ANTAS NG WIKA Kategorya Pormal mga salitang istandard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na ng mga

nakapag-aral ng wika. Impormal mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw na madalas nating gamitin sa pakikipagusap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala at kaibigan. PORMAL Pambansa salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika/pambalarila sa lahat ng mga paaralan. Ito rin ang wikang kadalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan. Pampanitikan o Panretorika mga salitang gamitin ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Ito ang mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay at masining. IMPORMAL Lalawiganin ito ang mga bokabularyong dyalektikal. Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono, o ang tinatawag ng marami na punto. Kolokyal mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong impormal. Maaaring may kagaspangan ng kaunti ang mga salitang ito ngunit maaari rin itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito. Balbal ito ang tinatawag sa Ingles na slang. Sa mga pangkat-pangkat nagmumula ang mga ito upang ang mga pangkat ay magkaroon ng sariling codes. Mababang antas ng wika ito. Banghay ng Antas ng Wika TUNGKULIN NG WIKA Gamit ng Wika Higit na napag-aaralan ang wika sa mga tunay na karanasan sa komunikasyon. Ang kasanayan sa isang tungkuling pangwika ay hindi nangangailangan ng kasanayan sa iba pa. Hindi lamang isang tungkulin/gamit pangwika ang nagagamit sa isang pagkakataon. Maaari ring dalawa o higit pa. 4. Kailangan ng nagsasalita ang tagapakinig at kailangan ng nagsusulat ang mambabasa. 5. Isa lamang alternatibo ang wika (pasalita ta pasulat). Madalas upang maging higit na mabisa ang komunikasyon, kinakailangang gamitin ang kumbinasyon ng wika ng iba pang alternatibo tulad ng pagsasakilos, pagkumpas, pagsasalarawan, at ekspresyon ng mukha.