ANG PAG-IKOT NG MUNDO

Mga Gabay na Tanong: ‡Paano gumagalaw ang mundo? ‡Ano ang pagkakaiba ng rotasyon at rebolusyon? ‡Ano ang epekto ng paggalaw ng mundo sa pamumuhay ng mga tao? .

Ang Pag-ikot ng Mundo K (Know) W L (Want to (Learned) Know) .

Ang Pag-ikot « ROTASYON PAG-IKOT NG MUNDO SA KANIYANG SARILING AKSIS .

.

« ANG ATING MUNDO AY NAKAHILIG NG 23 ½ DIGRI PASILANGAN HABANG UMIINOG SA AKSIS NAKABUBUO NG 24 ORAS ANG PAG-IKOT MULA KANLURAN PATUNGONG SILANGAN .

.

« NAGKAKAROON NG ARAW AT GABI .

.

REBOLUSYON PAG-IKOT NG MUNDO SA ARAW .

.

AT 46 NA SEGUNDO ( 365 ¼ ) ANG PAG-IKOT NITO « NAKABUBUO NG 1 TAON ANG ISANG REBOLUSYON . 5 ORAS. 48 MINUTO.NAKABUBUO NG 365 NA ARAW.

« NAGKAKAROON NG PAG-IIBA NG KLIMA SA MGA BAHAGI NG MUNDO .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful