P. 1
apat na makrong kasanayan.......

apat na makrong kasanayan.......

|Views: 6,913|Likes:
Published by Feli Lorrien Biason

More info:

Published by: Feli Lorrien Biason on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

Apat na Makrong Kasanayan

Unit Author First and Last Name Author's E-mail Address Course Name(s) Course Number(s) Course Section(s) School City, State, Zip Instructor Name(s): Unit Overview Unit Plan Title Curriculum-Framing Questions Essential Question Unit Questions Gaano kahalaga pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa isa’t isa? Apat na Makrong Kasanayan La Purisima Street, Zamboanga City 7000 Mr. Dante Partosa Billy Frando billy_feb24@yahoo.com Filipino II

Anu-ano ang apat na makrong kasanayan? Ano ang katuturan ng mga ito? Paano natin maiuugnay ang mga kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita sa buhay.

Unit Summary Katangian, Katuturan at kahalagahan ng apat na makrong kasanayan:

Napauunlad ang mga kasanayan sa pag-unawa.dami o lawak .1 Naisasagawa ang mga kasanayan sa maunawang pakikinig ( listening comprehension) 1.tiyak o di-tiyak .2 Nakikilala ang kaisipang narinig batay sa : .Pagsasalita Subject Area(s): (List all subjects that apply) Grade Level Second Yr. pagsusuri at pagbibigay-halaga sa mga diskursong napakinggan. Naibibigay ang kahalagahan ng bawat na kasanayan sa pang-araw-araw na Gawain 4. pagpapakahulugan.Pagbasa 2.1 Nabibigyang-halaga ang mga pananalitang narinig batay sa paraan ng pagpapahayag 1.1. Targeted State Frameworks/Content Standards/Benchmarks MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON Sa pagtatapos ng bawat markahan. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: PAKIKINIG 1.1. Paggawa ng isang tula c.Pakikinig 4.Pagsulat 3. Nakagagamit ng mga kagamitang panteknolohiya sa paggawa ng brochure at multimedia presentation 3.1. Nagagamit ang apat na makrong kasanayan sa iba’t ibang Gawain gaya ng mga sumusunod: a. High School Student Objectives/Learning Outcomes 1. 1. 2. Pagbasa ng isang akda b. Naibibigay ang apat na makrong kasanayan at ang katuturan ng bawat isa.

7 Naisasagawa ang isang mabisang pagtatapos sa isang diskurso tulad ng: .paglalagom sa paksang napag-usapan PAGSASALITA 1.nagsasalaysay .4 Natutukoy at nagagamit nang angkop ang mga pares-minimal 1.3 Natutukoy sa napakinggang diskurso ang mga pahayag na: .1.nakalalahok sa usapan 1.4 Nabibigyang-diin ang mahahalagang punto sa tekstong narinig 1.payak .1 Nagagamit nang wasto ang mga salitang hiram batay sa binagong alfabeto 1.3 Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salitang may diptonggo at klaster 1.1.6 Nakikilala at nakabubuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap batay sa layon .2 Nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga: .nagpapakilala ng ideya .nagpapatuloy .nagpapalutang ng ideya . Natatamo ang mga kaalamang pambalarila na makatutulong sa malinaw at mabisang pakikipagkomunikasyon 1.1.sumasagot .5 Nabubuo ang iba’t ibang salita batay sa punong salita sa pamamagitan ng: .naglalahad ..6 Natutukoy ang daloy ng pagpapahayag sa diskursong napakinggan tulad ng kung papaano: .pagtatambal 1.naglalarawan .ponemang supra-segmental 1.nangangatwiran 1.ponemang segmental .naglilipat nito sa bagong ideya .1.tambalan .lokasyon o direksyon .paglalapi .nagwawakas ng isang ideya 1.pag-alis sa isang usapan .pag-uulit .1.nagpapatibay sa ideya .sanhi o bunga 1.5 Natutukoy ang pagsisimula ang isang usapan sa pamamagitan ng tuwiran at di-tuwirang pahayag 1.7 Nakabubuo ng mga pangungusap batay sa tiyak na balangkas .

1 Natutukoy ang punto ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pahayag 2.nasaksihan .2 Natutukoy ang kahulugan ng pamagat at nakapagbibigay ng isang alternativ 2. Napauunlad ang kasanayan sa pagsusuri at pagbibigay-halaga sa tekstong binasa 4.1 Nasusuri ang teksto batay sa tiyak na uri nito 4.aktwal na narasanan .3 Nakabubuo ng mga tiyak na paninindigan kaugnay sa nabasa o narinig PAGBASA 1.1 Napipili ang mga salitang angkop sa tiyak na sitwasyon 1.2 Naipaliliwanag ang katwiran sa pagsalungat o pagsang-ayon sa isang ideya 2.1 Nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari 2. Nagagamit ang dating kaalaman sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa teksto 3.istilo sa pagbubuo ng mga salita .2 Nasasabi ang kahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap 1. Nalilinang ang pag-unawa sa tekstong binasa 2.. Naipapakita ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa pasalitang komunikasyon 2.narinig/nabasa 4. kahulugan at kaangkupan ng mga salita sa kontekstong pinaggagamitan 1.2 Nasusuri ang tekstong binasa batay sa : .3 Napipili ang mga salitang ang kahulugan ay ipinahihiwatig ng tunog nito ( onomatopea) 2.3 Nabubuod ang tekstong binasa batay sa mga pangunahin at pantulong na kaisipan 2.1 Napagtutulad at napag-iiba ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa 3.istilo sa pagbubuo ng mga pangungusap .2 Naiuugnay ang mga kaisipan sa tekstong binasa sa mga pansariling karanasang .4 Natutukoy ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa tekstong binasa 3.langkapan 2.hugnayan . Napayayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa kayarian.

Ikatlong Pangkat.1 Nakikilala ang mga tiyak na bahagi ng isang talata 1.PAGSULAT 1.Ang pangkat naman ito ay magsasadula sa harap ng klase sa pamamagitan ng pantomime. Ang ilan sa kanilang gawa ay ipakikita at babasahin sa harap ng klase. Ikalawang Pangkat. Unang Linggo: Hahatiin ang klase ayon sa nakasaad sa itaas at ipaliliwanag ng guro ang nararapat gawin ng bawat nabuong pangkat. Sa nabasang akda ay kukunin ng bawat miyembro ang sangkap at nilalaman ng kwento.Sa pangkat naming ito ay inaasahan na makahanap ng isang sipi na maaring gamitin bilang sabayang pagbigkas na isasanay ang sarili upang ipresenta sa harap ng klase. Mga sumusunod na Gawain: Unang pangkat. maliban sa naatasang Gawain ay gagawa rin sila ng newsletter.Ang mga mag-aaral na napabilang ditto ay gagawa ng limang tula na may iba’t ibang tema(nasa sa kanila na kjung anong temang gagamitin). Ang dulang gagamitin ay maaaring sariling gawa o galling sa ibang awtor. Ang lahat ng Gawain ay ilalapat sa pamamagitan ng Multimedia presentation .sa pagsisimula . Naipamamalas ang pagkamasining sa pasulat na paraan 1.Pagbasa ng isang akdang pinamagatang “Walang Panginoon” ni Deogracias A.sa pagpapalawak . Rosario.sa pagwawakas 2. Ikaapat na Pangkat.3 Naipakikita ang sariling istilo sa pagsulat . kung papaano niyo aanyayahan ang mga mambabasa sa inyong paksa 2. Nalilinang ang pagkamalikhain sa pagsulat ng: .iba’t ibang uri ng liham Procedures Unang lingo Inaasahang mag-aaral: 40 mag-aaral Ang Klase ay hahatiin sa apat na pangkat na nagtataglay ng sampong miyembro sa bawat grupo. Mga Paalala: 1.2 Nabibigyang-halaga ang paggamit ng wastong bantas sa pagsulat 1.

Ang dalawang linggong ito ay nakalaan lamang sa kanilang pagsasaayos at pagkuha ng mga datos. _____5. Kung maaga ang kanilang pagtatapos sa pagkuha ng mga datos. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2.) Isang(1) buwan Technology – Hardware: Computer Internet Connection Printer Projection System Student Assessment Self Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod kung ikaw ay tumulong sa iyong grupo . Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) . etc. Ikaapat na linggo: Maaari na nilang gawin ang nakaatas na Gawain at pagbibigay ng kanya-kanyang trabaho sa bawat miyembro ng pangkat. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. maari na nilang gawin ang Gawain na nakalaan sa ikaapat na lingo(paggawa ng kani-kanilang Gawain). Ikalimang linggo: Ang bawat pangkat ay magprepresenta na ng kanilang mga ginawa. Ikalawang-Ikatlong lingo: Ang bawat pangkat ay mag-uusap at pagplaplanohan ang mga gawaing nararapat nilang gawin. Sa pag-research ukol sa paksa. Sa pagbuo ng multimedia presentation. _____3. Ibibigay din ng guro ang mga tuntunin na dapat isaalang-alang sa paggamit ng sild-aklatan. _____4. 4 hours. Pangalan:_____________ _____1.Sa linggong ito rin ipaliliwanag ng guro ang paraan ng paggamit ng panteknohiyang kagamitan na kanilang gagamitin sa kanilang isasagawang Gawain. Ang kanilang gagawin ay nakadepende sa plano ng buong pangkat (kung ano ang kanilang unang gagawin at kailan). 1 year. Ang huling dalawang araw sa linggong ito ay nakalaan para sa assessment(Huwebes) at sa pagbigay ng kabuuang grado sa bawat mag-aaral(Biyernes) Approximate Time Needed (Example: 45 minutes. DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong.

Sa pagpresenta ng ginawa (brochure at multimedia presentation) Ang T ay may katumbas na 95%. _____3. Kunin ang grado ng bawat myembro sa mga kasamahan nila at hatiin ito sa 4(dahil 5 sila sa kanilang pangkat) Formula: Grado ng guro+Self Evaluation+Peer Evaluation/3=grado ng mag-aaral 100 . _____5. _____4. ang DGT ay katumbas na 85% at ang DT naman ay 65%. Pagpupuna Pangalan ng Miyembro: ________________ _____1. Sa pagkuha ng mga datos ukol sa paksa _____2. lagyan ng DGT kung ‘di gaanong tumulong at DT kung ‘di tumulong. Sa pagbuo ng multimedia presentation. Paraan ng Paggrado sa Pag-uulat Wastong gamit ng wika----20 Lakas ng boses-------------30 Datos na nakuha-----------20 Pagbibigay ng halimbawa-30 Kabuuan: Paraan ng paggragrado Self Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Bilangin ang mga puntos na nailagay sa bawat bilang at hatiin ito sa lima Peer Evaluation T-95 DGT-85 DT-65 Kunin ang mga puntos ng mga mag-aaral at ito’y gagamitin sa pagragrado.Peer Evaluation Panuto: Lagyan ng T ang mga sumusunod na mag-aaral kung sila’y tumulong sa lahat ng Gawain. Sa paggawa at pagbuo ng mga brochure. Sa pag-research ukol sa paksa.

Hal. 95+85+95=275/3=91.6 o 92 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->