Balangkas ng Maikling Kwento

I. Pamagat
*Dito nakasaad ang pinakapaksa ng kwento II. Tauhan * Dito sa bahaging ito iniisa-isa ang iniisamga nagsiganap sa kwento

A. Pangunahing Pangyayari B. Pasidhi o Pataas na Pangyayari C. Wakas .III. Karurukan o Kasukdulan D. Galaw ng Pangyayari *Dito ibinibigay ang sunud-sunod na sunudpangyayari sa kwento. Kakalasan o Pababang Aksyon E. kwento. Tagpuan *Pinapakita kung saan ang pinangyarihan ng mga kaganapan sa kwento IV.

Matatagpuan ang tauhan.Pagkakaroon ng saglit na kasiglahan sa mga pangyayari sa kwento . tagpuan tauhan. Pasidhi o Pataas na Pangyayari .Daan o susi patungo sa pinakapinakamahalagang pangyayari .A. Pangunahing Pangyayari .Panimulang aksyon . panahon at posibleng simula ng suliranin o problema B.

Bahaging bago magwakas ang kwento .Pinakamahalagang bahagi ng kwento . problema. D. Kakalasan o Pababang Aksyon .Binibigyang solusyon ang problema sa kwento .Pinakahihintay ng mga mambabasa .Dito nagaganap ang pinakamatinding problema. Karurukan o Kasukdulan .C.

E. Wakas .Dito matatagpuan ang pangunahing aral o mensahe sa kwento .Minsan ay sadyang HINDI TINATAPOS ang kwento.Dito na wawakasan ang mga pangyayari. pangyayari. . kwento. .Bahaging nag-iiwan ng kakintalan o nagimpresyon sa isipan ng mambabasa .

Karurukan o Kasukdulan Pasidhi o Pataas na Pangyayari Kakalasan o Pababang Aksyon Pangunahing Pangyayari Wakas .

Pagbabalangkas Sa Kwento .

Mga Tauhan:_______________________ Tauhan:_______________________ III. Pamagat:__________________________ Pamagat:__________________________ II. Galaw ng Pangyayari: Pangyayari: A. Wakas: Wakas: V. Kakalasan o Pababang Aksyon: Aksyon: E. Pangunahing Pangyayari: Pangyayari: B. Pasidhi o Pataas na Pangyayari: Pangyayari: C.Upuan: I. Karurukan o Kasukdulan: Kasukdulan: D. Tagpuan:__________________________ Tagpuan:__________________________ IV.Gawaing.Upuan: Gawaing. Aral: .

Tagpuan: Sa Nayon Tagpuan: IV. Pangunahing Pangyayari: Pangyayari: Pagkagalit ng donya sa mga bata at sa pulubi dahil sa nagambala o naistorbo ang kanyang pagtulog. Mga Tauhan: Tauhan: A. Galaw ng Pangyayari: Pangyayari: A. Pamagat: Alamat ng Sampalok Pamagat: II. Donya Petronila B.Wastong Kasagutan: Kasagutan: I. . Matandang Pulubi C. pagtulog. Mga bata III.

C. Wakas Paghingi ng tawad ng donya sa matanda. Karurukan o Kasukdulan: Kasukdulan: Paghingi ng mga bata ng bunga sa donya at pagkagalit ng matanda sa donya at pananakit niya rito.B. bunga. . puno. matanda. D. Pasidhi o Pataas na Pangyayari: Pangyayari: Pagkuha at pagtatapon niya ng mga bunga sa kanyang bakuran. E. rito. Pagtubo nito at patuloy bakuran. na pagyabong ng mga sanga ng puno. Kakalasan o Pababang Aksyon: Aksyon: Pagsumpa ng matanda na maging maasim ang bunga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful