!nihahatid ng !

nihahatid ng
R T 3 R T 3
ang ang
C A R C A R
Cordillera Administrative Region Cordillera Administrative Region
Mga LaIawigan at Kabisera Mga LaIawigan at Kabisera
Apayao Apayao - - Kabugao Kabugao
Abra Abra - - Bangued Bangued
Kalinga Kalinga - - Tabuk Tabuk
Mt. Province Mt. Province - - Bontoc Bontoc
Ìfugao Ìfugao - - Lagawe Lagawe
Benguet Benguet - - La Trinidad La Trinidad
LOKASYON AT TOPOGRAPÌYA LOKASYON AT TOPOGRAPÌYA
Ang rehiyong ito ay nasa pagitan ng IIokos at Cagayan
Narito ang ilan sa mga Narito ang ilan sa mga
pinakamataas na bundok sa pinakamataas na bundok sa
Pilipinas Pilipinas
Bundok Talbayog Bundok Talbayog - - Benguet Benguet
Santo Tomas Santo Tomas - - Benguet Benguet
Polis Polis - - Benguet Benguet
Bundok Amuyao Bundok Amuyao
Alchan Alchan
Bontoc Silangan Bontoc Silangan
Bundok Pulag Bundok Pulag ÷ ÷ may pinakamataas na may pinakamataas na
tuktok tuktok
ng patag na lupain ay matatagpuan ng patag na lupain ay matatagpuan
sa pagitan ng mga bundok sa pagitan ng mga bundok..
Nga Lambak: Nga Lambak:
Lambak sa mga !log Chico Lambak sa mga !log Chico
Lambak ng La Trinidad Lambak ng La Trinidad
3 malalaking !log: 3 malalaking !log:
!log gno !log gno
!log Chico !log Chico
!log Nagat !log Nagat
KLIMA KLIMA
Silangang bahagi ng IIugao, Kalinga, Apayao at Silangang bahagi ng IIugao, Kalinga, Apayao at
Silangang bahagi ng Lalawigang Silangang bahagi ng Lalawigang
Bulubundukin Bulubundukin maikli ang panahon ng tag maikli ang panahon ng tag- -
init, mula Disyembre at Abril, maulan sa ibang init, mula Disyembre at Abril, maulan sa ibang
buwan buwan
Abra, Benguet at iba pang bayan ng Abra, Benguet at iba pang bayan ng
Lalawigang Bulubundukin Lalawigang Bulubundukin tag tag- -init mula init mula
Nobyembre hanggang Abril, tag Nobyembre hanggang Abril, tag- -ulan mula ulan mula
Mayo hanggang Setyembre. Mayo hanggang Setyembre.
Ibang bahagi ng Lalawigang Bulubundukin Ibang bahagi ng Lalawigang Bulubundukin
karaniwang tuyo ang panahon, malakas ang karaniwang tuyo ang panahon, malakas ang
pag pag- -ulan mula Nobyembre hanggang Enero. ulan mula Nobyembre hanggang Enero.
Likas na Yaman Likas na Yaman
Naraming talampas sa rehiyong ito na Naraming talampas sa rehiyong ito na
pinagpapastulan ng mga alagang hayop pinagpapastulan ng mga alagang hayop
tulad ng kambing at baka. tulad ng kambing at baka.
Pinagkukunan din ng mga depositong ginto, Pinagkukunan din ng mga depositong ginto,
chromite, bakal at tanso. chromite, bakal at tanso.
Industriya
Pagtatanim ng gulay
Pagmimina
Ìndustriyang Pantahanan gaya ng
paghabi, pag-ukit, paggawa ng
sweater at walis
Ang Iungsod ng Baguio ay ang
sentro ng kaIakaIan sa rehiyon.
#9odukto
Nga gulay tulad ng patatas, repolyo,
karot, sili, celery, letsugas, cauliflower
at prutas na strawberry
Cinto, chromite, bakal at tanso
Tela, sweater, pandekorasyon at walis
Ang mga Mamamayan
Ifugao mula sa bahaging kanluran ng
Lalawigang Bulubundukin
KaIinga sa hilagang-silangan ng Cordillera
IbaIoi ng Benguet
Kankanay sa kanluran ng Cordillera sa
Benguet
%inggian sa lambak ng Abra, Apayao at
Bontoc
Mga Kilalang Mamamayan
Bado Dangwa mula sa tribal na Kankana-ey,
huwaran at nagpaunlad ng Dangwa
Transportation Company.
'irginia Oteyza de Guia, nagpatayo ng
kauna-unahang museo ng mga Ìgorot sa
Baguio
Dennis MoIintas taga Benguet, kawal na
lumaban noong Ìka-2 Digmaang Pandaigdig
akasaysayang Pook at akasaysayang Pook at
agandang Tanawin agandang Tanawin
Ang lungsod ng Baguio ay tinaguriang Ang lungsod ng Baguio ay tinaguriang
summer capital ng Pilipinas kaya ito ay summer capital ng Pilipinas kaya ito ay
dinarayo ng mga turista. dinarayo ng mga turista.
Dito makikita ang mga makasaysayang Dito makikita ang mga makasaysayang
pook at magagandang tanawin tulad ng pook at magagandang tanawin tulad ng
Mines View Park, Wright Park, Burnham Mines View Park, Wright Park, Burnham
Park, Camp John Hay, Botanical Garden, Park, Camp John Hay, Botanical Garden,
Lourdes Grotto at Trinidad Valley. Lourdes Grotto at Trinidad Valley.
Ang Banaue Rice Terraces na ginawa ng Ang Banaue Rice Terraces na ginawa ng
mga Ìfugao sa pamamagitan ng mga Ìfugao sa pamamagitan ng
kanilang mga kamay noong unang kanilang mga kamay noong unang
panahon ay ang tanyag at dinarayo. panahon ay ang tanyag at dinarayo.
Kasama na rin ang libingan ng Sagada at Kasama na rin ang libingan ng Sagada at
Philippine Military Academy. Philippine Military Academy.
Nga Suli9anin ng Rehiyon Nga Suli9anin ng Rehiyon
Pagkalbo ng kagubatan dahil sa kaingin Pagkalbo ng kagubatan dahil sa kaingin
Pagkatuyo ng mga batis na dumadaloy sa Pagkatuyo ng mga batis na dumadaloy sa
hagdan hagdan··hagdang palayan hagdang palayan
ng mga katutubo ay nagiging biktima ng ng mga katutubo ay nagiging biktima ng
mapagsamantalang mangangalakal mapagsamantalang mangangalakal
ng Kaunlaran ng
Rehiyon
º Pagpapagawa ng irigasyon
º Paglalagay ng elektrisidad
º Paglinang sa Benguet bilang
sentro ng pagmimina
º Pagpapatayo ng maraming
paaralan sa Lungsod ng Baguio
º Pagpapaunlad sa industriya ng
turismo
^v·vninv ^v[vnvì ::: ^v·vninv ^v[vnvì :::
Samantha Ceniza Samantha Ceniza
!9ah Reyes !9ah Reyes
Stephannie Landicho Stephannie Landicho
]oy Ca9pena ]oy Ca9pena
C] Dia C] Dia
]acob Obana ]acob Obana
]oash De9iada ]oash De9iada
Nicko Limas Nicko Limas