WiKA - kasangkapanang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan - nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao

(ekonomiya, relihiyon, pulitika, edukasyon, & lipunan) - nawawala at namamtay kung nauubos o umuunti ang minoryang pangkat na gumagamit ng nasabing wika ngunit patuloy naman itong lumalaganap, umuunlad & nagbabago kasabay ng pag-unlad ng mayoryang pangkat na gumagamit nito - higit pa sa isang mirakulo ang pagkakalinang - nagbuhat sa isang di-pangkaraniwan, kahanga-hang & masalimuot na sistemang sumasabay sa tao sa kanyang pag-unlad - pinakamabisa & pinakamahalagang paraan ng pakikipagtalastasan - buong linaw na naiphahayag ng tao ang lahat ng knayang nasa isip & nadarama - nagpapaunlad sa tao - kapag maunlad & malaganap, malaya ang isang bansa- mahalagang papel ang ginagampanan sa isang bansa - natutulungan ang taong makapamuhay nang maayos & maiaagpang ang kanyang sarili sa kanyang kapaligiran - malaking tulong sa larangan ng edukasyon upang hubugin ang kabuuang pagkatao ng isang nilalang (maka-Diyos, makabayan, makatao & makakalikasan) - makatutulong din sa isang tao sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang kapwa tao sa lipunang kanyang ginagalawan - matutulungang maging matagumpay sa kanyang propesyon o hanapbuhay ang isang mamamayan - isa sa mahalagang salik na makatutulong sa pag-unlad ng isang bansa - mabisang instrumento sa pambansang pagkakaunawaan & pagkakaisa - masasabing mayroon nang humigit-kumulang sa isang milyong taon ang paggamit sa wika (ayon sa mga labi o artifacts) - hindi iisa ang pinanggalingan (SA KASALUKUYANG PANAHON: masalimuot na ang wika; nagagamit sa pagpapahayag ng kahit anong diwang nakapaloob sa kultura ng tao)

LiNGGWiSTiKA ² agham ng wika DALUBWiKA o LiNGGWiSTA ² taong dalubhasa sa wika at nagtataglay ng dipangkaraniwang kaalaman & kakayahan sa pagsusuri ng wika POLYGLOT ² isang taong marunong ng maraming wika *paniwala ng mga antropologo ² kung mayroon mang wika ang mga kauna-unahang tao sa mundo, ang naturang wika·y masasabing kauri ng wika ng mga hayop*

tao ² may angking talino na higit na mataas kaysa hayop - naibukod ang sarili sa mga hayop - nalinang ang wika at kultura na kung ihahambing sa wika & kultura ng mga ninuno ay ibang-iba na

wika & kultura ² kapwa nagsimula sa pinakayapak na nagpatuloy sa pag-unlad sa paglipas ng mga tao hanggang sa maging masalimuot 3 DOMAiN 1. COGNiTiVE ² utak 2. AFFECTiVE ² damdamin 3. PSYCHOMOTOR ² paggawa/kilos SiNTAKSiS ² agham ng pag-aaral ng pangungusap MORPEMA ² pinakamaliit nay unit PONEMA ² makahulugang tunog ng isang salita katinig ² 5 patinig ² 16 DiSKORSO ² palitan ng pangungusap TEORiYA: 1. Ding-dong - bagay 2. Bow-wow - likha ng kalikasan 3. Pooh-pooh - masidhing damdaming ng tao 4. Ta-ta-yum-yum - kumpas o galaw ng kamay 5. Yo-he-ho - pwersang pisikal 6. Ta-ra-ra-boom-de-ay - ritwal 7. Tore ng Babel (Genesis 11:1-9) - *Babilonya - pagtatayuan ng tore KAGAMiTAN NG WiKA: 1. proseso ng pagpapalitan ng impormasyon 2. pagpapahayag ng pangungusap 3. pagpapaliwanag o pangungusap 4. pagsasalitaan MGA PANGUNAHiNG ANGKAN NG WiKA dalubwika & antropologo: 1. pinag-aaralan ang pagkakahawig ng iba·t ibang wika: [magkapamilya o magkaangkan ang 2 o higit pang wika kapag may pagkakatulad o pagkakahawig sa: tunog, pagkakabuo, bokubularyo o talasalitaan & palaugnayan] 2. pinag-aaralan ang pinagmulan ng wika: [kasaysayan ng pagdami ng tao, heograpiya, kalakalan, & pulitika] 3. pinag-aaralan ang pagkilala & pag-uuri sa mga wika: [kapaligiran]

KATANGiAN

Nagbubuklod ng bansa 4. May pulitika rin ang wika 14. & iba pang pulo ng Pasipiko Alifbata ng Arabia ² ´alibataµ sa ngayon . Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip ANG MGA WiKA SA PiLiPiNAS Dr." . Ang wika ay nakabatay sa kultura 7. Kagila-gilagas ang wika 13. May antas ang wika 9. Instrumento ng Komunikasyon 2. Ang wika ay sinasalitang tunog 3.sumulat ng Panimulang Linggwistika (hindi nagkakaisa ang mga palaaral & mananaliksik tungkol sa pinagmulan ng iba·t ibang wika sa kapuluan) kulturang Indonesyo -galing sa rehiyong nasa baybay-ilog ng kanlurang Tsina & hangganan ng Tibet . Morpemang Ponema 2. Morpemang Salitang-Ugat c. Ang wika ay kasama sa pagsulong ng teknolohiya at komunikasyon KAHALAGAHAN NG WiKA 1." . Nag-iingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman 3. Formosa.Gleason 1. Ang wika ay pinipili & isinasaayos 4. Ang wika ay nagbabago o dinamiko 8.unang paran ng pagsulat ng mga Pilipino .Archibald Hill "Ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili & isinasa-ayos sa paraang arbitratyo. Ang wika ay arbitraryo 5. Bawat wika ay natatangi 10. Morpemang Panlapi b. Ang wika ay may masistemang balangkas 3 uri ng Morpema: a. Alfonso Santiago.nakarating sa Pilipinas."Ang wika ay pangunahin & pinaka-elaborate na anyong simbulikong anyo gawaing pantao. Ang wika ay ginagamit 6. Ang wika ay komunikasyon 11. Makapangyarihan ang wika 12.

maaaring makalibang. Binukid o.nakapagpapalawak ng pananaw sa buhay. Mansaka l..500 A.pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdaming at kaisipan sa mga titik & simbolong nakalimbag . Cebuano e. nakapagpapaunlad ng kaisipan.Bahasa Melayu: lingua franca sa TImog-Silangang Asya (700A. 3.napahalo sa wikang lumaganap sa Pilipinas & Malayo-Polinesyo PAGBASA . Cuyonan r. Dibabaon p. Northern Philippine Family a. Kapampangan c. makapagpalimot ng bumabagabag sa damdamin.nakapagdaragdag ng kaalaman. Ifugao.D) . Inibaloi 2. Kalagan m.D ² 1. Pangasinan wikang Vietnam . Bicol g. & makatakas sa problema sa buhay at dalhin ang diwa sa pantasya 5 DiMENSYON(o PANUKATAN) SA PAGBASA . & nakapagdadala sa isang tao sa iba·t ibang lugar . nakapagpapabuhay ng imahinasyon & nakatutulong sa paglutas ng problemang kinakaharap . Maranao h. Magindanao atbp. nagbibigay ng kasiyahan.nagsaliksik kung paano lumaganp sa kapuluan ang iba·t ibang wikang ginagamit ngayon . Sambal b. Southern Bukidnon Manobo ng. Ilokano & mga wikang nalaganap sa kahabaan ng Ilog Cagayan c. Tagalog d. Mt.pumasok sa Pilipinas nang maitindig na sa Java ang Imperyo ng Madjapahit (Impluwensya ng Malay) David & Healey (1962) . Kankanai) b.wikang galling sa Malayo Polinesyo (700 B. nagpapalawak ng pananaw.mahalaga sapagkat nakatutulong sa pagtuklas ng karunungan sa iba·t ibang larangan .C) 1. Surigao i.nagbibigay sa tao ng mga kaalamang nagpapaunlad & nagpapayaman sa kanyang kaisipan . Southern Family a. Province(Bontoc. Western Bukidnon Manobo n. Subanun s.

Previewing ² sinusuri muna ang kabuuan at istilo ng sumulat 4.hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo at maging sa pagbigkas ng wasto sa simbolong nababasa 2.makatutulong sa paglinang ng mga kaalaman I.proseso na nagaganap sa kaisipan at pag-unawa 3. Pagpapahalaga (Appreciation) ´Ang pagbabasa ay psycholinguistic game dahil ang isang mambasa ay binubuong muli ng kaisipan o mensahe hango sa kanyang tekstong binasa. Aplikasyon ng mga Kaisipang Nakuha sa Pagbabasa V. Iskaning ² pagbasa sa mga susing salita 2. Matiim sa Pagbasa 7. sa tahanan 2. Kapaligirang kanyang ginagalawan MGA PUNDASYON SA PAGTANONG.pagsasama-sama o pag-uugnay ng mga kaalaman & karanasan sa tekstong binasa 2 DAiGDiG NA KiNUKUHAN NG MGA PAKSA NG MGA MANUNULAT: a. paaralan iBA·T iBANG PARAAN NG PAGBASA 1. Re-reading 8. Kaswal na Pagbasa 5. Alamat ² kathang pampanitikan na ang pinakadiwa ay mga bagay na makasaysayan . kahusayan at kawastuhan at pagpapahalaga sa tekstong binasa 4. Iskiming ² pasaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya 3. Reaction/Reaksyon . Daigdig na Panlabas ² lipunan b. Mapanuring Pagbabasa (Critical Reading) IV. Comprehension/Komprehensyon .µ .paghahatol o pagpapasya. Interpretasyon (Interpretation) III. Assimilation/Asimilasyon . Perception/Persepsyon . Pagtatala MGA GENRE NG BABASAHiN 1. Pagbasang Pang-impormasyon 6.. salita ng ina/mother·s talk 3.Goodman HAKBANG SA PAGBABASA 1. KAiSiPAN SA PAGBASA 1. Pang-unawang Literal II.

pinupukaw and damdamin ng mambabasa & ang mahalaga·y ang bisa at kaisahan 4. Talambuhay ² tungkol sa buhay ng isang tao 8. Paghahambing & Kontrast . binubuo ng mga tauhan na may kinakaharap na suliranin at maaaring basahin sa isang upuan a. Balita ² naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa loob at labas ng bansa 3 BAHAGi NG TEKSTO a. Kuwento ng Madulang Pangyayari ² nagbubunga ng isang bigla & kakaibang pagbabago sa kapalaran ng mga tauhan sa kwento e. madalas na likha lamang h. Kuwento ng Katatakutan ² ang damdamin ang binibigyang-diin. Salaysay ² walang katangiang nangingibabaw. Kuwento ng Katatawanan ² may kabagalan at ilang paglihis sa balangkas c. Sanaysay ² isang akdang nasa anyo rin ng tuluyan ngunit mas maikli sa nobela 7. Kuwento ng Katutubong Kulay ² ang kapaligiran(o tagpuan) ng isang pook ang binibigyang-diin g. Nobela ² akdang tuluyan na maraming tauhan at pangyayaring maaaring totoo o likhang-isip lang 5. Kuwento ng Kababalaghan ² binibigyang kasiyahan ang mga pananabik sa mga bagay na kataka-taka & salungat sa wastong bait at kaisipan.2. Kuwento ng Tauhan ² tauhan ang binibigyang-diin d. timbang na timbang ang mga bahagi b. Pangangatwiran iBA·T iBANG HULWARAN NG TEKSTO a. Pagsasalaysay d. Wakas 4 NA PARAAN NG PAGPAPAHAYAG a. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ² nasa balangkas ang kawilihan ng kwento. Parabula ² hango sa bibliya 9. Talumpati ² mga nagpapahayag ng opinion na binibigkas sa harapan ng mga tao 10. Anekdota ² mahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao 11. Paglalarawan c. Sanhi & Bunga c. ´playµ sa English 3. Maikling Kwento ² isang maikling kathang maaaring hango sa tunay na buhay o maaaring kathang-isip lamang. Paglilista ng detalye b. Dula ² pagpapakita ng mas masidhing damdamin na makikita sa mga linya ng mga tauhan. Kuwento ng Sikolohiko ² inilalarawan ang mga tauhan sa isip ng mambabasa i. nababatay sa pagsubaybay sa mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan f. Pabula ² hayop ang mga pangunahin tauhan 6. Simula b. Paglalahad b. Katawan c. Kuwento ng Talino ² ang pagkakabuo ng balangkas sa halip na tauhan ang pang-akit j.

Halimbawa ang makabuluhang tunog na /b/. Pagsusuri MGA PANANDA & PAMAMARAAN SA PAG-UUGNAY NG TEKSTO a. Sa pagsasabi nito ay nagpapakit na may ugali ang mga Pilipinong pagigng magalang. Mga Panghalip Paraan & Panghalip Pamatnig this is So Wasted at 2:55:00 AM Wika Ayon kay Gleason. (Sige nga. Mga Salitang Naghahayag ng Sinundan (Causative) b.Halimbawa ang salitang Filipino na po at opo . Ang wika ng tao ay ginagamit kaugnay sa pagsasalin at pag-uugnay ng kultura habang ang wikang panghayop ay ginagamit sa sariling lahat. Ang wika ay tunog . ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa kommunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang kultura. paano mo isusulat ang "kinopya at ipinost"? Yung madalas mong ginagawa kapag magpa-pass ka ng asaynment mo pero kinuha mo lang sa internet nang hindi binabasa o naiintindihan kung ano iyon! Kin Kino Kina.Ang mga tunog ng sinasabi sa wika ay pinili para sa layunin ng mga gumagamit. /a/. Mga Salitang Naghahayag ng Karagdagang Ideya (Additive) c. ang tunog at kahulugan.And wika ay daan sa kommunikasyon ng dalawang taong nag-uusap. Ang wika ay arbitraryo . Ginagamit ang wika upang ipahayag ang kanilang pangangailangan. Problema & Solusyon e.. Mga Salitang Naghahayag ng Pagsasalungat (Contrastive) d. Ang wika ay para sa komunikasyon . Isinaayos ang mga tunog sa paraang pinagkasundan ng grupo ng mga taong gumagamit nito.May dalawang masistemang balangkas ang wika. /t/ ay masistemang magsama-sama na ang ibig sabihin ay sanggol.Naiiba ang wikang pantao sa wikang panghayop. Sa mga Salitang Naghahayag ng Pagkakasunod-sunod Ayon sa Panahon (Tempural) e. Kin**** and paste?!) Gaya nito: .Maraming mga tunog sa paligid pero hindi lahat ay maituturing na wika dahil ang karamihan ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga sangkap ng pananlita. Ang wika ay hindi mahihiwalay sa kultura ng mga taong gumagamit nito . Kinopi-end-peyst ko ang mga artikel na releyted sa varyeysyon at varayati ng wika. Ang wika ay masistema . damdamin at ang kanilang iniisip. Ang wika ay pantao .d.

Mahalaga ito sa mananaliksik. Magkakaroon din siya ng katibayan kapag siya ay magtuturo ng wika. mapanatili at mapayaman ang wikang ito. sinesenyas o sinusulat ng tao upang maipahayag ang kanyang saloobin Morpema ² ang pinakamaliit na yunit ng salita na nagtataglay ng kahulugan Morpolohiya ² ang pag-aaral ng morpema . Maihahambing at masusuri ang mga kayarian ng salita ng dalawang wika. Maihahambing at masusuri ang palagitlingan ng dalawang wika. Katuturan ng mga Katawagan Wika ² ang wika ay anumang binibigkas. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay mahalaga para sa mga guro. Tiyak na layunin: 1. mag-aaral at kung sino mang dayuhan sa wikang Sama. Maihahambing at masusuri ang pagbabagong morpoponemiko ng dalawang wika. Ito ay upang maipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa sa ikalawang antas ng wika: ang morpolohiya. dahil hindi lang niya masasabing narinig niya o nabasa ang tungkol sa wikang Sama kung ¶di nagawa niya ang paghahambing nito at nasuri. Sa dahilang ang wika ay patuloy na nagbabago at maaaring mamatay. 4. ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Layunin Layunin ng pag-aaral na ito na mapaghambing at masuri ang wikang Filipino at Sama.Paghahambing ng morpema ng wikang Filipino at wikang Sama Kabanata I Sanligan ng Pag ² aaral Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay nilalalaman ng Artikulo XIV ng ating Saligang Batas na nagsasaad na kailanganang tugunan ng pansin at ipagpatuloy ang mga pananaliksik at pagaaral ng mga wika sa Pilipinas upang mapaunlad. 3. Maaari rin itong gawing basehan upang mapatunayan na ang mga wika nga sa Pilipinas ay magkaka-angkan. Sapagkat magkakaroon na ng dokumento ukol sa pag-aaral ng wikang Sama bago pa man ito tuluyang pasukan ng ibang wika o ito ay mamatay. Sapagkat malalawig ang kanilang kaalaman ukol sa wikang Sama. Rasyonal ng Pag-aaral Pinili ng mananalikisik ang pag-aralan ang wikang Sama upang matutunan ang kaibahan nito sa wikang Filipino. Maihahambing at masusuri ang alomorp ng dalawang wika. Mahalaga rin ang pag-aaral na ito dahil mapaghahambing na ang wikang Filipino sa wikang Sama. Maaari rin itong magamit bilang kaugnay na literatura sa mga susunod pang mga pag-aaral sa hinaharap. 2. sapagkat maaari niyang magamit bilang halimbawa sa kanyang pagtuturo ng wika.

. Ang mga alomorp ng panlaping [ngan] ay ang mga unlaping [ngan-].... pangyayari.................. pagbabagong morpoponemiko at kayarian ng salita.... Pag-aaralan ng mananaliksik ang dalawang wika sa pamamagitan ng paghambing at pagsuri ayon sa alomorp. bagay............. [nga-] at [N-].... ...... ang panlaping [ni] ay may dalawang alomorp........... palagitlingan...... (2) palagitlingan....... Dagdag pa niya...... Kaya hindi mailalahad ng mananaliksik ang nilalaman ng matandang Sama..... Limitasyon Dahil sa hindi mapupuntahan ng mananaliksik ang pook kung saan ginagamit ang wika........ na maaring ang pandiwa ay kabitan ng [-an] at maaari namang hindi................ Kabanata II Kaugnay na Literatura at Pag ² aaral Ipinaliwanag ni Trick (1997) na sa wikang Sama.........) Salitang-Ugat ² mga morpemang leksikal na kinakabitan ng ibang morpema upang bumuo ng bagong salita (s...................... at ito ay ang mga unlaping [ni-] at ..... Ngunit nabanggit niya.. kumuha na lamang siya ng informant............. pook. kaisipan o hayop Panlapi ² mga morpemang pangkayarian maliban sa ponemang /a/ na ikinakabit sa ponemang leksikal at nagbibigay ng panibagong kahulugan (pan.... damdamin....... Tawi-Tawi Alomorp ² anumang salita na mayroong higit pang isang anyo Pagbabagong Morpoponemiko ² mga prosesong nagaganap sa pagbubuo ng salita Palagitlingan ² gamit ng gitling ayon sa mga palatuntunang sinusunod Pang-uri ² anumang salita na naglalarawan o nagbibigay katangian Pandiwa ² anumang salita na nagsasaad ng kilos Pangngalan ² anumang salita na nagbibigay ngalan sa tao. Balangkas Ang pag-aaralan ng manananliksik ay ang morpolohiya ng wikang Filipino at wikang Sama..Filipino ² Pambansang Wika ng Pilipinas Sama ² wikang ginagamit sa Bongao......... Paghahambingin at susuriin niya ang dalawa ayon sa (1) alomorp.u.) Unlapi ² panlaping kinakabit sa unahan ng salitang-ugat Gitlapi ² panlaping kinakabit sa loob ng salitang-ugat Hulapi ² panlaping kinakabit sa huluhan ng salitang-ugat Saklaw at Delimitasyon Ang naturang pananaliksik ay nakatuon sa morpolohiya ng wikang Filipino at wikang Sama.. Ipinahayag niya rin na ang panlaping hulaping [-an] sa Sama ay nakakabit sa mga pandiwa. ang panlaping [ngan] ay may mga alomorp........ ..... (3) pagbabagong morpoponemiko at (4) kayarian ng salita......

..... ... Mula sa salitan-ugat na [tallo] na ibig sabihin ay [tatlo]. Ginagamit din kung ang pandiwa ay pangmaramihan... At kung ikinakabit sa salitang-ugat ang mga morpemang ito......gitlaping [-in-]... ang ilan naman ay mga Tausug ngunit bihasa rin sa wikang ito dahil nakasanayan na nila ang wika.. kumuha ang mananaliksik ng limang informant... .... Ang dahilan sa pagkuha ng mananaliksik ng taga-balideyt ay upang masigurado na ang mga inpormasyon ay tama..... Tulad ng ahap ( [a-] + [hap] ) ng Sama. Ang mga informant ay kamag-aaral sa paaralan ng mananaliksik at kawpa tubong Bongao............ ang mananaliksik ay nagbabanggit at sumusulat ng mga salita sa Filipino at siya namang tinutumbasan ng informant sa wikang Sama... Samantala.. Kinabukasan ay makikipagkita naman siya sa apat na taga-balideyt...... Ang mga informant ay pawang bihasa sa wikang ito sapagkat ito ang wikang giangamit nila sa araw-araw.... Samantala....... Halimbawa ay at tallo-tallo na ibig sabihin ay tatlo-tatlo sa Filipino.. ang pag-uulit ay nagpapakita na nagaganap ang kilos na tinataglay nito... Isang (1) pangunahing informant at apat (4) na taga-balideyt ng mga datos na nalikom ukol sa wikang Sama.... Halimbawa ang ang agpuli-puli na ibig sabihin ay tumatakbo................. Dahil ang kanyang pangunahing informant na mismo ay nakiusap na kung maaari ay kumuha rin ng ibang opinyon dahil unti-unti na rin niyang nalilimutan ang wika sapagkat may katagalan na rin siya sa Zamboanga. Ito ay galing sa salitang-ugat na [riki] na ibig sabihin ay liit......... Halimbawa ang riki-riki na ibig sabihin ay napakaliit... Sa pagkuha ng mga datos... Para sa pandiwa naman....... Ngunit ipinaliwanag niya. na hindi pa niya natutuklasan ang katuturan ng panlaping unlaping [ni-] sa pagbuo ng salita sa Sama..... Huwebes at Sabado ng naturang mga buwan rin. sa mga taga-balideyt naman ay tuwing Martes... Natuklasan naman ni Cruz (1999)................ At ang asigpit ( [a-] + [sigpit] ng Sama ay katumbas ng salitang mahirap ( [ma] + [hirap] ) sa Filipino.. na katumbas ng mabuti ( [ma-] + [buti] ) sa Filipino......... Tawi-Tawi. Ito ay galing sa salitang-ugat na [puli] na ibig sabihin ay [takbo].... Gumaganap din ang pag-uulit bilang bahagi ng pamilangan.......... Ilan sa kanila ay nabibilang sa pangkat-etnikong Samal na bumubuo ng 80% ng kabuuang populasyon ng Tawi-Tawi.... na ang panlaping unlaping [a-] ng Sama ay tinutumbasan o katumbas ng panlaping unlaping [ma-] ng Filipino..... ...... ay parehong bumubuo ng mga salitang gumaganap bilang pang-uri......... Nagsimula noong Hunyo hanggang Setyembre ng taong 2004..... Kabanata III Metodolohiya ng Pag ² aaral Upang mapag-aralan ang wika....... Miyerkules at Biyernes sa loob ng mahigit apat na buwan.... Natuklasan niya rin na ang pag-uulit ng salita sa Sama ay nangyayari upang ipakita ang kaliitan o maagang baytang ng paglaki o kaunlaran..... Ang mananaliksik ay nakikipanayam sa kanyang informant tuwing Lunes.....

....r............ e....... Ang panlaping [pang] ay may tatlong alomorp.... habang ang [pan-] naman ay ginagamit kapag ang salitang-ugat na inuunlapian any nagsisimula sa alinmang mga ponemang /d...... Matapos pagsamahin ay pinaghambing naman ang ginawang pananaliksik sa iba pang nagawang pag-aaral ukol sa wika at maging sa ibang wika na pinaghambing rin sa Filipino..... ay sinuri niya ang mga ito. ..y/...... Narito ang mga bilang ng mga salitang kanyang nalikom ayon sa gamit at bilang: Bahagi ng Pananalita Bilang Pangngalan 50 Panghalip 15 Pandiwa 45 Pang-uri 30 Pang-abay 10 Pagkatapos pangkatin. Ito ay ang mga panlaping unlaping [pang-]....... [pam-] at [pan-]...... Kabanata IV Pagsusuri...g.............. samantala ginagamit naman ang [pam-] kapag ang salitang-ugat na inuunlapian ang nagsisimula sa /b/ o /p/.l... ay pinaghambing naman ng mananaliksik ang mga salita sa salitang Filipino.........s..t/..n.........Nang makalikom na ng sapat na salita ang mananaliksik....m.................. aklat at thesis.... Matapos paghambingin.................... ay pinangkat-pangkat naman niya ang mga ito ayon sa kanilang gamit sa pananalita... ... Ginagamit ang [pang-] kung ang inuunlapiang salitang-ugat ay nagsisimula sa mga patinig na /a.i.......o..... At ang bawat isa·y may mga tuntuning sinusunod....w.......ng......u/ o alinman sa mga ponemang katinig na /k.... ..... magazine.. Presentasyon at Interpretasyon Mga Alomorp ng Morpemang Filipino at Sama Alomorp ng wikang Filipino Ang Filipino ay may apat na panlapi na may mga alomorp... Ang mga datos ay pinagsama-sama...... Nakakuha rin ang mananaliksik ng karagdagang datos mula sa mga maaasahang artikulo........

Ang mga alomorp na [pan-]. Narito ang balangkas upang lubasang maintindihan. Ito ay ang mga panlaping unlaping [ngan-]. [san-] at [sin-] ay ikikabit sa mga . at [N-].Halimbawa ay ang mga sumusunod: [pang-] [pam-] [pan-] pang-ihaw pampito panluto pang-ulo pambati pandaliri pangngalan pambansa pandikit pangwalis pampuso pantali Katulad ng [pang].un. s. Isang halimbawa sa unlaping [ngan-] ay ang salitang nengkoh (uupo/umupo) at ngandugsuh (sasaksakin/sinaksak). Ang [sang] at [sing] naman ay [sang-]. [san-] at [sing-]. [mam-] at [man-]. [sim-]. [man-]. [pang-] [pam-] [pan-] [mang-] [mam-] [man-] [sang-] [sam-] [san-] [sing-] [sim-] [sin-] abd epl ir os ut k g ng m n w y Alomorp ng wikang Sama Ang panlaping [ngan]naman ng wikang Sama ay may tatlong alomorp.u [ngan-] [tengkoh] (upo) [ngan-] [dugsuh] (saksak) Ang mga salitang-ugat na [tengkoh] at [dugsuh] ay kapwa nagsisimula sa katinig. [nga-]. ang panlaping [mang] ay may tatlong alomorp din. s. [sam-]. nengkoh ngandugsuh pan.un. Ito ay ang mga unlaping [mang-]. At ito ay ang mga ponemang d at t.u pan. Ang mga ito ay sumusuod sa tuntunin ng panalaping [pang]. [sin-].

salitang-ugat na nagsisimula sa mga ponemang /d. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang-ugat na [adjal] na ibig sabihin ay luto. ang alomorp [ngan-] ay ikinakabit sa mga salitang nagsisimula sa /d/at /t/. [sang-] at [sing-].w. Sapagkat ang paggigitling ay may mga palatuntuning sinusunod. [mang-].s. Ang alomorp na [N-] ay makikita sa salitang mowa (bubuhatin). [mang-]. Ngunit hindi sinasabi na ang mga salita na nagsisimula sa ponemang /p/ sa wikang Sama ay kinakabitan ng alomorp na [N-]. [sang-] at [sing-] ng Filipino ay parehong ikinakabit sa salitang nagsisimula sa ponemang /a/. Ang alomorp na [nga-] naman ay makikita sa salitang ngadjal (magluto). Ang salitang-ugat na ito ay nagsisimula sa ponemang /b/.g.un. ang mga salitang-ugat na nagsisimula sa mga ponemang /b/ at /p/ ay maaari lamang unlapian ng mga sumusunod na alomorp: [pam-]. Samakatuwid. Ngunit kinakailanagan pa ang mga pagpapalawak at pagpapaunalad sa pag-aaral na ito. [mam-].u. Ibig sabihin.y/ ay kinakabitan lamang ng mga alomorp na [pang-].t/ dahil ang punto ng artikulasyon ng mga ito ay sa ngipin at gilagid. e. ang alomorp na [N-] ay maaari ikabit sa mga salitang nagsisimula sa ponemang /b/ kagaya ng apat na alomorp sa Filipino na kababanggit lamang. [nga-] [adjal] Ang alomorp na [nga-] sa salitang ngadjal ay ikinabit sa salitang-ugat na [adjal] na nagsisimula sa patinig na /a/. Ngunit hindi nangangahulugang ang mga salitang nagsisimula sa l. sapagkat ang mananaliksik ay hindi pa nakatagpo ng mga salitang nilapian ng alomorp na [N-] at ang salitang-ugat ay nag-uumpisa sa ponemang /p/. s. u/ at mga katinig na /k. [man-]. Maging ang artilulasyon ng mga salitang [tengkoh] at [dugsuh] ay panggilagid at pang-ngipin sapagkat ito·y nagsisimula sa ponemang t at d. r at s. r at s sa wikang Sama ay kinakabitan ng alomorp na [ngan-] sapagakat ang mananaliksik ay hindi pa nakatagpo ng salitang nilapian ng alomorp na [ngan-] na nagsisimula sa l. Palagitlingan sa wikang Filipino at Sama Ang paggamit ng gitling ay hindi lang basta basta. ang alomorp na [nga-] sa Sama at ang mga alomorp na [pang-]. mayroong labing-isang palatuntunang sinusunod sa . tulad ng mga alomorp na [pan-]. Sa Filipino. Sa Filipino. s. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang-ugat na [bowa] na ibig sabihin ay buhat. Ito ang palatuntunang sinusundan sa Filipino. i.l. mowa pan. [N-] [bowa] Ang alomorp na [N-] sa salitang mowa ay ikinabit sa salitang-ugat na [bowa]. o. Sa Filipino.n.u. ang mga salitang nagsisimula sa mga patinig na /a.un. Tulad ng Filipino. [sam-] at [sim-].m.ng. ngadjal pan.r. [san-] at [sin-] ng wikang Filipino.

ang paggamit ng gitling ay may mga palatuntunan ding sinusunod. ang unang dalawang tuntunin nito ay katulad ng unang . Ang gitling sa Sama ay ginagamit: Kung inuulit ang salita >onde-onde (bata) > duwa-duwa (dala-dalawa) >subu-subu (madaling araw) Sa pagitan ng panlaping unlapi na nagtatapos sa katinig at salitang-ugat na nagsisimula sa patinig >mag-ajdal (magluto) > mag-api (mag-apoy) Kapag ang panghalip na panao ay ikinakabit sa hulihan ng salitang inaari ng panghalip sa loob ng pangungusap >indaman-ku (hiramin ko) >anak-na (anak niya) >paanda-ta (ipakita kita) Sa paggamit ng gitling sa Sama.paggigitling. At ito ay ilalahad sa ibaba. Ang gitling sa Filipino ay ginagamit: Kung inuulit ang salita >araw-araw >dala-dalawa > punung-puno > gabi-gabi Sa pagitan ng panlaping nagtatapos sa katinig at salitang-ugat na nagsisimula sa patinig >pag-ibig > tag-araw > pang-ulo >mag-aaral Sa pagitan ng panlapi at pangngalang pantangi >maka-Filipino > nag-Jollibee >taga-Bacolod > mag-Otso-otso Sa pagitan ng panlapi at salitang hiram o banyag >nag-rent >mag-cable >mag-jet >nag-Smart Sa pagitan ng dalawang aslitang magkasalungat >urong-sulong >atras-abante >umulan-umaraw > akyat-baba Kung may katagang nawawala sa pagitan ng dalawang salitang pinagtatambal >bahay na kubo >dalagang taga-bukid bahay-kubo dalagang-bukid Kapag nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal >taong-gubat >baboy-ramo >dalagang-bukid Kapag ang panlaping [ma-] ay ikinakabit sa pang-uri sa nagsisimula sa ponemang /m/ na ibig sabihin ay ´magingµ >ma-mahirap >ma-maganda >ma-matalino >ma-mababa Kapag ang panlaping [ika-] ay sinusundan ng tambilang >ika-10 >ika-2 > ika-4 >ika-11 >ika-5 Kapag isinusulat ng patitik ang yunit ng praksyon >Isang-kapat (1/4) > tatlong-kalima (3/5) >dalawang-kanim (2/3) Kapag ikinakabit ang apelyido ng asawa sa apelyido ng babae noong dalawa pa siya >Maylene Oliveros-Murao >Francisca Marcial-Koh Sa Sama naman. Ilalahad ang paggamit ng gitling sa Sama sa ibaba.

ang mananaliksik ay may bagong natuklasang gamit ng gitling at panibagong tuntunin mula sa wikang Sama. Ito ay ipinapaliwanag sa itaas. ginagamit ito sa pagitan ng panghalip at salitang inaari nito sa pangungusap. Ang mga pagbabagong morpoponemikong ito ay siyang nagaganap sa wikang Filipino at iba pang wika sa buong mundo. Halimbawa ay. [pang-] + [palo] = pamalo [pang-] + [tahi] = panahi ang panlaping [pang-] ay nagiging [pam-] at ang salitang-ugat na [palo] ay nakakaltasan ng ponemang /p/. maraming prosesong nagaganap. ang Sama ay may kakaibang gamit ng gitling na wala sa wikang Filipino. Ito ay naipaliwanag na . Samantala. Sa ikalawang halimbawa naman. Asimilasyon Ang asimilasyon ay may dalawang uri. (4) paglilipat-diin at (5) metatesis. Ang mga panlaping [mam-] at [pan-] ay mga alomorp ng panlaping [mang-] at [pang-] at may mga palatuntuning sinusunod. ang pagbabago ay nagaganap sa kapwa panlapi at salitang-ugat. ang tungkol as alomorp. mayroong limang uri ng pagbabagong morpoponemiko.dalawang tuntunin ng Filipino sa itaas. At ito ay ang pagkabit ng panghalip na panao sa salitang inaari nito sa pangungunap (tuntunin bilang 3 ng paggamit ng gitling sa Sama). (2) pagpapalit-ponema. Sa asimilasyong diganap. ang panlaping [pang-] ay nagiging [pan-] at ang salitang-ugat na [tahi] ay nakakaltasan ng ponemang /t/. Sa ikatlo at huling tuntuning nakalista sa itaas na gamit ng gitling sa Sama. (3) pagkakaltas-ponema. Ang mga prosesong ito ay tinatawag na ¶pagbabagong morpoponemiko. Ngunit kinakailanagan pa ang mga pagpapaunlad at pagpapalawak sa pag-aaral na ito. [mang-] + [butas] = mambutas [pang-] + [tali] = pantali Ang panlaping [mang-] ay nagiging [mam-] habang ang salitang-ugat na [butas] ay nanatili ang anyo at baybay. ang pagbabago ay nagaganap sa panlapi lamang. ang pagkaka-angkan ng wika sa Pilipinas at maging sa buong mundo. At ito ay ang unang dalawang tuntunin ng dalawang wika sa paggamit ng gitling sa itaas. Ang ganap at di-ganap o parsyal. Ang mga panlaping [pam-] at [pan-] ay mga alomorp ng panalping [pang]. Halimbawa ay. Ang pag-alam nito ay mahalaga sa pag-aaral ng wika. Bilang pangkalahatang alituntunin. Dahil ito ay maaaring maging sagot sa matagal nang suliranin.· Ang mga prosesong ito ay nagaganap sa pagbuo ng panibagong salita mula sa isang salita at nagbibigay ng panibagong kahulugan. Ang (1) asimilasyon. ang pagbabago ay makikita sa panlapi at salitang-ugat. ang wikang Filipino at Sama ay may iilang parehong tuntuning sinusunod sa paggamit ng gitling. Ito ay nagbabago dahil may alituntuning sinusunod. Ang panlaping [pang-] naman ay nagiging [pan-] ngunit ang salitang-ugat na tali ay nanatili ang anyo at baybay. Ibig sabihin. Samakatuwid. Ang asimilasyong ganap. Ibig sabihin. Pagbabagong Morpoponemiko ng wikang Filipino at Sama Sa pagbuo ng salita.

Halimbawa ay. pan. nawala ang mga ito ng hulapian ng [-an]. /i/ ng mga salitang-ugat na [dumi] at [halik] ay napapalitan naman ng mga ponemang /r/ at /g/. [dakip] [-in] [sara] [-an] [kamit] [-an] ang huling ponemang patinig na /i/ sa salitang-ugat na [dakip] ay nawawala ng ito ay hinulapiann ng hulaping [-in]. Halimbawa ay sira:in hawa:kan putu:lin s. Metatesis Ang metatesis ay nagaganap kapag nagkakapalitan ng pusisyon ang dalwang ponema sa loob ng isang salita.u. Kaya binibigkas ng. [biro] [-in] [ma-] [dumi] [halik] [-an] ang huling ponemang /o/ sa salitang-ugat na [biro] ay napalitan ng ponemang /u/. biruin marumi hagkan s. Pagpapalit-Ponema Ang pagpapalit-ponema ay nagaganap kapag ang salitang-ugat ay kinakaltasan ng isa o higit pang ponema kapag ito ay kinakabitan ng iba pang morpema.u. ang tungkol sa alomorp. pan. dakpin sarhan kamtan s. pan. Ang mga ponemang /d/ at /l/. Paglilipat-diin Ang paglilipat-diin ay nagaganap kapag ang salitang-ugat ay hinuhulapian. s. Ito ay makikita sa mga halimbawa as itaas. pan.hul.hul.hul. [sira:in] at hindi *[si:rain}.u. s.u. s. Ibig sabihin.un. At gayon din sa iba pang mga halimbawa sa itaas.hul. Pagkakaltas-Ponema Ang pagkakaltas-ponema ay nagaganap kapag ang huling ponemang patinig ng salitang-ugat ay nawawala sa paghuhulapi nito.hul. s. pan.u.u. pan. At gayon din ang nangyari sa mga huling ponema ng salitangugat na [sara] at [kamit]. [si:ra] [-in] [ha:wak] [-an] [pu:tol] [-an] ang mga diin ng salita ay nalilipat. napapalitan lang ang mga ponemang napapaloob sa salitang-ugat ngunit ang kahulugan ay buo pa rin. Ito ay nangyayari kung ang mga salitang-ugat na nagsisimula sa mga ponemang . s. Ang dating diin na makikita sa pagitan ng una at ikalawang pantig ng salitang [si:ra] ay nalipat sa hulihan ng ikalwang pantig nito. pan. pan.hul.hul.hul. s.u. na iba sa diin ng salitang-ugat. pan.u. Halimbawa ay.u.sa itaas.

un.hul. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito nagaganap sa wikang Sama. pan. Ibig sabihin.hul. [pamung] (pinutol) [-in-] Sa halimbawa sa itaas. Hindi pa sapat ang kaalaman ng mananalikisk upang bigyang tuldok ang penomenang ito. s. Makikita rin ang mga pagbabago sa iba pang halimabawa. sidlan nilipad aptan s. pan. /r/ at /y/ at ginigitlapian ng [-in-]. /r/ at /y/ ay ginigitlapian ng gitlaping [-in-]. pan. ganap man o hindi.u. Nasabi lamang ito dahil ito ay karaniwang nagaganap.u. Ang prosesong nagaganap ay katulad ng sa Filipino. Ngunit. s. pan. makikita na ang mga ponemang /a/ at /m/ ng salitang-ugat na [pamung] ay nawawala nang ito ay ginitlapian ng [-in-] at naging pinung. s.u. [silid] [-an] [lipad] [-in-] [atip] [-an] makikita na ang mga ponemang /l/ at /d/ ng salitang-ugat na [silid] ay nagkapalitan ng pusisyon at mayroon pang nangyaring pagkakaltas-ponema dahil ang ponemang /i/ at nawala nang hinulapian ito ng [-an] at naging sidlan.un. Maaaring nagaganap ito at maaari ring hindi. Pagkakaltas-Ponema sa wikang Sama pinung (pinutulan) s.u. hindi ibig sabihin na maaari lamang ito maganap sa mga salitang-ugat na nagsisimula sa /l/.katinig na /l/. Dahil nagaganap din ito sa mga salitang-ugat na ¶di nagsisimula sa tatlong nabanggitn na ponemang katinig tulad ng aptan at sidlan.git. ang pagakakalatas-ponema ay parehong nagaganap sa dalawang wika. s. Pagbabagong Morpoponemiko sa wikang Sama Asimilasyon sa wikang Sama Ang mananaliksik ay hindi pa nakatagpo ng salitang Sama na nabuo sa prosesong asimilasyon. Halimbawa ay.u. pan. Pagpapalit-Ponema sa wikang Sama amella (nagluto) karua (pangalawa) pan.u. [aN-] [bella] (luto) [ka-] [dua] (dalawa) .git.

Ngunit kinakailangan pa ang mga pagpapalawak at pagpapaunlad ukol sa pag-aaral. At gayon din ang nangyari sa salitang nilinganan. Ang prosesong ito sa Sama ay katulad ng nagaganap sa Filipino.u. ay nagkakapalitan ang pusisyon ng ponemang /n/ ng panlaping [-in-] at nagsisimulang katinig ng salitang-ugat sa pagbubuo.hul. pan. . kapwa sa Filipino at Sama ay nagaganap ang paglilipat-diin. Metatesis sa wikang Sama nilengngan (nilakad) nilinganan (tatawagan) s.u. parehong nagaganap ang metatesis sa Filipino at Sama kung ang salitang-ugat nagsisimula sa katinig na /l/ ay ginigitlapian ng [-in-]. Ibig sabihin. At ito ay ang pagpapalitan ng pusisyon ang ponemang /n/ ng gitlaping [-in-] at ponemang /l/ ng salitang-ugat nma nagsisimula sa katinig na /l/. [lengngan] (lakad) [-in-] [lingan](tawag) [-in-] [-an] Sa mga halimbawa sa itaas. Ito ay isa ring tuntunin sa Filipino. Ibig sabihin. [e:sog](lakas) [-in] [ka-] [baya] (gusto) [-an] Makikita na ang diin ng salitang hinulapian ay hindi na sa dating diin. pan. Magkatulad ang nangyayari sa Filipino. s.git. may tuntuning sinusunod sa Metatesis. At ito ay makikita sa mga halimbawa sa ibaba. Sa salitang-ugat na [dua] naman.u. pan. At sa halimbawa sa Sama sa itaas.hul. pan. Ang proseso ay katulad ng sa Filipino.git. Ibig sabihin. ang ponemang /l/ ng salitang-ugat at /n/ ng gitlapi ay nagkapalitan ng pusisyon. ang ponemang /d/ ay napapalitan ng ponemang /r/ nang ito ay nilapian ng [ka-].un. Ibig sabihin.u. pan. Sa Filipino. Ipinaliwanag sa itaas (Metatesis) na ang mga salitang-ugat na nagsisimula sa ponemang patinig na /l/. pan.Makikita na ang ponemang /b/ sa salitang-ugat na [bella] at /N-/ sa panlaping [aN-] ay nawawala ngunit pinalitan ng ponemang /m/ sa pagbubuo.hul. Paglilipat-diin sa wikang Sama eso:gin (gamitan ng lakas) kabaya:an (ginusto) s. s. ang wikang Filipino at Sama ay kapwang nagpapalit-ponema sa pagbuo ng salita. /r/ at /y/ na gigigitlapian ng gitlaping [-in-]. Ngunit ang Sama ay may kakaibang uri ng pagbubuo ng salita na wala sa Filipino. makikita na ang ponemang /l/ mula sa salitang-ugat na [lengngan] at ponemang /n/ ng gitlaping [-in-] ay nagkapalitan ng pusisyon. Kakaiba ito sapagkat ang salita ay tuluyang nagbabago kapag ito ay kinakabitan ng iba pang morpema. ang metatesis sa Sama ay may tuntunin ding sinusunod. Nalipat ang diin mula sa loob ng salitang-ugat at nalipat sa hulihan nito.

un. Ngunit ng ito ay nilapian na upang at naging magkalang. kung ito ay binubuo lamang ng salitang-ugat. . (2) maylapi.Ibig sabihin. ang prosesong naganap ay talagang iba. Makikita sa talahanayan sa ibaba ang bilang ng mga salita ayon sa kayarian. sapagkat nagaganap din ang pagkakaltas-ponema. [ngan-] [kakan] (kain) [mag-] [talangan] (kanta) Sa isang tingin. Kaya ang salita ay nauuri sa apat. hindi inuulit at walang katambal na ibang salita. (3) inuulit at (4) tambalan. s. Mayroong pagkakapareho ay dalawang wika at mayroon namang pagkakaiba. Hindi rin masasabing pagpapalitponema ang naganap sapagkat naganap ang pagkakaltas-ponema. Kayarian ng Salita Bilang Payak 80 Maylapi 50 Inuulit 20 Tambalan 5 Payak Ang salita ay masasabing payak.un. Ito ay maylaping salita. ang salitang mangan ay isang payak na salita. pan. (1) payak. Ang mananaliksik ay nakalikom rin ng mga salita at hinanay niya ito ayon sa kayarian.u. Ngunit kinakailangan pa ang pagpapaunlad at pagpapalawak sa pag-aaral na ito. Parehong naganap ang dalawang proseso. Ngunit hindi ito matatawag na iisa.Mangan (kumain) magkalang (kakanta) Pan. s. mapapansin na ang ¶t· sa salitang-ugat na [talangan] ay napalitan ng ¶k· at ang huling dalawang ponemang ¶a· at ¶n· ay nawala.u. Hindi masasabing pagkakaltas-ponema ang naganap dahil nawala ang dalawang huling ponema. at walang panlapi. Dahil ito ay nagmula sa salitang-ugat na [talangan] na ibig sabihin ay kanta. Kayarian ng Salita sa wikang Filipino at Sama Ang salita ay may iba·t ibang kayarian. na ang Sama ay mayroong sariling proseso sa pagbuo ng salita. Ngunit hindi ito payak. Ito ay bagong uri ng pagbubuo ng salita sa Sama. Ibig sabihin. Ang magkalang naman ay kakaiba rin. Mapapansin na nawawalang tuluyan ang salitang [kakan]. Galing ito sa salitang-ugat na [kakan] na ibig sabihin ay kain ay panlaping unlaping [ngan-].

Maylapi Ang salita ay masasabing maylapi kapag ito ay nilalapian. s. Makikita na sa Filipino sa unang hanay. (2) gitlapi at (3) hulapi. paggigitlapi at paghuhulapi. pag-uunlapi at paggigitlapi. \\ Pag-uunlapi sa Filipino umihi natulog pan. At may iba·y ibang uri naman ng paglalapi. ang mga salitang payak sa Sama ay payak din ang katumbas sa Filipino.un. pan. [tulong] [-um-] [sabi] [-in-] \\Paggigitlapi sa Sama . s. pag-uunlapi at paghuhulapi. s.u.u. Binubuo rin ito ng salitang-ugat lamang. Ang panlapi ay may tatlong uri: (1) unlapi.un.git. \\Paggigitlapi sa Filipino Tumulong sinabi s. s.git. paghuhulapi.un. pan. [um-] [ihi] [na-] [tulog] \\Pag-uunlapi sa Sama Agpatambal (nagpagamot) ahap (mabuti) Pan.u.u. pan. paggigitlapi. pan. Ibig sabihin. [agpa-] [tambal] (gamot) [a-] [hap] (buti) Ang pag-uunlapi ay nagaganap sa Filipino at Sama. s.Filipino Sama = Katumbas sa Filipino tao daah huwag ganda ero aso puno esog lakas guro danda babae sayaw tulih tulog Ang mga halimbawa sa itaas ay mga payak na salita. At ang katumbas nito sa Filipino ay payak na salita rin. at pag-uunlapi. Ito ay ang mga pag-uunlapi. Sa ikalawang hanay naman ay ang mga salitang Sama na payak.u.un.u. na ang salitang payak ay binubuo lamang ng salitang-ugat. paggigitlapi at paghuhulapi.

[indam] (kita/tingin) [-an] [esog] (lakas) [-in] Ang paghuhulapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama.un. pan. pan.u.u.u.un.u.git. [mag-] [-um-] [sikap] [i-] [-in-] [kuha] Walang nagaganap na pag-uunlapi at paggigitlapi sa wikang Sama. pan. pan.u. s. pan.u. pan. s.un. \\Pag-uunlapi at Paghuhulapi sa Filipino Pagsabihan nagtayuan Pan. pan.hul. s. [belli] (bili) [-in-] [kakan] (kain) [-in-] Ang paggigitlapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama.git. pan. [linis] [-in] [una] [-in] \\Paghuhulapi sa Sama Indaman (hihiramin) esogin (gamitan ng lakas) s.u. s.u.un. pan. s. s. \\Paghuhulapi sa Filipino Linisin unahin s.u.hul.hul. pan.hul.hul. pan.hul.git.Binelli (binili) kinakan (kinain) s.u. pan. \\Pag-uunlapi at Paggigitlapi sa Filipino Magsumikap ikinuha Pan. [pag-] [sabi] [-an] [nag-] [tayo] [-an] \\Pag-uunlapi at Paghuhulapi sa Sama . s.git.

s.hul. pan. pan.hul [tabas] [-in-] [-an] [walis] [-in-] [-an] \\Paggigitlapi at Paghuhulapi sa Sama Binellihan (binilihan) sinekotan (nilapitan) s.git.hul. pan. \\Ang Pag-uunalapi.u.u. Paggigitllapi at Paghuhulapi sa Filipino Pagsumikapan Pan. Paggigitlapi. [pag-] [-um-] [sikap] [-an] ipagsumigawan pan.git. s.u. pan.git. s. pan.git. \\Paggigitlapi at Pag-uunlapi sa Filipino Tinabasan winalisan s. pan.git. pan.hul.hul. pan.hul. pan. at Paghuhulapi ay hindi nagaganap sa wikang Sama.u.un. s. s. pan.u.Kabayaan (ginusto) agtenggehan (nagtayuan) Pan. [belli] (bili) [-in-] [-an] [sekot] (lapit) [-in-] [-an] Ang Paggigitlapi at Paghuhulapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama.un.git.un. ngunit kinakailangan ang mga pagpapaunlad at pagpapalawak sa pag-aaral na ito.hul. pan.u. s.hul. pan. pan. pan. [ka-] [baya] (gusto) [-an] [ag-] [tenggeh] (tayo) [-an] Ang Pag-uunlapi at Paghuhulapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama. pan. [ipag-] [-um-] [sigaw] [-an] Ang Pag-uunlapi.u.u.un. Inuulit .

............ isang (paghukay) (pagkain) tuka Mapapansin na ang tambalang salita sa Sama ay maaari ring tumbasan ng tambalan sa Filipino..µ ............. inuulit ang salita upang ipakita ang kaliitan o kaagahan na taglay ng salita........Filipino Sama Araw-araw manuk-manuk (ibon) Sama-sama riki-riki (napakaliit) Gabi-gabi subu-subu (madaling araw) Ang pag-uulit sa Filipino ay nagpapakita ng dalas at rami na tinataglay ng salita.......................... Tulad ng bahaghari sa Filipino................... Mula sa mga salitang /engkot/ na ibig sabihin ay ¶tali· at /kollong/ na ibig sabihin ay ¶leeg........ sa Sama naman........... Nananatili ang kahulugan ng salitang /lumah/ na ibig sabihin ay bahay at /sarirap/ na ibig tawag naman sa ¶dahon ng niyog· na ginagamit sa paggawa ng lumah-sarirap.. Ngunit may pagkakataon namang nagkakaroon ng ikatlong kahulugan ang tambalang salitaqng Sama gaya ng engkot-kollong...............................· Hindi naman ito nangangahulugang ¶pantali sa leeg· kung ¶di kwintas..... na hindi nangangahulugang ¶bahag ng hari· kung ¶di ´rainbow....... Samantala..... .......... Tambalan Filipino Sama = Katumabas sa Filipino bahaghari engkot-kollong kwintas (tali) (leeg) bahay-kubo tah-hik dagat (malayo) (malalim) asal-hayop lumah-sarirap bahay-kubo (bahay) (dahon ng niyog) urong-sulong pagkakay-pagkakan isang kahig..................... Ngunit may pagkakataon ring ito ay bumubuo ng tambalang salita na nananatili ang kahulugan ng dalawang salita tulad ng lumah-sarirap na bahay-kubo sa Filipino........... Kabanata V Kongklusyon at Rekomendasyon Kongklusyon ..

Ang Paggigitlapi at Paghuhulapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama. sa Sama naman. ganap man o hindi. [san-] at [sin-] ng wikang Filipino. At ito ay ang pagpapalitan ng pusisyon ang ponemang /n/ ng gitlaping [-in-] at ponemang /l/ ng salitang-ugat nma nagsisimula sa katinig na /l/. ang alomorp na [N-] ay maaari ikabit sa mga salitang nagsisimula sa ponemang /b/ kagaya ng apat na alomorp sa Filipino na kababanggit lamang. inuulit ang salita upang ipakita ang kaliitan o kaagahan na taglay ng salita. Samakatuwid. Ibig sabihin. Ang Pag-uunlapi at Paghuhulapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama.Alomorp ng Filipino at Sama Ibig sabihin. Samantala. tulad ng mga alomorp na [pan-]. Walang nagaganap na pag-uunlapi at paggigitlapi sa wikang Sama. ang alomorp [ngan-] ay ikinakabit sa mga salitang nagsisimula sa /d/at /t/. Maaaring nagaganap ito at maaari ring hindi. Tambalan Ibig sabihin. Ang paggigitlapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama. Ibig sabihin. at Paghuhulapi ay hindi nagaganap sa wikang Sama. sapagkat mayroon din mga tambalang salita sa hindi tambalan ang katumbas sa Filipino kung ¶di payak na salita o iba pang kayarian. kapwa sa Filipino at Sama ay nagaganap ang paglilipat-diin. Ibig sabihin. Ito ay isa ring tuntunin sa Filipino. ang alomorp na [nga-] sa Sama at ang mga alomorp na [pang-]. . parehong nagaganap ang metatesis sa Filipino at Sama kung ang salitang-ugat nagsisimula sa katinig na /l/ ay ginigitlapian ng [-in-]. Ang Pag-uunlapi. ang metatesis sa Sama ay may tuntunin ding sinusunod. Tulad ng Filipino. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. ang wikang Filipino at Sama ay kapwang nagpapalit-ponema sa pagbuo ng salita. Ang paghuhulapi ay kapwa nagaganap sa Filipino at Sama. ang mga salitang payak sa Sama ay payak din ang katumbas sa Filipino. ang tambalang salita sa Sama ay maaaring tambalan rin ang katumbas sa Filipino. [mang-]. ang pagakakalatas-ponema ay parehong nagaganap sa dalawang wika. Paggigitlapi. [man-]. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito nagaganap sa wikang Sama. Palagitlingan sa Filipino at Sama Ang mananaliksik ay hindi pa nakatagpo ng salitang Sama na nabuo sa prosesong asimilasyon. [sang-] at [sing-] ng Filipino ay parehong ikinakabit sa salitang nagsisimula sa ponemang /a/. Inuulit Ang pag-uulit sa Filipino ay nagpapakita ng dalas at rami na tinataglay ng salita. Ibig sabihin. Maylapi Ang pag-uunlapi ay nagaganap sa Filipino at Sama. Ibig sabihin. Kayarian ng Salita Payak Ibig sabihin.

........... Equi-NP Deletion in Sama Southern.......... (1976).......... Sama Bangingi..... Lim Farida Jahra L........... et al.. (1999). Santiago.... (2003).... Eric...... Koh Taga-Balideyt: Jul E... Alfonso O. MAGOSAHA: An Ethnography of Tawi-Tawi Sama Dilaut........ Amilhussin Alhemma S. (1975)...... (1997).. Sama Sibuco: A Description and Comparison...... (2001). Eric..... Norma G.. Tawi-Tawi na pinaniniwalaang pugad ng wikang Sama upang mapag-aralan na rin ang nilalaman ng matanadang Sama at mapaghambing ito sa makabagong Sama at iba pang wika. at Tiangco..... Alfonso O... Maaari ring tunguhan ang lugar ng mga informant sa Bongao. pinanapayo ang marami at higit pang malalimang pagpapalawak at pagpapaunlad sa wikang Sama........... ... REX Book Store Trick.. Philippine Journal of Linguistics 28:1-2 pp........ Leticia C.. The Jama Mapun: A Changing Samal Society in the Southern Philippines Casino.. Mga Sanggunian Casino..... Maulad .................... Idanan Basa Willer A........... Sama Badjao...... REX Book Store Santiago.. Hadji Arlo.. ........ Douglas...... Ethnic Groups of Insular Southeast Asia Cruz. Panimulang Linggwistika sa Pilipino.. 125-143 Mga Informant: Pangunahing Informant: Fariborz T..... Kinakailangan ito upang mapagtibay ng husto ang mga natuklasan ng mananaliksik... Ateneo de Zamboanga Nimmo.. Makabagong Balarilang Filipino.....Rekomendasyon Dahil sa kahinaang taglay ng mananaliksik.... (1979)...

Karapatang-ari.2004.Francis Marcial # posted by Filipino @ 1:05 AM 0 comments About Me Name: Filipino View my complete profile Links y y y y y y y ADZU online shandyborz morokids Tula Maikling Kwento archives September 2006 October 2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful