P. 1
PAMAMARAAN SA PAGBASA

PAMAMARAAN SA PAGBASA

4.0

|Views: 29,706|Likes:
Published by colesantosjr

More info:

Published by: colesantosjr on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2014

pdf

text

original

MGA TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN SA PAGBASA (SQ3R

)
SURVEY 1. 2. 3. 4. 5. Titulo, heading at subheading Mga kapsyon sa larawan, tsart, graph at mapa Magrebyu ng kuwestiyon o teacher made test Introduksiyon at pangwakas na talataan Samari o Buod

QUESTION

-

1. Magtanong sa titulo, heading at subheading 2. Bashain ang kuwestiyon sa pagtatapos ng tsapter 3. Tanumgin ang sarili, “alam ko ba ang paksa?” 4. Tanungin ang Sarili, “ Ano ang sinabi nhg aking guro tungkol sa tsapter o paksa noong ito’y itinakda niya? 1. Maghanap ng kasagutan sa mga tanong na inihanay Sagutin ang mga katanungan mula sa simula hanggang sa Basahin muli ang mga kapsiyon at larawan tandaan ang mga sinalungguhitan, inaytalik, at initimang mga salita Pag- aralan ang mga pantulong na graphics Bawasan ang bilis ng pagbasa para sa mahirap na bahagi ng teksto Huminto at basahin muli ang mga mahirap na teksto Basahin ang bawat seksiyon at magresayt pagkatapos

READ, RECITE, REVIEW 2. katapusan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA
ISKIMING Isang mabilis na proseso ng pagbasa na naghahanap ng mga klu para mabigyang- kahulugan ang binabasa. Isang mabilis na pagbasang kumukuha ng higit pa sa 700wpm kaysa sa 200- 230wpm. Mas mababa ng 50% ang komprehensiyon. Kinukuha nito ang detalye sa binabasang material. Upang madaling magawa ang iskaning, kailanagng naiskim na ang teksto para makuha ang overbuy nito, Makita kung paano inorganisa, particular ang talaan, mga katulong na heading o sabtaytel at ilang mahahalagang informasyon sa teksto. Nakakatulong ito upang unawain ang mga detalye, masabi ang kaibhan ng pangunahain at sekundaryang ideya, malaman ang lahat tungkol sa teksto- ang rason ng pagkakasulat nito, ang mga functional na salitang ginamit at iba pang bokubularyo. Mapaghusayang interpretasyong gagawin sapagkat mapagkukumpara ang kasalukuyang binabasa sa dati nang nabasa. Nakatulong ito upang magamit ng mambasa ang mga klu. Nagprepredik siya ng maaaring kalalabasan ng binabasa.

ISKAING

INTERPRETING

PREDIKTING

Aplikasyon: Pagbabasang muli at pagrerebisa. Nagpapahintulot sa manunulat na magpatuloy sa pagjejenereyt. 10.ibang layunin. Ikinokonek ang mga nakaraan sa bago. FREEWRITING O MALAYANG PAGSULAT Nagjejenereyt ng ideya para sa pagsulat. PAGMAMASID O OBSERVATION Nangunguha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng obserbasyon. Nagdaragdag ng mga detalye sa paksa. suhestiyon at komentaryo.USAP SA IBA . bilugan at lagyan ng marginal note ang content. Dinedevelop ang focus. PAGRIRISERTS Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. mag.usapan ang balangkas bago ito isulat. Nagdaragdag ng detalye sa paksa. PAGTATANONG Pinakikitid nito ang paksa. 7.writing.ALAALA Kumukuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Aplikasyon: Gumamit ng free. bakit at paano? 2. Maaring gumamit ng teleconferencing at mga interner websites. Basahing muli para sa iba’t. Aplikasyon: Nakikipagkita sa mga miyembro upang pag. Aplikasyon: Nagtatanong kung ano. 9. kalian. Ginagabayan ng kwestiyoner ang kumperensiya o pulong. obserbasyon at riserts upang magjenereyt ng sapat na impromasyon. Aplikasyon: Nag. Salungguhitan. PROOF READING Nagpapahintulot sa manunulat upang basahin muli ang isinulat para sa akyurasi ng nilalaman at istruktura.organisa ng mga ideya bago magdevelop ng draft. 3.iimbestiga para sa paksa mula sa iba’t ibang sanggunian. sitwasyon maging tao.eeksamin ng mga bagay. PANIMULANG PAGSULAT O BRAINSTORMING Nagpapahintulot sa manunulat ng magplano. interbyu. 8.MGA ISTRATEHIYA AT APLIKASYON SA PAGBASA 1. Aplikasyon: Gamitin ang mga kuwestiyon bilang gabay sa gagawing interbyu. Aplikasyon: Inaalala ang mga karanasan o pangyayari. EVALWEYTING Inaases angkabagayan at akyurasi ng format. 4. pagpili ng mga salita at mga ideya. Aplikasyon: Nagsusulat ng sapat na bilang ng aytem upang matalakay o magawa ang paksa. Pagkuha ng mga puna. saan. PAKIKIPAG. Aplikasyon: Nag. PAG. Aplikasyon: Basahing muli ang isinulat. PAKIKIPAGPULONG o CONFERENCING Nagjejenereyt ng discussion para sa pagdevelop ng paksa. 5. PAGIINTERBYU Nangangalap ng impormasyon mula sa mga konsern o may kinalaman sa paksang susulatin. 6. 11. Nagbubukas ng daan para sa mga karagdagang detalye. grapiks. sino.

Pag. Isang tasa/pagtaya sa kakayahan ng mag. Ang nilalaman ng kanyang damdamin at atityud sa mambabasa. Infering 8. PAGGAMIT NG GRAPIKS Inaayos ang mga informasyon upang ganap na madevelop ang paksa.usap sa iba upang maekspand ang focus ng pagsulat.up 7.UURI NG MGA IDEYA/ DETALYE Pangunahing Ideya Ito ang pinakacore na ideya. PAGTUKOY SA LAYUNING TEKSTO Bawat manunulat ay may layunin sa pagsulat.muli (Reinstating) BAGO X X X X X X X X X X X X X X X X . Magiging vague o Malabo ang teksto kung wala nito. Aplikasyon: Nakikipag. Fixing. Pagbasang muli 12. TONO AT PANANAW NG TEKSTO Nagpapakita ito ng tayo ng awtor. Aplikasyon: Lumilikha o gumagamit ng mga grapiks upang madevelop at maging makabuluhan. MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA PAG.Kumukuha ng impormasyon sa paksa. Sumusuportang Ideya Hindi mabubuo ang sulatin kung walang sumusuportang ideya o pantulong na ideya. 12. PAGTIYAK SA DAMDAMIN. Mga Susing Salita 9. Ito ang bumubuhay sa esensiya ng pangunahing ideya. ito yong pinakamahalaga na siyang magtatakda ng perimeter ng sulatin. HABA NG PAGKATAPO S APLIKASYON 1.aaral na magbasa tungkol sa leksiyon. Ano ang tatalakasyin? Isinasagot iyan ng pangunahing ideya. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na magdedevelop sa paksa.rami ng ideyang najejenereyt. Ang mga pantulong na ideya ay ang mga ispesipiks na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Pagkuha ng Kongklusyon 5. Sa dinami.Aktibo sa mga Dati ng Alam 2. Paglilinaw 3. Konteks Klu 4. Predikting 10. Relasyong Tanong at Sagot 11. Pagtataya / Paghuhusga 6. Pagsasabing.

13. Pagbubuod 15.by.step na pamamaraan. 2. etc. . Ang awtor ng mga ganitong babasahin ay isinasaisip na nag mambabasa ay walng kaalaman sa kanyang isinulat kaya ibinibigay niya ang step. Ang mga salita katulad ng UNA. Malalim na Pag.INTERPRETASYON SA BINASA Reading between the Lines. TEKSTONG EKSPOSITORI Ang tekstong ekspositori ay isang paraan ng panulat na kung saan ang kayunin nito ay magbigay impormasyon. Ito ay ang pag. driving directions.UNAWA The reading lines. INTEGRASYON AT APLIKASYON Reading Beyong the Lines. 3. magpaliwanag. Madalas ay sinasabi niya kung tungkol saan ang kanyang ginagawa kesa sa kung anong pinag. 4. Ang mambabasa ay nakakauha ng ideya mula sa kanyang binasa at nagagawang magamit ang mga ideyang ito sa mga sitwasyon sa buhay na katuladng binasa. KRITIKAL NA ANALISIS Sa lebel na ito nakapgbibigay ng ng konklusyon o desisyon ang mambasa.unawa sa mga ideya na binaggit sa binasa.unwa sa binasang mga ideya o “facts” na hindi dirktang isinaad sa taksto. Ayon sa pag.iisip 17. manuals at instructions kung paano ang mga hakbang na dapat gawin. base sa mga inilahad sa mga ideya sa teksto. Ang isang mahusay na pagkakagawa ng tekstong ekspository ay nanatili sa pagkakasunod. PANGALAWA. Pagviviswalayz X X X X X X LEBEL NG KOMPREHENSIYON / PAG. PAGBIBIGAY. ideskribe o ipaliwanag ang layunin ng awtor sa mambabasa. Pagtatakda ng Layunin 14.sunod ng mga pangyayari o order. Karaniwang nakasasagot ang mambabasa sa karakterisasyon o style ng manunulat o awtor. LITERAL NA PAG. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga cookbook. Ang mga kasagutan sa mga katanungang bakit at paano ay nangyayari sa lebel na ito. Surveying 16.uusapan.UNAWA SA BINASA 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->