UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI - IV Pangalan: ______________________________________ Petsa: _____________ Antas : ____________

Panuto:

Basahing mabuti ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

_____ 1. Ang _____ ay modelo ng mundo a. bola b. globo c. trumpo d. dalandan _____ 2. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay _____. a. Karagatang Pasipiko b. Karagatang India c. Karagatang Arktiko d. Karagatang Antartiko _____ 3. Ang bahaging katubigan ay binubuo ng ______. a. ¼ b. 2/4 c. ¾ d. 4/5 _____ 4. Anong kontinente ang pinakamaliit ? a. Hilagang Amerika b. Europa c. Austrilia d. Aprika _____ 5. Ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi . Anong bahagi ang katapat ng International Date Line? a. ekwador b.parallel c. prime meridian d. palo _____ 6. Kung ang mundo ay hinahati ng dalawang magkasing bahagi . Ano ang tawag sa ibaba ng ekwador? a. hilagang hatingglobo b. kanlurang hatinglobo c. timog hatingglobo d. silangang hatingglobo (7 9) Panuto: Sa tulong ng larawan . Isulat sa patlang ang mga espesyal na parallel na guhit nito

Kabilugang Artiko (22 ½) ° H 7. _________________ 8. _________________ 9. _________________ Tropiko ng Kaprikornyo (23 ½ ) ° T

_____ 10. Ilang digri ang Prime Meridian? a. 0 b. 30 c. 60 _____ 11. Ano ang kaghalagahan ng International Date Line sa mundo? a. Hinahati ang mundo sa silangang hatingglobo at kanlurang hatingglobo. b. Hinahati ang mundo sa hilagang hatingglobo sa timog hatingglobo c. Ito ay nagmumula sa hilaga patungong timog . d. Nagpapalit ng petsa, oras at araw ang mga bibagtas nito. (12 15) Panuto: Tukuyin ang direksiyon ng mga lugar sa tulong ng larawan.

d. 90

Gusaling Rizal Kantin Palikuran

Gusaling Pantahanan

Gusaling Mabini

Tanggapan ng Punung-guro Pintuan ng Paaralan
12. Saang direksiyon ang Gusaling Mabini? 13. Saang direksiyon ang Gusaling Rizal? 14. Ano ang sentro ng direksiyon? = = =

Gusaling Bonifacio

_________________________ _________________________ _________________________

_____ 15. Ang palikuran ay matatagpuan sa hilagang silangan, samantalang ang tanggapan ng punongguro ay nasa _____. a. timog silangan b. timog kanlutan c. hilagang kanluran d. wala sa nabanggit _____ 16. Ang pinakakanlurang direksiyon ng Pilipinas ay _____. a. Y ami b. Balabac, Palawan c. Tawi Tawi d. wala sa nabanggit _____ 17. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? a. 4°-20°H latitude at 116°-127° S longhitud c. 4°-21°H latitude at 116°-126° S longhitud b. 4°-20°H latitude at 116°-127° S latitude d. 4°-21°H latitude at 116° S longhitud

d. Anong panahon nagsisimulang tumubo ang mga dahon sa puno? a. Palawan? a. hilagang-silangan _____ 35. rebolusyon b. c. _____ 22. d. taglagas c. direksyon b. tagsibol _____ 29. Ang hilaga. nagkakaroon ng kaugalian d. gitnang latitude d. tag-init b. tag-init b. hilaga d. Ano ang mosyon mg mundo kapag ito ay lumiligid sa araw? a. Ito ay isang instrument na ginagamit sa pagtukoy ng mga direksyon. Ano ang nagiging bunga ng pag-ikot ng mundo at paligid sa araw na nakahiling nang 23. maulan d. Silangan patungong kanluran c. a. b. 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° _____ 38. b. north arrow _____ 36. a. b. compass rose c. c. compass c. isang buwan d. _____ 23. Kailan natin nararanasan ang gabi? a. Ang north arrow ay pananda na ginagamit sa mapa. b. compass rose b. Ang Pilipinas ay nakararanas ng tag-ulan at tag-init na klima dahil ito ay matatagpuan sa _________. kanluran d. pilantok d. 30° H latitude c. Alin sa mga sumusunod ang tinatawag na pag ikot ng mundo sa sariling aksis? a. rotasyon c. timog c. a. Anong bagay ang makikita sa 15° H latitude a. nagbago ang posisyon ng buwan _____ 27. a. malamig _____ 34. a. taglagas c. rotasyon c. Kung ang bahagi ng mundo ay nasisinagan ng araw. tarsier b. north arrow _____ 32. nagkakaroon ng lokasyon b. a. 60° T latitude b. Kung ang kabilang bahagi ng mundo ay nasisisnagan ng araw. kanluran c. timog-silangan b. nagkakaroon ng oras c. rebolusyon b. c. Anong klima ang angkop sa pagtatanim ng mga halamang tulad ng strberry. a. Ang pagligid ng araw sa mundo. Ang pag ikot ng mundo sa sariling aksis. isang oras b. timog at silangan ay halimbawa ng ____________ direksyon. Kanluran patungong kanluran b. nagbago ang posisyon ng araw d. 363 ½ araw d. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa ________ Asya. Saang direksiyon umiikot ang mundo? a. Ang kumpletong pag ikot ng mundo ng mundo sa sariling aksis ay tumatagal ng _____. Anong panahon mayroon ito? a. Ang hilagang hatingglobo ay nakaharap sa araw at nakararanas ng diretsong sikat ng araw. a. mainit b. Ang pagligid ng mundo sa araw. _____ 40. timog-kanluran _____ 33. 365 ¼ araw _____ 25. direksyon d. Sa paligid ng mundo sa araw ay mayroong pagbabago sa panahon at ang dahilan ay ___________. a. 364 ½ araw b. Kung bumababa ang araw sa kabilang bahagi ng mundo. pangalawang c. haribon _____ 31. malapit sa polo _____ 30. mapa c. c. taglamig d. direksion d. imahinasyon _____ 24. compass` b. Anong hayop ang may mukhang kiatulad ng sa daga ang matatagpuan sa pulo ng Balabac. tagsibol _____ 28. mababang latitude c. a. mataas na latitude b. mahangin c. hilaga b. Upang malaman ang pagligid ng mundo sa araw sa buong taon umaaboy ito sa _____. pangalawang direksyon d. Ito ay nakaturo sa _________. nagkakaroon ng iba t-ibang panahon _____ 26. Saan matatagpuan ang ? a. ________ ang tawag sa mga direksyon na nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. 30° T latitude _____ 39. taglamig d._____ 18. broccoli at repolyo? a. Timog patungong Hilaga _____ 21. nagbago ang posisyon ng mundo c. kanluran. . isang araw c. isang taon _____ 20. d. 365 ½ araw c. pangunahing direksyon _____ 37. Hilaga patungong timog d. Ang pagligid ng mundo sa araw. Ano ang nagiging sanhi ng araw at gabi? a.5°? a. pangunahing b. tamaraw c. imahinasyon _____ 19.Ang makikita sa 60° T latitude ay ______. a. Ito ang ginagamit na pananda sa mapa sa halip na north arrow. nagbago ang posisyon ng lente b. pangatlong Panuto: Surrin ang krokis sa ibaba at unawain ang isinasaas ng bawat tanong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful