P. 1
Marungko Approach Power Point

Marungko Approach Power Point

5.0

|Views: 23,623|Likes:
Published by Zy Francisco

More info:

Published by: Zy Francisco on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2015

pdf

text

original

ng Pagbasa Gamit ang

Pagtuturo

MARUNGKO APPROACH

Ang mga tunong ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat . Maaari naming maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito . Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may kanyang sariling tunog .

Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino na itinuturo sa ganitong pagkasunod - sunod :

c

m s a I o b e u t k l y n g ng p r d h w f j ñ q v x

z

• Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik • .Unang Antas ng Pagbasa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin. sa sahig. sa palad etc.

Ikalawang Antas ng Pagbasa Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita • • m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa .

Ikatlong Antas ng Pagbasa •Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mga si ay Ng kay .

Sasama ang Mama kay ama. Aasa ang Mama sa ama.Ikaapat na Antas ng Pagbasa • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. .

parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan .• Pagbasa ng mga salita.nasan Kanino .

• Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento .

Mga Halimbawang Gawain s a i o .

Salita : baso abo mabisa basa bobo iba baba mabisa bomba .

Parirala : Iba ang abo ang mga baso bomba sa baso .

Ang baba ni Sisa ay basa. . Babasa si Sam. Masiba ang mga aso.Pangungusap : Ang mga baso ay basa.

o b e u .

Salita : Yoyo lobo butas ubas noo ibon mata kain bota luya tabo .

Parirala : Mata ng ibon lobo sa mesa bola sa ilalim ng kama .

Kulay itim ang siko ni Lea . Kakain ng ube si Tina .Pangungusap : Ang lobo ay kay Bea . Nasa lamesa ang .

Nasaan ang tasa?____________ Takot ako sa leon . Kanino ang Lobo? ________________ Kakain ng kalabasa si Tina . Saan ka takot?___________ . Sino ang kakain ng kalabasa? _________ Kulay itim ang siko ni Lea . Ano ang kulay itim? ___________ Nasa lamesa ang tasa .Pa ngungusap at Tanong : Ang lobo ay kay Bea .

Kay Bambi ang asul na lobo . Masaya si Bamba sa lobo niya .Ma ikling Kwento : May lobo sa loob ng kotse . Kanino ang lobo?_________ Anong kulay ang lobo? __________ Sino ang Masaya? _____________ .

Four .Pronged Approach : Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino English lesson • Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

English lesson • Kapag ang Panimulang Pagbasa ay Filipino at Matuturo na ng Decoding sa English Filipino Lesson • Storyreading Postreading Activities Language Lesson Oral Language Activities Pagbasa ng Kuwento • Mga Gawain Pagkatapos mg basa • • • Wika • Panimulang Pagbasa (Marungko) • .

Ano ang pagkakaiba ng Fuller Technique at Marungko Approach han ang tunog ng lahat na katinig ( cons .

aikling salita sa ikatlong leksyon . Ang .

S 9. Y 6. T 3. H 20. D 19. P 17. K 4. O 12. M 8.Ang Pagkasunod-sunod na Titik 1. L 5.Ng 2. I 11.N 7. B 13. W Mga Titik Banyaga . A 10. U 15. E 14. G Pagtuturo ng mga 16. R 18.

Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik •Mga Pagsasanay   .

Mga Pagsasanay sa Leksyon 1 .uumpisa sa ___ ang . n ng X ang larawan na hindi nag. ugan ang larawan ng nag-uumppisa sa titik___ ang pan in ang pangaln ng bawat larawan. ugan/Isulat ang umpisang titik ng pangalan.2 ang pangalan ng bawat larawan.

. o at pagsagot ng mga tanong.Mga Pagsasanay Simula Leksyon 3 ntig na binubuo ng pinag-aaralang titik at mga nap buong salita. rirala ngungusap.

Paglinang ng Talasalitaan ( larawan : mesa na may piniritong manok . hiniwang melon . Pagbasa ng kuwento o tula na may mga salitang nag . Kuwento . nilagang mani at inihaw na mais ) .uumpisa sa Mm .Leksyon 1 : Titik M 1.Isang Taon na si Beth )   2 . ( hal .

ng gur o a ng mg a S asa bih in n iya : • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth. • Anu-ano ang nasamesa? Sasabihin natin ang mga pangalan.I p a pak ita l a r awa n .” • SasabIhin ng guro: hiniwang melon. nilagang mani at inihaw na mais.”   “Ituro ang larawanng .   “May piniritong manok. . . hiniwang melon.

Pagbigay ng tunog ng M Sasabihin ulit ng guro ang pangalan ng mga larawan. Tutunugin niya nang maayos ang M. “Ang pangalan ng mga pagkain ay nag-uumpisa sa M. .Leksyon 1 : Titik M 3 .

” “Tunugin natin ang M. .“Pakinggan natin ang tunog ngM. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M.

.Leksyon 1 : Titik M 4 . sa mesa. “Itaas ang kamay-pansulat. . sa likod ng kaklase. Gayahin ninyo ang kamay ko habang isinusulat ng daliri ko ang malaking M sa hangin. . . .” “Sino ang makakasulat ng malaking M sa pisara?” (Gawin din ito sa pagsulat ng maliit na m). . . Pagsulat ng titik M at m 5.

Leksyon 1 : Titik M 5 . Ipapakita ng guro ang mga larawan sa tsart: . Mga Pagsasanay Pagkilala ng umpisang tunog ng mga pangalan.

” (medyas at sapatos.” . mangga at atis. lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag-uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.“Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart. mansanas at ubas.

Gulong.Leksyon 3 : Titik A 1. Pakwan at Buwan. 2. Ipakita ang larawan ni Bilog na kausap si Araw. sino ang kausap ni Bilog? . Sabihin: “Tingnan ninyo ang larawan. Kwento : Bilog na Itlog Paglinang ng Talasalitaan a.

Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan. alimango.”   d. aso. anino.   . abaniko at apa.   c. Ipakita ang mga larawan ng atis. apoy. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog.b. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila.

.Leksyon 3: Titik A 3. Tunugin nga natin. ito ay katunog ng sinasabi natin kapag tayo ay nabibigla.”   Bilugan ang mga larawan sa pisara na ang pangalan ay nag-uumpisa sa A. Pagbigay ng Tunog ng A Sabihin: “Ang pangalan ng mga larawang ito ay nag-uumpisa sa A.

(Isulat sa pisara) .” (Isulat sa pisara). Pagsulat ng Titik a. Sabihin: “Ganito ang pagsulat ng malaking titikA. Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titika.Leksyon 3: Titik A 4 . Imodelo sa mga bata ang pagsulat ng titik naA at a.

ang maliit na titik a . sa mesa . Isulat sa likod ng kaklase. Isulat sa hangin ang malaking titikA. . sa pisara. Ipasulat ang A at a sa kwaderno.” c. . . . sa silya . . . .b. . . Sabihin: “itaas ang kamaypansulat. .

s o a: . Sabihin ang pangalan ng mga larawan sa tsart. Isulat ang m. Mga Pagsasanay a. Isulat ang umpisang titik ng pangalan ng bawat isa.Leksyon 3: Titik A 4 . tsart.   Bilugan ang lahat ng A o a na makikita sa mga salita sa b.

Basahin: sa ma   . Tunugin natin ang titik na ito: ma ( Gawin din sa s at a) sa d. m a Tunugin natin ang titik na Tunugin natin ang titik na c. b. Pagbasa ng Pantig ito: ito: a.Leksyon 3: Titik A 5 .

Leksyon 3: Titik A 6 . Basahin din ang mga salita: ama mama sama sasama masama sama-sama       . Pagbasa ng Salita 7.

Leksyon 3: Titik A 7. Pagbasa ng Parirala sasama sa ama sasama sa Mama masama ang mama 8 .       . Masama ang mama. Pagbasa ng Pangungusap Sasama si Asa sa ama.

Mama sasama kay ama? .   Sinu-sino ang   Kuwento Mama kay ama. Asa sa ama. sina ama.§ Pagbasa ng   Sasama si Sasama si Sama-sama at Asa.

    . Mga Salita Mimi Ami isa mais Misa mami asim b . Pangungusap May mais si Ami. Isa ang sasama sa mama. Parirala mais ni Ami sasama sa misa c .Leksyon 4 a.

At isa kay mama. Isa kay Asa. Isa kay Mama.       .d. Pagbasa ng Kuwento Ang Mga Mais Mais! Mais! (Larawan ng 4 na mais sa mesa) Isa kay Ama.

Mga Salita Oso.L e k syo n 5 : Oo ( m . s . Si Asa ay may oso. Pangungusap Si Siso ay may aso.         . aso. maso samo 2. Parirala ang aso ni Ami ang oso ni Simo 3. a ) 1 .

May baso si mama. i . o ) 1 .L e k syo n 6 : Bb ( m . a . Pagbasa ng mga Salita basa baso abo bao baba saba 2 . Parirala aso ni Siso abo sa bao 3.         . s . Pangungusap Ang aso ay basa.

a . Nasa mesa ang baso     .L e k syo n 7 : Ee ( m . s . i . Mga Salita mesa bibe sebo boses babae     2 . o . Pangungusap Si Eba ay may saba. b ) 1 . Parirala nasa mesa boses ng babae ang bibe ni Eba 3 .

L e k syo n 8 : Uu ( m , s , a , i , o , b , e)
1 . Pagbasa ng mga Salita ube ubo uso usa ubas susi 2 . Parirala susi ni Mama sabi ni Ume ang ubas sa mesa ang usa ni ama 3 . Pangungusap May ubas si Ela. Nasa mesa ang ubas ni Ela.

   

L e k syo n 9 : Tt ( m , s , a , i , o , b , e, u)
1 . Pagbasa ng mga Salita tasa tama tuta tubo tuso Parirala tutubi sa bote bota ng bata Pangungusap May tutubi ang bata. May buto ang tuta.

tutubi 2.   3.

   

L e k syo n 1 0 : K k ( m , s , a , i , o , b ,
e, u, t) 1 . Pagbasa ng mga Salita Kama kuba kubo keso sako baka buko suka suki kisame kamiseta 2 . Parirala Butiki sa kisame kamiseta sa kama   3 . Pangungusap Nasa kama ang kamiseta. Nasa kisame ang butiki.  

t. b. t. u. u. o. n) 1 1 : L1 s. l. u. t. o. a. i. k. e. o. b. b. e. b. i. k) 1 2 : Yy s. a. e. l) 1 3 : Nn s. y) L e k syo n (m . l. k. a. . k. i.L e k syo n (m . e. t. y. o. L e k syo n (m . i. a. L e k syo n (m . u. 1 4 : Gg s.

y. p) L e k syo n 1 8 : Dd ng. o. n. i. e. t. a . l . s. l . y.L e k syo n 1 5 : NGng ( m . ng. y. o . b . t . ng) Lek syon 17 : R r ( m . o. e . s . e . l. p. b. k . k. o . s . u . e . b. k. l. n. n. y. r) (m. g. u . k . u . t.   . s . a . a. i . b. g) L e k syo n 1 6 : Pp ( m . u. i. i . a. t . n.

p. y. s . n. p. i . k .L e k syo n 1 9 : Hh ( m . n. r. r. u . b . o . l . e . d. u . a. y. i. s . ng. t. b . l. d) L e k syo n 2 0 : Ww (m . t . k. e . h) . o. ng. a .

e . d. o . l . h. d. u . s . e . k . s . p. c. y . a . b . h. u . w. y . u . o . w) L e k syo n 2 2 : Ff (m . a . c) L e k syo n 2 3 : Jj (m . k . n. e . d. p. f) . r. n. b . t . w. t . ng. i . a . s .L e k syo n 2 1 : Cc (m . l . t . i . y . i . k . b . h. o . r. n. ng. ng. l . r. p.

e . s . t . n) L e k syo n 2 6 : Vv (m . c. r. o . ng. o . l . u . e . f. b . l . a . i . k . w. p. h. n. d. n. u . u . t . r. a . w. b . i . s . e . j. o . t . . h. b . k . j) L e k syo n 2 5 : Qq (m . i . y . p. y . k . f.L e k syo n 2 4 : Nn (m . ng. d. y . l . s . c. a .

n. u . r. i . f. r. p. s . q. j. w. d. y . x)   .L e k syo n 2 7 : Xx (m . j. n. i . f. t . ng. e . k . n. p. o . d. l . e . w. q. v)   L e k syo n 2 8 : Zz (m . c. h. a . l . b . n. h. s . v. b . a . y . t . o . c. u . k . ng.

Halimbawa ng Pagsasanay alitaan nag mga larawan na nag.uumpisa sa e ang pangalan: ibon. abokado. elepante. . mangga. n ng eroplano. ahas.

Bilugan ang umpisan  m b l .n ang pangalan ng bawat larawan.

• Salita Bilugan ang pangalan ng mga larawan Ulan Unan   ulap .

Bilugan ang parirala tungkol d alagang aso alagang pusa   alagang kuneho .Parirala Tingnan ang larawan.

Mahaba ang paa ng kuneho.   .angungusap dan ang larawan. Ikahon ang angkop na pangungusap p Mahaba ang buntot ng kuneho. Mahaba ang tainga ng kuneho.

I tell you. it’s not your battle . Working is not Jesus Christ .Dear Teacher. Keep up those lessons on track. do not drop your chalk box and put down your pen. Sometimes bored. Why worry about your students? Afterall. the day is not bad. I see that you’re tired. stressed and worried. but mine.

Abutog .nk ha T u! Yo Emilia C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->