Mga Uri ng Teksto

‡Informativ ‡Narativ ‡Ekspositori ‡Argumentativ (Persweysiv) ‡Deskriptiv ‡Leksikal

Mga Layunin ‡ Ang makapagbalik ± aral sa ating mga aralin tungkol sa mga uri ng Teksto ‡ Malaman kung anu-ano ang mga uri ng Teksto ‡ Malayang makapaglahad ng kanikanilang opinyon o mga halimbawa tungkol sa paksang pinag-uusapan. .

bagay. . lugar at pangyayari.Tekstong Informativ ‡ Informativ ang teksto kung nagtataglay ito ng mahahalaga at tiyak na impormasyon tungkol sa mga.

Tekstong Narativ ‡ Narativ ang Teksto kapag nagbibigay ito ng pagkasunodsunod ng mga pangyayari habang nagpapakita ng mga impormasyon tungkol sa mga tiyak na sitwasyon. . tagpom panahon at mga tauhan.

Tekstong Ekspositori ‡Ekspositori kung ito ay naglalahad ng mga payak na pagpapaliwanag ng mga konsepto. iniisip at mga pakunwari sa pansariling pananaw (opinyon) .

‡ Argumentativ (perweysiv) ang teksto kung ang layunin nitong mapaniwala ang mambabasa bukod pa sa makuha ang kanilang atensyon tungkol sa mga ideya o katotohanang inilahad sa teksto. Tekstong Argumentativ (Persweysiv) .

TEKSTONG DESKRIPTIV ‡ Deskriptiv kung naglalarawan ito ng isang biswal na konsepto tungkol sa isang tao. Maaring nagbibigay rin ito ng higit na malalim na paglalarawan sa kabuuan ng bagay o pangyayari. bagay. . pook o pangyayari.

Molave .Maraming Salamat!!! Iprenesenta ni: Dally Jane D. Landero III .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful