Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON Dibisyon ng Batangas ROSARIO NATIONAL HIGH SCHOOL San Roque, Rosario, Batangas S.Y.

2010-2011 AKSYON PLAN sa FILIPINO Proyekto
A.PAG-UNLAD NG MGA MAG-AARAL

Layunin
Nasusukat ang kaalaman ng mga mag-aaral.

Estratehiya
Pagbibigay ng pagsusulit sa mga magaaral. Pagsasagawa ng pagaanalisa upang makapagsagawa ng mga remedial at interventions . Pagsasagawa ng pagbasa ng may pagunawa. Pagnonomina at paghahalal ng mga magaaral sa klase.

Taong Kasangkot
Mga Guro at mag-aaral

Takdang Panahon
Buong Taon

Laang Pondo
Mula sa guro ng Filipino

Inaasahang Bunga
Mga mag-aaral na may pag-unawa sa kanilangmga aralin.

Gawain Sa Pag-unlad Galing Linangin, talino at Galing saPagbasa Nalilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pag-unawa. Nabibigyan ng karapatan ang mga mag-aaral na maghalal ng mga opisyales sa Filipino Club sa kanilang klase.

Mga Guro at mag-aaral

Hunyo

Mula sa guro ng Filipino

Mga mag-aaral na marunong bumasa na may pag-unawa. Nakapghuhubog ng mga mag-aaral na responsible at may kakayahang mamuno.

Paghahalal ng mga opisyales sa Filipino Club sa bawat klase.

Mga Guro at mag-aaral

Hunyo

Mula sa guro ng Filipino

Pagbuo ng pangkalahatang opisyales ng Filipino Club

Nabibigyan ng karapatan na maghalal ng opisyales ng Filipino Club.

Pagsasama-sama ng mga opisyales at makabuo ng pangkalahatang klab.

Mga Guro at mag-aaral

Hulyo

Mula sa guro ng Filipino

Mga mag-aaral na may kakayahang makipagugnayan sa mga guro.

Pagdaraos ng Buwan ng Wika

Nakapagdaraos ng isang mahalagang palatuntunan.

Pagdaraos ng palatuntunan

Punong-guro, maga guro at mga mag-aaral ng paaralan

Agosto

Mula sa guro ng Filipino

Mapaunlad ang kaalaman ng mga magaaral sa pagtatangahal ng panitikang Filipino. Makatutuklas ng mag mag-aaral na may higit n akaalaman at talentong natatangi sa ibang magaaral.

Tagisan ng Talino

1.Nahahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa iba t ibang larangan ng araling Filipino. 2.Natutukoy ang mga magaaral n amay angking talino sa araling Filipino. 1.Napapadali ang pagunawa at pagkatuto ng maayos at wastong pamamaraan. 2.Napapalawak ang kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng iab t ibang sanggunian sa pagkatuto.

B.PAG-UNLAD NG MGA GURO

Pagbibigay ng Quiz Bee ukol sa araling Filipino at tagisan sa pagsulat ng sanaysay at pagbigkas ng hindi pinaghandaang talumpati sa mga interesadong mag-aaral. Pagsasagawa ng mga guro ng mga biswal na material at paggamit ng IT. Pangangalap ng mga guro ng aklat na maaaring gawin sanggunian sa pagtuturo.

Mga Guro at mag-aaral

Mula sa guro ng Filipino

Mga Guro

Buong Taon

Mula sa guro ng Filipino

Mapapadali ang pagunawa at pagtuturo sa asignaturang Filipino.

Paghahanda ng Kagamitang Panturo

Mga Guro

Buong taon

Mapapataas ang pagkatuto ng mga magaaral.

3.Nasusukat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa larangan ng pagsulat.

Paghahanap ng mga modyul na maaaring magamit ng mga bata gayundin ng mga guro sa kanilang pagtuturo para sa mas ikatututo ng mga bata.

Mga Guro

Buong Taon

Magiging malikhain ang mga mag-aaral sa pagsulat.

4.Napananatili ang magandang ugnayn at samahan ng mga guro sa Filipino. 5.Napag-iibayo ang mga programang inilunsad. C.KAUNLARANG PAMPASILIDAD Pangkaunlarang Halamanan 2.Napapalawak ang kaalaman ng mga guro at mag-aaral sa tulong ng iba t ibang uri ng aklat. Pagsasama-sama ng mga guro at mag-aaral upang makabuo ng isang magndang halamanan. Pangangalap ng mga aklat na may kaugnayn sa Filipino na maaaring magamit ng mga guro at mga mag-aaral.

Mga Guro

Buong Taon

Mula sa guro ng Filipino

Mapagtitibay ang relasyon ng mga guro. Magiging matagumpay ang mga hangarin.

1.Naisasaayos ang mga tanawin sa paaralan.

Mga Guro at mag-aaral

Buong taon

Mula sa Guro ng Filipino

Mapapanatili ang kaayusan at kaaya-ayang tanawin sa paaralan. Mabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makagamit ng iba t ibang sanggunian mula sa munting aklatan. Mga mag-aaral na mahilig magbasa.

Mga Guro at mag-aaral

Buong taon

Kapaki-pakinabang Sentrong Pangkaalaman

Binigyang pansin ni: Inihanda ni: Gng. Elena Bersamin Koordineytor ng Filipino GNG. ARACELI G. AGUILERA Punung Guro I