P. 1
EL FILI (Kabanata 1~10)

EL FILI (Kabanata 1~10)

1.0

|Views: 30,323|Likes:

More info:

Published by: John Paul Mariñas Mayor on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

Kabanata I Sa Ibabaw ng Kubyerta BuodUmaga ng Disyembre. Sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo.

Lulan nito sa kubyerta sina Don Custodio, Ben Zayb, P. Irene, P. Salvi, Donya Victorina, Ka p. Heneral at Simoun.Napag-usapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Mungkahi ni Do n Custodio: mag-alaga ng itik. Ani Simoun namang kilalang tagapayo ng Kap. Hener al: Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa look ng Mayni la. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pari. Ayaw ni Donya Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata II Sa Ilalim ng Kubyerta BuodTinungo ni Simoun ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng k ubyerta. Naroon ang dalawang (2) estudyate na pinakukundanganan ng iba-si Basili o na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kap. Basilio. Napag-usapan si K ap. Tiyago. Pinauwi raw siya, ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga hulin g araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtutu ro ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kap. Basilio. Magtatagum pay, ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paul ita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-ara lan kaya nga lamang ay tiya si Donya Victorina. Ipinahahanap ni Donya Victorina kay Isagani ang asawa , si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago.Dumating si Simoun at kinausap ng magkabigan. Ipinakilala n i Basilio kay Simoun si Isagani. Sinabi ni Simoun na di niya nadadalaw ang lalaw igan nina Basilio sapagka t ang lalawigan nina Basilio sapagka t ang lalawigang ito y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol Si Isagani at anya: Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simoun. Nasabi r aw niyang dukha ang lalawigan, dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino.Nag-an yaya si Simoun sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simoun, Sin abi ni Padre Camorra na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala-inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio; Sabihin ninyo kay Padre Camorra na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang san hi ng mga usap-usapan. At dagdag ni Isagani: lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy; na kapag pinainit ay sumusulak; nagiging malawak na dagatan a t gumugunaw ng santinakpan. Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio.Iti nanong ni Simoun kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camorra ku ng kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani: Ka pag pinainit ng apoy; sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakas amasama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni I sagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina (st eam engine). Pangarap daw ayon kay Simoun dahil ang makina ay hahanapin pa.Nang umalis si Simoun saka lamang nakilala nang lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florent ino ang pamangkin. Nguni t nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito y inanyayaha ng pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata III Ang mga Alamat BuodDinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nangasa kubyerta. Nagdar aingan ang mga prayle sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun. Sayang daw at di nakita ni Simoun ang mga dinaa nan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kuwenta sa kanya ang alinmang pook ayon kay Simoun. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng Malapad-na-bato. Ito raw a y banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan.Sina bi ng Kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Donya Geronima. Si Padre Floren

Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen. Pinarusahan uli ng mga sibil ang kutsroong si Sinong. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya sibil. Yumaman ito dahil sa tiyaga. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Nagdala siya ng palakol. Nagdala siya ng gulok.Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Ben Zayb sa Kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevarra . At anya pa rin ukol sa pagiging kawal ni Tano. Noon ay bisperas ng Pasko. Lagi siyang may pasang baril. Naging arsobisp o sa Maynila ang lalaki. na anak ni Tandang Selo.Idinaan ang imahen n i Metusalem. ayon kay padre Salvi. Kabanata IV Kabesang Tales BuodSi Tandang Selong umampon kay Basilio sa gubat ay matanda na. Iyon daw ang pinakamurang libing. ako y bumabayad sa abogado. At upang mabago ang paksa ay isinalay say ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang Intsik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato nang dasalan ng intsik ang santo.Itinuro ng Kapitan. Nakipag-asunto sa mga prayle. Naging kawali si Tano. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo s a lupa.Tanging bahay ni Kap. Itinanong kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Car pio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. ani Padre Sibyla. Tinanong ni Simoun si Padre Salvi. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon. Ang ama ng dal agang si Lucia. Isinanla ni Hul i ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basil io. Iba ang naisip ng arsobispo. di ko na kailangan ang anak. Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila. Si San Jose naman. Nakasama raw ng am a ang bangkay ng anak. Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Sa inyong palagay. ayon kay Ben Zayb. Di makapasok doon ang sino man dahil balita si Kabesang Tales sa pagbaril. Kasunod sa prusisyon ang mga batang ma lulngkot sa pag-ilaw. Nagtawanan ng iba! Si Simoun ay namumutla at walang kibo. si Kabesang Tales.Natapos ang prusisyon. Di na nakaya ni Kabesang Tales. Naghanap si Donya Victorina ng bakas ng p agkamatay ng tubig labingtatalong taon matapos mangyari iyon. Kabanata V Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basil io sa San Diego. Hindi rin nakasapat ang panubos. Nagbabalatkayo ang babae. Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang a t maglingkod dito bilang utusan. ay isa nang kabesa d e baranggay. Pinabuwis si Kabesang Tales. Wala. namatay at nalibing dito ang aking asawa t anak na dalaga {si Lucia} sa pagtulong sa akin kaya t di ko maibibigay ang lupang ito k undi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanya ng asawa t mga anak. Di ibinayad ng kapalit ang anak. hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang beateryo tulad ni Sta. Nang makaipon ng kaunti ay naghawaan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. Tinanuran ni K abesang Tales ang kanyang bukid. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang si ya y mapabalik. Iti nira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig.Nagandahan si Ben Zayb s a alamat. Naglakad na lamang si Basilio. Ipinalag ay ng Kapitan na si Simoun ay nahilo dahil sa paglalakabay. Kasunod na idinaan ang mga imahen ng tatlong Haring Mago. nguni t kung ako y matalo. Napuna ng mga sibil na walang ilaw an parol ng karitela. Kasunod naman ay mga batang may mga par ol. Naparito at hinihiling sa ars obispo na sundin nito ang pangako pakasal sila. Anya: Binu ngkal ko t tinamnan ang lupang ito. Balita sa arnis ang kabesa.tino ang nahingang magkuwento. Kinabukasan. Ipinagbawal ang gulok. Nang ang bukid ay umunla d ito ay inangkin ng mga prayle. Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Harin g Melchor. Tinaasan nang tina asan ang pabuwis. Nainggit si Donya Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. ar ginawa niyang tubuhan. May magkasintahan daw sa Espanya. Navarra o Ibarra. Basilio ang tila . Nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid.M atigas ang sabi ni Kabesang Tales. Inisip niyang pag-aralin na sa kolehiy o si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahn nito.

May dumating pan g isang lalaki. G. Nangubli siyan sa puno ng baliti. Tumulong ito sa pagtatalsakan ng kahoy at paglilibing sa kanyang ina. Maysakit at gulanit ang damit. Kayo po y isang taong mahal sa . mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagt atanod sa gubat. Nakilala ng professor. Sino ako sa pa lagay mo? tanong ng mag-aalahas. nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Parang loro siya sa pagsagot. Nagbilin ng isang kairel sa relo ang alperes. Tiyago ay igina galang si Basilio. Tutungo tayo sa Tiani upang t ingnan ang inyong mga alahas. Unang taon: wala siyang nabibigkas kundi ang p angalan niya at ang salitang adsum o narito po. Ang huling balita y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kab. Isan g pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng kura.. naging matiyaga at masigasig sa pag-aaral si Basilio.Ikatlong taon. At huling taon na ng pag-aa ral ni Basilio. Ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ng nakaraang may 13 ta on. Namayani si Basilio sa labanan. Kinuha siyang katulo ng o utusan. Ipinagmalaki siya ng kanyang mga profesor. May mga manok na pinapatay. Mga kalabaw na namatay. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o an g buhay na nagbubuhay Simoun. Malaki ang natutuhan ni Basilio. N inais nang pasagasa sa mga karuwahe dahil sa hirap at gutom. Nanghinayang si Basilio nang mabatid na sa katandaan namatay an g matanda. Natagpuan niya sina Kap. Pagkatapos niya y pakaksal na sila ni Huli. lalo na ng matandang utusan. At nang matuos n iyang sa tatlo o apat na paraan sa kanyang klase ay may 40 lamang ang nagtatanon g di na sumama ang loob niya. Bakit pa tatanugin ito y di naman nakapag-papatawa sa klase? Nawalan ng sigl a sa pag-aaral si Basilio. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. at kay Simoun. Pagkatapos. Tales.Umalis siya sa gubat. Nang magtapos: sobresaliente at may mga medalya pa.Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat .Sa bahay ni Kap. Nangsimula ng maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. Kaya t paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kanyang ina. Kaya di pa man nakakatapos ay nakapanggamot na siya.Namatayan ang kanyang ina. Pinalipat si Ba silio sa Ateneo Municipal. Di nakakain ng hapunan si Basilio.ang si Ibarra?Napakita na kay Simoun si Basilio at nag handog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito nam ay 13 t on na ang nakalilipas. Tiyago na katatpos dalhin sa beateryo si Maria Clara. Nakasulit siya at kumuha ng medisina. Kabanata VII Si Simoun BuodPauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na pal apit. Nguni t isang professor niya ang nasiyahang tumanggap n g hamon ng mga kadete sa isang pasyalan at nagyakag ng mga estudyante niya na in ilaban niya sa mga kadete sable laban sa baston. Ibig niyang makatistis ng tao. Ping-aral sa Letran. (Bakit kaya hikaw?)Nasabi ni Ba silio s sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Tiyago sa mga prayle mula nang magmongha si Maria Clara. sa alperes. nagka kaunawaan na tayo. ani Kapitan Basilio. Naalaala si Basilio. Nang magsulit.Muhi si Kap. Noo y di na tinanong si Bas ilio.. May dumating na lalaking sugatan. Tugon ni Basilio. Nasilip ni Bas ilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa kura. Natugo n ni Basilio ang tanong. Pinahakot siya n g kahoy na ipansusunog sa bangkay ng ina at ng sugatang lalaki. Minaliit siya dahil sa luma at g ulanit na suot.masaya sa mga nadaraanan ni Basilio. Simuon. Paliit ang buwan. Gayunman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksiyon. Ito ang ta ong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking d oon namatay. Kabanata VI Si Basilio BuodNang tumutunog ang mga batingaw ng noche buena si Basilio ay palihim na nagt ungo sa gubat. Nag-isip si Basilio. Nagsulit siya sa pag kabatsilyer. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating. Lummuwas ng Maynila. Naisipan ng professor na Dominik o ang pagtanong kay Basilio na akala niya y tanga upang magpatawa sa klase. Ang lahat ay nak apaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin. natugon niya ang tanong sa kanya at ang marka niya para sa unang taon ay aprovado. Ang siyam niyang kasamahan sa pa gsusulit ay nangag-ulit na lahat.

Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. na patay na at ang mga kasawi an sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanya ng layunin. Aniya y di siya pulitiko. Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa Kortes? Mabuti. Sa kasalukukuyang kalagayan d aw ay di makapanggagamot nang mahusay si Basilio ayon kay Simoun. sapagka t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang p uso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan. Siya raw ay sadyang na gpapalala sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gi singin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik.Ito y pinabu laan ni Simoun. lahat ng bayan ay malaya at wala nang mang-aalipin at napaaalipin. parang isang bato sa linang sa halip maging s angkap sa isang gusali. Sa gayo y matatamo ninyo ang pagl aya. Iilan lamang daw ang nakap agsasalita ng Kastila.Ayon kay Basilio an g kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. Ikaw at ako ay uhaw sa katarunga n Dapat tayong magtulungan. Ang karunungan ay p anghabangpanahon. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan. Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. Sa loob ng ilang daantaon. mag papailalim sa ibang utak. Isinalays ay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman. ang salitang kagitingan at pag-ibig sa bayan ituturing na panatisismo o kabali wan at ikabibilanggo ng nagsasabibig nito. Upang makaabot d aw sa kalagayang sinabi ni Basilio ang daigdig kailangan munang lumaya ang mga t . Sa panggagamot daw siya nakaukol. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsa lita at umunawa ng sariling wika. ika y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin.Nagpatuloy si Simoun ukol sa kilusang ibinunsod ng kabataan Bukod sa isang pag-aaksaya ng panahon ay nilinlang ninyo ang bayan sa pag-asa sa wala at tinutulungan ninyong magyuko ng ulo sa mga mapangamkam. Ani Simoun: Kayo y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika. Ano ang magagawa ng isang tinig sa karamihan? Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama. iisa na ang katarungan at lahat ng tao y m amamayan na ng daigdig at ang tanging layunin ng tao ay pagkakamit ng karunungan . Huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang panginoon dito at sila y b ahagi ng bayang ito kundi manlulupig at dayuhan. Ani Basilio pinili niya ang siyensiya para makapaglingko d sa bayan. paaalipin. Nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. ani Simoun. Lumapit si Simoun sa binata. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala na sa kapakanan ng bayan ang kanilang ginagawa. Aniya: Basilio. hindi ko marahil pagsisihan na ika y di ko patayin. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan . Napailing si Simoun.Mabuti. Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na nagh ahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sar ili nilang wika. Nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo. Nguni t baka di siya pakinggan ng mga ito. Lumagda siya sa kahilingan ukol sa paaralan dahil inaakala ni yang iyo y mabuti. kapag ang sa ngkatauhan ay tumalino na. at ngayo y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak.Nguni t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihing ing gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan a ng mga Kastila at Pilipino. Ang sakit ng b ayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan.akin. walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram da hil sa pagpipilit manghiram ng wika. At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. Ninais niyang kausap in sina Isagani at Macaraeg. kayo y ipinalalagay ng lahat. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. Iyan ang dahilan at binayaan ko kayong mabuhay! Nakahinga si Basilio. Ibig raw nina Basilio na matulad ang Pilipi nas sa mga bansang magugulo sa Timog Amerika (South Amerika). matangi sa akin. at hangal ang pamahalaang K astila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at A lemanya. kung wala nang lahi-lahi. Anya: Ang kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito . "Gayunman. makatao at pandaigdig. paunlarin ang isang kat utubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pam bansa. Ay aw silang matulad kayo sa mga Kastila? Napakabuti! Paunlarin ninyo ang katutubon g ugali. Ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika.Inihimutok ni Simoun na ang kilusan ng kabataan sa pagpapaturo ng Kastila ay ipinagdurusa ng kanyang loob. napananatili rin nito ang kanyang paglaya.

sa atas ng hukum an at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. (Iyon ay araw ng Pask o). Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa b ahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. kaunting kaginhawahan. Ma tapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tan ggapan sa Escolta. Sinabi ni Simoun na wal ang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng ina na parang babae. Pangarap lamang daw ang kay Basilio. ani Simoun. Paano ako makapaghihiganti? tanong ni Basilio. Hindi na raw bubuhayin ng paghihiganti ang ina o kapat id niya. Kabanata VIII Maligayang Pasko BuodHindi naghimala ang birhen. Kabanata IX Ang mga Pilato BuodPinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kas alanan sa ipinagkagayon ng matanda. Nguni t di ko sila pinakikialaman. Ang pagpap aumanhin ay di laging kabaitan. Kabanata X . nagpaupang utusan si Huli.Si Hermana Penchang na bagong panginoon n i Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di mar unong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng gin agawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng akl at na. Nab atid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa. tugon ni Basilio. Lalong nagtumining sa loob ni Simoun ang matinding nasa na makapaghiganti. tugon si Basilio. Ano ang mapapala ko kung sila y ipaghihiganti? . Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon kundi nasa pagtugon sa kany ang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo. Nagtaka si Basi lio. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusup long ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya y parang pinipil i ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. at pinaalis siya sa kanyang bahay.ao at ito ay nangangailangan namang pagpapadanak ng dugo upang ang mga sinisikil ay makalaya sa mapaniil. pabayaan nila akon g makagawa at mabuhay. isang dakot na bigas. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales . Naiwan si Simoun na nag-iisip: Di ka ya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti nguni t naglilihim lamang at nais sarilinin iyon o sadyang wala nang hangad maghiganti. at kung iyan ay ibigay sa inyo. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. Sinabi ni S imoun na tutulungan siya. Magmamadaling araw na.Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasint ahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig m agpahamak sa kaluluwa ng dalaga. ituturing ninyong kayo y mapalad na. At ipinaalaala ni Simoun na sa pagaaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. Napuna ni Simoun na hindi naantig ang kalooban ni Basilio. Nagpasalamat si Basilio. ito y kasalanan kung nagbibigaay-daan sa pang-aapi . Tandang Basyong Makunat. Ako y dudurugin lamang nila. Kayo ay walang hangad kundi isang munting tahanan.Makatul ong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian. Tugon ni Basilio na sinundan ni Simoun ng:At magkaanak ng mababait na alipin Ang mga damdaming mabuti o masama ay namamana ng anak. hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. Inulos niya ng tuya si Basilio.Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. pipi ang amang si Tangdang Selo. isang asawa . at iyan ang mithiin ng marami sa Pilipinas.

Naisisp niya ng parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun. Dito namili sina Sinang at iba pa. ang anak na si Sinang at asawa nito. Wala namimi li isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun. a t ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng l upa ang bibig.Dinak ip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang pa alila kaysa ipagbili iyon. Limandaang piso. Ito y nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa. ayos. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang as awa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang in aglahi ang kanyang pagkalalaki. Ipingmalaki ni Si moun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun a ng pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas. Tumango si Simoun.Kayamanan at Karalitaan BuodSa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. nilalait ang kanyang kapahamakan. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang ba gay na iyon. Sinabi kay S imoun na di niya nakausap ang anak. Si Kapitan Basilio. Natutuwa si Simoun. Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Ang prayle. O ipag palit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong akin g kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko. Nag-isip si Kabesang Tales. Mga alahas na may iba t ibang uri.Inil ibas ni Simoun ang mga bagong hiyas. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at k uwintas ni Maria Clara. at kasaysayan. Tatlo ang pinata y ni Kabesang Tales ng gabing iyon. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tale s na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. ang lalaking gumagawa sa lupa.Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. Tinanong si Kabesang Tales kung may m ay ipabibili.Kinabukasan. Pinagbilinan si Si moun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mg a tulisan ay mapapahamak ito. Nagdatingan ang mga mamimili ng al ahas. <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>5</PIXTEL_MM I_EBOOK_2005> . wala si Kabesang Tales. ani si Simoun. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas. Bumalik ng bahay si kabesang Tales. Siya raw ay namimili rin ng alahas. Si Hermana Pencha ng mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantub os kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama. Tinawaran agad ni Simoun ng ma kilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->