UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI - IV Pangalan: ______________________________________ Petsa: _____________ Antas : ____________

Panuto:

Basahing mabuti ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

_____ 1. Ang _____ ay modelo ng mundo a. bola b. globo c. trumpo d. dalandan _____ 2. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay _____. a. Karagatang Pasipiko b. Karagatang India c. Karagatang Arktiko d. Karagatang Antartiko _____ 3. Ang bahaging katubigan ay binubuo ng ______. a. ¼ b. 2/4 c. ¾ d. 4/5 _____ 4. Anong kontinente ang pinakamaliit ? a. Hilagang Amerika b. Europa c. Austrilia d. Aprika _____ 5. Ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi . Anong bahagi ang katapat ng International Date Line? a. ekwador b.parallel c. prime meridian d. palo _____ 6. Kung ang mundo ay hinahati ng dalawang magkasing bahagi . Ano ang tawag sa ibaba ng ekwador? a. hilagang hatingglobo b. kanlurang hatinglobo c. timog hatingglobo d. silangang hatingglobo (7 9) Panuto: Sa tulong ng larawan . Isulat sa patlang ang mga espesyal na parallel na guhit nito

Kabilugang Artiko (22 ½) ° H 7. _________________ 8. _________________ 9. _________________ Tropiko ng Kaprikornyo (23 ½ ) ° T

_____ 10. Ilang digri ang Prime Meridian? a. 0 b. 30 c. 60 _____ 11. Ano ang kaghalagahan ng International Date Line sa mundo? a. Hinahati ang mundo sa silangang hatingglobo at kanlurang hatingglobo. b. Hinahati ang mundo sa hilagang hatingglobo sa timog hatingglobo c. Ito ay nagmumula sa hilaga patungong timog . d. Nagpapalit ng petsa, oras at araw ang mga bibagtas nito. (12 15) Panuto: Tukuyin ang direksiyon ng mga lugar sa tulong ng larawan.

d. 90

Gusaling Rizal Kantin Palikuran

Gusaling Pantahanan

Gusaling Mabini

Tanggapan ng Punung-guro Pintuan ng Paaralan
12. Saang direksiyon ang Gusaling Mabini? 13. Saang direksiyon ang Gusaling Rizal? 14. Ano ang sentro ng direksiyon? = = =

Gusaling Bonifacio

_________________________ _________________________ _________________________

_____ 15. Ang palikuran ay matatagpuan sa hilagang silangan, samantalang ang tanggapan ng punongguro ay nasa _____. a. timog silangan b. timog kanlutan c. hilagang kanluran d. wala sa nabanggit _____ 16. Ang pinakakanlurang direksiyon ng Pilipinas ay _____. a. Y ami b. Balabac, Palawan c. Tawi Tawi d. wala sa nabanggit _____ 17. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? a. 4°-20°H latitude at 116°-127° S longhitud c. 4°-21°H latitude at 116°-126° S longhitud b. 4°-20°H latitude at 116°-127° S latitude d. 4°-21°H latitude at 116° S longhitud

b. Anong panahon mayroon ito? a. Saan matatagpuan ang ? a. direksyon d. Anong hayop ang may mukhang kiatulad ng sa daga ang matatagpuan sa pulo ng Balabac. direksyon b. Ang north arrow ay pananda na ginagamit sa mapa. _____ 22. 364 ½ araw b. a. Ano ang nagiging sanhi ng araw at gabi? a. malamig _____ 34. a. hilagang-silangan _____ 35. 365 ¼ araw _____ 25. 363 ½ araw d. a. tagsibol _____ 28. Hilaga patungong timog d. _____ 40. mainit b. malapit sa polo _____ 30. timog-silangan b. maulan d. tagsibol _____ 29. tag-init b. kanluran d. nagbago ang posisyon ng buwan _____ 27. b. c. nagkakaroon ng oras c. tamaraw c. pangunahing direksyon _____ 37. pangatlong Panuto: Surrin ang krokis sa ibaba at unawain ang isinasaas ng bawat tanong. c. Anong klima ang angkop sa pagtatanim ng mga halamang tulad ng strberry. taglagas c. 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° _____ 38. a. Ang hilagang hatingglobo ay nakaharap sa araw at nakararanas ng diretsong sikat ng araw. taglamig d. Ano ang mosyon mg mundo kapag ito ay lumiligid sa araw? a. hilaga b. Ang hilaga. nagkakaroon ng kaugalian d. Kung ang kabilang bahagi ng mundo ay nasisisnagan ng araw. Ang pag ikot ng mundo sa sariling aksis. mataas na latitude b. gitnang latitude d. rotasyon c. broccoli at repolyo? a. imahinasyon _____ 19. Anong panahon nagsisimulang tumubo ang mga dahon sa puno? a. Ang pagligid ng araw sa mundo.Ang makikita sa 60° T latitude ay ______. compass c. nagbago ang posisyon ng lente b. nagkakaroon ng lokasyon b. d. a. compass` b. nagbago ang posisyon ng araw d. a. north arrow _____ 36. Ang kumpletong pag ikot ng mundo ng mundo sa sariling aksis ay tumatagal ng _____. isang araw c. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa ________ Asya. . pangunahing b. compass rose c. Anong bagay ang makikita sa 15° H latitude a. nagbago ang posisyon ng mundo c. a. hilaga d. timog-kanluran _____ 33. 30° T latitude _____ 39. taglagas c. isang taon _____ 20. rebolusyon b. kanluran c. rebolusyon b. 365 ½ araw c. Ito ay isang instrument na ginagamit sa pagtukoy ng mga direksyon. Ito ang ginagamit na pananda sa mapa sa halip na north arrow. nagkakaroon ng iba t-ibang panahon _____ 26. c. Ang Pilipinas ay nakararanas ng tag-ulan at tag-init na klima dahil ito ay matatagpuan sa _________. direksion d.5°? a. Silangan patungong kanluran c. Kung ang bahagi ng mundo ay nasisinagan ng araw. imahinasyon _____ 24. pilantok d. Ang pagligid ng mundo sa araw. 60° T latitude b. a. north arrow _____ 32. Sa paligid ng mundo sa araw ay mayroong pagbabago sa panahon at ang dahilan ay ___________. rotasyon c. d. pangalawang direksyon d. timog at silangan ay halimbawa ng ____________ direksyon. Kanluran patungong kanluran b. haribon _____ 31. timog c. c. kanluran. compass rose b. Saang direksiyon umiikot ang mundo? a. isang buwan d. _____ 23. mahangin c. a. Alin sa mga sumusunod ang tinatawag na pag ikot ng mundo sa sariling aksis? a. mababang latitude c._____ 18. a. mapa c. Timog patungong Hilaga _____ 21. a. ________ ang tawag sa mga direksyon na nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. b. Ano ang nagiging bunga ng pag-ikot ng mundo at paligid sa araw na nakahiling nang 23. d. tarsier b. b. Kung bumababa ang araw sa kabilang bahagi ng mundo. taglamig d. tag-init b. 30° H latitude c. Palawan? a. Ito ay nakaturo sa _________. pangalawang c. isang oras b. Kailan natin nararanasan ang gabi? a. Ang pagligid ng mundo sa araw. Upang malaman ang pagligid ng mundo sa araw sa buong taon umaaboy ito sa _____.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful