PANIMULANG LINGGWISTIKA

BSEd FILIPINO II 2009

PASASALAMAT Buong-puso naming pasasalamat kay Bb.Elsie V. Tillor, ang napakaaktibo naming guro sa Filipino Major 2 – Panimulang Linggwistika, sa kanyang paghikayat na isakatuparan ang aklat na ito. At gayundin sa aming mga magulang, kaibigan at sa Poong Maykapal na siyang nagbibigay lakas at inspirasyon na nakatulong nang sa pagkakabuo ng aklat na ito.

PANIMULA Isang pagmamalaki naming mga may-akda ang makatugon sa utos ng aming guro na si Bb. Elsie V. Tillor tungkol sa aming asignaturang Filipino Major 2 – Panimulang Linggwistika . Layunin naming makabahagi sa kinakailangan ng aming mga kapwa mag-aaral sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sinikap naming maipaloob sa aklat na ito ang iba’t ibang paksang panglinggwistika. Naniniwala kami sa pamamagitan ng pagsasanib ng makabagong balarila, ang kakayahang (1) bumasa, (2) umunawa, (3) magsalita at (4) sumulat ng mga mag-aaral ay madaling malilinang. Sinadya naming huwag maging saklaw ang pagtatalakay sa ilang paksa upang sa gayo’y maging daan naman ito ng mga mag-aaral na maatasan ang kanilang mga sarili ng wastong pananaliksik. Isa ring paghamon sa mga mag-aaral na gawing mabisa ang pagtatalakay sa mga paksang naririto upang maging kawili-wili at kapaki-pakinabang ang lahat ng nilalaman ng aklat na ito. BSEd – FILIPINO II 2009-2010

PAGTUTUKOY NG KAHULUGAN Denotasyon Ang tawag sa kahulugang galing sa diksyunaryo. Tinatawag din na aktwal na kahulugan. Halimbawa: Ibili mo nga ako ng balimbing sa palengke. Ang salitang balimbing sa pangungusap na ito ay nangangahulugang prutas. Konotasyon Ang tawag sa kahulugang iba sa kahulugang mababasa sa diksyunaryo. Kadalasan, ito ay nagbibigay ng matalinghagang kahulugan. Halimbawa: Huwag mong iboto ang ang pulitikong balimbing. Ang salitang balimbing ay sa pangungusap na ito ay nangangahulugang palipat-lipat o paiba-iba ang kinakampihan. Ang konotasyon ay maari ring tawaging:  Pahayag na Idyomatiko Pahayag na hindi literal ang kahulugan ng mga salita o di-tuwiran ang kahulugan. Halimbawa: magbanat ng buto (nagtatrabaho nang mabuti) hindi masikmura (hindi matanggap)  Patayutay na Pananalita Pahayag na sadyang lumilihis sa karaniwang paraan ng pagpapahayag nang ang pahayag ay magawang maganda at kaakit-akit. Halimbawa: kinakalawang na ang utak (mahina ang kakayahan) kamay na bakal (malupit na pakikitungo)  Eupemistikong Pananalita Pananalitang ipinapalit sa mga salitang maaaring makasakit ng damdamin. Halimbawa: binawian ng buhay (namatay) balat sibuyas (maramdamin)

 Makulay/Masining na Pananalita Pananalitang karaniwang ginagamit ng mga makata na may kakaiba ngunit maganda ang paglalarawan. Halimbawa: mala-makopang pisngi (kulay rosas ang pisngi) Ekstensyon Ito ay Tumutukoy sa lahat ng paksa maging isahan man o maramihan na nagtataglay ng mga katangiang isinasaad ng pangkalahatang kaisipan. Halimbawa:

PILIPINO

TSINO

ASYANO

MALAY

INDONESYO

MUSIKERO

RETRATISTA

ARTISTA

ISKULTOR

MANUNULAT

Ang salitang Asyano ay may mga ekstensyong “Pilipino”, “Tsino”, “Malay” at “Indonesyo”. Ang salitang artista ay may mga ekstensyong “musikero”, “retratista”, “manunulat” at “iskultor”.

nasa hustong gulang na ] = [ . [. Halimbawa: Ang puso ay punla ng pag-ibig. [ + nasa hustong gulang na ] = [ .nasa hustong gulang na ] Sa madaling sabi.  Unang Intensyon Kaisipang inilalahad ang kalikasan o uri ng isang bagay sa kung ano ang malimit na makikita sa pisikal na katotohanan. [+ nasa hustong gulang na ] = [ + lalaki ]. bata (young) at babae (female). Komponensyal Analisis Tumutukoy sa paglalarawan ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng nabuong set ng sematikang katangian. tao (human). Halimbawa: tao (man) babae (woman) batang lalaki (boy) batang babae (girl) bata (child) = [ + lalaki ].nasa hustong gulang na ] = [+/.lalaki ].lalaki]. .Intensyon Pagpapakahulugan ng isipan ayon sa katotohanan. “wala” at “kaibahan” ng katangian ng isang bagay.lalaki ]. Tinatawag din itong feature analysis o contrast analysis. [. ang salitang babae (girl) ay maaaring magkaroon ng tatlong semantikang katangian. [ . Halimbawa: Ang mga penggwin ay hindi lumilipad. Ipinapakita rito ang pagiging “meron”.  Ikalawang Intensyon Kaisipang inilalahad ang ibang paraan ng pagpapakahulugan kung saan nauunawan ng isipan ang uri o kalikasan ng isang bagay ayon sa lohikal na katotohanan. Ang leon ay isang mabangis na hayop. Ang ina ay ilaw ng tahanan.

ngunit hindi lang pagpapalit ang nagaganap dito. anumang pagbabagong mapapansin natin sa isang morpema ay bunga ng impluwensya ng kapaligiran. Halimbawa: Ang mga sumusunod na ponema ay nagpapalitan na di nagbabago ang kahulugan gaya ng: Salitang – ugat + panlapi Lakad + in = lakadin Sunod + in = Sunudin Tawa + han = tawahan Halili + han = halilihan Kuha + in = kukunin Di-karaniwang anyo ng pawatas lakarin sunurin tawanan halinhan kunin o 2. Anumang maliit na salitang ikakabit nito ay nakaimpluwensiya sa pagbabagong anyo ng morpema.) Maykaltas ( Sunscope ) – ito ay nangangahulugangang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita .MGA PANDIWANG DI-KARANIWAN Pandiwang di-karaniwan ang tawag sa mga pandiwang nagkakaroon ng mga pagbabagong morpoponimeko o ito yong mga pandiwang hindi sumusunod sa pangkaraniwang tuntunin ng palapantigan at paglalapi. Paalala: Pagbabagong morpoponimeko ay tumutukoy sa pagbabago ng morpema na taglay ng kanyang kapaligiran. .) Maypalit – ito ay ang pagkakaroon ng pagpapalit ng titik sa loob ng pandiwa. Pitong uri 1. mayroon ring isa higit pang titik na nakakaltas. Ito ay magaganap kung ang huling ponemang patinig ng salitang – ugat na hinuhulapian ay nawawala.

Makikita ito sa paglilipatan ng posisyon ng ponema.pagkakaltas ng ponema o mga ponema Salitang – ugat + Panlapi Hali + an = halikan Bili + han = bilihan Palit + an = palitan Sara + han = sarahan Takip + an = takipan Buhos + an = buhusan Dumi + han = dumihan Di – karaniwang anyo ng pawatas halkan bilhan paltan sarhan takpan busan dumhan 3. Halimbawa: Magpadala Pakahigpitan Magpahanap Padala Higpitan Pahanap 5.) Maylipat (Metathesis) Ito ay paglilipat ng titk sa loob ng isang salita. Narito ang ilang hal.ng mga pandiwang di – karaniwan na ma. .) Maypungos ( Apostrope ) – May nawawalang titik o pantig sa unahan na berb. Halimbawa: Salitang – ugat + Panlapi Tanim + an = taniman Talab + an = talaban Silid + an = sidlan Atip + an = atipan Lagay + in = linagay ( l ) + in+ agay Yari + in -y + in + ari = yinari Yaya + in = yinaya Lipad + in = linipad Di – karaniwang anyo ng pawatas tamnan tablan sidlan aptan nilagay niyari niyaya nilipad 4.) Maytulad ( Paragoge ) – May nawawalang titik sa hulihan ng pandiwa / berb. Ang mga salitang ugat na nagsisimula sa / I / at / y / na ginigitlapian ng / in / ay magkakaroon ng paglilipat ng posiston ng / n / at ng / I / at / y /. At mayroon din titik na nawawala. Tinatawag din itong paglilipat.

) May-angkop ( hypology ) – makikita ditto ang pag-iisa ng dalawang magkasunod na berb at nagkakaroon ng kaltas o palit sa anumang berb.han Maging ito man ay nag – iisa o may kasamahang iba pang panlapi… .Halimbawa: Halkan Takpan Buksan _ Halki Takpi buksi 6.) May paningit ( epenthesis ) – Mga pandiwa / berb na nagkakaroon ng paningit na titik na salita. Halimbawa: Tayo na – kana Hintay ka – teka Hayaan mo – namo Paalala: Sa talaan ng mga halimbawa na ibinigay sa itaas ay mapapansing nagaganap lamang sa mga pandiwang di Karaniwan ang mga pagbabagong morpoponemiko kung ito ay ginagamitan ng panlaping – an / . Halimbawa: Kilalahin --Abalahin --Pagkakaisahan --Kilalahin Abalahin Pagkakaisahan 7.

matalas-matalim Di-wasto: Ang batang si Lito ay matalim kung mag-isip. mainit-maalinsangan Di-wasto: Ang silid nina Karen at Judy ay mainit.MORPOSINTAKS Ang pagpili ng wasto at angkop na salitang gagamitin sa isang pahayag na hindi lumilihis sa tunay na nakis ipahayag ng pangungusap. Wasto: Matangos ang ilong ng pinsan kong Amerikano. Wasto: Ang silid nina Karen at Judy ay maalinsangan. . Ito ay ang paglakip ng tumpak na salita upang mas maging kaaya-aya at kaakit-akit pakinggan ang isang pahayag. Halimbawa: mataas-matangos Di-wasto: Mataas ang ilong ng pinsang kong Amerikano. mataas-matangkad Di-wasto: Higit na mataas si Raul kaysa kay Robert. Wasto: Ang batang si Lito ay matalas kung mag-isip. Wasto: Higit na matangkad si Raul kaysa kay Robert. Wasto: Lubhang maliwanag ang mga ebidensiya ng abogado. matingkad-maliwaang Di-wasto: Lubhang matingkad ang mga ebidensiya ng abogado.

Pulutong ng mga kadete ang sumalubong. 2. Halimbawa: isa Labingwalo Dalawampu Tatlumpu’t isa apatnapu dalawang daan isang angaw pitong daan . Buwig ng saging ang pasalubong niya. tao. Tatlong baroto ang dala ni Matet. 3.MGA PANURING PANG-URI Ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa pangngalan at panghalip. Halimbawa: 1. tiyak man o hindi ng mga pangngalan at panghalip Halimbawa: Tiyak 1. 2. Dalawang libo ang kinita nina Adel. Masayang-masaya si Inday nang dumating ang matandang si Allen. Malungkot si Adel sa nangyari sa kapatid. *Pamilang Ito ay nagpapahayag ng bilang o halaga. lunan o pangyayari. URI NG PANG-URI *Panlarawan Ito ang mga likas na pang-uri na iniuugnay sa mga pangngalan na nagpapahayag ng katangiang taglay ng salitang binibigyang turing. URI NG PAMILANG *Pamilang Na Patakaran O Pamilang Na Kardinal Ito ang likas at basal na mga bilang na pinagbabatayan ng tawag ng iba’t ibang uri ng pagbibilang. Ipinakikita ang katangian o bilang ng isang bagay. Di-Tiyak 1. 2. Si Juan ay mapagsamantala at abusado.

at magkasing-. o sa paggamit ng pamilang na dalawa o ng salitang kapwa. o iba pang salitang nagsasaad ng bilang na higit sa isa. pang-. . Halimbawa: Ikalima Ikasiyam Ikalabing-isa Ikaisang daan at isa panglima pansiyam panlabing-isa pang-isang daan at isa KAILANAN NG PANG-URI *Isahan Ito ay ginagamit kung iisa lamang ang inilalarawan. tulad ng ma-. Kapwa dalubhasang mangingisda ang mga binatang iyon. bagay atbp. magsing-. 2. 2. o sa paggamit ng sallitang nagsasaad ng bilang na higit sa dalawa. Halimbawa: 1. Kapalagayang-loob ko siya. ng walang pag-uulit ng salitang-ugat o walang panandang mga. magkasing-. Maligayang pamilya ang pamilyang malusog. Magkakasimbilis ang mga kabayo na alaga niya. Ginagamit ang pantukoy na mga. Halimbawa: 1. Ang anyong isahan ay naipapakita sa paggamit ng panlaping pang-isa. Halimbawa: 1. ka-. Ginagamit ang mga panlaping magka-.atbp. Magkamukha ang magkapatid na Mike at Choy. o pang.*Pamilang Na Panunuran O Pamilang Na Ordinal Ito’y ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakasunud-sunod ng tao. *Dalawahan Ito ay ginagamit kung dalawa ang inilalarawan. May panlapi itong ika-.atbp. 2. Mga mapagkakatiwalaang kawaksi sa bahay ang mga iyan.sa mga panlaping magka. sa pag-uulit ng pantig na -na. *Maramihan Ito ay ginagamit kung higit sa dalawa ang inilalarawan.at –ka.

Ang mga ganitong uri ay maaaring may kahulugang karaniwan o patalinghaga. Maaaring ganap o di-ganap ang pag-uulit.ang pang-uri kung binubuo ng dalawang salitang pinag-isa. 2. Ang bahay namin ay malapit sa punong Akasya. Pinakagamitin ang mga panlaping ka-. masasabi kong siya ay makakalikasan. kay-. pang- .salitang-ugat o salitang maylapi na may pag-uulit. ma-. Ang tiyan ng matanda ay malalobo sa laki. 2. Halimbawa: Pag-uulit na Ganap Ang puti-puti ng damit ni Tolits. Dahil sa pag-ibig niya sa kalikasan. Halimbawa: 1. Pag-uulit na Di-Ganap Maliliit ang alaga kong pusa. Halimbawa: Karaniwang kahulugan Biglang-yaman ang pamilya ko nang manalo si nanay sa lotto. *Maylapi .KAYARIAN NG PANG-URI *Payak . *Inuulit . maka-. Halimbawa: 1.ang pang-uri kung binubuo ng likas na salita lamang o salitang walang lapi. *Tambalan . Mataba ang alaga naming baboy.ang pang-uri kung binubuo ng salitang –ugat na may panlapi. at mala-. Patalinghagang kahulugan Balat-sibuyas ang nakababata kong kapatid. Panlaping makauri ang tawag sa mga panlaping ginagamit sa pagbubuo ng pang-uri.

. ang paghahambing ay maaaring magkatulad o di-magkatulad. at wala ng iba. Ginagamit ang panlaping napaka-.KAANTASAN NG PANG-URI *Lantay* . Pasahol – sahol o kulang o may kaliitan at kababaan sa pinagtutularan. B.ito’y tuwirang nagbibiga-turing sa pangngalan o panghalip na inaabayan. kasing. B. Di-Magkatulad – maaaring palamang o pasahol. Halimbawa: Di-lubhang mataas ang marka ko na gaya ng marka mo. Halimbawa: Kasingganda ng birhen si Nora. A. Halimbawa: Maligayang lahat ang mga busero at mangangabog. B.1. Halimbawa: Ubod ng yabang ang taong iyan. *Pahambing -kung ang pang-uri ay nagtutulad sa dalawang tao o bagay. at sukdulan ng. *Pasukdol . Halimbawa: Higit na marunong si Linda kaysa kay Nene. at mga salitang tulad. Palamang – nakahihigit ng katangian sa pinagtutularan. atbp. at pinaka-. pag-uulit ng salita at mga katagang ubod ng. Magkatulad – patas at walang lamangan. kawangis atbp. hari ng.2. ginagamit ang magsing-.nagpapahayag ng kataasang uri o katangiang namumukod sa lahat. Walang paghahambing na nangyari. labis.

kay.Ang masipag at determinado ay nagtatagumpay . PANDIWANG KATAWANIN (intransitive verb) Kung ang pandiwa’y hindi na kailangan ng tuwirang layon at nagtataglay ng kahulugang buo sa ganang sarili kaya’t hindi na kailangan ang tagatanggap ng kilos. han. Gumagawa sina Mang Ben at Mang Lino. ito ay pandiwang palipat Palipat Ang pandiwa kapag ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Katawanin Ang mga pandiwa kapag walang tuwirang layong tumatanggap ng kilos. Nag-ipon sin sila. mga. 3. Naglinis ng kwarto si Delia. Ito ay may simuno ngunit walang layong tumatanggap Mga halimbawa: 1.in. Bumili ng baging telebisyon ang nanay sa Makati. Ang layong itoy pinangungunahan ng. maki. 4. Ito ay may simuno at tuwirang layon. Ito ang nagbibigay diwa sa isang pangungusap. 2. sa mga. Mga halimbawa: 1. 3. 2. 4.PANDIWA (VERB) • • • Bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. an.isa. um . mak. magsi. Kapag ang pandiwa ay may tuwirang layon. Ito’y binubuo ng salitang-ugat at panlaping makadiwa tulad ng mga. hin. PANDIWANG PALIPAT(transitive verb) Ang mga parirala ay nasa tuwirang layon at pinangungunahan ng pang-ukol na ng. Ang tubero ay nag-aayos ng tubo sa aming bahay. at iba pa.ang pandiwa ay nakatatayong mag. Pareho silang naghahanap. Nakinig kay Elvis Presley ang mga bata bago sila sumayaw. ma. 2. sa. Mga Uri ng Pandiwa ayon sa Kaukulan 1. at kinang. sa at kay. ito ay tintawag na pandiwang katawanin.

Kontemplatibo Hindi pa nasisimulan ang kilos . Halimbawa: Nagsasaliksik ako tungkol sa AIDS. . Halimbawa: Nagsaliksik ako tungkol sa AIDS. Halimbawa: Magsasaliksik ako tungkol sa AIDS.ASPEKTO NG PANDIWA Perpektibo Nasimulan na at natapos na ang kilos. Imperpektibo Nasimulan na subalit hindi pa tapos ang kilos.

3. . Ang dalawang pang-angkop sa Filipino : 1. Halimbawa: 1.MGA PANG. ang simbolong (+) sa + na ay nangangahulugang ang pang-angkop na ay hindi ikinakabit sa salitang inaangkupan. May mga bagong alkaldeng hinirang ang Pangulo ng Bansa. Para sa matatag na ekonomiya ng bansa.angang at halamang ay amy pagbabagong morpoponemikong naganap. ang – ng   nag simbolong (–) sa – ng ay nangangahulugang ang pang-angkop ay ikinakabit sa salitang inaangkupan. Ang huling ponema. kailangang maging higit na malaki ang produksyon ng pagkain. Mapapansing sa mga salitang kail. Ito ang katuturang pangkayarian nito. Dapat na magtanim pa ng mga halamang namumunga. ang + na   2. na Ginagamit ito kung ang inaangkupan ay nagtatapos sa ponemang katinig maliban sa /n/. ng mga salitang ito ay naasimilang pangangkop na –ng. /n/. 2. Ginagamit ito kung ang inaangkupan ay nagtatapos sa tunog na patinig o sa ponemang /n/.ANGKOP   Ay mga katagang nag-uuganay sa panuring at salitang tinuturingan.

Sumakay si Joanna ng dyipney papuntang paaralan. Tumugtog si ng Torete gamit ang kanyang gitara. INSTRUMENT Isang kalahok na ginagamit upang isagawa ang aksyon. . Halimbawa: Nahulog ang naglalakihang bato kung kaya’t nasira ang karsada. Sumulat si Lito ng liham para kay Lloyd. Halimbawa: Maraming tao ang takot sa ahas. Nagkaroon ng malakas na ulan datapwa’t sinuspende ang klase. EXPERIENCER Isang kalahok na nagbibigay kamalayan ng isang bagay. Halimbawa:. PASYENTE Isang kalahok na kung saan ang isang bagay ay nangyari na at bilang maapektuhan na kung ano ang mangyayari sa mga ito. Mga uri ng Tematik na Tuntunin: 1. Halimbawa: Gustong ipadala ni Cecile ang sobre sa simbahan. 4. 3. Halimbawa: Kinain ni Shira ang sorbetes. o bilang ng isang istado o posisyon.TEMATIK NA TUNTUNIN (PAMPAKAY PAPEL) Ito ay semantikong relasyon sa pagitan ng isang tambalan at ng isang argumento ng isang pangungusap. TEMA Isang kalahok na nagbibigay ng pagbabago sa kanyang posisyon o kondisyon. AGENTS Isang kalahok na kung saan ang kahulagan ng pandiwa ay tumutukoy bilang paggawa o nagiging sanhi ng isang bagay. 2. Masaya si Rochie sa pagdating ni Kyle. 5. Ang susing ito ang gagamiting pambukas ng pinto sa bahay.

MAGING SANHI NGMindlessly gumaganap ng aksyon. Ang rocket ay inilunsad ng Central Command. Halimbawa: Ang caravan ay patuloy na nagtungo sa malalayong lugar. Si Rose ay nagpunta sa palengke. Namatay lahat ng Kamatis dahil sa pagsulpot ng epidemya. LAYUNIN Kung ano ang itinuturo ng aksyon. . Halimbawa: Ang libro ay ibenenta ng Rex bookstore. Halimbawa: Si Lovereign at Jehreign ay nag-aaral sa Cebu Normal University. Halimbawa: Nasira ng Avalanche ang lumang templo.6. Laging nakatingin sa malayo si Jan. 8. LOKASYON Saan nangyari ang aksyon. PINAGMULAN Kung saan buhat ang aksyon. 9. 7.

ASIMILASYON Nagbabago ang panlaping pang kapag kinakabitan ng mga salitang-ugat na nagsisimula sa letrang d. Ang tunog na /p/ sa patay ay naasimila ng ponemang /m/ ng /pam/ kaya.s. a. Ito ay nagpapakita ng asimilasyong ganap.s.t. Asimilasyong Parsyal Ito ay mapapansin sa sa pagbabagong naganap sa isang morpema sanhi ng posisyong pinal na sinusundan ng mga salitang nagsisimula sa bigkas na pailong. Sa kabilang dako naman. sa halip na bigkasing pampatay ay nagging pamatay. ito ay magiging pam kapag ang ikinakabit sa mga salitang-ugat ay nagsisimula sa p at b. Ang /n/ ng /pang/ ay nagging /m/ o /n/ at mangyayari ay manatili /n/ ayon sa kasunod na tunog.PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO = tawag sa anumang pagbabago ng morpema na taglay ng kanyang kapaligiran. b. /pang/ + takot = pantakot = PANAKOT /pang/ + sukat = pansukat = PANUKAT Hindi lahat ng mga salitang nagsisimula sa /p.l.b.t/ ay nagkakaroon ng asimilasyong ganap. 1. at ito’y magiging pan. dalawang beses ang pag-aasimila sa asimilasyong ganap. Ang mga salitang pantakot at pansukat ay mga parsyal samakatuwid. Mapapamnsin ito sa panlaping /pam/ na inuunlapian sa ponemang /p/ tulad ng patay o pasigla. Asimilasyong Ganap Taglay ang asimilasyong ganap kung ang unang ponemang inuunlapian ay naasimilang ganap ng tunog ng panlapi.r. Ang pagbabagong nangyari sa salita ay tinatawag na asimilasyon. Minsan lamang ang pagbabagong naganap. Ang mga salitang-ugat na inuunlapian ay mananatili ang anyo nito gaya ng: pampalakas = hindi pamalakas pambarko = hindi pamarko 2. Ang anumang maliit na sa salitang ikakabit nito ay nakaimpluwensiya sa pagbabagong anyo ng morpema.PAGPAPALIT NG PONEMA Ang mga sumusunod na mga ponema ay nagpapalitan na hindi nagbabago ang kahulugan gaya ng: /o/ at /u/ Bago + bago = bagung-bago Damo + damo = damung-damo /e/ at /i/ Putahe + ng Pan + lalaki = putahing-putahe/ putahi = panlalake/ panlalaki /d/ at /r/ ma + dami ma + damot = marami = maramot /h/ at /n/ tawa + han = tawanan talo + han = talunan . /pang/ + takas = pantakas /pang/ + lagay = panlagay /pang/ + babae = pambabae Mapapansin sa mga halimbawa sa itaas ang asimilasyong nangyari ay di-ganap o asimilasyong parsyal. mananatiling pang ang panlaping ito kapag ang salitang-ugat ay nagsisimula sa mga letrang hindi nabanggit.

dalawang parirala. Ka + totoo + han + an Alala + han + in = KATOTOHANAN = ALALAHANIN 7. Dakip + in > dakipin Takip + an > takipan = DAKPIN = TAKPAN 5. Ka+ ginhawa + an Ka + tapat + an = KAGINHAWAAN = KATAPATAN 6. Godfrey M. 2008. Tinatawag din itong paglilipat. PAGLILIPAT-DIIN Nagbabago ang diin sa pagbabago ng mga panlaping ginagamit. = TEKA = HAMO . Komunikasyon sa Akademikong Filipino. al. PAG-AANGKOP Sa pagbabagong ito.. et. Sta. Manila: ACCORD Printing Press PANG-UGNAY = ito ay salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang yunit sa pangungusap.3. Maari itong malipat ng isa o dalawang pantig tungo sa huling pantig o isang pantig sa unahan ng salita. Lagay + in >l + in + agay > linagay = NILAGAY Yari + in > y + in + ari > yinari = NIYARI Tanim + an > taniman = TAMNAN 4. Ito ay magaganap kung ang huling ponema o morpema sa isang salita. PAGKAKALTAS NG PONEMA Ito ay nangangahulugang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. Ang mga salitang-ugat na nagsisimula sa /l/ at /y/ ginigitlapian ng posiyon ng /in/ ay magkaroon ng paglilipat ng pusisyon ng /n/ at ng /l/ at /y/. Ito ay magaganap kung ang huling patinig ng salitang-ugat na hinuhunlapian ay nawawala. pinagsama ang dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita. PAGSUSUDLONG Nanganhulugan ito ng pagdaragdag ng isa pang morpema sa hulihan ng salitang-ugat. Hintay + ka Hayaan + mo SOURCE: Leyson. Hindi maiiwasan na magkaroon ito ng pagkakaltas upang mapaikli ang anyo ng nabuong bagong salita. Makikita ito sa pagpapalitan ng posisyon ng ponem. Maaaring salita. o dalawang sugnay. METATESIS Ito ay paglilipat ng titik sa loob ng isang salita. Ana.

maging ] ♥ Siya ba o ikaw ang tutulungan ko. ♥ Sakaling may bayad. samantala. mangyari ] ♥ Namaos siya dahil sa pagkanta. [ dahil sa. disin sana ] ♥ Kung uulan. Pang-ukol PANGATNIG = ito ang tawag sa kataga na nag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita.3 Ang Mga Pang-ugnay: 1. bagaman. Panlinaw 7. sakali. [ o. pagbubukod o pagtanggi. hindi nalang kami tutuloy. Pamukod 2. Pananhi 5. pagtatakwil. Panagot sa tanong na BAKIT at nagbibigay ng katuwiran o kadahilanan. PANINSAY = Ginagamit ito kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawa [ ngunit. PANUBALI = Nagsasabi ito ng pag-aalinlangan. kapag. pag. Paninsay 4. Panapos 6. parirala sa kapwa parirala at sugnay sa kapwa sugnay. PANAPOS = Nagpapahuwatig ng nalalapit na katapusan sa pagsasalita [ upang. May 7 Uri Ng Pangatnig: 1. sapagkat. Nangangailangan din ng paliwanag [ kung. kahit ] ♥ Gwapo nga siya subalit suplado naman. ♥ Kahit wala siyang pera. subalit. hindi ako sasama. ni man. Pangatnig 2. nalusutan nya ang kanyang mga problema. Pang-angkop 3. sa di kawasa. sa lahat ng ito. sanhi sa. ♥Gustuhin ko man. Panimbang PAMUKOD = Ginagamit ito sa pagpili. para sa pagkanap ng kilos. ♥ Sa di kawasa ang pulong ay tinapos na. PANANHI = Nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran. ♥ Naghihirap sila ngayon sapagkat nasunug ang kanilang bahay. hindi pwede may lakad ako mamaya. . kahiman. Panubali 3. sa bagay na ito ] ♥ Hindi na siya nagsalita upang matapos ang lahat. datapwat.

al. INC. PANIMBANG = Ginagamit sa pahayag ng karagdagang isipan [ at. ♥ Nagkasundo na ang mag-asawa.1999. .. AILENE L. Marikina City: FOUR J ARTS. ARDIZA Source: Javier. pati ] ♥ Wala na syang kaibigan at mapagkakatiwalaan. kung gayon magsasama na silang muli. Nora D. kaya. TIMBULAN II Batayang Aklat. may trabaho saka may sariling bahay na. [ anupa’t.et.PANLINAW = Ginagamit ito upang ipaliwang ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. kung gayon. sa kabilang dako ] ♥ Marami akong pera at bahay samakatuwid ako ay mayaman. saka. samakatuwid. ♥ Maunlad na si Tom ngayon.

(may masistemang ayos ang mga salita sa isang pangungusap) 2.may pulitika . Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan. Sa pamamagitan nito. damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog. at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. pinipili at isinasa-ayos .Ang wika ay nakaka-kontrol ng pagiisip ng isang indibidual. . at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. 7. 4. nakabatay sa kultura . Kalipunan ito ng mga simbolo. makapangyarihan .Ang wika ay parte ng pang araw-araw na buhay natin. kagila-gilagis . Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat.Ang wika ay nahahati sa apat na uri.Ako ay nag aaral sa de la sale college of saint benilde. binubuo ng makahulugang tunog . nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.Wika Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. 6.Tagalog ang isa sa pinaka ginagamit na wika ditto sa Pilipinas.Laging nagbabago ang wika ayon sa panahon. may balangkas . may antas . 10. 3.Ang wika ay may kakayahan na umakit ng mga tao.Nakakahatak ng impluwensya ang pagsasalita. 8. Mga katangian ng wika: 1. arbitraryo . nagkakaugnayan. 9.Gumagamit ang mga tao ng piling tunog upang magkaroon ng kahulugan ang wika.Madali ang pag aaral kung ikaw ay matiyaga. tunog. 5. ginagamit .

Ginagamit araw-araw .lahat tayo ay gumagamit ng wika upang maipahay natin ang atin mga layunin araw-araw. .10.

paano ito nakuha. Binabahala naman ng malayang linggwistika ang wika para sa kanyang sariling kapakinabangan. Maaaring isadiwa ang pag-aaral ng linggwistika sa tatlong malalaking aksis. isinisalarawan ang kanyang mga dulo ng sumusunod: • Synchronic at diachronic .Binabahala ng linggwistikang teoretiko ang mga framework para isalarawan ang kanya-kanyang wika at teoriya tungkol sa unibersal na aspekto ng wika samantala ang nilalapat ng linggwistikang nilapat ang mga teoriyang ito sa ibang larangan. • • . Teoretiko at nilapat . maliban sa panlabas na kaugnay na wika. Kontekstwal at malaya .Binabahala ng synchronic na pag-aaral ng wika ang kanyang anyo sa isang bigay na sandali samantala sinasakop ng diachronic na pag-aaral ang kasaysayan ng isang (grupo ng) wika at ang pagbabago ng kayarian sa palipas ng panahon. paano ito nilikha at namataan.Linggwistika Ang linggwistika ay ang pag-aaral sa wika ng tao at tinatawag na isang linggwista ang mga dalubhasa dito.Binabahala ng linggwistikang kontekstwal kung papaano iangkop ang wika sa mundo: ang kanyang tungkulin sa lipunan.

dahil unangunadahil sa kakulangan ng datus sa kung paano ang utak ng tao ay gumagana Sa ngayon may mga pananaliksik sa paggamit ng biology.wikipedia. habang ang focus sa huli ay sa bisa ng wika sa ang lipunan. atbp. Paunang forays sa psycholinguistics ay higit na pangpilosopo .wikipedia. at ipakita kung paano ito naaayon sa iba't ibang kultura at lipunan.org/wiki/Ethnolinguistics Sosyolinggwistiks • • ay ang pag-aaral ng epekto ng anumang aspeto ng lipunan. katayuan. relihiyon. Yi-Fu Tuan 1974). maunawaan at gumawa ng mga wika. . gamitin. Ito rin ay pag-aaral kung paano ang wikang varieties sa pagitan ng mga grupo ay pinaghihiwalay ng mga tiyak na sosyal na variable. pag-aaral sa paraan sa pang-unawa at konseptong impluwensya ng wika. kasarian. kabilang ang mga kultura kaugalian. atbp • • http://en.org/wiki/Sociolinguistics Saykolinggwistiks • sikolohiya ng wika ay ang pag-aaral ng sikolohiya at neurobiological sa kadahilanan na paganahin ang mga tao para makakuha. kasarian. na pinag-aaralan ang epekto ng lipunan sa mga wika nito sa mga tuntunin ng lahi. naiiba mula sa sosyolohiya ng mga wika na ang mga sentro ng sociolinguistics ay ang epekto ng lipunan sa mga wika. katayuan. edad. edukasyon. halimbawa. Sociolinguistics ay ang sangay . sa wika na paraan ay ginamit. lahi. na nagsasabing pang-unawa ay limitado lamang sa pamamagitan ng kung ano ang maaaring inilalarawan sa sariling wika. at impormasyon ng teorya sa pag-aaral kung paano ang utak ang proseso ng wika. edad.MGA GAMIT NG WIKA Etnolinggwistiks • ay isang larangan ng wikang panganthropolohiya na pag-aaral ang relasyon sa pagitan ng mga wika at kultura. neuroscience. at kung paano binuo at malasakit sa mga tuntunin ay ginagamit upang bigyan ang mga tao ng lipunan o socioeconomic classes. • http://en. antas ng pag-aaral. cognitive science. inaasahan. Ang isang halimbawa ay ang paraan ng malapad orientation ay ipinahayag sa iba't-ibang kultura (Bernd Heine 1997. at sa konteksto. at ang paraan ng iba't-ibang grupo ng etniko mahalata ng mundo Isang kilalang (ngunit pinagtatalunan) ethnolinguistic na paksa ay ang Sapir-Whorf haka. relihiyon.

pati na rin ang proseso na ito posible na maunawaan utterances. Developmental psycholinguistics pag-aaral ng kakayahan ng mga bata upang malaman ang wika . text.org/wiki/Psycholinguistics .wikipedia. http://en. salita.• Psycholinguistics sumasaklaw sa proseso ng pag-unawa na gumawa ng mga posible sa pagbuo ng isang panggramatika at makahulugang pangungusap sa labas ng bokabularyo at panggramatika istruktura. etc.

+ salitang ugat = nagdasal Gitlaping –um.Morpemang Malaya galing. linis. sipag. -um-.Morpema di-malaya ma-. Ang morpemang malaya ay tinatawag ding salitang ugat.Morpemang Di-malaya + Salitang Ugat Unlaping nag.Ang morpemang di-malaya ay tinatawag ding panlapi. Hindi lahat ng pinagsama-samang pantig ay makakabuo ng salita. linaw. mag-.+ salitang ugat = bumili Hulaping -in + salitang ugat = linisin . Ang salita ay binubuo ng pinagsama-samang pantig. dasal 3.Ang Morpema Ang morpema ay pinakamaliit na yunit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. dilim. Halimbawa: 1. -in 2.

Maaring Pariralang nominal (pangngalan at panghalip).. 1.Ang panaguriang nagsasaad ng tungkol sa simuno.panguri.Dalawang uri ang pangungusap sa Filipino.) B.Ang Pagpapanaguri Tinatawag na pagpapanaguri ang pangungusap na may simuno/sabjekt/tapik/paksa at panaguri/koment/predikeyt. a.SINTAKS Ang pagaaral ng pagbubuo ng mga pangungusap o sentens ang tinatawag na sintaks. Ang Panaguri . di-pagpapanaguri/non-predikeyt A. ekstensyal.Pinangunahan ito ng marker na ang Parirala ang tawag salipon ng mga salitang walang simuno't panaguri.pangabay.pandiwa. Ang simuno Napag aralan na sa dakong una ng aklat una ng aklat na ang ay nagpapakilala sa simuno at ipinakita na rin ang mga panghalili sa nga panghalip panao at pamatlig.) Pariralang Nominal Nagkaisa ang mga taong bayan Nagkaisa sina Juan b)Pariralang Panguri kailangan ang matalino Si haring Solomon ang matalino c)Pariralang Pang-ukol Awa ang nasa Diyos Gawa ang nasa tao d)Pariralang Eksistensyal Mabuti rin ang may sasakyan Mainam ang may sariling bahay e)Pariralang Pandiwa Madali ang magsalita Mahirap ang gumawa f)Pariralang Pangabay Paghandaan natin ang bukas Kalimutan natin ang kahapon (Itinuturi na ring parirala ang isang salita dahil sa pagbabalangkas ng mga pangungusap makikita ay pang-ilalim na istruktura noon sa hindi talagang iisang salita iyon. pagpapanaguri/pridekeyt at 2. o pang-ukol ang simuno.

(6) instrumental na siyang kagamitan sa pagsasakilos at (7) kawsatib na siyang kadahilanan ng kilos at (8) resiprokal.reyes 2)Pariralang Panghalip Ikaw ang may sala Ito ang katarungan 3)Pariralang Pang-uri Masinop si Deny.(4)direksyunal na siyang pinag-uukulan. pang-uk0ol at ekistensyal. nababago ang anyo batay sa aspekto.(2) gol na siyang tumatanggap ng kilos (3) lokatib na siyang pook na pinangyarihan.Kabilang sa komplenton na pangungusap ang (1) aktor na siyang gumagawa ng kilos. . Sa pariralang berbal dapat talakayin ng muli abg tungkol sa pokus at komplemento ng paniwa Naiiba ang pandiwa dahil nababanghay ito. Sa kanila ang pangaral 4)Pariralang Pang-ukol Nasa tao ang gawa Sa kanila ang pangaral 5)Pariralang Pang-abay Patalikod ang lapit niya Patingkayad ang lapit niya.Maaring pariralang berbal o di-berbal ang panag-uri ng mga pangungusap. depende sa pokus ang nagiging panlapi nito. 6)Pariralang Ekestensyal Mayroon nga sila Wala na ang pag-asa ' nya. a. 1)Pariralang Pangngalan Anawnser si Rey Langit Presidente si Gng.Pariralang Di-berbal Tinatawag na pariralang di-berbal ang mga pariralang pangngalan o panghalip. pang-uri. pangabay. (5) benepaktib na siyang pinaglalaanan.

Mga Halimbawa: ayon sa. ayon kay. And damit ni Dora ay bago. Sa ikaapat na pangungusap. sa tabi ni. sa kabila ng . o panghalip sa ibang salita sa loob ng pangungusap. Sila ay sumulat ng salaysay. Sa ikalawang pangungusap . para kina sa tabi ng ukol sa. Si Gil ay siyang layon ng pang-ukol na kay. ipinakikilala ng pang-ukol na ni ang kaugnayan ng damit ni Dora. Sa ikatlong pangungusap. alinsunod kay hinggil sa. 4. May mga pang-ukol na mahigit sa isa. hinggil kay labag sa. ukol kay. Mga halimbawa na pang-ukol: sa kina ay nina ng ni kay 1. ngunit karaniwang sinasamahan ng sa o ng sa at ng. Sa unang pangungusap. laban kay. Ang lapis sa kahon ay akin. gayon din. 2. Ang kahon ay siyang layon ng pang-ukol na sa.PANG-UKOL Ang pang-ukol ay bahagi ng panalitang nagpapakilala ng kaugnayan ng isang pangngalan. ipinakikilala ng pang-ukol na kay ang kaugnayan ng piso kay Gil. Si Dora ay siyang layon ng pang-ukol na ni. ng kay o sa at ni. sa tabi nina alinsunod sa. Ang piso kay Gil ay nawala. para kay. ayon kina sa gilid ng laban sa. ipinakikilala na pang-ukol na ng ang kaugnayan ng sumulat ng salaysay. 3. ipinakikilala ng pang-ukol na sa ang kaugnayan ng lapis sa kahon. laban kina sa likuran ng para sa. Ang salaysay ay siyang layon ng pang-ukol na ng. ukol kina sa tabi ng.

Halimbawa: 1. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang mesa. 2. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang bagong damit. Hindi gumagawa ng labag sa batas ang aming pamilya.ukol kay. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang batas. 4. Sa unang pangungusap. ang sa ibabaw ng mesa ang pariralang pang-ukol dito. Sa ikaapat na pangungusap. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang kagandahang asal.. Ang prutas ay inilagay sa ibabaw ng mesa ni Karen. Tinuruan kami ng aming magulang ng ayon sa kagandahang asal. ang ng ayon sa kagandahang asal ang pariralang pang-ukol dito. 3. sa ibabaw ng PARIRALANG PANG-UKOL Ang pariralang pang-ukol ay binubuo ng pang-ukol at layon nito. . ang ng labag sa batas ang pariralang pang-ukol dito. Ang aming guro ay nagtatalumpati ng tungkol sa wika. Bumili si Karen ng bagong damit. ukol sa sa harap ng ayon kay. Ang layon ng pang-ukol ay maaaring pangngalan o panghalip. ang ng bagong damit ang pariralang pang-ukol dito. Sa ikalawang pangungusap. ang ng tungkol sa wika ang pariralang pang-ukol dito. 5. At ang layon ng pang-ukol naman ay ang wika. Sa ikalimang pangungusap. Sa ikatlong pangungusap.

opinion. B. aklat o dyaryo. MGA URI NG PROSESONG PANGKOMUNIKASYON Ang komunikasyon ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaring berbal o di berbal.I. Ito ay pakikibahagi ng tao sa mga Gawain at kalakaran ng buhay sa pamamagitan ng umiiral na mga tuntunin ayon sa mga dalubwika. DEPINISYON NG KOMUNIKASYON Napakahalaga ng komunikasyon sa buhay bawat individual. Saklaw ng proseso ng komunikasyon ang sumusunod na mga uri: A. Iba-iba ang pagpapakahulugan ng mga manunulat at mga dalubhasa sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. kaalaman. Narito ang ilan sa kanila. pag-iisip. pagsusulat o pagsenyas ayon sa American College Dictionary nina Barnheart. isang pakikipag-uganayan. • Ang salitang komunikasyon ay pagsasa-Filipino ng salitang Ingles na communication na hango sa salitang Latin na “communis” at nangangahulugang panlahat o para sa lath ng tao ang komunikasyon. . • • • • Samakatuwid. impresyon. Komunikasyong Pangmadla o Pampubliko • Ito ay komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa o malaking pangkat ng mga tao gaya ng pagtatalumpati sa harap ng mga tao. pati na ang saloobin. pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. C. pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan batay sa katuturan ni Webster. o inpormasyon sa pamamgitan ng pagsasalita. pag-aalala. Ito ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya. pakikinig sa radio. at ibang pakiramdam. panonod ng telebisyon o pelikula. pagbabasa ng magazine. Ito ay pagpapahayag. Ito ay napiling pagtugon ng organismo sa anumang bagay na nangangailangan ng pagkilos o reaksyon ayon sa isang sikologo. Komunikasyong Intrapersonal • Ito ay komunikasyong nagaganap sa internal nating katauhan gaya ng pagbubulong sa sarili. ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga impormasyon. Ito rin ang pinakakaraniwang uri ng komunikasyong nagaganap sa ating paligid. Kominikasyong Interpersonal • Ito ay komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao at maliit na pangkat. kaisipan. kuro-kuro at damdamin.

ay isang kontinuwum ng mga Gawain sa pagitan ng mekanikal o pormal na aspekto ng pagsulat sa isang banda at nang mas kompleks na Gawain ng paglikha sa kabilang dulo . pagbabati. . galaw ng mga kamayat iba pang paraang ginagamit upang maipahatid natin ang gusting maiparating. paglelektyur. pagtango.isang anyo o kasanayang komunikasyon.ito ay isang multidimensyonal na proseso. II. pagmulagat. . MAKRONG KASANAYAN SA PAGSULAT Katutran at Kahalagahan ng Pagsulat Makrong kasanayan sa pagsulat : . paggalaw ng mga mata gaya ng pagkinda. pag-iling. Karaniwang ginagawa sa pag-uusap o dayalog. . Ito ay ginagamitan ng mga tunog at pingasama-samang mga salitang tao na nakapagpapalitan ng mga pahayag o pangungusap sa komunikasyon. kulay. ekspresyon ng mukha gaya ngpagpangiti. . . - DI-BERBAL .ay ang paggamit ng wikang sinasalita o sinusulat.URI NG KOMUNIKASYON Madaling makikilala ang pagkakaiba ng dalawang uri ng komunikasyon. Ang komunikasyong berbal ay tumutukoy sa lahat ng uri ng nasusulat at sinasalita samantalang ang di-berbal naman au tumutugon sa lahat ng aspetong hindi ginagamitan ng salita.ay isang gawaing nag-uugat mula sa pagtamo ng kasanayan (skill –getting) hanngang ang mga kasanayang ito ay aktwal na magagamit (skill-using). PROSESO NG PAGSULAT Isang proseso ang pagsusulat at dalawa ang direksyon nito : una.ito ay maaring sa paggamitng galaw o kilos ng katawan.Ito ay isang sistema para sa komunikasyog interpersonal na gumagamit na simbolo. pagpapaliatan at pakikipag-uasp sa pamamgitan ng pasalitang pagpapahayag. ang mga simbolo at senyas. pagtatalumpati. pagsmangot. tunog. pag-aaway at iba pa. pagngiwi.Ito’y isang prosesong pangkaisipan na nangangailangan ng maingat na pagpili at pag-ayos ng kaisipan at karanasang naaayon sa layunin ng nagpapahayag. upang tuklasin sa sarili ang kakayahang makapagpapahayag ng ideya dahil ito’y mekanikal lamang at basta lalabas ang . BERBAL .

pagbabasa. pag-eedit at pagsulat muli sa nabuong sulatin.ang prewriting ay isang istratehiya tungo sa pormal na pagsulat. Pag-eedit D.dito isinagawa ang maingat ng magpatnubay-wasto (proofread) kung kontento na sa nilalaman ng katha. Pumili ng paksa b. pagpaplano. pagsusulat.alam ng gustong sabihin. Sinasabi niyang mahirap ang magsulat at lalong mahirap ito kung hindi natin alam an gating isusulat. Kasangkot ditto ang manunulat sa pag-iisip. B. Itama ang maling gramatika at gamit ng mga salita. Konsultahin ang diksyunaryo kung nagdududa. bantas at baybay. Ang pagsulat ay isang prosesong paulit-ulit na pagsulat at pagkatapos ay pagsulat muli hanggang sa mabuo ang sulatin. Pagrebisa 2. Ang gawaing ito ay maaring ginagawa nang isahan o nang pangkatan. Bago Sumulat (Prewriting) . Ito ang unang hakbang na isasagawa sa pagpapaunlad ng paksang isusulat. . nagkakaroon tayo ng suliranin kung paano at saan kukuha ng mga kailangang impormasyon na siyang pupuno sa mga pahina. Mga Patnubay sa Huling Pagsulat a. pagtatalakay. Panghuling Pagsulat .ito’y aktwal na pagsulat nang tuloy-tuloy na hindi isinaalang-alang ang maaaring pagkakamali. Alamin ang tiyak na layunin sa pagsulat at ang tiyak na babasa nito. Sa pagsulat natin ng teksto ay nagsisimula tayo sa isang blankong papel patungo sa isang kumpletong sulatin. Muling Pagsulat (Rewriting ) 1. Pagsulat ng Burador (Draft Writing) . C. Kaya lang. pagmamalaking titik sa mga ngalang tangi. Ang proseso ng pagsulat ay hindi lamang nakapokus sa akto ng pagsulat. Ang unang yugto ng pagsulat ay naisasagawa ayon sa sumusunod na paraan: a. tama ang baybay ng mga salita. MGA YUGTO SA PROSESO NG PAGSULAT A. upang makabuo ng sulating naaayon sa pagkasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnayan ng mga kaisipan. ikalawa.

2005. et. 2003. iasaalang-alang ang mga bantas.. Leyson. E. Manila: Accord Printing Press.b. Lededica D. Filipino I Komunikasyon sa Akademikong Filipino. tama ba ang kayarian ng mga pangungusap ? c. Paglalathala (Publishing) -ang paglalathala ay pakikibahagi ng nabuong sulatin sa mga target na tagabasa. ang paggamit ng malaking titik sa mga pangangalang pantangi d. Quezon City: Adriana Printing Co. Paglalathala ng mga napiling sulatinsa pahayagang pangkampus. Cid V. BIBLIOGAFI : Alcaraz. . Kabilang sa Gawain ito ang mga sumusunod: • • • • • Pagbabasa sa klase ng kanilang sinulat Pakikinig sa pagbasa ng iba Paggawa ng isang buklet o album ng kalipunan ng mga sinulat Pagdidispley sa bulletin bord na mga naisulat na akda. al. Komunikasyon sa Akademinkong Filipino. Inc. al. et.

ang Ingles at Kastila ay patuloy ng gagamiting mga wikang opisyal. • Saligang-Batas ng 1973 – Ang Batasang Pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino • Saligang-Batas ng 1987 – Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. • Saligang-Batas ng 1935 – Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.Kasaysayan Page history last edited by GREG 1 yr ago Mga Probisyong Pangwika sa Saligang-Batas • Saligang-Batas ng Biyak-na-Bato (1896) – Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Ang Kasaysayan ng Komisyon sa Wikang Filipino . Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas. Samantalang nililinang. ito’y dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika.

Nang itadhana ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. Tumagal ito roon ng 34 na taon. Ang pangunahing layunin ng Surian ay piliin ang katutubong wika na gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. hinirang ng Pangulo ang mga kagawad ng SWP. nalipat sa Philippine Columbian. . at noong 1940. Lungsod Quezon. napunta sa gusali ng UP Alumni sa Padre Faura. nagpalipat-lipat ito: napatira sa Silid Blg. napunta naman ito sa Philippine Normal School (naging College at ngayo’y University) bago napalipat sa “radio room” ng Mataas na Paaralang Mapa noong 1946. Noong 1942. lumipat ang SWP sa ikatlo at ikaapat na palapag ng Gusaling LDCI sa kanto ng EDSA at East Avenue. Quezon noong Nobyembre 13. de Veyra ang naging unang direktor. 94 at ang Batas ng Pagbabagong Tatag ng 1947. Ang batas ay pag-alinsunod sa Konstitusyon ng 1935 na nagtatadhanang “ang Kongreso ay gagawa ng hakbang upang linangin at palaganapin ang wikang pambansa sa isang wikang katutubo. nang buwagin ang nasabing gusali at nalipat ang noo’y Ministri (ngayo’y Kagawaran) ng Edukasyon. Nagkaroon din ito ng opisina sa isang “Japanese Temple” sa kalye Lipa. Ang naging unang tahanan ng Surian ay ang isang maliit na silid sa Department of Public Information. at ito ay nanahanan sa gusali ng Edukasyon sa Arroceros. 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Komonwelt. Noong 1984. si Manuel L.Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP) alinsunod sa Batas Komonwelt Blg. 1936. nagkaroon ng silid sa Malacañang. Si Jaime C. Maynila. 1937.” Noong Enero 13. Pagkaraan. Nagbalik ito sa Malacañang noong 1947 bago napunta sa Philippine School at Arts and Trade. 326 ng Kongreso. inilipat ang pangangasiwa ng SWP sa Kagawaran ng Pagtuturo. Kultura at Isports sa Palacio del Gobernador.

1991 nang likhain sa bisa ng Batas Republika Blg.P. 117 ng Pangulong Corazon C. Sek. mga plano at mga programa ng iniuugnay sa iba’t ibang tanggapang pampamahalaan at maging pribado man (RA 7104. Mga Naging Direktor/Tagapangulo Surian ng Wikang Pambansa. DURAN NOLASCO(2006-Kasalukuyan). Ang kasalukuyang administrasyon ng KWF ay naniniwala sa napakalaking bentahe ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika sa halip na isang disbentahe. Ang pagpapabilis ng pagsasakatuparan ng atas ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga patakaran. ang komisyon sa Wikang Filipino ay nasa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at nakabahay sa ikalawang palapag (second floor) ng Gusaling Watson.Noong Enero taong 1987. Aquino. 7104 ang Komisyon sa Wikang Filipino. Sa kasalukuyan. magugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad. Maynila. Ang natural na kundisyon ng karaniwang Pilipino at ng karaniwang mamamayan sa daigdig ay hindi lang iisa ang alam na wika. ang SWP ay pinalitan ng Linangan ng mga Wika ng Pilipinas na pagkaraan ay binuwag naman nang buuin ang Bagong Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987. Linangan ng mga Wika sa Pilipinas at Komisyon sa Wikang Filipino RICARDO MA. iskolar at linggwista. Ang katwiran nito ay ibinatay sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino. Petsa Agosto 14. Nakatuon sa ang komitment sa multilinggwal na adhikain. pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika ng Pilipinas. Guro. Kinikilala ng KWF ang . May atas ang Komisyon na magsagawa. San Miguel. 14-g). Laurel Street. 1610 J. batay sa nilagdaang Kautusang Tagapagpaganap Blg.

at ang mga wikang pang-ibayong dagat na tutugon sa pangangailangan ng wika ng malawak na komunikasyon (language of wider communication) at wika ng ugnayang pang-internasyonal. etnikong pangangailangan at pang-arawaraw na gamit. NITA P. Sinisikap ng KWF na itayo ang Library at Archives of Philippine languages. at higit sa lahat sinisikap na magkaroon ng sarili tahanan at gusali ng wika. napataas ang kantidad at kalidad ng mga publikasyon. Binigyang tuon ang pagpapatibay sa mga proyekto ng mga Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino (PSWF) sa bawat etnolinggwistikong rehiyon na nakabase sa isang pang-estadong unibersidad o kolehiyo. pinapaganda ang website. corpus ng mga wika sa Pilipinas.kahalagahan ng mga wikang ginagamit ng mga Pilipino – ang katutubong wika para sa literasiya at edukasyon ng mga mamamayan. programa sa balarila ng Pilipinas. proyekto sa bibliograpiya ng mga wika sa Pilipinas. Binigyang pagpapahalaga at pansin ang mga rehiyunal na wika sa pamamagitan ng paghanda/pagbuo ng mga diksyunaryong traylinggwal. nagkakaloob ng mga research grants o tinutulungan ang mga stakeholder na makakuha ng mga research grants. pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan. BUENAOBRA (1999-2006) Guro at manunulat. tulad ng mga sumusunod: pinalalakas nito ang mga programa sa leksikograpiya. nagtatayo ng mga language councils sa mga rehiyon. nagkaroon ito ng mga bagong programa at proyekto. programa sa ponolohiya. ang wikang pambansa para sa pambansang kamalayan. nagdadaos ng mga seminar. proyekto sa sa pagmamapa ng mga wika sa Pilipinas. pinalalakas ang mga kakayahang pang-IT at pampananaliksik. Kaugnay ng bagong bisyon ng KWF. ponetika at ortograpiya. pagkakaunawaan. pambansang programa sa pagsasalin. lektyur. workshop. programa para sa endangered languages. . at iba pang aktibidad na pang-edukasyon.

JOSE VILLA PANGANIBAN (1955-1970) (1946-1947) Makata. at sinimulan ang talasalitaan ng walong pangunahing wika sa Pilipinas. Tatlong rebolusyonaryong pagbabago ang ibinunsod ng SWP sa kanyang pangunguna: ang Edukasyong Bilinggwal noong 1974. guro. Binalikat ang pagsasalin at pananaliksik. PINEDA (1970-1999). Pinagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng wika. Itinatag ang 12 Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino sa buong kapuluan. pasaporte.P. Panganiban. atb. ang Wikang Pambansa na batay sa Tagalog ay tinawag na Pilipino.PONCIANO B. CECILIO LOPEZ (1954-1955) . linggwista at abogada. ang wikang Filipino na ang nucleus ay Pilipino (na unang inlunsad noong 1983 at naging batayan ng probisyong pangwika ng Konstitusyon ng 1986) at ang Alpabetong Filipino na pinagtibay noong 1987. Manunulat. Nailathala ang English. lexicographer at linggwista. Bunga nito ang paggamit ng wikang pambansa sa mga diploma. Noong 1959.Tagalog Dictionary na sinimulan sa panahon ng panunungkulan ni Cirio H. Nagdaos ng mga pasanayan sa korespondensya opisyal sa buong bansa.

Pinasimulan ang paghahanda ng mga ispesyalisadong talasalitaan. Binigyang-diin ang linggwistika at pinasigla ang makabagong linggwistikong pag-aaral sa wikang pambansa at iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. nobelista. mandudula.Iskolar at linggwista. PANGANIBAN (1948-1954) Manunulat. makata. Nakapagpalimbag ng mga panayam at inumpisahan ang paggawa ng Diksiyunaryong Tagalog. . CIRIO H. tulad ng Legal Terms. lpinagpatuloy ang diksyunaryong pinasimulan ng kanyang sinundan. abogado. makata. Binuong muli ang Lupong Sanggunian ng SWP. Arithmetical and GeometrIcal Terms at iba pa. JULIAN CRUZ BALMACEDA (1947-1948) Mandudula.

pinag-aralan ang mga wika sa PIlipinas upang piliin ang isa sa mga ito na magiging batayan ng wikang pambansa. • Noong 1940. SANTOS (1941-1946) Makata. JAIME C. nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg. DE VEYRA (1937-1941) Unang direktor at "tagapagtatag ng wikang pambansa. 1946. lider manggagawa at pulitiko. Napili ang Tagalog at naghanda ng gramatika at bokabularyo ng nasabing wika na inilathala noong 1940. Ebolusyon ng Wikang Pambansa • Disyembre 30. Magkakabisa ang proklamasyong ito dalawang taon matapos itong mapagtibay. ipinag-utos ang pagtuturo ng Wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. mandudula.LOPE K. 570 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal. 1937. ." Sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ang mga dokumento at palatastasan ng pamahalaan ay isinalin at ang opisyal na Gazatte ay inilathala sa wikang pambansa. Nagdaos ng mga seminar at pasanayan sa paggamit ng wikang pambansa sa UP. iprinoklama ng Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng Wikang Pambansa. nobelista. Pinasigla ang pagsusulat sa wikang pambansa. • Simula Hunyo 4. PNU at iba pa.

1971. muling nireporma ng SWP ang alpabetong Filipino at mga tuntunin ng palabaybayang Filipino. na may 28 letra: a b c d e f g h i j k I m n ñ ng o p q r s t u v w x y z . Ito ay bilang pagtugon sa mabilis na pagbabago. edukador. ang Alibata o Baybayin. Pinalitan ito ng mga Kastila ng alpabetong Romano. alinsunod sa Konstitusyon ng 1987 na nagtatadhanang "ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.• Noong 1959 ibinaba ng Kalihim Jose B. sa kanyang Balarila ng Wlkang Pumbansa. pagunlad at paglaganap ng wikang pambansa. Santos ang Abakada. guro. ang Pilipino o Tagalog. Matapos ang seryengmga simposyum at sangguniang pulong na dinaluhan ng mga linggwista. na binubuo ng 14 katinig at 3 patinig. nabuo ang sumusunodna Alpabetong Filipino. • Ngayon. na binubuo ng 31 letra: a b c ch d e f g h i j k 1 11 m n ñ ng o p q r rr s t u v w x v z Kaugnay ng pagbago ng Konstitusyon. na may 20 titik: a b k d e g h i I m n ng o p r s t u w y Noong Oktubre 4. Filipino na ang ngalan ng wikang pambansa. Ebolusyon ng Alpabetong Filipino Nang dumating ang mga Kastila noong Dantaon 16. binuo ni Lope K. pinagtibay ng Sanggunian ng SWP ang pinayamang alpabeto. bagkus. Romero ng Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran blg. 7 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ay tatawagin nang Pilipino upnag mailagan na ang mahabang katawagang “Wikang pambansang Pilipino” o “Wikang Pambansa Batay sa Tagalog”." Ito ay hindi pinaghalu-halong sangkap mula sa iba't ibang katutubong wika. manunulat at iskolar ng wika. may sarili nang palatitikan ang ating mga ninuno. ito'y may nukleyus. Noong 1940.

ñ. o iyong tinatawag na karaniwang salita. Kaugnay nito. v. j. ang mga letrang c. 2007. superbisor sa Filipino at sa mga larangang ito sa buong bansa noong 2007 hanggang 2007. ang pinal na bersyon ng patnubay ay ipalalabas ng KWF bago matapos ang 2007. inilabas ng KWF ang borador ng Ortograpiya ng Wikang Pambansa na binuo ng KWF sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro. Gayunpaman. z. Itinaguyod ng rebisyong ito ang leksikal na pagpapayaman ng Filipino sa pamamagitan ng pagluluwag sa panghihiram ng salita at pagsasalin. magulang at iba pang tagagamit ng wika sa 2001 rebisyon sa ispeling. Noong Agosto. nagkaroon ng maraming negatibong reaksyon at feedback mula sa mga guro. gamit ang walong karagdagang letra ng alpabeto. muling nagkaroon ng rebisyon sa alpabetong Filipino upang tugunan ang patuloy na development at/o istandardisasyon ng sistema ng pagsulat sa Filipino. noong Oktubre 9. x. karamihan mula sa Ingles at Kastila. q. . Ipinagagamit ang mga ito sa ispeling ng lahat ng hiram na salita anuman ang barayti nito kasama ang hindi pormal at hindi teknikal na barayti. 2006 ang Kagawaran ng Edukasyon sa kahilingan ng KWF ay nagpalabas ng isang memorandum na pansamantalang nagpapatigil sa implementasyon ng “2001 Revisyon ng Alfabeto at patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino”.Noong 2001. f. dalubhasa sa wika. estudyante. Sa rebisyong ito. sinasabi na pinaluwag ang paggamit ng walong dagdag na letra.

iy. bahay.K. Ng. ey. oy at uy. Enerhiya (Energy) .nagpapakatal sa mga babagtingang pantinig (Vocal) 3. Ang bibig at guwang ng ilong ang itinuturing na resonador (modifies the sound.isang makabuluhang tunog.Tatlong Salik sa Pagsasalita (Three factors in Speaking) 1. okoy.H Mga Patinig: A. Artikulador (Articulator) .) Ponolohiya ng Filipino PONEMA (Phoneme) . Halimbawa: basa. Dalawa ang uri ng pag-uulit. ay. G.alin man patinig na sinusundan ng malapatinig na w at y.Ponolohiya (Phonology) . baliw Kayarian ng mga Salita [baguhin] Payak Ito ay ang salitang-ugat lamang.nagmomodipika ng tunog. init [baguhin] Inuulit Ito ay kung inuulit ang kabuuan nito ang isa o higit pang patinig. tulog. Halimbawa (Example): aw. T Panggilagid (sounds produced by the gums) . Resonador (Resonator) . W Pasutsot (sounds produced by exhaling) .nilikhang presyon ng papalabas na hiningang galing sa baga (pressure created when exhaling) 2. E.B. Ang Filipino ay may 20 ponema. N.D. M Pangipin (sounds produced by the teeth) . U Diptonggo (Dipthong) . O. 15 ang katinig at 5 ang patinig "katinig means consonant and patinig means vowel" Mga katinig: Panlabi (sounds produced by the lips) . iw. . I. P. R. S Pangngalangala (sounds produced by the throat) .L. Halimbawang salita (Example word): bahaw. The mouth and nasal passageway are considered as resonators.

-han.) [baguhin] Hulapi ito ay mga salita na dinadagdagan ng mga panlapi tulad ng ng -in. [baguhin] Unlapi ito naman ay ang mga salitang mayroong panlapi sa unahan ng salita.[baguhin] Pag-uulit na ganap Ito ay ang inuulit ang salitang-ugat. . Halimbawa: kakanta lalakad lulundag ] [baguhinMaylapi Ito ay binubuo ng salitang-ugat na may isa o higit pang panlapi. Halimbawa: araw-araw gabi-gabi [baguhin] Pag-uulit na di-ganap Ito ay ang inuulit ay bahagi lamang ng salita. (ma-. ni-.-an. etc.

al. Rolando A. Sa pangungusap. Maraming salita sa Filipino ang nagkakapalitan ng gamit. HALIMBAWA: 1. D AKADEMIKONG FILIPINO SA EPEKTIBONG KOMUNIKASYON Bernales. mauunawaan ng tagapakinig at tagabasa kung ano ang ipakahulugan ng nagawang pangungusap. Mas makakabuti kung ang salitang sumipot ang gagamitin sapagkat ang salitang yaon ay mas angkop at mas magandang pakinggan at mas maiintindihan at mas maunawaan kung ano and dapat ipabatid. Hindi sumulpot ang kausap ko kahapon. Kapag maayos ang gamit ng salita sa isang pangungusap. Ed. At dahil ditto. . REFERENCE: BATAYANG LINGGWISTIKA EDISYON 2005 Irma V. Maaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit ng salita. Hindi sumipot ang kausap ko kahapon. talagang naroroon ang diwa na wala talagang nakipagkita kaysa pangalawa na pwede naming magkaroon ng kahulugan na maaring nandyan subalit sa hindi sa pasulpot na paraan. B. Ugot. Rolando A. nagkakaroon tuloy ng kamalian at hindi malinaw na pagpakahulugan sa mensahe o pahayag. kailangang maipakita ang pagkakaugnay nila upang maipahayag o maibigay ang tamang diwa o kahulugan ng pangungusap.2007 RETORIKA MASINING NA PAGPAPAHAYAG Bernales. e. Dahil kung pagbabasihan natin ang kahulugan sa unang pangungusap. Ito ay bunga ng kakulangan ng pag-uunawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. . Dahil semantik na relasyon ng kahulugan ng salita at pangungusap ang pinag-uusapan. .Semantik na Relasyon na Kahulugan ng Salita at Pangungusap . A. ang bawat salitang ginagamit ay may tiyak na kahulugan.

upang maging lalong makapangyarihan ang mga ideya. Imformativ at Elisiting/ Elisiting at Imformativ Nagpapahayag ng paghingi ng imformasyon at pagbigay ng imformasyon/pagbigay ng imformasyon at paghingi ng imformasyon Hal. Hal. Mga Batayan sa matagumpay na Pagpapahayag • Kahandaan ng sarili • May tiyak na ideya o paksa • Lawak ng kaisipan sa paksa o ideyang nais ipahayag • Epektibo. Ayon kay Webster.tumutukoy sa paghingi ng sagot sa tanong. sa aklat nilang Developing Language Skills ang komunikasyon bilang isang intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan. Hal. ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Samakatuwid. pagbibigay ng opinion o reaksyon at iba pa. damdamin o emosyon mula sa isang indibidwal tungo sa iba. kawili-wili at kaakit-akit URI NG PAGPAPAHAYAG 1. Maaari nitong aguhin ang kasaysayan. kailangang maagapan ang mga ito ng isa pang kapangyarihan. Elisiting. Ang mga ideyang nagkaroon ng gayong kapangyarihan ay hindi nananatili lamang sa isipan ng pinanggalingan niyon.PAGPAPAHAYAG NG KONSEPTO Makapangyarihan ang isang ideya. paglalahad. gabayan o baguhin ang kapalaran ng mga tao at mga bansa. pagtukoy sa mahaagang pangyayari. ideya. Inilarawan naman nina Greene at Petty. pagpapaliwanag. Imformativtumutukoy sa pagbibigay ng imformasyon tulad ng pag-uulat. Kasi hindi iyunfair di ba? Ilan tayong men dito? 3.ang kapangyarihan ng komunikasyon. Ang mga ideyang nanatili sa isipan ng may likha niyon ay nanatiling inefektibo at kadalasang naglalaho na lamang kalaunan. Why calls Rizal being a prophet?Alam nyo naman ang . Iyon ay mga ideyang nakarating sa isipan ng ibang tao at naging makapangyarihang tagapakilos.Nasa loob ng pamilya ang interacting and interdependent personalities 2.

propeta noon at ngayon ay iba.nagpapakitya ng mga pahayag na nagpapahiwatig ng pagsisimula. pagpapanatili at pagwawakas ng isang usapan Hal. Kontak. Sabi na “ what men can do women can do.” 9.nagpapahayag ng positivo o negatibong saloobin gaya ng tuwa. Expresiv. 4.” Sabi nila. pagbibiro at iba pa. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral to help my family. . Direktiv ito ay nagpapahayag ng pag-uutos o pakikiusap. galit.nagpapahayag ng pag-aalinlangan o hangaring nais mangyari sa hinaharap. He’s cute parang siyang si Rainer Castillo. maybe he said it kasi nabigla lang siya. 5. 6. Actually. Do you hear me? 8. Hal. Pag-uulit –nagpapahayag ng pagbibigay-diin o paglilinaw sa mensahe o pagtanggap sa mensahe Hal. Do you have any reactions? Me reaksyon ba? Narinig mo ba ako. What? Pakiulit mo. paghanga. Direktang Pahayag. pagsang-ayon. Hal. “there is something inside. So. hindi naman siya ang gumawa noon. Inferring. Hal. ganito ang gagawin natin. Well. pagsalungat.ito ay tuwirang pagsipi o pagbigkas ng pahayag ng isang tao. Hal. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful