namatay. Natugo n ni Basilio ang tanong.Namatayan ang kanyang ina. Gayunman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksiyon. (Bakit kaya hikaw?)Nasabi ni Ba silio s sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Bakit pa tatanugin ito y di naman nakapag-papatawa sa klase? Nawalan ng sigl a sa pag-aaral si Basilio.. mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagt atanod sa gubat. Kabanata VII Si Simoun BuodPauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na pal apit. Kaya di pa man nakakatapos ay nakapanggamot na siya. Tiyago na katatpos dalhin sa beateryo si Maria Clara. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Tugon ni Basilio. Kayo po y isang taong mahal sa . At nang matuos n iyang sa tatlo o apat na paraan sa kanyang klase ay may 40 lamang ang nagtatanon g di na sumama ang loob niya. Naisipan ng professor na Dominik o ang pagtanong kay Basilio na akala niya y tanga upang magpatawa sa klase. Nagbilin ng isang kairel sa relo ang alperes. natugon niya ang tanong sa kanya at ang marka niya para sa unang taon ay aprovado. Unang taon: wala siyang nabibigkas kundi ang p angalan niya at ang salitang adsum o narito po.Ikatlong taon. Pagkatapos.masaya sa mga nadaraanan ni Basilio. Tumulong ito sa pagtatalsakan ng kahoy at paglilibing sa kanyang ina. Naalaala si Basilio. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o an g buhay na nagbubuhay Simoun. ani Kapitan Basilio.Umalis siya sa gubat. Ang huling balita y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kab. Simuon. Nangsimula ng maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. Nasilip ni Bas ilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa kura. Ibig niyang makatistis ng tao. naging matiyaga at masigasig sa pag-aaral si Basilio. Malaki ang natutuhan ni Basilio. Maysakit at gulanit ang damit. Natagpuan niya sina Kap. Nag-isip si Basilio. May dumating pan g isang lalaki. Nanghinayang si Basilio nang mabatid na sa katandaan namatay an g matanda. Paliit ang buwan. Tiyago ay igina galang si Basilio.Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat . lalo na ng matandang utusan. Noo y di na tinanong si Bas ilio. Ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ng nakaraang may 13 ta on. Nagsulit siya sa pag kabatsilyer. at kay Simoun. Nang magtapos: sobresaliente at may mga medalya pa. Pinalipat si Ba silio sa Ateneo Municipal. May dumating na lalaking sugatan. Pagkatapos niya y pakaksal na sila ni Huli. Nakasulit siya at kumuha ng medisina. nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man. Nguni t isang professor niya ang nasiyahang tumanggap n g hamon ng mga kadete sa isang pasyalan at nagyakag ng mga estudyante niya na in ilaban niya sa mga kadete sable laban sa baston. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. Ping-aral sa Letran. Minaliit siya dahil sa luma at g ulanit na suot. Ipinagmalaki siya ng kanyang mga profesor. G. Namayani si Basilio sa labanan.ang si Ibarra?Napakita na kay Simoun si Basilio at nag handog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito nam ay 13 t on na ang nakalilipas.Sa bahay ni Kap. Pinahakot siya n g kahoy na ipansusunog sa bangkay ng ina at ng sugatang lalaki. Kabanata VI Si Basilio BuodNang tumutunog ang mga batingaw ng noche buena si Basilio ay palihim na nagt ungo sa gubat.. Tales. Lummuwas ng Maynila. At huling taon na ng pag-aa ral ni Basilio. Ang lahat ay nak apaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin. May mga manok na pinapatay. Nakilala ng professor. Nang magsulit. Sino ako sa pa lagay mo? tanong ng mag-aalahas. Kaya t paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kanyang ina.Muhi si Kap. Tutungo tayo sa Tiani upang t ingnan ang inyong mga alahas. Di nakakain ng hapunan si Basilio. Kinuha siyang katulo ng o utusan. N inais nang pasagasa sa mga karuwahe dahil sa hirap at gutom. sa alperes. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating. nagka kaunawaan na tayo. Nangubli siyan sa puno ng baliti. Ito ang ta ong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking d oon namatay.

Ang karunungan ay p anghabangpanahon. ani Simoun. Lumagda siya sa kahilingan ukol sa paaralan dahil inaakala ni yang iyo y mabuti. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan.Ito y pinabu laan ni Simoun.Inihimutok ni Simoun na ang kilusan ng kabataan sa pagpapaturo ng Kastila ay ipinagdurusa ng kanyang loob. paunlarin ang isang kat utubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pam bansa. kayo y ipinalalagay ng lahat. Ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika. Upang makaabot d aw sa kalagayang sinabi ni Basilio ang daigdig kailangan munang lumaya ang mga t . Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. iisa na ang katarungan at lahat ng tao y m amamayan na ng daigdig at ang tanging layunin ng tao ay pagkakamit ng karunungan . Aniya y di siya pulitiko. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanya ng layunin. Nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo. kung wala nang lahi-lahi.Ayon kay Basilio an g kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. paaalipin. Ibig raw nina Basilio na matulad ang Pilipi nas sa mga bansang magugulo sa Timog Amerika (South Amerika). parang isang bato sa linang sa halip maging s angkap sa isang gusali. Ani Simoun: Kayo y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika. sapagka t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang p uso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan. Nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap. Lumapit si Simoun sa binata. Sa kasalukukuyang kalagayan d aw ay di makapanggagamot nang mahusay si Basilio ayon kay Simoun. at ngayo y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsa lita at umunawa ng sariling wika. Anya: Ang kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito . Isinalays ay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman. ika y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan . Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa Kortes? Mabuti. Ay aw silang matulad kayo sa mga Kastila? Napakabuti! Paunlarin ninyo ang katutubon g ugali. Iyan ang dahilan at binayaan ko kayong mabuhay! Nakahinga si Basilio. Sa gayo y matatamo ninyo ang pagl aya. Ani Basilio pinili niya ang siyensiya para makapaglingko d sa bayan. matangi sa akin. At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. Napailing si Simoun. ang salitang kagitingan at pag-ibig sa bayan ituturing na panatisismo o kabali wan at ikabibilanggo ng nagsasabibig nito. na patay na at ang mga kasawi an sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot. walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram da hil sa pagpipilit manghiram ng wika.akin.Nguni t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihing ing gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan a ng mga Kastila at Pilipino. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. Ninais niyang kausap in sina Isagani at Macaraeg. mag papailalim sa ibang utak. Ang sakit ng b ayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan. Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na nagh ahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sar ili nilang wika. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala na sa kapakanan ng bayan ang kanilang ginagawa.Mabuti. Iilan lamang daw ang nakap agsasalita ng Kastila. Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. Aniya: Basilio. Siya raw ay sadyang na gpapalala sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gi singin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. kapag ang sa ngkatauhan ay tumalino na. makatao at pandaigdig. Ano ang magagawa ng isang tinig sa karamihan? Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama. "Gayunman. Huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang panginoon dito at sila y b ahagi ng bayang ito kundi manlulupig at dayuhan. Nguni t baka di siya pakinggan ng mga ito. hindi ko marahil pagsisihan na ika y di ko patayin. at hangal ang pamahalaang K astila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at A lemanya.Nagpatuloy si Simoun ukol sa kilusang ibinunsod ng kabataan Bukod sa isang pag-aaksaya ng panahon ay nilinlang ninyo ang bayan sa pag-asa sa wala at tinutulungan ninyong magyuko ng ulo sa mga mapangamkam. lahat ng bayan ay malaya at wala nang mang-aalipin at napaaalipin. Ikaw at ako ay uhaw sa katarunga n Dapat tayong magtulungan. Sa panggagamot daw siya nakaukol. napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Sa loob ng ilang daantaon.

Kabanata X . kaunting kaginhawahan. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. Napuna ni Simoun na hindi naantig ang kalooban ni Basilio. tugon si Basilio. hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales.ao at ito ay nangangailangan namang pagpapadanak ng dugo upang ang mga sinisikil ay makalaya sa mapaniil.Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusup long ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya y parang pinipil i ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Nguni t di ko sila pinakikialaman. Ma tapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tan ggapan sa Escolta. (Iyon ay araw ng Pask o).Si Hermana Penchang na bagong panginoon n i Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di mar unong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng gin agawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng akl at na. isang dakot na bigas. nagpaupang utusan si Huli. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales . Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. Tugon ni Basilio na sinundan ni Simoun ng:At magkaanak ng mababait na alipin Ang mga damdaming mabuti o masama ay namamana ng anak. Nagtaka si Basi lio. tugon ni Basilio. Nab atid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa. at kung iyan ay ibigay sa inyo. Tandang Basyong Makunat. Nagpasalamat si Basilio.Makatul ong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo.Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Magmamadaling araw na. Kayo ay walang hangad kundi isang munting tahanan. Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa b ahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Paano ako makapaghihiganti? tanong ni Basilio. Lalong nagtumining sa loob ni Simoun ang matinding nasa na makapaghiganti. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasint ahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig m agpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. ani Simoun. ituturing ninyong kayo y mapalad na. Kabanata IX Ang mga Pilato BuodPinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kas alanan sa ipinagkagayon ng matanda. at iyan ang mithiin ng marami sa Pilipinas. Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon kundi nasa pagtugon sa kany ang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. sa atas ng hukum an at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa. pipi ang amang si Tangdang Selo. Inulos niya ng tuya si Basilio. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. at pinaalis siya sa kanyang bahay. Sinabi ni S imoun na tutulungan siya. Pangarap lamang daw ang kay Basilio. Sinabi ni Simoun na wal ang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng ina na parang babae. pabayaan nila akon g makagawa at mabuhay. Ako y dudurugin lamang nila. Ang pagpap aumanhin ay di laging kabaitan. At ipinaalaala ni Simoun na sa pagaaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. Ano ang mapapala ko kung sila y ipaghihiganti? . Kabanata VIII Maligayang Pasko BuodHindi naghimala ang birhen. isang asawa . Hindi na raw bubuhayin ng paghihiganti ang ina o kapat id niya. ito y kasalanan kung nagbibigaay-daan sa pang-aapi . Naiwan si Simoun na nag-iisip: Di ka ya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti nguni t naglilihim lamang at nais sarilinin iyon o sadyang wala nang hangad maghiganti.

Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang pa alila kaysa ipagbili iyon. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at k uwintas ni Maria Clara.Inil ibas ni Simoun ang mga bagong hiyas. ayos. Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Siya raw ay namimili rin ng alahas. Naisisp niya ng parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun. nilalait ang kanyang kapahamakan.Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. Limandaang piso. Tinanong si Kabesang Tales kung may m ay ipabibili. Mga alahas na may iba t ibang uri. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun a ng pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas. Ipingmalaki ni Si moun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales. Dito namili sina Sinang at iba pa. Nagdatingan ang mga mamimili ng al ahas. Nag-isip si Kabesang Tales. Natutuwa si Simoun. Wala namimi li isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun. Si Hermana Pencha ng mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Sinabi kay S imoun na di niya nakausap ang anak. Ito y nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. Tatlo ang pinata y ni Kabesang Tales ng gabing iyon. at kasaysayan. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa. <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>5</PIXTEL_MM I_EBOOK_2005> .Dinak ip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. wala si Kabesang Tales. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang as awa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang in aglahi ang kanyang pagkalalaki.Kayamanan at Karalitaan BuodSa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tale s na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang ba gay na iyon. Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantub os kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama. Pinagbilinan si Si moun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mg a tulisan ay mapapahamak ito. Ang prayle. O ipag palit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. ang lalaking gumagawa sa lupa. ani si Simoun. a t ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng l upa ang bibig. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong akin g kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko. ang anak na si Sinang at asawa nito. Tinawaran agad ni Simoun ng ma kilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha. Tumango si Simoun.Kinabukasan. Bumalik ng bahay si kabesang Tales. Si Kapitan Basilio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->