PASMA

Submitted by: Roque, Jason R. HUB 12 Submitted to: Mr. Gilbert Macarandang

I. Kaligiran
Ang pasma ay galing sa salitang Spanish na “espamo” na ang ibig sabihin ay spasm, tremors at ang kalagayan o estado ng bahagi ng katawan ng tao kung kailan ang kalamnan at kasukasuan ay may pananakit na hindi maintindihan dahil sa lamig-init na nadikitan o napagdaanan. Tinatawag din ang pasma na folk illness na ang ibig sabihin ay mga uri ng mga sakit na partikyular sa isang komunidad o mga tribo sa isang bansa. Ang pasma ay wala sa kaalamang panggagamot sa western therapy o kanluraning lunas, dahil ito ay hindi nasusukat o napupuna ng kanilang mga aparato o kagamitan, sa kadahilanang ito ang mga doctor ay walang magawa upang mabigyang lunas ang mga sakit na tulad ng pasma. Ngunit sa eastern therapy o silanganing lunas, ito ay matagal nang batid at sa katunayan ay may mga paraan ng pag iwas nito at may kaparaanan din ng pagbabawas ng dahan dahan nito sa katawan ng tao. Ang bansang hapon ay isa sa may kaalaman ng pagbibigay lunas sa pasma at isa sa mga ginagawa nila ay ang pagligo araw araw ng maligamgam na tubig o kilalang steam bath kung kaya ang matatanda sa bansang nabanggit ay may mahabang buhay na nanatiling malusog at maliksi. Dito sa Pilipinas, ang pasma ay alam ng matatanda lalo na ng mga manggagamot na humihilot at arbolaryo, sabi nila mayroong pasma sa lamig (napagod bago nalamigan), may pasma sa init (galing sa malamig at nainitan) at may pasma sa gutom (nalipasan ng gutom). Ayon sa kaalaman nila batay sa karanasan at pamumulso, ang pasma kapag hindi pinapansin sa katawan ay nagiging dahilan pa ng pagkakaroon ng mga komplikasyon o supling na mga sakit sa katawan ng tao tulad ng rayuma at paghina ng mga organs o bahagi ng katawan ng tao. Ito ay sa dahilan ng pagkakaroon ng hindi pantay na kuryente, dagitab o enerhiya sa katawan

ng tao kapag napapasma at siya rin ang unti unting dahilan ng imbalance o di timbang at paghina ng metabolismo ng katawan. Kapag naabutang pangkalahatang deperensiya sa katawan ay doon na lumalabas ang ibat ibang sakit o karamdaman. Isa sa pangkaraniwang gamit sa pasma ay paggamit ng liniment o panghaplos na may sangkap na may init at lamig sa pakiramdam. Ang pagiwas ng pagbabasa ng malamig na tubig kapag galing sa nakakapagod na gawain ay isang mabuting kaparaanan o kaya naman ay ang paggamit ng maligamgam na tubig sa paghinaw kung masyadong malinis sa katawan ay makakatulong din naman. Ang tama at wastong pagkain kasabay ng pag iwas sa pinagmumulan ng pasma ay isang matalinong kapasyahan upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Wag nang magtaka na kapag minsan ang taong kumplikado ang mga karamdaman ay di agad gumagaling sa iniinom na mga gamot, maaring gumaling na ang ibang sakit niya tulad ng impeksiyon ngunit hindi ang pasma kaya hindi mawari kung anong pakiramdam niya. Ito nga kasing pasma ay hindi nakikita ng iba ngunit nararamdaman naman ng may katawan.

A. Pinagmulan
Ayon sa mga arbolaryo, sabi nila na ang pasma ay may kinalaman sa mga physical world, na tinatawag nila na naduwende o nabales. Ang pasma ay may kaugnayan sa mga tribal communities at mga probinsya, dahil sa mga kadahilanan na ang mga tao sa komunidad na ito ay may alam o kaugnayan sa mga duwende o kung ano pa man na may relasyon sa physical world. Ayon din sa mga anthropologist, ito ay uri ng sakit na tinatawag na folk illness at ang mga sakit daw na tulad ng pasma ay hindi makikita sa mga libro na tungkol sa medisina dahil wala pang sapat na kaalaman dito. Sabi naman ng iba ito

na daw ay bahagi ng myth at superstitious beliefs ng mga matatanda. Sinasabi ng mga matatanda na ang mga duwende ay umihiip sa hangin ng hangin na may pinagsamang malamig at mainit na nagiging sanhi din daw ng pasma. Ayon din sa kanila, ang mga sakit na tulad nito ay karaniwang nakukuha ng mga tao na ginulo ang mga tirahan ng mga duwende o kung ano pa man. Sa kadahilanang nagalit ang mga unseen ng mga elementog ito, sila ay nagbibigay nga mga sakit sa mga taong masasama.

B. Definisyon ng mga Termino
Ang mga sumusunod na mga termino ay magbibigay ng dagdag na kaalaman tungkol sa pasma. Ang mga terminong ito ay magkaugnay o may relasyon sa pasma. Pasma sa init ito ay uri ng pasma na may relasyon sa init. Ito ay resulta kapag ang isang tao ay galing sa isang malamig na lugar tapos nagpunta sa initan. Pasma sa lamig ito rin as isang uri ng pasma na may relasyon naman sa lamig. Ito ay resulta kapag ang isang tao ay galing sa isang lugar na sobra ang init tapos ay nagpunta sa isang malamig nalugar. Pasma sa gutom isang uri din ng pasma na may relasyon naman sa gutom. It ay resulta kapag ang isang tao ay nalipasan ng gutom. Spasm ito ay hindi mapigilang matinding paggalaw ng isang bahagi ng katawan ng isang tao.

Folk Illness

uri ng mga sakit na karaniwang nakikita sa mga grupo ng mga tao na parehas ang estado sa buhay.

Western Therapy

ang tawag sa uri sa panggagamot gamit ang mga aparato o kung ano mang may kinalaman sa teknolohiya.

Eastern Therapy

ang tawag sa uri ng panggagamot gamit ang mga natural na mga gamit katulad langis, kandila, at iba pang may relasyon sa pang-aarbolaryo.

Physical World (Unseen World)

ito ay paniniwala tungkol sa mga masasama at

mabubuting elemento tulad na lamang ng mga duwende, diwata, demonyo, aswang at iba pa. Tremors Panginginig o pangangatal ng ilang bahagi ng katawan ng tao na may pasma. Karaniwan nagkakaroon ng panginginig ang mga kamay. Numbness Pamamanhid, pamamaga at pangingirot ng mga kasukasuhan o ilang bahagi ng katawan ng tao. Pasma sa sapatos Ang paa ay mamasamasa dahil sa mga pawis at karaniwang may mabahong amoy. Pasma sa kamay Pasma sa matanda Ang kamay naman ay ang mamasamasa dahil sa mga pawis. Ang karaniwan sa mga matatanda, ito ay pananakit ng mga joints at may relasyon sa arthritis.

Pasma sa mata

Ang paulit – ulit na pagkindat ng mga mata, dahil sa sobrang tagal na exposure sa araw o init,. Ito rin ay may relasyon sa mga madalas mag-computer.

Imbalance

hindi pagkakaroon ng pantay na kalagayan sa dalawang bagay.

II. Sanhi
Ang pasma ay resulta ng imbalance sa isang katawan ng isang tao. Karaniwang na may koneksyon sa init at lamig. Naniniwala ang iba na ang kontirbution ng dalawang elementong ito ay isa sa mga sanhi upang magkaroon ang isang tao ng pasma. Ayon sa mga arbolaryo, nagkakaroon ng negative energy sa uri ng init at lamig na pumapasok sa katawan ng tao, kaya nagkakaroon ng imbalance, na magiging resulta ay pasma. Ang malamig na tubig ay isa sa malaking factor na nagkokontribute sa pagkakaroon g pasma. Karaniwan sa mga tao na pagkatapos ng isang gawain na may kasama ng buong puwersa, katulad ng basketball, gawaing konstruktion, at iba pa, ay umiinom ng malamig na tubig o minsan ay naliligo kaagad, na nagiging resulta sa pagpasok ng ”lamig” (masamang enerhiya) sa skin pores ng isang tao. Ang paghuhugas din ng kamay pagkatapos ng mga trabaho na ang ginagamit ay kamay ay isa rin sa mga sanhi nito. Ganun din, ang pagligo pagkatapos makipagtalik ay uri din ng sanhi nito. Ayon kay Michael Tan, “a rather amusing variation on this belief in the idea that condoms cause "pasma" allegedly because the rubber aggravates the body’s heat." Ang paghuhugas o kahit ano mang gawain na may realsyon sa tubig pagkatapos mamalantsa ay isang malaking kontirbusyon sa sakit na ito. Ang mga gawain na matitindi at grabe ang pagkapagod pagkatapos nito ay isa sa mg sanhi

ng sakit na ito. Ang pasma ay resulta din sa kakulangan ng isang tao sa mga nutrients na kaylangan nito, katulad na lamang ng mga vitamins at minerals. Katulad ng ibang pagaaral, ang pasma ay sinasabi na may relasyon sa mga enkato katulad na lamang ng duwende at diwata. Kapag sila daw ay nagambala mu maaari ka nilang bigyan ng mga sakit tulad ng pasma. Sinasabi din ng mga psychologist na ang pasma ay konektado rin sa pagiisp ng isang tao sa kadahilanan na ang sakit ay may kinalaman sa utak at iba pang mga bagay, katulad na lamang ng mga hormones na sinesecretes na isang tao. Ang paggamit din ng alcohol bilang kapalit sa paghuhugas ng kamay ay isa rin sa mga sanhi, sa kadahilanan ito ay may elemento ng init kahit sa malamig na pakiramdam. Ang mga tao na karaniwan nagkakaroon nito ay ang mga may tarabaho na farmers, secretaries, pianists, students (rushing their term papers), factory workers and athletes, sa madaling salita lahat ng mga trabahong may kinalaman sa paggamit ng mga kamay.

III. Sintomas
Sa mga nabanggit na sanhi, normal sa pasma na uri din ng sakit na magkaroon ng mga sintomas o manipestasyon na magsasabi na ang isang tao ay may pasma. Ang mga karaniwang sintomas o minipestasyon ng sakit na ito ay ang mamasamasang at pamamaga ng kamay at paa, panginginig ng ilang bahagi ng katawan, pagkamanhid, pananakit ng mga parte ng katawan (distal extremities), kapansin-pansin na mga veins o ugat sa mga matatanda at ibat –iba pang mga sintomas na ang tawag ay pasmang gutom, init, lamig, sapatos, kamay, at matanda. Ang pamamasa ng mga kamay at paa ay tinatawag ding hyperhidrosis. Ang pamamasa ng paa at kamay ay karaniwang nagdudulot ng mabahong

amoy. Ang sintomas na ito ay isa sa mga malaking batayan na ang isang tao ay may pasma. Ang pamamaga ng kamay at paa ay isa rin sa sintomas nito. Karaniwang namamaga ang dulo ng mga daliri sa kamay at paa. Ang pamamagang ito ay nagdudulot din ng pamumula ng mba nasabing bahagi ng katawan. Ang panginginig, pagkamanhid at pananakit ng ilang parte ng katawan ay karaniwan mararamdaman sa kamay (pasma sa kamay) dahil ito ng ang halos ginagamit sa pagtratrabaho ng mabibigat na bagay. Ngunit ito rin ay minsang mararamdaman sa mga bahagi ng katawan tulad ng likod, tuhod, binti at iba pa. Sa mga matatanda naman, karaniwan nakikita ang mga veins o ugat sa mga binta at balikat o tinatawag ding varicose veins. Sa pag-aaral na ito nakita na ang pasma ay result ang mga iba’t ibang sakit na pinagsama-sama.

IV. Lunas
Ang pasma katulad ng ibang mga uri ng sakit ay may sapat at karampatang din lunas. Sa kadahilanang ang pasma ay hindi kilala sa mundo ng medisina ang mga lunas ay karaniwang galing sa mga arbolaryo at iba pang mga epektibong paraan. Ngunit ang ibang lunas ay kinuha rin sa tulong ng medisina sapagkat ang mga sinomas ay nakikita rin sa ibang mga sakit tulad na lamang ng diabetes mellitus, nervous system dysfunction, at iba pang mga sakit na may kinalaman sa utak ng isang tao. Ang mga lunas sa sakit na ito ay tradisyonal na panggagamot. Ang mga kaso ng pasma ay minsan hindi na umaabot sa mga lokal na manggagamot o arbolaryo dahil sa mga epektibong pamamaraan ng isang tao. Ang mga sumusunod ay mga paraan upang iwasan ang sakit na pasma: Iwasang magtrabaho ng mga mabibigat o matitinding gawain maslalo na kung ang kasama ay ang pangitaas na

bahagi ng katawan ng isang tao. Huwag din maghugas o magbasa ng kamay pagkatapos mamalantsa. Maligo o magshower lamang sa umaga. Sa mga lalake, punasan lamang ng damp na towel ang mga kamay, paa at katawan kung galing sa mabibigat na trabaho o maduduming trabaho. Sa mga kababaihan naman, iwasang maligo o magbasa pagatapos makipagtalik o habang may menses. Kung maghuhugas naman, gumamit lamang ng maligamgam na tubig upang maiwasan ang pasma. Ang susunod naman ay mga paraan o gamot sa may mga pasma: Ang pagmamasahe ay malaking bagay o aspeto upang magamot ang pasma. Pwedeng gumamit ng coction ng luya, bawang, coconut oil at sibuyas, dahil ito ay may “enerhiyang-init” na magaalis ng lamig sa katawan. Pwede rin gumamit ng tubig sa pinaghugasang bigas sa pagmamasahe. Sa pamamasa naman ng kamay maaring ang pagbababad ng kamay sa tubig na maligamgam ng tatlungpon minuto. Maaari ding gumamit ng dahon ng bayabas sa paghuhugas o pagpunas ng kamay at paa. Sinasabi din ng mga matatanda, ang unang ihi sa umaga ang ipanghugas sa kamay upang maalis ang pasma. Pwede ring humungi ng tulong sa mga arbolaryo. Samantala, ang paghingi ng advice sa mga duktor ay maaaring maging tulong upang maalis ang pasma.

V. Mga Referens
http://wikipedia.org/pasma http://wikipedia.org/tremors http://wikipedia.org/spasm Stuart, G.U., M.D. Philippine Alternative Medicine: Pasma, Tawas at Suob www.inquirer.net/pasma

Tan, M. Pinoy Kasi “Pasma” (Part 1) Encarta Encyclopedia Library 2003 www.catinist.fr Jocano, F. Landa (1973). Folk Medicine in a Philippine Community.. Quezon City: Punlad Research House, Inc.. ISBN 971-622-015-4. Tan, Michael (August 8, 2007), "‘Pasma’ (Part 1)", Philippine Daily Inquirer, http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view_article.php?article_id=81 222 Tan, Michael (August 10, 2007), "‘Pasma’ (Part 2)", Philippine Daily Inquirer, http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view_article.php?article_id=81 653 de Leon, Remi (2005) (Master's Thesis). Health Knowledge Processes and Flows in a Coastal Community in Victoria, Laguna Philippines. University of the Philippines Los Baños Graduate School.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.