UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI - IV Pangalan: ______________________________________ Petsa: _____________ Antas : ____________

Panuto:

Basahing mabuti ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

_____ 1. Ang _____ ay modelo ng mundo a. bola b. globo c. trumpo d. dalandan _____ 2. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay _____. a. Karagatang Pasipiko b. Karagatang India c. Karagatang Arktiko d. Karagatang Antartiko _____ 3. Ang bahaging katubigan ay binubuo ng ______. a. ¼ b. 2/4 c. ¾ d. 4/5 _____ 4. Anong kontinente ang pinakamaliit ? a. Hilagang Amerika b. Europa c. Austrilia d. Aprika _____ 5. Ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi . Anong bahagi ang katapat ng International Date Line? a. ekwador b.parallel c. prime meridian d. palo _____ 6. Kung ang mundo ay hinahati ng dalawang magkasing bahagi . Ano ang tawag sa ibaba ng ekwador? a. hilagang hatingglobo b. kanlurang hatinglobo c. timog hatingglobo d. silangang hatingglobo (7 9) Panuto: Sa tulong ng larawan . Isulat sa patlang ang mga espesyal na parallel na guhit nito

Kabilugang Artiko (22 ½) ° H 7. _________________ 8. _________________ 9. _________________ Tropiko ng Kaprikornyo (23 ½ ) ° T

_____ 10. Ilang digri ang Prime Meridian? a. 0 b. 30 c. 60 _____ 11. Ano ang kaghalagahan ng International Date Line sa mundo? a. Hinahati ang mundo sa silangang hatingglobo at kanlurang hatingglobo. b. Hinahati ang mundo sa hilagang hatingglobo sa timog hatingglobo c. Ito ay nagmumula sa hilaga patungong timog . d. Nagpapalit ng petsa, oras at araw ang mga bibagtas nito. (12 15) Panuto: Tukuyin ang direksiyon ng mga lugar sa tulong ng larawan.

d. 90

Gusaling Rizal Kantin Palikuran

Gusaling Pantahanan

Gusaling Mabini

Tanggapan ng Punung-guro Pintuan ng Paaralan
12. Saang direksiyon ang Gusaling Mabini? 13. Saang direksiyon ang Gusaling Rizal? 14. Ano ang sentro ng direksiyon? = = =

Gusaling Bonifacio

_________________________ _________________________ _________________________

_____ 15. Ang palikuran ay matatagpuan sa hilagang silangan, samantalang ang tanggapan ng punongguro ay nasa _____. a. timog silangan b. timog kanlutan c. hilagang kanluran d. wala sa nabanggit _____ 16. Ang pinakakanlurang direksiyon ng Pilipinas ay _____. a. Y ami b. Balabac, Palawan c. Tawi Tawi d. wala sa nabanggit _____ 17. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? a. 4°-20°H latitude at 116°-127° S longhitud c. 4°-21°H latitude at 116°-126° S longhitud b. 4°-20°H latitude at 116°-127° S latitude d. 4°-21°H latitude at 116° S longhitud

imahinasyon _____ 19. Kung ang bahagi ng mundo ay nasisinagan ng araw. tag-init b. a. 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° _____ 38. nagbago ang posisyon ng buwan _____ 27. timog-silangan b. a.Ang makikita sa 60° T latitude ay ______. Silangan patungong kanluran c. 365 ¼ araw _____ 25. Anong klima ang angkop sa pagtatanim ng mga halamang tulad ng strberry. maulan d. timog c. Kanluran patungong kanluran b. Ano ang nagiging sanhi ng araw at gabi? a. 30° H latitude c. tarsier b. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa ________ Asya. kanluran. a. Ang north arrow ay pananda na ginagamit sa mapa. pangunahing b. isang oras b. Ano ang nagiging bunga ng pag-ikot ng mundo at paligid sa araw na nakahiling nang 23. pangalawang c. Ang pag ikot ng mundo sa sariling aksis. taglamig d. hilaga b. taglagas c. taglagas c. Ito ay isang instrument na ginagamit sa pagtukoy ng mga direksyon. 30° T latitude _____ 39. Ang pagligid ng mundo sa araw.5°? a. ________ ang tawag sa mga direksyon na nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. rebolusyon b. nagkakaroon ng lokasyon b. Kailan natin nararanasan ang gabi? a. c. isang araw c. direksyon d. Palawan? a. a. nagbago ang posisyon ng araw d. compass rose c. Ang kumpletong pag ikot ng mundo ng mundo sa sariling aksis ay tumatagal ng _____. tamaraw c. hilaga d. nagbago ang posisyon ng lente b. . pangalawang direksyon d. Anong hayop ang may mukhang kiatulad ng sa daga ang matatagpuan sa pulo ng Balabac. Ang Pilipinas ay nakararanas ng tag-ulan at tag-init na klima dahil ito ay matatagpuan sa _________. direksion d. Timog patungong Hilaga _____ 21. Anong panahon mayroon ito? a. rotasyon c. Ang hilaga. pangatlong Panuto: Surrin ang krokis sa ibaba at unawain ang isinasaas ng bawat tanong. a. direksyon b. timog at silangan ay halimbawa ng ____________ direksyon. north arrow _____ 36. malamig _____ 34. _____ 23. pilantok d. d. _____ 22. mataas na latitude b. kanluran d. c. Anong panahon nagsisimulang tumubo ang mga dahon sa puno? a. mahangin c. isang taon _____ 20. Ano ang mosyon mg mundo kapag ito ay lumiligid sa araw? a. Saan matatagpuan ang ? a. 60° T latitude b. Sa paligid ng mundo sa araw ay mayroong pagbabago sa panahon at ang dahilan ay ___________. Anong bagay ang makikita sa 15° H latitude a. compass` b. b. Ang hilagang hatingglobo ay nakaharap sa araw at nakararanas ng diretsong sikat ng araw. pangunahing direksyon _____ 37. a. 365 ½ araw c. Kung ang kabilang bahagi ng mundo ay nasisisnagan ng araw. 363 ½ araw d. c. Kung bumababa ang araw sa kabilang bahagi ng mundo. mapa c. _____ 40. Upang malaman ang pagligid ng mundo sa araw sa buong taon umaaboy ito sa _____. Saang direksiyon umiikot ang mundo? a. compass c. b. b. tagsibol _____ 28. rotasyon c. a. nagbago ang posisyon ng mundo c. Ito ay nakaturo sa _________. isang buwan d. tagsibol _____ 29. malapit sa polo _____ 30. nagkakaroon ng iba t-ibang panahon _____ 26. Ang pagligid ng araw sa mundo. compass rose b. mababang latitude c. 364 ½ araw b. Hilaga patungong timog d. Ito ang ginagamit na pananda sa mapa sa halip na north arrow. c. nagkakaroon ng kaugalian d. broccoli at repolyo? a. rebolusyon b. mainit b. kanluran c. north arrow _____ 32. hilagang-silangan _____ 35. Alin sa mga sumusunod ang tinatawag na pag ikot ng mundo sa sariling aksis? a. timog-kanluran _____ 33. a. taglamig d. haribon _____ 31. a. Ang pagligid ng mundo sa araw. imahinasyon _____ 24. a. nagkakaroon ng oras c. d. tag-init b. gitnang latitude d. b. a. d._____ 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful