Aralin 13: Ang Mga Unang

Pilipino
Paksa:
¨Pinagmulan ng Pilipinas¨
Tanong: Nabalitaan niyo ba ang mga sumusunod na
balita na ito na nangyari noong nakaraang linggo?
- CNN Hero of the Year Efren Penaflorida
- Maguindanao Massacre
- Fuel Prices Rises Anew
- Start of Filing of Certificate of Candidacy
- Bagyong Urduja
- Eid-l Adha
- Andres Bonifacio
< Ìtanong: Pumili ng isang balita at ilahad ang nalalaman
ninyo sa balitang ito? Ano ang epekto sa iyo ng balitang
ito? Paano mo pinahahalagahan ang balitang ito
Ì. Layunin:
A. Sa katapusan ng sesyon na ito, nais kung
matutunan, maunawaan at maipaliwanag ninyo
sa inyong sarili ang pinagmulan ng lupain ng
ating bansa.
B. Simulan natin: Alam ninyo ba ang ibig sabihin ng
salitang ÷ TEORYA o "Theory¨ sa wikang Ìngles.
< Buksan ang inyong aklat sa pahina 222 at pag-
aralan at bakasin ng daliri ang mga tulay na lupa
na nagdurugtong sa Pilipinas sa lupain ng Asya.
< Ìtanong: Anu-anong mga teorya ang nalalaman
mo tungkol sa pinagmulan ng lupain ng
Pilipinas?
< Magbigay ng mga impormasyong nalalaman mo
tungkol sa mga Teorya ng Pinagmulan ng Lupain
ng Pilipinas:
1. Tulay na Lupa
2. Bulkanismo
3. Paglindol
4. Pagbaha
5. Tsunami
1. Teorya ng Tulay na Lupa
Ayon sa teoryang ito, sinasabing dating bahagi ng
lupain ng Asya ang Pilipinas na tinatawag na Sunda
Land. Noong Panahon ng Yelo, ang sapin-saping
lupa sa ilalim ng dagat, ang sunda at sahul shelf ay
dating nakalitaw sa ibabaw ng tubig na parang mga
tulay na lupa. 5 tulay ang tinatayang nagdurugtong
sa Pilipinas sa lupain ng Asya. Ang mga ito ay nasa
pagitan ng Taiwan at Hilagang Luzon, Borneo at
Palawan, Borneo at Sulu, Celebes at Mindanao at
New Guinea at Australia.
Teorya ng Bulkanismo
< Noong Pebrero, 1976, si Dr. Fritjof Voss, isang
siyentipikong Aleman (German) na nag-aral ng
Heograpiya sa Pilipinas, ang kumontra sa Teorya
ng Tulay na Lupa.
< Sinasabi niya na may mga pag-aaral siyentipiko
noong 1964 hanggang 1967 ang nagpapatunay na
may 35 kilometrong kapal ng crust na nasa ilalim
ng bansang Tsina ay hindi man lamang umabot sa
Pilipinas.
< Dahil dito sabi niya nabuo ang Pilipinas sa mga
bulkang sumabog sa ilalim ng dagat na umangat
sa ibabaw ng tubig at nabuo ang Kapuluan ng
Pilipinas.
< Sinasabi sa Teorya ng Pangaea na ang lahat ng mga Kontinente
noon ay magkakadikit na isang "supercontinent¨ na tinatawag na
Pangaea. Ang salitang "Pangaea¨ ay nangangahulugan na "lahat
ng bansa¨ sa Griyego, na siyang akmang kahulugan para sa mga
kontinente may 200 milyong taon na ang nakakaraan bago sila
nagkahiwahiwalay dahil sa paggalaw o paglindol. Ang mga
paglindol na ito ay dahan dahang nangyari sa loob ng 200
milyong taon. Kahit ngayon, ang itsura ng mundo ay nagbabago
at habangbuhay na ito, hanggang ang lupa sa ilalim ng daigdig
ay patuloy na gagalaw at gumagalaw.
< Ang Teorya ng Pangaea ay hindi masyadong pinaniniwalaan
noong una itong binanggit. Pero mula noon, mas marami nang
ebidensya ang nagpapatunay nito.
< e can see on our planet 17 very strange features
which can now be systematically explained as a result of
a cataclysmic global flood who's water erupted from
subterranean chambers with an energy release
exceeding the explosion of ten billion hydrogen bombs.
< "This expiation shows us just how rapidly major
mountains formed. Ìt explains the coal and oil deposits,
the rapid continental drift, why on the ocean floor there
are huge trenches and hundreds of canyons and
volcanos. Ìt explains the formation of the layers strata
and most of the fossils; of the frozen mammoths, the so-
called ice ages and major land canyons, especially the
grand canyon.
< Sinasabi sa Teoryang ito nabuo ang mga
kasalukuyang mga lupain dahil sa pagbagsak ng
isang malaking bulalakaw (asteroid o comet), isang
uri na maaaring pumatay ng isang kaapat ng
populasyon ng mundo, na tumama daw sa may
Karagatang Ìndian may 4,800 taon na ang
nakararaan, na siyang lumikha ng isang tsunami na
may taas na 600 talampakan, may 13 beses na taas
sa tsunami na tumama sa Ìndonesia may 2 taon na
ang nakararaan. Ang tsunami na ito ay siyang
naglagay ng mga sediments sa mga bansa na galing
sa ilalim ng dagat.
< Gamit ang inyong mga pangkat, sagutin ang mga
sumusunod na katanungan tungkol sa ating paksa
sa araw na ito:
< Alin sa mga Teorya ng Pinagmulan ng Lupain ng
Pilipinas ang higit mong pinaniniwalaan? Bakit?
< Ìsulat ang inyong kasagutan sa Cartolina, gamit
ang mga markers ninyo.
< Humanda sa pag-uulat nito sa harapan ng klase.
< PANUTO: Sa inyong kuwaderno ipaliwanag kung
paano nabuo ang bansa sa pamamagitan ng mga
sumusunod na Teorya:
< 1. Tulay na Lupa
< 2. Bulkanismo
< 3. Paglindol
< 4. Pagbaha
< 5. Tsunami
< Ìtanong: Ano ang natutunan mo sa paksa sa araw
na ito? Ano nga bang teorya ang bumuo sa bansa
natin? Paano nga ba nabuo ang bansa natin?
Tanong: Nabalitaan niyo ba ang balitang ito na
inilahad ng inyong kaklase?
< Ìtanong: Ìlahad ang nalalaman ninyo sa balitang
ito? Ano ang epekto sa iyo ng balitang ito? Paano
mo pinahahalagahan ang balitang ito?
Ì. Layunin:
A. Sa katapusan ng sesyon na ito, nais kung
matutunan, maunawaan at maipaliwanag ninyo
sa inyong sarili ang pinagmulan ng mga tao sa
ating bansa.
B. Simulan natin: Alam ninyo ba ang ibig sabihin ng
Unang Tao?
< Ìtanong: Anu-anong mga teorya ang nalalaman
mo tungkol sa pinagmulan ng Unang Pilipino?
< Magbigay ng mga impormasyong nalalaman mo
tungkol sa mga Teorya ng Pinagmulan ng Unang
Pilipino:
1. Taong Java
2. Taong Peking
3. Taong Tabon
4. Teorya ng Pandarayuhan
5. Homo Sapiens
1. Taong Java
Java Man ang pangalan na ibinigay sa
mga labi (fossils) na natagpuan noong
1891 sa Trinil-Ngawi Regency sa gilid ng
Ìlog Solo (Solo River) sa East Java,
Ìndonesia, isa sa mga unang halimbawa ng
Homo erectus. Ang nakatuklas ay si,
Eugène Dubois, ay siyang nagbigay ng
scientific name nito na Pithecanthropus
erectus, isang pangalan hango sa Griyego
at Latino na ang ibig sabihin ay upright ape-
man.
!0ng Man (pinyin) ang tawag sa Ìntsik, na
tinatawag din $inanthropus pekinensis (currently
Homo erectus pekinensis), ay isang halimbawa ng
Homo erectus. Ìsang pangkat ng mga labi (fossil)
ang nadiskubre noong 1923-27 ng sila ay
naghuhukay sa Zhoukoudian (Chou K'ou-tien) na
malapit sa Beijing (na kilala sa tawag na Peking
noong panahon na yun), China. Nitong mga
nakaraang taon, ang mga nakita ay may idad na
500,000 taon na
[1]
, ngunit ang Carbon Dating ay
nagsasabi na ito ay 680,000-780,000 daan taon
na ang tanda.
[2][3]
%abon man ay ang labi (fossilized) ng tao na
nadiskubre sa Palawan sa Pilipinas noong May
28, 1962 ni Dr. Robert B. Fox, isang Amerikanong
anthropologo ng Pambansang Museo. Ang mga
labi ay binubuo ng mga bungo at mga panga ng
tatlong tao, ay ang pinakamatatandang labi na
natagpuan sa Pilipinas.
[1]
Ang mga labi ng 3 tao
na ito ay sama-samang tinatawag na mga Taong
Tabon, dahil sila ay natagpuan sa Kuweba ng
Tabon sa Palawan.
Ayon kay Dr. Henry Otley
Beyer, noong 250,000 BC
ang Dawn Man, ang
kauna-unahang tao ang
nanirahan sa Pilipinas,
unang gumamit ng tulay
na lupa upang makarating
sa Pilipinas. Narating nila
ang Pilipinas habang
nangangaso sila ng mga
hayop noong panahon na
iyon.
Aeta o Negrito
< Unang taong nanirahan
pagkatapos ng mga
Dawn Man.
< May pinakamahirap na
kultura: walang
permanenteng tirahan,
walang uri ng
pamahalaan, walang
sistema ng pagsulat, at
walang sining at siyensya
na maipagmamalaki.
< Ìtinuturing na kauna-
unahang gumamit ng
dagat upang makarating
sa Pilipinas.
< Dumating sa 2 bugso.
< Nanirahan sa mga
pamayanan, at alam
gumamit ng mga
kagamitang gawa sa
bakal at mineral.
< Sinasabing mga inanak
nila ay ang mga Ìbanags,
Kalingas, Apayaos,
Ìfugaos and Ìgorots.
< Dumating sa bansa ng
tatlong bugso:
 Ang mga namumugot na
Malays
N Ninuno ng mga Bontoks.
 Ang mga gumgamit ng
Alpabeto na Malays
N Ninuno ng mga
Tagalogs, Ìlocanos and
Visayans.
 Ang mga Muslim Malays
N Ninuno ng mga
Pilipinong Muslims
< Ang Homo sapiens ay nahukay sa kweba ng tabon sa
Palawan noong 1962 may 22,000 taon na ang
nakararaan, nahukay doon ay isang fossilized na
bungo na kasama ang gamit nila at ang hitsura ng
homo sapiens ay halos kapareho nang ating
pangangatawan. Ang kanilang utak ay katulad na ng
mga kasalukuyang tao. Mataas ang noo na hindi
gaanong matambok. Maliliit ang mga ngipin at mas
maliit at nakausli na ang baba maunlad sila sa
kagamitan tulad ng lanseta. Ang homo sapiens ay
tinatawag din na "nakatatandang marunong na tao"
dahil marunong na silang mag-isip at alamin ang mga
nangyayari sa kanilang paligid.
< Gamit ang inyong mga pangkat, sagutin ang mga
sumusunod na katanungan tungkol sa ating paksa
sa araw na ito:
< Sino sa mga sumusunod na Unang Tao ang higit
mong pinaniniwalaan na pinagmulan ng Unang
Tao sa Pilipinas? Bakit?
< Ìsulat ang inyong kasagutan sa Cartolina, gamit
ang mga markers ninyo.
< Humanda sa pag-uulat nito sa harapan ng klase.
< PANUTO: Sa inyong kuwaderno ipaliwanag kung
sinu-sino ang mga sumusunod na Unang Tao :
< 1. Taong Java
< 2. Taong Peking
< 3. Taong Tabon
< 4. Dawn Man
< 5. Ìta o Negrito
< 6. Ìndones
< 7. Malay
< 8. Homo Sapiens
< Ìtanong: Anu-ano ang mga teorya na pinagmulan
ng mga Pilipino? Paano sila nakarating sa
Pilipinas? Anu-ano ang katangian ng bawat Unang
Tao? Bakit sila pumunta dito? Sino sa mga Unang
Tao na nandayuhan sa bansa (Ìta, Ìndones at
Malay) ang higit mong pinaniniwalaan na
pinagmulan mo bilang Pilipino? Bakit?
< 1. Kulturang Materyal
Ang mga materyal na kultura ay ang mga
kultura na nakikita at nahahawakan.
Mga Halimbawa:
a.Tirahan
b. Kasuotan
c. Kagamitan
< Mga kultura na nakikikita ngunit di nahahawakan.
< Mga Halimbawa:
a. Pamahalaan
b. Lipunan
c. Relihiyon
d. Edukasyon
e. ika at Panulat
f. Musika at Sayaw
g. Panitikan
h. Sining at Agham
i. Mga Gawi, Kaugalian at Tradisyon
1. Bigyang kahulugan ang mga sumusunod:
2. A. Materyal na Kultura
3. B. Di-Materyal na Kultura
4. Magbigay ng mga halimbawa ng bawat isa sa
pamamagitan ng pagguhit dito.
5. Sagutin ang pp. 235 ÷ 240 sa inyong aklat.