UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI - IV Pangalan: ______________________________________ Petsa: _____________ Antas : ____________

Panuto:

Basahing mabuti ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

_____ 1. Ang _____ ay modelo ng mundo a. bola b. globo c. trumpo d. dalandan _____ 2. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay _____. a. Karagatang Pasipiko b. Karagatang India c. Karagatang Arktiko d. Karagatang Antartiko _____ 3. Ang bahaging katubigan ay binubuo ng ______. a. ¼ b. 2/4 c. ¾ d. 4/5 _____ 4. Anong kontinente ang pinakamaliit ? a. Hilagang Amerika b. Europa c. Austrilia d. Aprika _____ 5. Ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi . Anong bahagi ang katapat ng International Date Line? a. ekwador b.parallel c. prime meridian d. palo _____ 6. Kung ang mundo ay hinahati ng dalawang magkasing bahagi . Ano ang tawag sa ibaba ng ekwador? a. hilagang hatingglobo b. kanlurang hatinglobo c. timog hatingglobo d. silangang hatingglobo (7 9) Panuto: Sa tulong ng larawan . Isulat sa patlang ang mga espesyal na parallel na guhit nito

Kabilugang Artiko (22 ½) ° H 7. _________________ 8. _________________ 9. _________________ Tropiko ng Kaprikornyo (23 ½ ) ° T

_____ 10. Ilang digri ang Prime Meridian? a. 0 b. 30 c. 60 _____ 11. Ano ang kaghalagahan ng International Date Line sa mundo? a. Hinahati ang mundo sa silangang hatingglobo at kanlurang hatingglobo. b. Hinahati ang mundo sa hilagang hatingglobo sa timog hatingglobo c. Ito ay nagmumula sa hilaga patungong timog . d. Nagpapalit ng petsa, oras at araw ang mga bibagtas nito. (12 15) Panuto: Tukuyin ang direksiyon ng mga lugar sa tulong ng larawan.

d. 90

Gusaling Rizal Kantin Palikuran

Gusaling Pantahanan

Gusaling Mabini

Tanggapan ng Punung-guro Pintuan ng Paaralan
12. Saang direksiyon ang Gusaling Mabini? 13. Saang direksiyon ang Gusaling Rizal? 14. Ano ang sentro ng direksiyon? = = =

Gusaling Bonifacio

_________________________ _________________________ _________________________

_____ 15. Ang palikuran ay matatagpuan sa hilagang silangan, samantalang ang tanggapan ng punongguro ay nasa _____. a. timog silangan b. timog kanlutan c. hilagang kanluran d. wala sa nabanggit _____ 16. Ang pinakakanlurang direksiyon ng Pilipinas ay _____. a. Y ami b. Balabac, Palawan c. Tawi Tawi d. wala sa nabanggit _____ 17. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? a. 4°-20°H latitude at 116°-127° S longhitud c. 4°-21°H latitude at 116°-126° S longhitud b. 4°-20°H latitude at 116°-127° S latitude d. 4°-21°H latitude at 116° S longhitud

rotasyon c. d. taglagas c. Saang direksiyon umiikot ang mundo? a. Kung ang bahagi ng mundo ay nasisinagan ng araw. a. 30° H latitude c. kanluran d. taglamig d. Anong panahon mayroon ito? a. compass` b. tarsier b. a. gitnang latitude d. nagbago ang posisyon ng mundo c. compass rose c. c. Ano ang nagiging sanhi ng araw at gabi? a. Kung ang kabilang bahagi ng mundo ay nasisisnagan ng araw. pangatlong Panuto: Surrin ang krokis sa ibaba at unawain ang isinasaas ng bawat tanong. a. compass c. kanluran c. nagbago ang posisyon ng lente b. b. b. _____ 22. mababang latitude c. Alin sa mga sumusunod ang tinatawag na pag ikot ng mundo sa sariling aksis? a. compass rose b. c.5°? a. mahangin c. isang taon _____ 20. nagkakaroon ng iba t-ibang panahon _____ 26. taglagas c.Ang makikita sa 60° T latitude ay ______. Ang Pilipinas ay nakararanas ng tag-ulan at tag-init na klima dahil ito ay matatagpuan sa _________. c. Anong klima ang angkop sa pagtatanim ng mga halamang tulad ng strberry. timog-silangan b. broccoli at repolyo? a. imahinasyon _____ 19. hilagang-silangan _____ 35. imahinasyon _____ 24. . Ano ang mosyon mg mundo kapag ito ay lumiligid sa araw? a. nagkakaroon ng oras c. malamig _____ 34. taglamig d. pangunahing direksyon _____ 37. tamaraw c. Hilaga patungong timog d. 30° T latitude _____ 39. nagkakaroon ng lokasyon b. mainit b. tagsibol _____ 28. a. 364 ½ araw b. timog-kanluran _____ 33. Palawan? a. Anong bagay ang makikita sa 15° H latitude a. tag-init b. Kanluran patungong kanluran b. _____ 40. Kailan natin nararanasan ang gabi? a. direksyon b. d. a. Anong hayop ang may mukhang kiatulad ng sa daga ang matatagpuan sa pulo ng Balabac. a. isang oras b. timog at silangan ay halimbawa ng ____________ direksyon. 60° T latitude b. 363 ½ araw d. pangalawang c. Sa paligid ng mundo sa araw ay mayroong pagbabago sa panahon at ang dahilan ay ___________. north arrow _____ 36. Ang hilaga. Saan matatagpuan ang ? a. tagsibol _____ 29. nagbago ang posisyon ng buwan _____ 27. Ito ay nakaturo sa _________. a. 365 ½ araw c. Ang pag ikot ng mundo sa sariling aksis. tag-init b._____ 18. 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° _____ 38. rotasyon c. north arrow _____ 32. Ang hilagang hatingglobo ay nakaharap sa araw at nakararanas ng diretsong sikat ng araw. nagbago ang posisyon ng araw d. Ang pagligid ng araw sa mundo. direksyon d. b. maulan d. mapa c. kanluran. Ang kumpletong pag ikot ng mundo ng mundo sa sariling aksis ay tumatagal ng _____. Ang pagligid ng mundo sa araw. Timog patungong Hilaga _____ 21. hilaga d. isang buwan d. _____ 23. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa ________ Asya. ________ ang tawag sa mga direksyon na nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. Ang north arrow ay pananda na ginagamit sa mapa. a. rebolusyon b. Silangan patungong kanluran c. direksion d. malapit sa polo _____ 30. pangunahing b. Ano ang nagiging bunga ng pag-ikot ng mundo at paligid sa araw na nakahiling nang 23. Ito ang ginagamit na pananda sa mapa sa halip na north arrow. a. timog c. haribon _____ 31. isang araw c. c. Upang malaman ang pagligid ng mundo sa araw sa buong taon umaaboy ito sa _____. Ito ay isang instrument na ginagamit sa pagtukoy ng mga direksyon. b. nagkakaroon ng kaugalian d. 365 ¼ araw _____ 25. mataas na latitude b. pangalawang direksyon d. Kung bumababa ang araw sa kabilang bahagi ng mundo. hilaga b. Ang pagligid ng mundo sa araw. rebolusyon b. Anong panahon nagsisimulang tumubo ang mga dahon sa puno? a. a. d. pilantok d. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful