Pang-Ukol

Ang pang-ukol o preposition sa wikang Ingles ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangngalan, panghalip, pandiwa at pang-abay sa ibang salita sa pangungusap.

Ang pang - ukol na sa ang pinakagamitin sa lahat ng pang - ukol . Marami itong katumbas na salitang Ingles tulad ng to , into , on , in , about , at over .

Halimbawa:
1.Ang mga wikain sa Pilipinas ay may kaugnayan sa isa’t isa. (with) 2.Ang mga linggwistiko ay may iba’t ibang palagay sa ating wika. (about) 3.

Dalawang pangkat ng Pang-Ukol ØGinagamit na pangngalang pambalana : ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, para sa.

Halimbawa: Ukol sa matimatika ang seminar.

ØGinagamit na pantukoy sa ngalan ng tanging tao : ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay, hinggil kay.

Halimbawa: Ayon kay Rizal, ang pananaliksik ay nagdaragdag sa ating kaalaman.