P. 1
20906131-aklat

20906131-aklat

|Views: 1,822|Likes:
Published by Qazinx

More info:

Published by: Qazinx on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

PANIMULANG LINGGWISTIKA

BSEd FILIPINO II 2009

PASASALAMAT Buong-puso naming pasasalamat kay Bb.Elsie V. Tillor, ang napakaaktibo naming guro sa Filipino Major 2 – Panimulang Linggwistika, sa kanyang paghikayat na isakatuparan ang aklat na ito. At gayundin sa aming mga magulang, kaibigan at sa Poong Maykapal na siyang nagbibigay lakas at inspirasyon na nakatulong nang sa pagkakabuo ng aklat na ito.

PANIMULA Isang pagmamalaki naming mga may-akda ang makatugon sa utos ng aming guro na si Bb. Elsie V. Tillor tungkol sa aming asignaturang Filipino Major 2 – Panimulang Linggwistika . Layunin naming makabahagi sa kinakailangan ng aming mga kapwa mag-aaral sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sinikap naming maipaloob sa aklat na ito ang iba’t ibang paksang panglinggwistika. Naniniwala kami sa pamamagitan ng pagsasanib ng makabagong balarila, ang kakayahang (1) bumasa, (2) umunawa, (3) magsalita at (4) sumulat ng mga mag-aaral ay madaling malilinang. Sinadya naming huwag maging saklaw ang pagtatalakay sa ilang paksa upang sa gayo’y maging daan naman ito ng mga mag-aaral na maatasan ang kanilang mga sarili ng wastong pananaliksik. Isa ring paghamon sa mga mag-aaral na gawing mabisa ang pagtatalakay sa mga paksang naririto upang maging kawili-wili at kapaki-pakinabang ang lahat ng nilalaman ng aklat na ito. BSEd – FILIPINO II 2009-2010

PAGTUTUKOY NG KAHULUGAN Denotasyon Ang tawag sa kahulugang galing sa diksyunaryo. Tinatawag din na aktwal na kahulugan. Halimbawa: Ibili mo nga ako ng balimbing sa palengke. Ang salitang balimbing sa pangungusap na ito ay nangangahulugang prutas. Konotasyon Ang tawag sa kahulugang iba sa kahulugang mababasa sa diksyunaryo. Kadalasan, ito ay nagbibigay ng matalinghagang kahulugan. Halimbawa: Huwag mong iboto ang ang pulitikong balimbing. Ang salitang balimbing ay sa pangungusap na ito ay nangangahulugang palipat-lipat o paiba-iba ang kinakampihan. Ang konotasyon ay maari ring tawaging:  Pahayag na Idyomatiko Pahayag na hindi literal ang kahulugan ng mga salita o di-tuwiran ang kahulugan. Halimbawa: magbanat ng buto (nagtatrabaho nang mabuti) hindi masikmura (hindi matanggap)  Patayutay na Pananalita Pahayag na sadyang lumilihis sa karaniwang paraan ng pagpapahayag nang ang pahayag ay magawang maganda at kaakit-akit. Halimbawa: kinakalawang na ang utak (mahina ang kakayahan) kamay na bakal (malupit na pakikitungo)  Eupemistikong Pananalita Pananalitang ipinapalit sa mga salitang maaaring makasakit ng damdamin. Halimbawa: binawian ng buhay (namatay) balat sibuyas (maramdamin)

 Makulay/Masining na Pananalita Pananalitang karaniwang ginagamit ng mga makata na may kakaiba ngunit maganda ang paglalarawan. Halimbawa: mala-makopang pisngi (kulay rosas ang pisngi) Ekstensyon Ito ay Tumutukoy sa lahat ng paksa maging isahan man o maramihan na nagtataglay ng mga katangiang isinasaad ng pangkalahatang kaisipan. Halimbawa:

PILIPINO

TSINO

ASYANO

MALAY

INDONESYO

MUSIKERO

RETRATISTA

ARTISTA

ISKULTOR

MANUNULAT

Ang salitang Asyano ay may mga ekstensyong “Pilipino”, “Tsino”, “Malay” at “Indonesyo”. Ang salitang artista ay may mga ekstensyong “musikero”, “retratista”, “manunulat” at “iskultor”.

[. “wala” at “kaibahan” ng katangian ng isang bagay.Intensyon Pagpapakahulugan ng isipan ayon sa katotohanan. [ . Ang leon ay isang mabangis na hayop. Halimbawa: Ang puso ay punla ng pag-ibig.nasa hustong gulang na ] = [ .lalaki ]. ang salitang babae (girl) ay maaaring magkaroon ng tatlong semantikang katangian.  Unang Intensyon Kaisipang inilalahad ang kalikasan o uri ng isang bagay sa kung ano ang malimit na makikita sa pisikal na katotohanan. bata (young) at babae (female).lalaki]. Ipinapakita rito ang pagiging “meron”. Halimbawa: Ang mga penggwin ay hindi lumilipad. Komponensyal Analisis Tumutukoy sa paglalarawan ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng nabuong set ng sematikang katangian. Tinatawag din itong feature analysis o contrast analysis. [ + nasa hustong gulang na ] = [ . Halimbawa: tao (man) babae (woman) batang lalaki (boy) batang babae (girl) bata (child) = [ + lalaki ]. tao (human). . [.nasa hustong gulang na ] Sa madaling sabi. [+ nasa hustong gulang na ] = [ + lalaki ].lalaki ].  Ikalawang Intensyon Kaisipang inilalahad ang ibang paraan ng pagpapakahulugan kung saan nauunawan ng isipan ang uri o kalikasan ng isang bagay ayon sa lohikal na katotohanan.nasa hustong gulang na ] = [+/. Ang ina ay ilaw ng tahanan.

Pitong uri 1. Anumang maliit na salitang ikakabit nito ay nakaimpluwensiya sa pagbabagong anyo ng morpema. mayroon ring isa higit pang titik na nakakaltas. ngunit hindi lang pagpapalit ang nagaganap dito.) Maykaltas ( Sunscope ) – ito ay nangangahulugangang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita .) Maypalit – ito ay ang pagkakaroon ng pagpapalit ng titik sa loob ng pandiwa. anumang pagbabagong mapapansin natin sa isang morpema ay bunga ng impluwensya ng kapaligiran. Paalala: Pagbabagong morpoponimeko ay tumutukoy sa pagbabago ng morpema na taglay ng kanyang kapaligiran. . Ito ay magaganap kung ang huling ponemang patinig ng salitang – ugat na hinuhulapian ay nawawala.MGA PANDIWANG DI-KARANIWAN Pandiwang di-karaniwan ang tawag sa mga pandiwang nagkakaroon ng mga pagbabagong morpoponimeko o ito yong mga pandiwang hindi sumusunod sa pangkaraniwang tuntunin ng palapantigan at paglalapi. Halimbawa: Ang mga sumusunod na ponema ay nagpapalitan na di nagbabago ang kahulugan gaya ng: Salitang – ugat + panlapi Lakad + in = lakadin Sunod + in = Sunudin Tawa + han = tawahan Halili + han = halilihan Kuha + in = kukunin Di-karaniwang anyo ng pawatas lakarin sunurin tawanan halinhan kunin o 2.

Ang mga salitang ugat na nagsisimula sa / I / at / y / na ginigitlapian ng / in / ay magkakaroon ng paglilipat ng posiston ng / n / at ng / I / at / y /. Halimbawa: Magpadala Pakahigpitan Magpahanap Padala Higpitan Pahanap 5. At mayroon din titik na nawawala.ng mga pandiwang di – karaniwan na ma. Halimbawa: Salitang – ugat + Panlapi Tanim + an = taniman Talab + an = talaban Silid + an = sidlan Atip + an = atipan Lagay + in = linagay ( l ) + in+ agay Yari + in -y + in + ari = yinari Yaya + in = yinaya Lipad + in = linipad Di – karaniwang anyo ng pawatas tamnan tablan sidlan aptan nilagay niyari niyaya nilipad 4. Tinatawag din itong paglilipat.pagkakaltas ng ponema o mga ponema Salitang – ugat + Panlapi Hali + an = halikan Bili + han = bilihan Palit + an = palitan Sara + han = sarahan Takip + an = takipan Buhos + an = buhusan Dumi + han = dumihan Di – karaniwang anyo ng pawatas halkan bilhan paltan sarhan takpan busan dumhan 3.) Maytulad ( Paragoge ) – May nawawalang titik sa hulihan ng pandiwa / berb.) Maypungos ( Apostrope ) – May nawawalang titik o pantig sa unahan na berb.) Maylipat (Metathesis) Ito ay paglilipat ng titk sa loob ng isang salita. Narito ang ilang hal. Makikita ito sa paglilipatan ng posisyon ng ponema. .

) May paningit ( epenthesis ) – Mga pandiwa / berb na nagkakaroon ng paningit na titik na salita. Halimbawa: Tayo na – kana Hintay ka – teka Hayaan mo – namo Paalala: Sa talaan ng mga halimbawa na ibinigay sa itaas ay mapapansing nagaganap lamang sa mga pandiwang di Karaniwan ang mga pagbabagong morpoponemiko kung ito ay ginagamitan ng panlaping – an / .han Maging ito man ay nag – iisa o may kasamahang iba pang panlapi… . Halimbawa: Kilalahin --Abalahin --Pagkakaisahan --Kilalahin Abalahin Pagkakaisahan 7.) May-angkop ( hypology ) – makikita ditto ang pag-iisa ng dalawang magkasunod na berb at nagkakaroon ng kaltas o palit sa anumang berb.Halimbawa: Halkan Takpan Buksan _ Halki Takpi buksi 6.

Ito ay ang paglakip ng tumpak na salita upang mas maging kaaya-aya at kaakit-akit pakinggan ang isang pahayag. Wasto: Matangos ang ilong ng pinsan kong Amerikano. Wasto: Ang silid nina Karen at Judy ay maalinsangan. Halimbawa: mataas-matangos Di-wasto: Mataas ang ilong ng pinsang kong Amerikano. Wasto: Higit na matangkad si Raul kaysa kay Robert. . matalas-matalim Di-wasto: Ang batang si Lito ay matalim kung mag-isip. mainit-maalinsangan Di-wasto: Ang silid nina Karen at Judy ay mainit. Wasto: Ang batang si Lito ay matalas kung mag-isip.MORPOSINTAKS Ang pagpili ng wasto at angkop na salitang gagamitin sa isang pahayag na hindi lumilihis sa tunay na nakis ipahayag ng pangungusap. matingkad-maliwaang Di-wasto: Lubhang matingkad ang mga ebidensiya ng abogado. mataas-matangkad Di-wasto: Higit na mataas si Raul kaysa kay Robert. Wasto: Lubhang maliwanag ang mga ebidensiya ng abogado.

Halimbawa: 1. Ipinakikita ang katangian o bilang ng isang bagay. 2. tao. 2. URI NG PANG-URI *Panlarawan Ito ang mga likas na pang-uri na iniuugnay sa mga pangngalan na nagpapahayag ng katangiang taglay ng salitang binibigyang turing. 2. Malungkot si Adel sa nangyari sa kapatid. Di-Tiyak 1. Masayang-masaya si Inday nang dumating ang matandang si Allen. *Pamilang Ito ay nagpapahayag ng bilang o halaga. Dalawang libo ang kinita nina Adel. tiyak man o hindi ng mga pangngalan at panghalip Halimbawa: Tiyak 1. Tatlong baroto ang dala ni Matet. URI NG PAMILANG *Pamilang Na Patakaran O Pamilang Na Kardinal Ito ang likas at basal na mga bilang na pinagbabatayan ng tawag ng iba’t ibang uri ng pagbibilang. lunan o pangyayari. Halimbawa: isa Labingwalo Dalawampu Tatlumpu’t isa apatnapu dalawang daan isang angaw pitong daan . 3. Si Juan ay mapagsamantala at abusado. Pulutong ng mga kadete ang sumalubong. Buwig ng saging ang pasalubong niya.MGA PANURING PANG-URI Ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa pangngalan at panghalip.

2. Ginagamit ang mga panlaping magka-. Kapwa dalubhasang mangingisda ang mga binatang iyon. Halimbawa: 1. . Halimbawa: 1. magsing-. 2. Kapalagayang-loob ko siya.atbp. tulad ng ma-. Ang anyong isahan ay naipapakita sa paggamit ng panlaping pang-isa. Halimbawa: 1. bagay atbp.atbp. o iba pang salitang nagsasaad ng bilang na higit sa isa. Magkamukha ang magkapatid na Mike at Choy. *Maramihan Ito ay ginagamit kung higit sa dalawa ang inilalarawan. o sa paggamit ng pamilang na dalawa o ng salitang kapwa. *Dalawahan Ito ay ginagamit kung dalawa ang inilalarawan.sa mga panlaping magka. ka-. Maligayang pamilya ang pamilyang malusog.*Pamilang Na Panunuran O Pamilang Na Ordinal Ito’y ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakasunud-sunod ng tao. May panlapi itong ika-. sa pag-uulit ng pantig na -na. Ginagamit ang pantukoy na mga. Mga mapagkakatiwalaang kawaksi sa bahay ang mga iyan. Magkakasimbilis ang mga kabayo na alaga niya. o pang. o sa paggamit ng sallitang nagsasaad ng bilang na higit sa dalawa. pang-. 2. ng walang pag-uulit ng salitang-ugat o walang panandang mga. Halimbawa: Ikalima Ikasiyam Ikalabing-isa Ikaisang daan at isa panglima pansiyam panlabing-isa pang-isang daan at isa KAILANAN NG PANG-URI *Isahan Ito ay ginagamit kung iisa lamang ang inilalarawan.at magkasing-.at –ka. magkasing-.

masasabi kong siya ay makakalikasan. 2. Dahil sa pag-ibig niya sa kalikasan. Ang mga ganitong uri ay maaaring may kahulugang karaniwan o patalinghaga. Pinakagamitin ang mga panlaping ka-.KAYARIAN NG PANG-URI *Payak . Halimbawa: 1. Halimbawa: Karaniwang kahulugan Biglang-yaman ang pamilya ko nang manalo si nanay sa lotto.ang pang-uri kung binubuo ng dalawang salitang pinag-isa. pang- . 2. *Inuulit . Maaaring ganap o di-ganap ang pag-uulit. *Tambalan . Panlaping makauri ang tawag sa mga panlaping ginagamit sa pagbubuo ng pang-uri.ang pang-uri kung binubuo ng likas na salita lamang o salitang walang lapi. Halimbawa: 1. Ang bahay namin ay malapit sa punong Akasya. Halimbawa: Pag-uulit na Ganap Ang puti-puti ng damit ni Tolits. maka-. Patalinghagang kahulugan Balat-sibuyas ang nakababata kong kapatid. Mataba ang alaga naming baboy. kay-. ma-. Pag-uulit na Di-Ganap Maliliit ang alaga kong pusa. *Maylapi .ang pang-uri kung binubuo ng salitang –ugat na may panlapi. Ang tiyan ng matanda ay malalobo sa laki.salitang-ugat o salitang maylapi na may pag-uulit. at mala-.

Halimbawa: Kasingganda ng birhen si Nora. . Halimbawa: Maligayang lahat ang mga busero at mangangabog. B. Di-Magkatulad – maaaring palamang o pasahol. pag-uulit ng salita at mga katagang ubod ng.nagpapahayag ng kataasang uri o katangiang namumukod sa lahat. B. Magkatulad – patas at walang lamangan. Halimbawa: Di-lubhang mataas ang marka ko na gaya ng marka mo. at sukdulan ng. Ginagamit ang panlaping napaka-. kawangis atbp. at mga salitang tulad. Halimbawa: Higit na marunong si Linda kaysa kay Nene. Walang paghahambing na nangyari. at wala ng iba.2. Palamang – nakahihigit ng katangian sa pinagtutularan. Pasahol – sahol o kulang o may kaliitan at kababaan sa pinagtutularan. labis.KAANTASAN NG PANG-URI *Lantay* . Halimbawa: Ubod ng yabang ang taong iyan. ang paghahambing ay maaaring magkatulad o di-magkatulad. B. at pinaka-. *Pasukdol . kasing.ito’y tuwirang nagbibiga-turing sa pangngalan o panghalip na inaabayan. A. hari ng. ginagamit ang magsing-.1. *Pahambing -kung ang pang-uri ay nagtutulad sa dalawang tao o bagay. atbp.

Naglinis ng kwarto si Delia. 4. 2. hin. mak. Mga Uri ng Pandiwa ayon sa Kaukulan 1. Gumagawa sina Mang Ben at Mang Lino.PANDIWA (VERB) • • • Bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ang layong itoy pinangungunahan ng. sa. Kapag ang pandiwa ay may tuwirang layon. Nag-ipon sin sila. sa at kay. 2. um . Nakinig kay Elvis Presley ang mga bata bago sila sumayaw. Mga halimbawa: 1. ito ay tintawag na pandiwang katawanin. Pareho silang naghahanap. Ito ay may simuno ngunit walang layong tumatanggap Mga halimbawa: 1. 2. magsi. Ito ang nagbibigay diwa sa isang pangungusap. ito ay pandiwang palipat Palipat Ang pandiwa kapag ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. maki. kay. Ang tubero ay nag-aayos ng tubo sa aming bahay.ang pandiwa ay nakatatayong mag. 3. at iba pa. han. 3. Ito’y binubuo ng salitang-ugat at panlaping makadiwa tulad ng mga.in. ma. 4. mga. PANDIWANG KATAWANIN (intransitive verb) Kung ang pandiwa’y hindi na kailangan ng tuwirang layon at nagtataglay ng kahulugang buo sa ganang sarili kaya’t hindi na kailangan ang tagatanggap ng kilos. at kinang. sa mga. Bumili ng baging telebisyon ang nanay sa Makati.Ang masipag at determinado ay nagtatagumpay . an. Ito ay may simuno at tuwirang layon.isa. PANDIWANG PALIPAT(transitive verb) Ang mga parirala ay nasa tuwirang layon at pinangungunahan ng pang-ukol na ng. Katawanin Ang mga pandiwa kapag walang tuwirang layong tumatanggap ng kilos.

.ASPEKTO NG PANDIWA Perpektibo Nasimulan na at natapos na ang kilos. Kontemplatibo Hindi pa nasisimulan ang kilos . Halimbawa: Nagsaliksik ako tungkol sa AIDS. Imperpektibo Nasimulan na subalit hindi pa tapos ang kilos. Halimbawa: Magsasaliksik ako tungkol sa AIDS. Halimbawa: Nagsasaliksik ako tungkol sa AIDS.

Mapapansing sa mga salitang kail. ng mga salitang ito ay naasimilang pangangkop na –ng. ang simbolong (+) sa + na ay nangangahulugang ang pang-angkop na ay hindi ikinakabit sa salitang inaangkupan. Ito ang katuturang pangkayarian nito. Halimbawa: 1.ANGKOP   Ay mga katagang nag-uuganay sa panuring at salitang tinuturingan.angang at halamang ay amy pagbabagong morpoponemikong naganap. Ginagamit ito kung ang inaangkupan ay nagtatapos sa tunog na patinig o sa ponemang /n/. /n/. Dapat na magtanim pa ng mga halamang namumunga. . na Ginagamit ito kung ang inaangkupan ay nagtatapos sa ponemang katinig maliban sa /n/. ang – ng   nag simbolong (–) sa – ng ay nangangahulugang ang pang-angkop ay ikinakabit sa salitang inaangkupan. Para sa matatag na ekonomiya ng bansa.MGA PANG. Ang huling ponema. kailangang maging higit na malaki ang produksyon ng pagkain. 2. 3. May mga bagong alkaldeng hinirang ang Pangulo ng Bansa. ang + na   2. Ang dalawang pang-angkop sa Filipino : 1.

Sumakay si Joanna ng dyipney papuntang paaralan. Nagkaroon ng malakas na ulan datapwa’t sinuspende ang klase. . Sumulat si Lito ng liham para kay Lloyd. 2. Halimbawa: Gustong ipadala ni Cecile ang sobre sa simbahan. 5. AGENTS Isang kalahok na kung saan ang kahulagan ng pandiwa ay tumutukoy bilang paggawa o nagiging sanhi ng isang bagay. o bilang ng isang istado o posisyon. 3. Ang susing ito ang gagamiting pambukas ng pinto sa bahay. Halimbawa: Maraming tao ang takot sa ahas. TEMA Isang kalahok na nagbibigay ng pagbabago sa kanyang posisyon o kondisyon. Halimbawa: Nahulog ang naglalakihang bato kung kaya’t nasira ang karsada. Mga uri ng Tematik na Tuntunin: 1. PASYENTE Isang kalahok na kung saan ang isang bagay ay nangyari na at bilang maapektuhan na kung ano ang mangyayari sa mga ito. EXPERIENCER Isang kalahok na nagbibigay kamalayan ng isang bagay. 4. Masaya si Rochie sa pagdating ni Kyle. INSTRUMENT Isang kalahok na ginagamit upang isagawa ang aksyon. Halimbawa: Kinain ni Shira ang sorbetes. Tumugtog si ng Torete gamit ang kanyang gitara. Halimbawa:.TEMATIK NA TUNTUNIN (PAMPAKAY PAPEL) Ito ay semantikong relasyon sa pagitan ng isang tambalan at ng isang argumento ng isang pangungusap.

. Namatay lahat ng Kamatis dahil sa pagsulpot ng epidemya. Si Rose ay nagpunta sa palengke. LOKASYON Saan nangyari ang aksyon. 7. Halimbawa: Si Lovereign at Jehreign ay nag-aaral sa Cebu Normal University. LAYUNIN Kung ano ang itinuturo ng aksyon. 9. PINAGMULAN Kung saan buhat ang aksyon. Halimbawa: Ang caravan ay patuloy na nagtungo sa malalayong lugar. Halimbawa: Ang libro ay ibenenta ng Rex bookstore. Halimbawa: Nasira ng Avalanche ang lumang templo. Ang rocket ay inilunsad ng Central Command. MAGING SANHI NGMindlessly gumaganap ng aksyon. 8. Laging nakatingin sa malayo si Jan.6.

s.t. b. mananatiling pang ang panlaping ito kapag ang salitang-ugat ay nagsisimula sa mga letrang hindi nabanggit. Ang anumang maliit na sa salitang ikakabit nito ay nakaimpluwensiya sa pagbabagong anyo ng morpema.b. ito ay magiging pam kapag ang ikinakabit sa mga salitang-ugat ay nagsisimula sa p at b.t/ ay nagkakaroon ng asimilasyong ganap. Mapapamnsin ito sa panlaping /pam/ na inuunlapian sa ponemang /p/ tulad ng patay o pasigla. Ang mga salitang pantakot at pansukat ay mga parsyal samakatuwid.PAGPAPALIT NG PONEMA Ang mga sumusunod na mga ponema ay nagpapalitan na hindi nagbabago ang kahulugan gaya ng: /o/ at /u/ Bago + bago = bagung-bago Damo + damo = damung-damo /e/ at /i/ Putahe + ng Pan + lalaki = putahing-putahe/ putahi = panlalake/ panlalaki /d/ at /r/ ma + dami ma + damot = marami = maramot /h/ at /n/ tawa + han = tawanan talo + han = talunan . Asimilasyong Parsyal Ito ay mapapansin sa sa pagbabagong naganap sa isang morpema sanhi ng posisyong pinal na sinusundan ng mga salitang nagsisimula sa bigkas na pailong. ASIMILASYON Nagbabago ang panlaping pang kapag kinakabitan ng mga salitang-ugat na nagsisimula sa letrang d. 1.l. Ang mga salitang-ugat na inuunlapian ay mananatili ang anyo nito gaya ng: pampalakas = hindi pamalakas pambarko = hindi pamarko 2. Ito ay nagpapakita ng asimilasyong ganap. /pang/ + takas = pantakas /pang/ + lagay = panlagay /pang/ + babae = pambabae Mapapansin sa mga halimbawa sa itaas ang asimilasyong nangyari ay di-ganap o asimilasyong parsyal. a.s. Minsan lamang ang pagbabagong naganap. Ang pagbabagong nangyari sa salita ay tinatawag na asimilasyon. /pang/ + takot = pantakot = PANAKOT /pang/ + sukat = pansukat = PANUKAT Hindi lahat ng mga salitang nagsisimula sa /p.PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO = tawag sa anumang pagbabago ng morpema na taglay ng kanyang kapaligiran. at ito’y magiging pan. Ang /n/ ng /pang/ ay nagging /m/ o /n/ at mangyayari ay manatili /n/ ayon sa kasunod na tunog. Asimilasyong Ganap Taglay ang asimilasyong ganap kung ang unang ponemang inuunlapian ay naasimilang ganap ng tunog ng panlapi. Ang tunog na /p/ sa patay ay naasimila ng ponemang /m/ ng /pam/ kaya.r. sa halip na bigkasing pampatay ay nagging pamatay. Sa kabilang dako naman. dalawang beses ang pag-aasimila sa asimilasyong ganap.

PAGLILIPAT-DIIN Nagbabago ang diin sa pagbabago ng mga panlaping ginagamit. PAGKAKALTAS NG PONEMA Ito ay nangangahulugang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. PAGSUSUDLONG Nanganhulugan ito ng pagdaragdag ng isa pang morpema sa hulihan ng salitang-ugat. Maaaring salita. Lagay + in >l + in + agay > linagay = NILAGAY Yari + in > y + in + ari > yinari = NIYARI Tanim + an > taniman = TAMNAN 4. et. Dakip + in > dakipin Takip + an > takipan = DAKPIN = TAKPAN 5. Tinatawag din itong paglilipat. Ana. Ito ay magaganap kung ang huling ponema o morpema sa isang salita. o dalawang sugnay. Godfrey M. 2008. Manila: ACCORD Printing Press PANG-UGNAY = ito ay salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang yunit sa pangungusap. Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Ang mga salitang-ugat na nagsisimula sa /l/ at /y/ ginigitlapian ng posiyon ng /in/ ay magkaroon ng paglilipat ng pusisyon ng /n/ at ng /l/ at /y/. = TEKA = HAMO . Ka + totoo + han + an Alala + han + in = KATOTOHANAN = ALALAHANIN 7. Hindi maiiwasan na magkaroon ito ng pagkakaltas upang mapaikli ang anyo ng nabuong bagong salita. Sta. Maari itong malipat ng isa o dalawang pantig tungo sa huling pantig o isang pantig sa unahan ng salita. dalawang parirala. PAG-AANGKOP Sa pagbabagong ito.. al.3. Ito ay magaganap kung ang huling patinig ng salitang-ugat na hinuhunlapian ay nawawala. Ka+ ginhawa + an Ka + tapat + an = KAGINHAWAAN = KATAPATAN 6. METATESIS Ito ay paglilipat ng titik sa loob ng isang salita. Hintay + ka Hayaan + mo SOURCE: Leyson. pinagsama ang dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita. Makikita ito sa pagpapalitan ng posisyon ng ponem.

Panubali 3.3 Ang Mga Pang-ugnay: 1. sapagkat. parirala sa kapwa parirala at sugnay sa kapwa sugnay. hindi pwede may lakad ako mamaya. . nalusutan nya ang kanyang mga problema. May 7 Uri Ng Pangatnig: 1. subalit. ♥ Sakaling may bayad. [ dahil sa. Panapos 6. ni man. PANAPOS = Nagpapahuwatig ng nalalapit na katapusan sa pagsasalita [ upang. PANINSAY = Ginagamit ito kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawa [ ngunit. kapag. PANANHI = Nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran. disin sana ] ♥ Kung uulan. hindi ako sasama. ♥ Kahit wala siyang pera. kahiman. Pananhi 5. Pang-ukol PANGATNIG = ito ang tawag sa kataga na nag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita. pagbubukod o pagtanggi. [ o. ♥ Sa di kawasa ang pulong ay tinapos na. Paninsay 4. sakali. Panlinaw 7. Panimbang PAMUKOD = Ginagamit ito sa pagpili. para sa pagkanap ng kilos. sa di kawasa. ♥ Naghihirap sila ngayon sapagkat nasunug ang kanilang bahay. mangyari ] ♥ Namaos siya dahil sa pagkanta. PANUBALI = Nagsasabi ito ng pag-aalinlangan. pagtatakwil. Nangangailangan din ng paliwanag [ kung. samantala. datapwat. hindi nalang kami tutuloy. bagaman. Pangatnig 2. sa bagay na ito ] ♥ Hindi na siya nagsalita upang matapos ang lahat. sa lahat ng ito. Pamukod 2. ♥Gustuhin ko man. kahit ] ♥ Gwapo nga siya subalit suplado naman. pag. Pang-angkop 3. sanhi sa. maging ] ♥ Siya ba o ikaw ang tutulungan ko. Panagot sa tanong na BAKIT at nagbibigay ng katuwiran o kadahilanan.

samakatuwid. AILENE L.al. PANIMBANG = Ginagamit sa pahayag ng karagdagang isipan [ at.. . Nora D. saka. kung gayon.1999. kaya. ARDIZA Source: Javier. may trabaho saka may sariling bahay na.PANLINAW = Ginagamit ito upang ipaliwang ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. [ anupa’t. TIMBULAN II Batayang Aklat. INC. ♥ Nagkasundo na ang mag-asawa. ♥ Maunlad na si Tom ngayon. kung gayon magsasama na silang muli.et. Marikina City: FOUR J ARTS. sa kabilang dako ] ♥ Marami akong pera at bahay samakatuwid ako ay mayaman. pati ] ♥ Wala na syang kaibigan at mapagkakatiwalaan.

may antas . pinipili at isinasa-ayos . nakabatay sa kultura . . 7. kagila-gilagis . (may masistemang ayos ang mga salita sa isang pangungusap) 2. arbitraryo .Madali ang pag aaral kung ikaw ay matiyaga. at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.Nakakahatak ng impluwensya ang pagsasalita. may balangkas . nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.Wika Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. binubuo ng makahulugang tunog .Ang wika ay nahahati sa apat na uri.Tagalog ang isa sa pinaka ginagamit na wika ditto sa Pilipinas.Ang wika ay nakaka-kontrol ng pagiisip ng isang indibidual. 5. at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas.Gumagamit ang mga tao ng piling tunog upang magkaroon ng kahulugan ang wika. 3. 9. 6. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan. Kalipunan ito ng mga simbolo.may pulitika . 4.Laging nagbabago ang wika ayon sa panahon. makapangyarihan .Ang wika ay may kakayahan na umakit ng mga tao. Sa pamamagitan nito. ginagamit . 8.Ako ay nag aaral sa de la sale college of saint benilde. 10. damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog.Ang wika ay parte ng pang araw-araw na buhay natin. nagkakaugnayan. tunog. Mga katangian ng wika: 1.

lahat tayo ay gumagamit ng wika upang maipahay natin ang atin mga layunin araw-araw. Ginagamit araw-araw .10. .

paano ito nakuha. paano ito nilikha at namataan.Binabahala ng synchronic na pag-aaral ng wika ang kanyang anyo sa isang bigay na sandali samantala sinasakop ng diachronic na pag-aaral ang kasaysayan ng isang (grupo ng) wika at ang pagbabago ng kayarian sa palipas ng panahon.Linggwistika Ang linggwistika ay ang pag-aaral sa wika ng tao at tinatawag na isang linggwista ang mga dalubhasa dito. isinisalarawan ang kanyang mga dulo ng sumusunod: • Synchronic at diachronic . Kontekstwal at malaya . maliban sa panlabas na kaugnay na wika. Binabahala naman ng malayang linggwistika ang wika para sa kanyang sariling kapakinabangan. Teoretiko at nilapat .Binabahala ng linggwistikang teoretiko ang mga framework para isalarawan ang kanya-kanyang wika at teoriya tungkol sa unibersal na aspekto ng wika samantala ang nilalapat ng linggwistikang nilapat ang mga teoriyang ito sa ibang larangan. • • .Binabahala ng linggwistikang kontekstwal kung papaano iangkop ang wika sa mundo: ang kanyang tungkulin sa lipunan. Maaaring isadiwa ang pag-aaral ng linggwistika sa tatlong malalaking aksis.

at impormasyon ng teorya sa pag-aaral kung paano ang utak ang proseso ng wika. Ito rin ay pag-aaral kung paano ang wikang varieties sa pagitan ng mga grupo ay pinaghihiwalay ng mga tiyak na sosyal na variable. katayuan. atbp • • http://en. cognitive science. lahi. naiiba mula sa sosyolohiya ng mga wika na ang mga sentro ng sociolinguistics ay ang epekto ng lipunan sa mga wika.MGA GAMIT NG WIKA Etnolinggwistiks • ay isang larangan ng wikang panganthropolohiya na pag-aaral ang relasyon sa pagitan ng mga wika at kultura. kasarian. kabilang ang mga kultura kaugalian. at sa konteksto. edad. sa wika na paraan ay ginamit. na nagsasabing pang-unawa ay limitado lamang sa pamamagitan ng kung ano ang maaaring inilalarawan sa sariling wika. relihiyon.org/wiki/Ethnolinguistics Sosyolinggwistiks • • ay ang pag-aaral ng epekto ng anumang aspeto ng lipunan. Ang isang halimbawa ay ang paraan ng malapad orientation ay ipinahayag sa iba't-ibang kultura (Bernd Heine 1997. at ang paraan ng iba't-ibang grupo ng etniko mahalata ng mundo Isang kilalang (ngunit pinagtatalunan) ethnolinguistic na paksa ay ang Sapir-Whorf haka. na pinag-aaralan ang epekto ng lipunan sa mga wika nito sa mga tuntunin ng lahi. edad. atbp. antas ng pag-aaral. neuroscience. . edukasyon. Sociolinguistics ay ang sangay .wikipedia.wikipedia. • http://en. at ipakita kung paano ito naaayon sa iba't ibang kultura at lipunan. inaasahan.org/wiki/Sociolinguistics Saykolinggwistiks • sikolohiya ng wika ay ang pag-aaral ng sikolohiya at neurobiological sa kadahilanan na paganahin ang mga tao para makakuha. dahil unangunadahil sa kakulangan ng datus sa kung paano ang utak ng tao ay gumagana Sa ngayon may mga pananaliksik sa paggamit ng biology. maunawaan at gumawa ng mga wika. halimbawa. gamitin. habang ang focus sa huli ay sa bisa ng wika sa ang lipunan. at kung paano binuo at malasakit sa mga tuntunin ay ginagamit upang bigyan ang mga tao ng lipunan o socioeconomic classes. pag-aaral sa paraan sa pang-unawa at konseptong impluwensya ng wika. katayuan. relihiyon. Yi-Fu Tuan 1974). Paunang forays sa psycholinguistics ay higit na pangpilosopo . kasarian.

salita. http://en. pati na rin ang proseso na ito posible na maunawaan utterances.• Psycholinguistics sumasaklaw sa proseso ng pag-unawa na gumawa ng mga posible sa pagbuo ng isang panggramatika at makahulugang pangungusap sa labas ng bokabularyo at panggramatika istruktura. etc.wikipedia. text.org/wiki/Psycholinguistics . Developmental psycholinguistics pag-aaral ng kakayahan ng mga bata upang malaman ang wika .

-in 2. dilim.+ salitang ugat = bumili Hulaping -in + salitang ugat = linisin . Ang salita ay binubuo ng pinagsama-samang pantig. linaw. mag-.+ salitang ugat = nagdasal Gitlaping –um.Ang morpemang di-malaya ay tinatawag ding panlapi. dasal 3.Morpemang Malaya galing. Ang morpemang malaya ay tinatawag ding salitang ugat. Halimbawa: 1.Ang Morpema Ang morpema ay pinakamaliit na yunit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. -um-. Hindi lahat ng pinagsama-samang pantig ay makakabuo ng salita. sipag. linis.Morpema di-malaya ma-.Morpemang Di-malaya + Salitang Ugat Unlaping nag.

SINTAKS Ang pagaaral ng pagbubuo ng mga pangungusap o sentens ang tinatawag na sintaks. pagpapanaguri/pridekeyt at 2. o pang-ukol ang simuno. ekstensyal.Pinangunahan ito ng marker na ang Parirala ang tawag salipon ng mga salitang walang simuno't panaguri.) Pariralang Nominal Nagkaisa ang mga taong bayan Nagkaisa sina Juan b)Pariralang Panguri kailangan ang matalino Si haring Solomon ang matalino c)Pariralang Pang-ukol Awa ang nasa Diyos Gawa ang nasa tao d)Pariralang Eksistensyal Mabuti rin ang may sasakyan Mainam ang may sariling bahay e)Pariralang Pandiwa Madali ang magsalita Mahirap ang gumawa f)Pariralang Pangabay Paghandaan natin ang bukas Kalimutan natin ang kahapon (Itinuturi na ring parirala ang isang salita dahil sa pagbabalangkas ng mga pangungusap makikita ay pang-ilalim na istruktura noon sa hindi talagang iisang salita iyon.Ang panaguriang nagsasaad ng tungkol sa simuno. Ang simuno Napag aralan na sa dakong una ng aklat una ng aklat na ang ay nagpapakilala sa simuno at ipinakita na rin ang mga panghalili sa nga panghalip panao at pamatlig.pandiwa. 1. Ang Panaguri .panguri.pangabay.Ang Pagpapanaguri Tinatawag na pagpapanaguri ang pangungusap na may simuno/sabjekt/tapik/paksa at panaguri/koment/predikeyt.Dalawang uri ang pangungusap sa Filipino.) B. Maaring Pariralang nominal (pangngalan at panghalip).. di-pagpapanaguri/non-predikeyt A. a.

(5) benepaktib na siyang pinaglalaanan. 6)Pariralang Ekestensyal Mayroon nga sila Wala na ang pag-asa ' nya.Pariralang Di-berbal Tinatawag na pariralang di-berbal ang mga pariralang pangngalan o panghalip.reyes 2)Pariralang Panghalip Ikaw ang may sala Ito ang katarungan 3)Pariralang Pang-uri Masinop si Deny. pang-uri. Sa kanila ang pangaral 4)Pariralang Pang-ukol Nasa tao ang gawa Sa kanila ang pangaral 5)Pariralang Pang-abay Patalikod ang lapit niya Patingkayad ang lapit niya.(4)direksyunal na siyang pinag-uukulan. pang-uk0ol at ekistensyal. 1)Pariralang Pangngalan Anawnser si Rey Langit Presidente si Gng.Kabilang sa komplenton na pangungusap ang (1) aktor na siyang gumagawa ng kilos. Sa pariralang berbal dapat talakayin ng muli abg tungkol sa pokus at komplemento ng paniwa Naiiba ang pandiwa dahil nababanghay ito. nababago ang anyo batay sa aspekto.(2) gol na siyang tumatanggap ng kilos (3) lokatib na siyang pook na pinangyarihan. (6) instrumental na siyang kagamitan sa pagsasakilos at (7) kawsatib na siyang kadahilanan ng kilos at (8) resiprokal. pangabay. a. depende sa pokus ang nagiging panlapi nito. .Maaring pariralang berbal o di-berbal ang panag-uri ng mga pangungusap.

PANG-UKOL Ang pang-ukol ay bahagi ng panalitang nagpapakilala ng kaugnayan ng isang pangngalan. Mga halimbawa na pang-ukol: sa kina ay nina ng ni kay 1. laban kina sa likuran ng para sa. para kina sa tabi ng ukol sa. alinsunod kay hinggil sa. gayon din. ukol kay. para kay. ukol kina sa tabi ng. Ang salaysay ay siyang layon ng pang-ukol na ng. 4. Mga Halimbawa: ayon sa. And damit ni Dora ay bago. 2. ng kay o sa at ni. Ang kahon ay siyang layon ng pang-ukol na sa. o panghalip sa ibang salita sa loob ng pangungusap. hinggil kay labag sa. ipinakikilala ng pang-ukol na ni ang kaugnayan ng damit ni Dora. 3. Sa ikaapat na pangungusap. sa tabi ni. laban kay. Sila ay sumulat ng salaysay. ipinakikilala ng pang-ukol na kay ang kaugnayan ng piso kay Gil. Sa ikalawang pangungusap . ipinakikilala ng pang-ukol na sa ang kaugnayan ng lapis sa kahon. ayon kay. Si Dora ay siyang layon ng pang-ukol na ni. ngunit karaniwang sinasamahan ng sa o ng sa at ng. Si Gil ay siyang layon ng pang-ukol na kay. sa kabila ng . Sa ikatlong pangungusap. Sa unang pangungusap. ipinakikilala na pang-ukol na ng ang kaugnayan ng sumulat ng salaysay. May mga pang-ukol na mahigit sa isa. sa tabi nina alinsunod sa. Ang lapis sa kahon ay akin. ayon kina sa gilid ng laban sa. Ang piso kay Gil ay nawala.

Sa ikaapat na pangungusap. Ang aming guro ay nagtatalumpati ng tungkol sa wika. 2. ang ng bagong damit ang pariralang pang-ukol dito. . At ang layon ng pang-ukol naman ay ang kagandahang asal. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang bagong damit. ang ng labag sa batas ang pariralang pang-ukol dito. Hindi gumagawa ng labag sa batas ang aming pamilya. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang mesa. Ang prutas ay inilagay sa ibabaw ng mesa ni Karen. Sa ikalawang pangungusap. Ang layon ng pang-ukol ay maaaring pangngalan o panghalip. ang ng tungkol sa wika ang pariralang pang-ukol dito. Halimbawa: 1. Tinuruan kami ng aming magulang ng ayon sa kagandahang asal. ang ng ayon sa kagandahang asal ang pariralang pang-ukol dito. 3. 4. sa ibabaw ng PARIRALANG PANG-UKOL Ang pariralang pang-ukol ay binubuo ng pang-ukol at layon nito.ukol kay. Bumili si Karen ng bagong damit. Sa ikatlong pangungusap. Sa ikalimang pangungusap. ukol sa sa harap ng ayon kay. Sa unang pangungusap. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang batas. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang wika.. ang sa ibabaw ng mesa ang pariralang pang-ukol dito. 5.

pagsusulat o pagsenyas ayon sa American College Dictionary nina Barnheart. pati na ang saloobin. ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga impormasyon. • Ang salitang komunikasyon ay pagsasa-Filipino ng salitang Ingles na communication na hango sa salitang Latin na “communis” at nangangahulugang panlahat o para sa lath ng tao ang komunikasyon. kaalaman. Komunikasyong Pangmadla o Pampubliko • Ito ay komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa o malaking pangkat ng mga tao gaya ng pagtatalumpati sa harap ng mga tao. pakikinig sa radio. Komunikasyong Intrapersonal • Ito ay komunikasyong nagaganap sa internal nating katauhan gaya ng pagbubulong sa sarili. Ito rin ang pinakakaraniwang uri ng komunikasyong nagaganap sa ating paligid. pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan batay sa katuturan ni Webster. pag-iisip. Ito ay napiling pagtugon ng organismo sa anumang bagay na nangangailangan ng pagkilos o reaksyon ayon sa isang sikologo. . pagbabasa ng magazine. Ito ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya. Ito ay pagpapahayag. kuro-kuro at damdamin. o inpormasyon sa pamamgitan ng pagsasalita. pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. opinion. Ito ay pakikibahagi ng tao sa mga Gawain at kalakaran ng buhay sa pamamagitan ng umiiral na mga tuntunin ayon sa mga dalubwika. B. kaisipan. isang pakikipag-uganayan.I. DEPINISYON NG KOMUNIKASYON Napakahalaga ng komunikasyon sa buhay bawat individual. Iba-iba ang pagpapakahulugan ng mga manunulat at mga dalubhasa sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. MGA URI NG PROSESONG PANGKOMUNIKASYON Ang komunikasyon ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaring berbal o di berbal. aklat o dyaryo. C. panonod ng telebisyon o pelikula. Narito ang ilan sa kanila. Saklaw ng proseso ng komunikasyon ang sumusunod na mga uri: A. impresyon. pag-aalala. at ibang pakiramdam. Kominikasyong Interpersonal • Ito ay komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao at maliit na pangkat. • • • • Samakatuwid.

pag-aaway at iba pa. Ang komunikasyong berbal ay tumutukoy sa lahat ng uri ng nasusulat at sinasalita samantalang ang di-berbal naman au tumutugon sa lahat ng aspetong hindi ginagamitan ng salita.Ito’y isang prosesong pangkaisipan na nangangailangan ng maingat na pagpili at pag-ayos ng kaisipan at karanasang naaayon sa layunin ng nagpapahayag. Karaniwang ginagawa sa pag-uusap o dayalog. pagpapaliatan at pakikipag-uasp sa pamamgitan ng pasalitang pagpapahayag.ito ay isang multidimensyonal na proseso. pagmulagat.Ito ay isang sistema para sa komunikasyog interpersonal na gumagamit na simbolo. II.ito ay maaring sa paggamitng galaw o kilos ng katawan. pagtatalumpati.ay isang gawaing nag-uugat mula sa pagtamo ng kasanayan (skill –getting) hanngang ang mga kasanayang ito ay aktwal na magagamit (skill-using). pagbabati.ay ang paggamit ng wikang sinasalita o sinusulat. pagtango. BERBAL .isang anyo o kasanayang komunikasyon. pagngiwi. paglelektyur. upang tuklasin sa sarili ang kakayahang makapagpapahayag ng ideya dahil ito’y mekanikal lamang at basta lalabas ang . galaw ng mga kamayat iba pang paraang ginagamit upang maipahatid natin ang gusting maiparating. - DI-BERBAL . MAKRONG KASANAYAN SA PAGSULAT Katutran at Kahalagahan ng Pagsulat Makrong kasanayan sa pagsulat : . pagsmangot. . paggalaw ng mga mata gaya ng pagkinda. Ito ay ginagamitan ng mga tunog at pingasama-samang mga salitang tao na nakapagpapalitan ng mga pahayag o pangungusap sa komunikasyon. . ang mga simbolo at senyas. ekspresyon ng mukha gaya ngpagpangiti. tunog. kulay. . .ay isang kontinuwum ng mga Gawain sa pagitan ng mekanikal o pormal na aspekto ng pagsulat sa isang banda at nang mas kompleks na Gawain ng paglikha sa kabilang dulo . .URI NG KOMUNIKASYON Madaling makikilala ang pagkakaiba ng dalawang uri ng komunikasyon. PROSESO NG PAGSULAT Isang proseso ang pagsusulat at dalawa ang direksyon nito : una. pag-iling.

pagmamalaking titik sa mga ngalang tangi. Pumili ng paksa b. Ang proseso ng pagsulat ay hindi lamang nakapokus sa akto ng pagsulat. Pag-eedit D. Ang pagsulat ay isang prosesong paulit-ulit na pagsulat at pagkatapos ay pagsulat muli hanggang sa mabuo ang sulatin. Kaya lang. B. MGA YUGTO SA PROSESO NG PAGSULAT A. pagtatalakay. . Mga Patnubay sa Huling Pagsulat a. Pagrebisa 2. Kasangkot ditto ang manunulat sa pag-iisip. pag-eedit at pagsulat muli sa nabuong sulatin.ang prewriting ay isang istratehiya tungo sa pormal na pagsulat. tama ang baybay ng mga salita. Muling Pagsulat (Rewriting ) 1. ikalawa. nagkakaroon tayo ng suliranin kung paano at saan kukuha ng mga kailangang impormasyon na siyang pupuno sa mga pahina. bantas at baybay. Sinasabi niyang mahirap ang magsulat at lalong mahirap ito kung hindi natin alam an gating isusulat.ito’y aktwal na pagsulat nang tuloy-tuloy na hindi isinaalang-alang ang maaaring pagkakamali. pagbabasa.dito isinagawa ang maingat ng magpatnubay-wasto (proofread) kung kontento na sa nilalaman ng katha. Itama ang maling gramatika at gamit ng mga salita. Ito ang unang hakbang na isasagawa sa pagpapaunlad ng paksang isusulat.alam ng gustong sabihin. Alamin ang tiyak na layunin sa pagsulat at ang tiyak na babasa nito. Pagsulat ng Burador (Draft Writing) . pagsusulat. pagpaplano. Bago Sumulat (Prewriting) . Panghuling Pagsulat . Konsultahin ang diksyunaryo kung nagdududa. C. Sa pagsulat natin ng teksto ay nagsisimula tayo sa isang blankong papel patungo sa isang kumpletong sulatin. Ang unang yugto ng pagsulat ay naisasagawa ayon sa sumusunod na paraan: a. upang makabuo ng sulating naaayon sa pagkasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnayan ng mga kaisipan. Ang gawaing ito ay maaring ginagawa nang isahan o nang pangkatan.

. Paglalathala ng mga napiling sulatinsa pahayagang pangkampus. et. Lededica D. Inc. Cid V. E. BIBLIOGAFI : Alcaraz. al. Manila: Accord Printing Press. Komunikasyon sa Akademinkong Filipino. . et. iasaalang-alang ang mga bantas. Filipino I Komunikasyon sa Akademikong Filipino. 2005. ang paggamit ng malaking titik sa mga pangangalang pantangi d. al.b. Leyson. Quezon City: Adriana Printing Co. Kabilang sa Gawain ito ang mga sumusunod: • • • • • Pagbabasa sa klase ng kanilang sinulat Pakikinig sa pagbasa ng iba Paggawa ng isang buklet o album ng kalipunan ng mga sinulat Pagdidispley sa bulletin bord na mga naisulat na akda. 2003. tama ba ang kayarian ng mga pangungusap ? c. Paglalathala (Publishing) -ang paglalathala ay pakikibahagi ng nabuong sulatin sa mga target na tagabasa.

ito’y dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. • Saligang-Batas ng 1935 – Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.Kasaysayan Page history last edited by GREG 1 yr ago Mga Probisyong Pangwika sa Saligang-Batas • Saligang-Batas ng Biyak-na-Bato (1896) – Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas. ang Ingles at Kastila ay patuloy ng gagamiting mga wikang opisyal. • Saligang-Batas ng 1973 – Ang Batasang Pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino • Saligang-Batas ng 1987 – Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang. Ang Kasaysayan ng Komisyon sa Wikang Filipino .

Kultura at Isports sa Palacio del Gobernador. si Manuel L. Si Jaime C. Noong 1942. lumipat ang SWP sa ikatlo at ikaapat na palapag ng Gusaling LDCI sa kanto ng EDSA at East Avenue. Ang pangunahing layunin ng Surian ay piliin ang katutubong wika na gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Tumagal ito roon ng 34 na taon. Quezon noong Nobyembre 13. nagpalipat-lipat ito: napatira sa Silid Blg. hinirang ng Pangulo ang mga kagawad ng SWP. 94 at ang Batas ng Pagbabagong Tatag ng 1947. Nang itadhana ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. Noong 1984. 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Komonwelt. at noong 1940. Lungsod Quezon. Pagkaraan. napunta sa gusali ng UP Alumni sa Padre Faura. . at ito ay nanahanan sa gusali ng Edukasyon sa Arroceros. Nagbalik ito sa Malacañang noong 1947 bago napunta sa Philippine School at Arts and Trade.” Noong Enero 13. Ang batas ay pag-alinsunod sa Konstitusyon ng 1935 na nagtatadhanang “ang Kongreso ay gagawa ng hakbang upang linangin at palaganapin ang wikang pambansa sa isang wikang katutubo. 1937. Maynila. nang buwagin ang nasabing gusali at nalipat ang noo’y Ministri (ngayo’y Kagawaran) ng Edukasyon. inilipat ang pangangasiwa ng SWP sa Kagawaran ng Pagtuturo. Nagkaroon din ito ng opisina sa isang “Japanese Temple” sa kalye Lipa. napunta naman ito sa Philippine Normal School (naging College at ngayo’y University) bago napalipat sa “radio room” ng Mataas na Paaralang Mapa noong 1946. nagkaroon ng silid sa Malacañang.Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP) alinsunod sa Batas Komonwelt Blg. 326 ng Kongreso. nalipat sa Philippine Columbian. de Veyra ang naging unang direktor. Ang naging unang tahanan ng Surian ay ang isang maliit na silid sa Department of Public Information. 1936.

San Miguel. Kinikilala ng KWF ang . Sa kasalukuyan. mga plano at mga programa ng iniuugnay sa iba’t ibang tanggapang pampamahalaan at maging pribado man (RA 7104. magugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad. DURAN NOLASCO(2006-Kasalukuyan). batay sa nilagdaang Kautusang Tagapagpaganap Blg. Aquino. May atas ang Komisyon na magsagawa. Linangan ng mga Wika sa Pilipinas at Komisyon sa Wikang Filipino RICARDO MA. ang komisyon sa Wikang Filipino ay nasa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at nakabahay sa ikalawang palapag (second floor) ng Gusaling Watson. Ang kasalukuyang administrasyon ng KWF ay naniniwala sa napakalaking bentahe ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika sa halip na isang disbentahe. Mga Naging Direktor/Tagapangulo Surian ng Wikang Pambansa. Guro. Laurel Street. Maynila. Nakatuon sa ang komitment sa multilinggwal na adhikain. Sek. 117 ng Pangulong Corazon C.Noong Enero taong 1987. Ang katwiran nito ay ibinatay sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino.P. 7104 ang Komisyon sa Wikang Filipino. pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika ng Pilipinas. Ang pagpapabilis ng pagsasakatuparan ng atas ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga patakaran. 14-g). ang SWP ay pinalitan ng Linangan ng mga Wika ng Pilipinas na pagkaraan ay binuwag naman nang buuin ang Bagong Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987. iskolar at linggwista. 1991 nang likhain sa bisa ng Batas Republika Blg. 1610 J. Ang natural na kundisyon ng karaniwang Pilipino at ng karaniwang mamamayan sa daigdig ay hindi lang iisa ang alam na wika. Petsa Agosto 14.

nagkaroon ito ng mga bagong programa at proyekto. tulad ng mga sumusunod: pinalalakas nito ang mga programa sa leksikograpiya. Binigyang pagpapahalaga at pansin ang mga rehiyunal na wika sa pamamagitan ng paghanda/pagbuo ng mga diksyunaryong traylinggwal. lektyur. ang wikang pambansa para sa pambansang kamalayan. pagkakaunawaan. etnikong pangangailangan at pang-arawaraw na gamit. corpus ng mga wika sa Pilipinas. nagdadaos ng mga seminar. at higit sa lahat sinisikap na magkaroon ng sarili tahanan at gusali ng wika. BUENAOBRA (1999-2006) Guro at manunulat. Kaugnay ng bagong bisyon ng KWF. pambansang programa sa pagsasalin. nagkakaloob ng mga research grants o tinutulungan ang mga stakeholder na makakuha ng mga research grants. ponetika at ortograpiya. pinapaganda ang website. NITA P. at ang mga wikang pang-ibayong dagat na tutugon sa pangangailangan ng wika ng malawak na komunikasyon (language of wider communication) at wika ng ugnayang pang-internasyonal. pinalalakas ang mga kakayahang pang-IT at pampananaliksik. programa sa ponolohiya. pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan. proyekto sa sa pagmamapa ng mga wika sa Pilipinas. programa sa balarila ng Pilipinas. workshop. at iba pang aktibidad na pang-edukasyon. . programa para sa endangered languages. nagtatayo ng mga language councils sa mga rehiyon. Sinisikap ng KWF na itayo ang Library at Archives of Philippine languages. napataas ang kantidad at kalidad ng mga publikasyon. Binigyang tuon ang pagpapatibay sa mga proyekto ng mga Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino (PSWF) sa bawat etnolinggwistikong rehiyon na nakabase sa isang pang-estadong unibersidad o kolehiyo.kahalagahan ng mga wikang ginagamit ng mga Pilipino – ang katutubong wika para sa literasiya at edukasyon ng mga mamamayan. proyekto sa bibliograpiya ng mga wika sa Pilipinas.

pasaporte. Tatlong rebolusyonaryong pagbabago ang ibinunsod ng SWP sa kanyang pangunguna: ang Edukasyong Bilinggwal noong 1974. ang Wikang Pambansa na batay sa Tagalog ay tinawag na Pilipino. Noong 1959. Itinatag ang 12 Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino sa buong kapuluan. Binalikat ang pagsasalin at pananaliksik. guro. Panganiban. Nailathala ang English. Pinagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng wika. linggwista at abogada. CECILIO LOPEZ (1954-1955) . at sinimulan ang talasalitaan ng walong pangunahing wika sa Pilipinas. lexicographer at linggwista. JOSE VILLA PANGANIBAN (1955-1970) (1946-1947) Makata.PONCIANO B.P. Bunga nito ang paggamit ng wikang pambansa sa mga diploma. ang wikang Filipino na ang nucleus ay Pilipino (na unang inlunsad noong 1983 at naging batayan ng probisyong pangwika ng Konstitusyon ng 1986) at ang Alpabetong Filipino na pinagtibay noong 1987. PINEDA (1970-1999). Nagdaos ng mga pasanayan sa korespondensya opisyal sa buong bansa.Tagalog Dictionary na sinimulan sa panahon ng panunungkulan ni Cirio H. atb. Manunulat.

tulad ng Legal Terms. makata. PANGANIBAN (1948-1954) Manunulat. Pinasimulan ang paghahanda ng mga ispesyalisadong talasalitaan. Arithmetical and GeometrIcal Terms at iba pa. makata. CIRIO H. . abogado. mandudula. lpinagpatuloy ang diksyunaryong pinasimulan ng kanyang sinundan. Binuong muli ang Lupong Sanggunian ng SWP. nobelista. JULIAN CRUZ BALMACEDA (1947-1948) Mandudula. Binigyang-diin ang linggwistika at pinasigla ang makabagong linggwistikong pag-aaral sa wikang pambansa at iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. Nakapagpalimbag ng mga panayam at inumpisahan ang paggawa ng Diksiyunaryong Tagalog.Iskolar at linggwista.

Magkakabisa ang proklamasyong ito dalawang taon matapos itong mapagtibay. mandudula. nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg. pinag-aralan ang mga wika sa PIlipinas upang piliin ang isa sa mga ito na magiging batayan ng wikang pambansa.LOPE K. lider manggagawa at pulitiko. . iprinoklama ng Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng Wikang Pambansa. Napili ang Tagalog at naghanda ng gramatika at bokabularyo ng nasabing wika na inilathala noong 1940. DE VEYRA (1937-1941) Unang direktor at "tagapagtatag ng wikang pambansa. 1937. PNU at iba pa. JAIME C. • Noong 1940. Pinasigla ang pagsusulat sa wikang pambansa. Nagdaos ng mga seminar at pasanayan sa paggamit ng wikang pambansa sa UP. ipinag-utos ang pagtuturo ng Wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. SANTOS (1941-1946) Makata. Ebolusyon ng Wikang Pambansa • Disyembre 30. Ang mga dokumento at palatastasan ng pamahalaan ay isinalin at ang opisyal na Gazatte ay inilathala sa wikang pambansa. • Simula Hunyo 4. 570 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal. nobelista." Sa panahon ng kanyang panunungkulan. 1946.

may sarili nang palatitikan ang ating mga ninuno. nabuo ang sumusunodna Alpabetong Filipino. muling nireporma ng SWP ang alpabetong Filipino at mga tuntunin ng palabaybayang Filipino.1971. Filipino na ang ngalan ng wikang pambansa. Pinalitan ito ng mga Kastila ng alpabetong Romano. Santos ang Abakada. ang Pilipino o Tagalog. manunulat at iskolar ng wika. Matapos ang seryengmga simposyum at sangguniang pulong na dinaluhan ng mga linggwista. pagunlad at paglaganap ng wikang pambansa. Noong 1940.• Noong 1959 ibinaba ng Kalihim Jose B. pinagtibay ng Sanggunian ng SWP ang pinayamang alpabeto. Ito ay bilang pagtugon sa mabilis na pagbabago. 7 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ay tatawagin nang Pilipino upnag mailagan na ang mahabang katawagang “Wikang pambansang Pilipino” o “Wikang Pambansa Batay sa Tagalog”. bagkus. ang Alibata o Baybayin. • Ngayon. binuo ni Lope K. guro." Ito ay hindi pinaghalu-halong sangkap mula sa iba't ibang katutubong wika. na binubuo ng 14 katinig at 3 patinig. ito'y may nukleyus. na binubuo ng 31 letra: a b c ch d e f g h i j k 1 11 m n ñ ng o p q r rr s t u v w x v z Kaugnay ng pagbago ng Konstitusyon. edukador. alinsunod sa Konstitusyon ng 1987 na nagtatadhanang "ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Romero ng Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran blg. Ebolusyon ng Alpabetong Filipino Nang dumating ang mga Kastila noong Dantaon 16. sa kanyang Balarila ng Wlkang Pumbansa. na may 28 letra: a b c d e f g h i j k I m n ñ ng o p q r s t u v w x y z . na may 20 titik: a b k d e g h i I m n ng o p r s t u w y Noong Oktubre 4.

f. ang mga letrang c. Kaugnay nito. x. gamit ang walong karagdagang letra ng alpabeto. Ipinagagamit ang mga ito sa ispeling ng lahat ng hiram na salita anuman ang barayti nito kasama ang hindi pormal at hindi teknikal na barayti. muling nagkaroon ng rebisyon sa alpabetong Filipino upang tugunan ang patuloy na development at/o istandardisasyon ng sistema ng pagsulat sa Filipino. Itinaguyod ng rebisyong ito ang leksikal na pagpapayaman ng Filipino sa pamamagitan ng pagluluwag sa panghihiram ng salita at pagsasalin. estudyante. noong Oktubre 9. Gayunpaman. .Noong 2001. Noong Agosto. 2006 ang Kagawaran ng Edukasyon sa kahilingan ng KWF ay nagpalabas ng isang memorandum na pansamantalang nagpapatigil sa implementasyon ng “2001 Revisyon ng Alfabeto at patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino”. ñ. superbisor sa Filipino at sa mga larangang ito sa buong bansa noong 2007 hanggang 2007. nagkaroon ng maraming negatibong reaksyon at feedback mula sa mga guro. magulang at iba pang tagagamit ng wika sa 2001 rebisyon sa ispeling. 2007. karamihan mula sa Ingles at Kastila. inilabas ng KWF ang borador ng Ortograpiya ng Wikang Pambansa na binuo ng KWF sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro. q. z. dalubhasa sa wika. o iyong tinatawag na karaniwang salita. ang pinal na bersyon ng patnubay ay ipalalabas ng KWF bago matapos ang 2007. sinasabi na pinaluwag ang paggamit ng walong dagdag na letra. Sa rebisyong ito. j. v.

15 ang katinig at 5 ang patinig "katinig means consonant and patinig means vowel" Mga katinig: Panlabi (sounds produced by the lips) . okoy. G. baliw Kayarian ng mga Salita [baguhin] Payak Ito ay ang salitang-ugat lamang. P. Artikulador (Articulator) . oy at uy. R. Halimbawa (Example): aw.Tatlong Salik sa Pagsasalita (Three factors in Speaking) 1. ey.nagpapakatal sa mga babagtingang pantinig (Vocal) 3.nagmomodipika ng tunog.isang makabuluhang tunog. iw. Dalawa ang uri ng pag-uulit. S Pangngalangala (sounds produced by the throat) . W Pasutsot (sounds produced by exhaling) .K.D. Ang bibig at guwang ng ilong ang itinuturing na resonador (modifies the sound. T Panggilagid (sounds produced by the gums) . Ang Filipino ay may 20 ponema. N. U Diptonggo (Dipthong) . The mouth and nasal passageway are considered as resonators. I. bahay. ay. Enerhiya (Energy) .L. M Pangipin (sounds produced by the teeth) . Halimbawang salita (Example word): bahaw. init [baguhin] Inuulit Ito ay kung inuulit ang kabuuan nito ang isa o higit pang patinig. E.) Ponolohiya ng Filipino PONEMA (Phoneme) . tulog. O. iy. Ng.nilikhang presyon ng papalabas na hiningang galing sa baga (pressure created when exhaling) 2.B. Resonador (Resonator) .alin man patinig na sinusundan ng malapatinig na w at y.H Mga Patinig: A.Ponolohiya (Phonology) . . Halimbawa: basa.

Halimbawa: araw-araw gabi-gabi [baguhin] Pag-uulit na di-ganap Ito ay ang inuulit ay bahagi lamang ng salita. Halimbawa: kakanta lalakad lulundag ] [baguhinMaylapi Ito ay binubuo ng salitang-ugat na may isa o higit pang panlapi.) [baguhin] Hulapi ito ay mga salita na dinadagdagan ng mga panlapi tulad ng ng -in.-an.[baguhin] Pag-uulit na ganap Ito ay ang inuulit ang salitang-ugat. . etc. ni-. (ma-. [baguhin] Unlapi ito naman ay ang mga salitang mayroong panlapi sa unahan ng salita.-han.

Maraming salita sa Filipino ang nagkakapalitan ng gamit.2007 RETORIKA MASINING NA PAGPAPAHAYAG Bernales. Ito ay bunga ng kakulangan ng pag-uunawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. REFERENCE: BATAYANG LINGGWISTIKA EDISYON 2005 Irma V. ang bawat salitang ginagamit ay may tiyak na kahulugan. . Ed.Semantik na Relasyon na Kahulugan ng Salita at Pangungusap . Hindi sumipot ang kausap ko kahapon. mauunawaan ng tagapakinig at tagabasa kung ano ang ipakahulugan ng nagawang pangungusap. At dahil ditto. Ugot. Rolando A. Maaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit ng salita. Hindi sumulpot ang kausap ko kahapon. Rolando A. kailangang maipakita ang pagkakaugnay nila upang maipahayag o maibigay ang tamang diwa o kahulugan ng pangungusap. Sa pangungusap. Dahil kung pagbabasihan natin ang kahulugan sa unang pangungusap. Kapag maayos ang gamit ng salita sa isang pangungusap. . . Dahil semantik na relasyon ng kahulugan ng salita at pangungusap ang pinag-uusapan. nagkakaroon tuloy ng kamalian at hindi malinaw na pagpakahulugan sa mensahe o pahayag. D AKADEMIKONG FILIPINO SA EPEKTIBONG KOMUNIKASYON Bernales. Mas makakabuti kung ang salitang sumipot ang gagamitin sapagkat ang salitang yaon ay mas angkop at mas magandang pakinggan at mas maiintindihan at mas maunawaan kung ano and dapat ipabatid. talagang naroroon ang diwa na wala talagang nakipagkita kaysa pangalawa na pwede naming magkaroon ng kahulugan na maaring nandyan subalit sa hindi sa pasulpot na paraan. e. B. A.al. HALIMBAWA: 1.

tumutukoy sa paghingi ng sagot sa tanong. gabayan o baguhin ang kapalaran ng mga tao at mga bansa. kawili-wili at kaakit-akit URI NG PAGPAPAHAYAG 1. Imformativ at Elisiting/ Elisiting at Imformativ Nagpapahayag ng paghingi ng imformasyon at pagbigay ng imformasyon/pagbigay ng imformasyon at paghingi ng imformasyon Hal. pagpapaliwanag. Iyon ay mga ideyang nakarating sa isipan ng ibang tao at naging makapangyarihang tagapakilos. Ayon kay Webster. Ang mga ideyang nanatili sa isipan ng may likha niyon ay nanatiling inefektibo at kadalasang naglalaho na lamang kalaunan. ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Hal. Imformativtumutukoy sa pagbibigay ng imformasyon tulad ng pag-uulat. damdamin o emosyon mula sa isang indibidwal tungo sa iba.Nasa loob ng pamilya ang interacting and interdependent personalities 2. Mga Batayan sa matagumpay na Pagpapahayag • Kahandaan ng sarili • May tiyak na ideya o paksa • Lawak ng kaisipan sa paksa o ideyang nais ipahayag • Epektibo. Maaari nitong aguhin ang kasaysayan. Samakatuwid. ideya. kailangang maagapan ang mga ito ng isa pang kapangyarihan. upang maging lalong makapangyarihan ang mga ideya. Hal. sa aklat nilang Developing Language Skills ang komunikasyon bilang isang intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan.ang kapangyarihan ng komunikasyon. Ang mga ideyang nagkaroon ng gayong kapangyarihan ay hindi nananatili lamang sa isipan ng pinanggalingan niyon. Elisiting. Inilarawan naman nina Greene at Petty. paglalahad. pagtukoy sa mahaagang pangyayari. Why calls Rizal being a prophet?Alam nyo naman ang . Kasi hindi iyunfair di ba? Ilan tayong men dito? 3.PAGPAPAHAYAG NG KONSEPTO Makapangyarihan ang isang ideya. pagbibigay ng opinion o reaksyon at iba pa.

propeta noon at ngayon ay iba. What? Pakiulit mo. Do you hear me? 8. 6. Sabi na “ what men can do women can do. Kontak. Hal. 7.” Sabi nila. hindi naman siya ang gumawa noon.” 9. So. 4. Expresiv. maybe he said it kasi nabigla lang siya. Hal. . galit. pagsalungat. He’s cute parang siyang si Rainer Castillo. Inferring. Direktiv ito ay nagpapahayag ng pag-uutos o pakikiusap.nagpapahayag ng positivo o negatibong saloobin gaya ng tuwa. Pag-uulit –nagpapahayag ng pagbibigay-diin o paglilinaw sa mensahe o pagtanggap sa mensahe Hal. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral to help my family.nagpapakitya ng mga pahayag na nagpapahiwatig ng pagsisimula. paghanga.ito ay tuwirang pagsipi o pagbigkas ng pahayag ng isang tao. pagbibiro at iba pa. ganito ang gagawin natin. Hal. pagpapanatili at pagwawakas ng isang usapan Hal. Hal. Direktang Pahayag.nagpapahayag ng pag-aalinlangan o hangaring nais mangyari sa hinaharap. 5. “there is something inside. Do you have any reactions? Me reaksyon ba? Narinig mo ba ako. Well. pagsang-ayon. Actually.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->