Mga Agos ng Tradisyong Kultural sa Kasaysayan ng Pilipinas

ika-8
dantaon


ika-16
dantaon

1821

1899

ca 1910

ca 1960
1.
Tradisyong
Aboriginal

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------
2.
Tradisyong
Islamiko

---------------

---------------

---------------

---------------

------------
3.
Tradisyong
Hispaniko

---------------

---------------

---------------

------------
4.
Tradisyong
Nasyonalista
(Liberal)

--------------

---------------

------------
5.
Tradisyong
Amerikano

---------------

------------
6.
Tradisyong
Nasyonalista
(Sosyalista)

------------
7. --------
Post-Modernhango sa lektura ni Dr. Florentino Hornedo

Kasaysayan
O saysay katuturan, kabuluhan, kahulugan
O salaysay kuwento
O samakatuwid, ang kasaysayan ay salaysay hinggil sa nakaraan na may saysay para
sa sariling lipunan at kultura


Alternatibong Paraan ng Pag-aaral ng Kasaysayan

O kinamulatang pag-aaral: Panahong Bago Kolonyalismo
Panahon ng Kolonyalismo
Panahon Pagkatapos ng Kolonyalismo

O ipinahihiwatig na kung walang kolonyalismo ay walang kasaysayan ang Pilipinas

O alternatibong pamamaraan: pantayong pananaw

O mga panghalip na tayo. sila. kayo. kami (batay sa kung sino ang nag-uusap at
sino ang pinag-uusapan)


1. sinaunang pantayong pananaw
- punto de bista ng iba`t ibang pangkat etniko
- nasa iba`t ibang diyalekto
- awit, epiko, salsila/tarsila

2. pansilang pananaw / pangkayong pananaw
- punto de bista ng mga dayuhan
- nasa wikang banyaga
- bipartite view
a. panahon ng kadiliman
b. panahon ng kaliwanagan

. pangkaming pananaw
- punto de bista ng mga ilustrado / elite
- nasa wikang banyaga
- tripartite view
a. panahon ng liwanag
b. panahon ng dilim
c. panahon ng muling liwanag

. makabagong pantayong pananaw
- punto de bista ng mga Pilipino
- nasusulat sa wikang Filipino
- kabilang ang kasaysayan ng 'naipapasa-isang tabi¨
- gumagamit ng bagong peryodisasyon
PANTAYONG PANANAW

B. Pamayanan (250.000 BK - 1588)

- edad ng kagamitang batong natagpuan sa Cagayan
- kaibayuhan ng Islam sa kapuluan

. Bayan (1588 - 191)

- pagkakatuklas ng sabwatan sa Tondo na nagpapatag sa kapangyarihang
kolonyal
- pagkakahati ng himagsikan at pagtatatag ng pamahalaang sibil ng
Amerikano sa Mindanao

D. Bansa (191 - kasalukuyan)

- pagsasaPilipino ng burukrasya, malayang kalakalan
- kasalukuyanKasaysayan ng mga ~naipapasa-isang tabi¨

1. kababaihan at kabataan
2. pangkat etniko
3. Muslim
4. karaniwang tao
5. milenaryong pangkat
6. rebolusyonaryo

* maliban pa sa mga bayani, pinuno at mga kilalang tauhan ng kasaysayan2 URI NG BATIS
1. pangunahing batis
- isinulat sa panahong naganap ang pangyayari, ng taong may direktang
bahagi o kaalaman sa naganap
2. sekondaryang batis
- batay na lamang sa mga pangunahing batis
- karaniwang makikita sa mga teksbuk


MGA BATIS NG KASAYSAYAN

1. kroniko (chronicles) - tala ukol sa mga naganap sa panahong ito ay nasulat;
hindi nito sinusuri ang mga pangyayari

2. talaarawan (diary) personal na komentaryo, reaksyon at paghuhusga ukol
sa mga kaganapaan/karanasan

3. memoryas (memoirs) tulad ng kroniko ngunit naisulat ilang panahon na
ang nakalipas matapos ang pangyayari

4. ulat (reports) pormal na salaysay ng mga kaganapan sa isang partikular na
panahon, matapos ang pangyayari

5. liham (letters) maaaring personal o opisyal na pakikipagtalastasan

6. mensaheng diplomatiko (diplomatic dispatch) opisyal na pakikipag-
ugnayan ng mga embahador ng mga bansa

7. inskripsyon (inscription) maikling pagpapaliwanag na nakaukit sa mga
monumento o larawan; 'graIitti¨ mga komentaryong panlipunan ukol sa
mga napapanahong isyu

8. talahulugan / balarila (dictionary / grammar) talaan ng wikang ginamit
ng iba`t ibang pangkat-etniko; kahulugan ng wika sa iba`t ibang panahon

9. malikhaing pagpapahayag (creative expressions) - tukoy ang petsa;
kabilang ang mga bantayog, rebulto, gawang pagpipinta o paglililok,
monumento, musika, panitikan na sumasalamin sa damdamin ng mga tao sa
isang particular na panahon


MGA ANTAS NG KASAYSAYAN
1. talambuhay (biography) ukol sa buhay ng isang tao

2. henealohiya (genealogy) kasaysayan ng mga pamilya (hal. tarsila/salsila
talaan ng angkang pinagmulan ng mga Muslim na nagsisilbing patunay na sila
ay nagmula sa lipi ni Mohamad)

3. lokal na kasaysayan (local history) kasaysayang bayan

4. pambansang kasaysayan (national history) karaniwang ukol sa mga
naghaharing-uri, mga pinuno

5. espesyal na kasaysayan (special history) kasaysayan ng iba`t ibang aspeto
ng lipunan (hal. sakit, krimen, pagsasaka) o ng isang institusyon

6. kasaysayang pulitikal (political history) kasaysayan ng mga partido
pulitikal, pamahalaan, saligang batas

7. kasaysayang kultural (cultural history) halimbawa ay kasaysayan ng
sayaw, pagpipinta, pelikula

8. metahistory komentaryo ukol sa mga nasusulat na tala sa kasaysayan
(makatotohanan ba o hindi, batay bas a ebidensya, ano ang ginamit na paraan
sa pagsisiyasat)


ANG PINAGMULAN NG PILIPINAS


Ang Pangalang Pilipinas
O ibinigay na pangalan ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1543 bilang parangal
kay Prinsipe Felipe ng Asturias sa kalauna`y naging Haring Felipe II
O tinawag na Philippine Islands noong panahon ng Amerikano
O pinasinayaan bilang Republika ng Pilipinas noong 1946
O tinawag ding Ma-yi / Mai ng Dinastiyang Sung (ikatlong siglo BK) ayon sa tala
ni hau-1u-Kua
O pinangalanang Arkipelago de San Lazaro ni Fernando Magallanes
O tinangkang palitan ng Republika ni Rizal (Artemio Ricarte) at Maharlika
(Ferdinand Marcos)
O iba pang tawag Hiyas ng Silangan. Perlas ng Silangan. Lupa ng Araw, atbp.


Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas

1. Teoryang ontinental Drift
- ang Pilipinas ay bahagi ng nagkahiwa-hiwalay na malaking lupaing Pangaea na
unang nahati sa Laurasia / Lemuria at Gondwanaland.
- ayon kay Alfred Wegener, ang pahihiwalay ay bunga ng puwersang
sentripyugal ng mundo, samantalang para kay Alfred Holmes, ito ay dulot ng
plate tectonics

2. Teoryang Asyatiko
- ayon kay Leopoldo Faustino, ang Pilipinas ay nabuo mula sa prosesong
diyastropismo, o paggalaw ng balat ng mundo (Iolding, Iaulting, breaking)

3. Teoryang Bulkanismo
- ayon kina Bailey Willis, ang mga pulo ng Pilipinas ay nalikha sa pamamagitan ng
pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng dagat
4. Teorya ng Tulay na Lupa
- ayon kina Otley Beyer at 1aime de Veyra, noong Panahon ng Yelo (Pleistocene)
ay bumaba ang lebel ng tubig at lumitaw ang mga tulay na lupa na nag-uugnay sa
iba`t ibang pulo at lupa sa Asya. Nang matunaw ang yelo, muling tumaas ang
lebel ng tubig at muling natakpan ang mga tulay na lupa. Ang mga sumusunod
ang ginamit na mga patunay ng nasabing teorya:
~ pagkakatulad ng mga halaman at hayop sa Asya
~ pagkakatulad ng anyo ng mga bato
~ pagkakaroon ng mababaw na bahagi ng Dagat Tsina sa pagitan ng Asya at
Pilipinas
~ pagkakaroon ng napakalalim na bahagi sa gawing silangan ng Pilipinas
(Philippine Deep) na nagpapahiwatig na ang kapuluan ang dulo ng lupalop ng
Asya


PAMBANSANG TERITORYO

Lokasyon
- latitud : 4
o
23` at 20
o
14` hilagang latitud
- longitud : 116
o
30` at 127
o
00` silangang longitud
- hilaga : Taiwan, Bashi Channel
- kanluran : Vietnam, Dagat Tsina
- timog : Borneo, Indonesia, Dagat Celebes
- silangan : Karagatang Pasipiko

Mahahalagang Datos
- 7,107 pulo (2,870 may pangalan; 730 tinitirhan)
- pinakadulong pulo : Y`ami (Batanes); Saluag (Sibutu, Tawi-Tawi)
- lawak ng teritoryo: 300,000 km
2
- lupa
1,800,000 km
2
- lupa at tubig
- klima ay mainit dahil malapit sa ekwador
Doktrinang Pangkapuluan
Ang teritoryo ng isang kapuluan ay sumasakop sa mga karagatang nakapaligid,
nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng bansang arkipelago at dapat kilalanin bilang
isang pulititkal na yunit
- higit na malaki ang sakop kung ihahambing sa dating hangganan na 12 milyang
nautiko


Mga Kasunduan

1. Kasunduang Paris (Disyembre 10, 1898)
binayaran ng Estados Unidos ang Espanya ng halagang $20,000,000 upang mapasakamay
ang Pilipinas, kabilang ang mga pulo ng Luzon, Visayas at Mindanao

2. Kasunduang Washington (Nobyembre 7, 1900)
binayarang muli ng EU ang Espanya ng karagdagang $100,000 upang isama sa teritoryo
ng Pilipinas ang pulo ng Cagayan, Sulu, Sibutu at iba pang maliliit na pulo sa Mindanao

3. Kasunduan ng EU at Gran Britanya (Hulyo 2, 1930)
idinagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang Turtle Islands at Mangsee Islands na matagal ng
pinag-aagawan ng 2 bansa

4. P.D. No. 1596 (Hunyo 11, 1978)
ipinahayag ni Pangulong Marcos na sakop din ang Pilipinas ang mga pulo ng Kalayaan
(Spratlys Islands, na inaangkin din ng Malaysia, Vietnam, Taiwan at Tsina), bilang
bahagi ng lalawigan ng Palawan

O Kung pagbabatayan ang kasaysayan, ang Sabah o Hilagang Borneo ay bahagi pa
rin ng Pilipinas. Ito ay dating pag-aari ng Sultanato ng Sulu na pinaupahan sa
British East India ompany. Noong 1963, sumanib ang Sabah sa itinatag ng
Federation of Malaysia.
MGA REHIYON NG PILIPINAS
P.D. 72 (Enero 1976)
- ang Pilipinas ay hinati sa 13 rehiyon kaugnay ng patakaran ng pamahalaan ukol sa
desentralisasyon tungo sa mabilis napagpapa-unlad ng bansa
- ilan sa mga batayan sa paghahati-hati ay: heograpiya, kultura, kabuhayan, dami
ng tao at pamahalaang lokal
* sa kasalukuyan, ang mga rehiyong ito ay nadagdagan ng CAR, ARMM at
CARAGA, samantalang nahati naman ang Rehiyon IV sa IV-A at IV-B.
E.O. - reorganisasyon ng mga rehiyon sa Mindanao

National apital Region (NR)
- nabuo sa pamamagitan ng PD 1396
- sentro ng kultura, edukasyon, pamahalaan, industriya at kalakalan
- binubuo ng 16 na lungsod at 1 bayan

ordillera Administrative Region (AR)
- nabuo sa bisa ng RA 6766 noong Oktubre 23, 1988
- sentro ng kulturang IIugao
- binubuo ng 6 na lalawigan

Rehiyon I - Ilokos
- sentro ng kulturang Ilokano
- binubuo ng 4 na lalawigan

Rehiyon II - Lambak ng agayan
- binubuo ng 5 lalawigan

Rehiyon III - Gitnang Luzon
- tinatawag na Kamalig ng Palay ng Pilipinas
- binubuo ng 7 lalawigan

Rehiyon IV - Timog Luzon
- nahahati sa IV-A o ALABARZON (5 lalawigan) at
- IV-B o MIMARO (4 lalawigan)

Rehiyon V - Bicol
- binubuo ng 6 na lalawigan

Rehiyon VI - Kanlurang Visayas
- rehiyon ng asukal
- binubuo ng 7 lalawigan

RehiyonVII - Gitnang Visayas
- binubuo ng 4 na lalawigan

Rehiyon VIII - Silangang Visayas
- tinatawag na Luklukan n Kasaysayan
- binubuo ng 6 na lalawigan

Rehiyon IX - Kanlurang Mindanao / Zamboanga Peninsula
- rehiyon ng goma at Luklukan ng Kulturang Kastila
- sentro ng barter trade
- binubuo ng 3 lalawigan at ng Isabela City na bagamat matatagpuan sa
lalawigan ng Basilan ay bahaging pulitikal ng Rehiyon IX

Rehiyon X - Hilagang Mindanao
- binubuo ng 5 lalawigan

Rehiyon XI - Timog-Silangang Mindanao / Rehiyon ng Davao
- binubuo ng 4 na lalawigan


Rehiyon XII - Gitnang Mindanao (SOSKSARGEN)
- tinatawag na Kamalig ng Palay sa Mindanao
- binubuo ng 4 na lalawigan, kasama ang Cotabato City na bagamat
matatagpuan sa lalawigan ng Maguindanao ay bahaging pulitikal ng
Rehiyon XII

Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)
- nabuo sa bisa ng RA 6734
- binubuo ng 5 na lalawigan

ARAGA
- nabuo sa bisa ng RA 7901 noong Pebrero 23, 1995
- mula sa salitang 'calagan¨ o 'calag¨ na nangangahulugang lugar kung
saan naninirahan ang matatapang na tao, kabilang na ang mga pangkat
ng Manobo, Mamanua, Mandaya at Lapaknon
- binubuo ng 4 na lalawiganLUZON

REHIYON I - ILOKOS ORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (AR)
1. Ilocos Norte Laoag City 1. Abra - Bangued
2. Ilocos Sur Vigan City 2. Apayao - Kabugao
3. La Union San Fernando City 3. Benguet La Trinidad
4. Pangasinan Lingayen 4. IIugao - Lagawe
5. Kalinga - Tabuk
6. Mt. Province Bontoc

REHIYON II - LAMBAK NG AGAYAN REHIYON III - GITNANG LUZON
1. Batanes - Basco 1. Aurora - Baler
2. Cagayan Tuguegarao City 2. Bataan Balanga City
3. Isabela Ilagan 3. Bulacan - Malolos
4. Nueva Viscaya Bayombong 4. Nueva Eciia Palayan City
5. Quirino Cabarroguis 5. Pampanga San Fernando City
6. Tarlac Tarlac City
7. Zambales Iba

REHIYON IV-A - ALABARZON REHIYON IV-B - MIMARO
1. Cavite Trece Martires City 1. Mindoro Occidental - Mamburao
2. Laguna Sta. Cruz 2. Mindoro Oriental Calapan City
3. Batangas Batangas City 3. Marinduque - Boac
4. Rizal Antipolo City 4. Romblon - Romblon
5. Quezon Lucena City

REHIYON V - BIOL
1. Albay Legaspi City
2. Camarines Norte Daet
3. Camarines Sur Pili
4. Catanduanes Virac
5. Masbate Masbate City
6. Sorsogon Sorsogon City
NATIONAL APITAL REGION (NR)
Lungsod
1. Caloocan 10. Paranaque
2. Las Pinas 11. Pasay
3. Makati 12. Pasig
4. Malabon 13. Quezon
5. Mandaluyong 14. San Juan
6. Manila 15. Taguig
7. Muntinlupa 16. Valenzuela
8. Marikina Bayan
9. Navotas 1. Pateros
VISAYAS

REHIYON VI - KANLURANG VISAYAS REHIYON VII - GITNANG VISAYAS
1. Aklan - Kalibo 1. Bohol Tabilaran City
2. Antique San Jose de Buenavista 2. Cebu Cebu City
3. Capiz Roxas City 3. Negros Oriental Dumaguete City
4. Guimaras Jordan 4. Siquiior Siquiior
5. Iloilo Iloilo City
6. Negros Occidental Bacolod City
7. Palawan Puerto Princesa City

REHIYON VIII - SILANGANG VISAYAS
1. Biliran - Naval
2. Hilagang Samar Catarman
3. Silangang Samar Borongan
4. Samar Catbalogan
5. Leyte Tacloban City
6. Timog Leyte Maasin City
MINDANAO

REHIYON IX - TANGWAY NG ZAMBOANGA REHIYON X - HILAGANG MINDANAO
1. Zamboanga del Norte Dipolog City 1. Bukidnon - Malaybalay
2. Zamboanga del Sur Pagadian City 2. Camiguin - Mambaiao
3. Zamboanga Sibugay Ipil 3. Misamis Occidental Oroquieta City
* Isabela City (Basilan) 4. Misamis Oriental Cagayan de Oro C
5. Lanao del Norte - Tubod

REHIYON XI - REHIYON NG DAVAO REHIYON XII - SOSKSARGEN
1. Compostela Valley - Nabunturan 1. Timog Cotabato Koronadal City
2. Davao del Norte Tagum City 2. Cotabato (Hilaga) Kidapawan City
3. Davao del Sur Digos City 3. Sultan Kudarat - Isulan
4. Davao Oriental Mati 4. Saranggani Alabel
* General Santos City (Timog Cotabato)
* Cotabato City (Maguindanao)

REHIYON XIII - ARAGA AUTONOMOUS REGION OF
1. Agusan del Norte Butuan City MUSLIM MINDANAO (ARMM)
2. Agusan del Sur Prosperidad 1. Lanao del Sur Marawi City
3. Surigao del Norte Surigao City 2. Maguindanao ShariII Aguak
4. Surigao del Sur Tandag 3. Sulu Jolo
4. Tawi-tawi Panglima Sugala
5. Basilan - Isabela City*

 O 2.33!..3 3..39.8.9.824 O 53.::.3 O 8.  9073.8.-::. .5483443.3-.3.7.5.353..8.5.. 8..90934 3.435.8.9:/ .38. :3 834 .9.3.3. .7.8..8.735:3...33.3   83.433443. :0394 O 8.3443.3.43!..8.4 8.824.:3.7.2:.8..5 3.39.3.3..094 .8.5 .3.8.8..3 .8 O .2.7.8. 5.3 .3.43.9:9:7.824 !.35.2.824 !.8. 9-.3... .3.4 . 9.3. 9-.3. 8.2.8.35.3 O 8.9-43!.435.4443. 5:394/0-89.7.8.9 834.8.35. .93.:3...2 -.35. ::8. !.9.-.3.7.3.9-435..3 O 3.3/.2.3.3!53.9073.. ::8.8.9 054 8.3.9:9:7..

3.78.  5.9.35.3.38..

5.3-.3 3. 5..:. -5.433.0 .3./4.3.7990.3. 5:394/0-89..3..435.3.433.3  5./2.3 - 5./.32.32.8..235. 5:394/0-89.3.3.3.3.:897.3.

.8:8:.5.3.433.5.8.3.435.4332:3.98.7990.090 3.3.39..293-. 975. 5:394/0-89. 8.8.8.33 3.3.0 .32. 5.!534 3. - 5.8. 5.-  :2.843 ...435.3.3.3-..  2.-.3.3.433/2 .3.3534 ..-.3.39.435074/8.

-.8 3 8.8..9.332.3 -.!5343-:7:7.3... 5.2.3-.39.7.90934  :82  .::.3.3  5..-.3  . %43/4 3.9 5. 2. 3..38.3 8.74 2.3-.3.35.-.7. .9.3.8.348.8.3.2.908-: .3.5::.5.3 ..3.2.8.-..7 39.9433.5...8.. 8..8. ../709.3   5.9.3:3.28.3 53:34.2..5  8043/..3  &#%$  5.9..2.3.38.433.9.8. !% ! !.7.98 .29...38../3...9 3 2.3:3..5..8. 3 5.2.7......32.::.:.5.92.33..4     ..3.3..3.8.39.-. 3. 8.3 8- 3 207.3.7435.9.8.98   -.9  70-4:843.:.9..35.3/..9.5.9.3 .4  203.5:.3.39.9.98.-   .38.8.3-.5..-.98 83:.3 .4..-.3-.8.2.5.338.3 443.3  5.3    0/.5.8.9:.3.3 .3.432.

::8.3.74 70.8:..5..58..3.2.95...2.3 /..5.3.7.9 3/39483:8:7.08 9.5.3.32.3.3.4394.7  9..743.3..7 507843.843.3..42039.:48.%$$$  7434 .:4 8.

 5.:9 8.8.3. .3.7.3.  458. /85. 3. 3.438:  9.743 5.9.3.548.3 5..43 3. 243:20394 4 .5.3.32.35.548.7  :.3.38.::..8.8.35..8:. :3..7.9..3. 2.3.35:3..79:..9 .9.3  20247.5.-.35..8.199  2.3.9.73.33.332.7    2038. 2.82.  3875843 38.02-.5./4732.94 /542..3 :4 8.75943  2.3 5.03 /542...43 2../ 3 7434 3:39 3. 42039. 5. 3.38.3.5.8 202478  9:.9 7054798 5472.5.5.5.3 7..3.

 /.7.943.-..7.

73.35.43  .5.23 8.70.4 243:20394 2:8.3 5.35.3 3.23 3 2.2 099078 2.5539. .9 0934. .33.2/.33.22.3.5.8..39... 5.35. -.3. 8.29 3-.4 70-:94 .39.:. /.8.-.3 5098..5.0 057088438  9:4 . 9. 9-.::.4458...5.7..3.73507843.89.3 .3 5. 4 5...-.8.5.3 .7 9.3. 8:2.43  2.79.3 2. 9-..4 8.9.33.9.

 9.5. 030..2.78.332.8.4 .8. .%$$$   030.4.

88.3 850.8.8.3...43/ -.8.. 549.2:.3 .8.8.8.. 9.8.3-..33-.8.79/4 5:9. 8.8947 42039. 2.8.3 3.3 :4 8.33. .:823. 3.3.5 :48.2-.8947 ..8. ..2..8  .8:8:.8..3.74 :4 8.9      4.8.9 3.3.332..3 .  209.3-. 50:.7.8.3 2.-. .-:.2-:..39.. 5.73 :7 2.8.9:3..38. 5.5539.8./    5. 9-..3.8.:9:7. 8947  .8.38.0-/038. 2.353.. 438.9. .3 4.293. 9.3 9.2.8. 3.3..9494.3 8.85094 35:3.943...8.3 8.2-.8.2:.8. 8.3.3 3 2.33.8.5.33899:843  .88-35.. 8947  ..8.4 .8947 . 8947  .8... ...5.8. ..34. -47..8..3 3 8..8..3..9. 5.8.53:34  08508.3-.7.534.9 7203 5.3 :9:7..3.3 5:9.

 5.73050 O 93....3.83.433207.3./3.3 5.!55308.8 O -3.3.!73850050389:7...3 3 #: 450 /0 '. .4-48 3443 -.34 O 53.3!53.!&!!$  3!. .88.3!53.3/834435..3-.:3. 3.3. 3.3.3...83443 O 93.3#05:-.7.

3.. 79024 #..790 . O 53.743073.3..:7.0.9 .9.7..3.37...94384 ...3/4.3750.3 3 #05:-..3!3.2:.3.7.4/0$. -.3!53.308 O 93.719 .39.%047..3 !07.3 5.34393039.8   %047. 3. ..89.33!53.9-5  .: : :. 3.48 O -. 2..3 :5. 3 #.33..3!. ...3 :5..33.83$.9. 3.83$..98. 3 3.3.3/.438.3. :3.. 07/3.3.8.5.8.3$:3 .

3..9090.943/. . 0454/4 ..2.3-. /:49 3 5.3/  . 170/ 00307 .38.3.3   %047..5:43!53. 8.8 .9.2.39.932:3/4 14/3 1..94 . 3.-:4 2:. -:3.943.3 5. 170/ 4208 94 .23/.-:.5:9432.43 ..33 5. 3 2:3/4 8.32.3 803975:.02:7.8. 3 5:078.:93 -70.38.3824 .. 57480843 /.. .08 .3 !53..8.3:..:8934 .89745824 45.3 5.2.7.43 .8   %047...5.433.9 ..

2..9 2:3 3./3.   2 :5..3 3 8.9.9.. 8..5. ::3.2 3.5./:435:4 .3 8..2 . -.  ./47 .3 2.3 /:4 3 :5.9 %83..3.5.99:/4 . -.3!...3432.458.5.900-08 8.39079474 2 :5.9 4 .293.9.2..2.3 53.8.843    ..3439:/ . . 92447304 3/4308.9:.-..948    5:4  2.3.8. 8.330 ..3. 5.308 $.94 5.... 3 ..598. .. .9 !53.  !$%#% #  4.. .9:3. 5..9:3.8 ..8 5. ..7443 3 3.94 8.9 :5..9:29.3.9:....-. 3.7.8 !5530 005 3.3 .-.32.3.3 04 2:3 9:2..3.2 .-39047.3 ..3. 9 -.3 3 !53.3..9 3.. . %. -.3. 3 2.3.9. 8.030 .43304 !0894. :5.3 0-0 39:-..99:- .8:2:8:34/ .8.9:.3'093.99:/ 439:/4 .8.:.9.3:7.33..9. 3443!.  %047. 8..:5.9:.%.-.:5. .5::.30-039:-.433. 90007.45 3 8.3 .3.0.39/.5.3..-:2.3..3.854 2.9%83.3%:..7443 3 2. $-:9: %.3 9397.5.20/0'07.3 2./32. 3. 3.33.  5.2.3 5:4 .

.4  .2 %. .3/.97.9.3 3 9079474 3 8.78 802-70  -3.3$...3/83.32.3 :5.3.:94  .3 3./48&3/48.943$::3.8. . 3.2.4..53.8:3/:.. 798 .9-.3 ..3 $.3 3.8:3/:.9..3.8.3!.93/.33-.5...8.3!53. 3 0/07.8.8.45:3 .3 -..483. .98 8..33 -.3...8.5:43:43 '8.8.-.-...33&.2.3!53..3.38.38.7 3$:9.45 8.93.8:3/:.5::.8.38. 73 3!53.32.9.8. ::3.9079474 3!53./.3  443  8:2. 425.9.5:43 -.35:43..935.5.3389..4973. 2.4. 2...7.5:48.3.5.89 3/.38.38.3 .5::.8.-.8 .7.9..3.3/8 3.33!. '093.3- .3.5..2.7.3.94341.32./.379..9.9.5../. .9 %83.8. .3..2-38.8..3:43 .33 /3 3 ... 93.3 . 8:2.3 8.3 $:: $-:9:. ...38008..3 :5.385.5. 2.9/.3. -./.3.7.3.3 2.-.5:4 3..750. 2.347304.  ! 4 :34  53.3/8.8.3..-.32:3&.3  ..-..35:99.83943 4-02-70  -3.3 3.3..:5.3%:7908.. :4  /3.8:3/:./ 3.385. 8.3.3 .3 53.8 94.7.3.45/3.:39 9 3.3.93 .4  . 3!.90794743!53..3.93.3 O :35.3!..3 $57.8.3..

:384/.39..70438.3 3.5.38.3.3./.943.9.3!53..3 -3:-:43.2.. 047.9.3#043'8...7.5.-8.-:48.8..3:43  93.2.3 /.9. 8.38.3:48.-:48. . -.3 2.. :3.38.4 -3:-:433.8..:3.3 3.8.0#043 #   #043 448  #043 .# !!$ !  3074  .9 # 8./.3.59.843 5./3-.9'   7047.' .5.3#3443 9:-70 8039743:9:7..34.2...3 -3:-:433.9-.93..3 8039743:9:7.2.98..9.95.3!.31:..33! 8039743:9:7.8439:348.. 0/:.2 39.5.. 2.2.38.2.5.-:./23897.8 -3:-:43..335.7043. /080397....3/..2.4.#043 #   47/07.3 .3.... :9:7.3  #043 93.9....34 -3:-:433. .....35.33.4 ..5...9.34. 7043 94 ..9.3 .84332.3.3!53...9 .2-. 3.::.-83..2.3 3 # # .3 3/:897.2. .

.3:7.3.3'8.3:7.8  #043 .8  #043' 93.3.3'8.33/.4  #043' .4.#043' %24:43  #043' .8  #043' $.3'8...

33/.9.33/. 8039743-..938.4  #043 %24 $.-.33:9:7.3.89.9::.3.3#043 #043 .38.-0.3..3.35:9...3./0 -3:-:43...33.3.790797.9.2-4.!0338:.4..  7043342.8.92.93.5:..3.2.. .-.

.8.98....3 93..3 3...9.8:...3.::.3 ...33.3 70433.3 ....3 -3:-:43.3 -3:-:433.....3 -3:-:433......9 ' 4# ..4  -3:-:433.' 4# .3 -3:-:433.#0433.. -3:-:43.8..

2.-:48.9.4 $ $$#  93..7:3 8.3 4 .3.4 -3:-:4 3 3..3:.3 3..2.34-4 .3/.2.3. ...3 ..32..9.3 3 .3# 3443!0-7074 2:.-8. 3.2.32.3.3.-.33.3 . .3..9.33.3.3# -3:-:433..8.9..3:.9 2.3...3!..8.::.4 #   #  3.. .3/.5.4 ..9..5.. 3 #043 :943424:8#04341:823/.-8.3 5:9.3 .. .9.3.:3/.33.33/.9 3.3.3 49.3 8.94 9 3.343         -3:-:433.8.4 .#043 93.3..-. -.337.5:.5.8...-:48. -...9.9...

&343 $..2.3..3 %::0.9..9.859 .   ##$%#%'# # 4..03      .797089 .. 0.%73/.39 .9.39       -7..8.-:.2. 7:     # ' #     3/474 .:3..4 .. 395449 ":043 :.9 4.. %.0 4394.4 3/474 7039.9.3..308 .&  #  $      #        # ' #       # '        -.07 .48$:7 '.3. %.4. #42-43 #42-43 .484790 . . .3.3/49 !.09 .42-43 ":734 . .3/:...7.'8./ 1:. .. .89 #.308 '7.-0.3:0/ 5.774:8      .2-:7. .3 .4     # %&        :747. .9 :..90 . !.49 8.448 :0.7.3.7.3.73/:6:0 4.-: 9 !74.4 03:09 .73084790 ..9..7308$:7 ! .9 . $.4 .3073.3073.2-.3.0.3  :0.08 -.3 3...83...25.. $9.3 .39 !.5./039. .8 .8-.-.8-.9 .90 %70.3/49 %.0 ...03..909 $478443 $4784439 .

7 .3 %.9  .44/9 !.3 .8 ":043 $.3 090 %.3 $.3 .4-.72.. :2. !.9..3 .89.3$.3$.3 !..3:.03:0. .7.. :393:5.8 .8!3..3 $. .3/.73.44.08.39 %24090 . .3 44 449 0748 .7.2.39 0-: 0-:9 0748 7039.3480/0:03.3. .3.:0909 $6:47 $6:47 !.-4    # ' %'$$     44 %.9-.3 !:0794!73...: '.3.5 #4...7 .2.% !%# #           :384/ ...9 ./039.90748 .-..8 47/.89 :2.6:0 !.:43 . . ..49.8.839 ..7 4743..-43                        '$$ # ' &#'$$        # ' $'$$       7.2.4.7.8   396:0 $.

. .9 49.-.94 49.2-. /.-0 0307. .:3/.2:3 . 746:09.7.7.$:..3 $.3/.3/0$:7 !748507/.3/0 74 ..3 8.4/0$:7 489 .28 .-./0$:7 !..49 $:7. !.4/04790 $:7. ..8./039.-0.0 .4/04790 %:-4/ 8.-.711:.3...4/0$:7 .4/0$:7 %.-:39:7..4/04790 %.3/04790 :9:.:3/.$-:.9         # $ $$#     %2449.2-4.39 ..3    # # '       # #          4254890.2-4.39 $:9./.2-4.9 .9 8:.4 $.4 7039.3:/.3 ..949 .9 8. 5          :/343 ./ $:7.$.5.-.7.94 4743.3.4 8. 9..3.3.-0.28 7039. ./04790 5449 .32.  # % #     .      %.39489 %2449.'.9 .3.4 &%  &$#  &$ #      ...:29 . $:: 44  :8.39 :8.3./.8.-.3 ..9 .94 ..3.3..