Alamat ng daigdig

Batay sa Relihiyon (Katolisismo)

Ang daigdig ay nilikha ng dakilang maykapal, na noo'y "Ama" ang kanilang tawag dito. Nilikha ang daigdig sa loob ng anim na araw. Noong bago ang lahat, ang daigdig ay isa lamang na bolang madilim. Nakita ito ng Ama, at sinimulan niya ang pag-ayos nito. Sa unang araw, pinaghiwalay niya ang liwanag sa dilim. Tinawag niya ang maliwanag na bahagi na "araw", at ang madilim naman na bahagi ang gabi. Nilagyan niya din ng araw upang magbigay ng mas higit na liwanag kapag umaga, at ang buwan at mga bituin para kumuti-kutitap kapag gabi. Sa pangalawang araw, pinaghiwalay niya ang nagngangalit na tubig at ang tuyong bahagi ng mundo. Pinaurong niya ang tubig sa ibang nasasakupan nito upang lumitaw ang tuyong bahagi. Tinawag niya ang basang bahagi na "karagatan", at ang tuyon bahagi na "lupa". At iyon ang pangalawang araw. Sa ikatlong araw, nilikha niya ang mga hayop sa lupa upang manirahan dito at maalagaan ito. Lahat ng uri ng hayop ay kanyang nilikha, mula sa pinakamaliit hanggang sa mga pinakamalalaki, at mula sa pinakamababagal hanggang sa mga pinakamabibilis. Nilikha niya din ang mga panghimpapawid. At sa ikaapat na araw, nilikha niya ang mga hayop na lalangoy at maninirahan sa tubig. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang unang tao.. Si Adan. Nilikha niya ito gamit ang putik, at kawangis niya. Hiningahan niya ito upang magkaroon ng buhay, at upang si Adan ang mangalaga sa kanyang iba pang mga nilikha. At nabuhay na si Adan. Sa ikaanim na araw, nakita niya ang kalungkutan ni Adan. Napansin niya na naghahanap ito ng mga kauri upang makasama niya sa mundo. Nag-isip ang Ama. Pinatulog niya si Adan, at mula sa tadyang ng lalaking ito, nilikha niya si Eba.. Upang makasama ni Adan at makatulong sa pangangalaga ng kanyang nilikha. At siya ang kauna-unahang babae. At sila ang unang-unang magasawa. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. At nakita niya ang kagandahan ng kanyang mga nilikha, at siya'y lubos na nasiyahan.