Alamat ng maya.

Si rita ay batang lubhang malikot.ang kanyang