Mga Uri ng Teksto

‡Informativ ‡Narativ ‡Ekspositori ‡Argumentativ (Persweysiv) ‡Deskriptiv ‡Leksikal

.Mga Layunin ‡ Ang makapagbalik ± aral sa ating mga aralin tungkol sa mga uri ng Teksto ‡ Malaman kung anu-ano ang mga uri ng Teksto ‡ Malayang makapaglahad ng kanikanilang opinyon o mga halimbawa tungkol sa paksang pinag-uusapan.

lugar at pangyayari.Tekstong Informativ ‡ Informativ ang teksto kung nagtataglay ito ng mahahalaga at tiyak na impormasyon tungkol sa mga. bagay. .

tagpom panahon at mga tauhan. .Tekstong Narativ ‡ Narativ ang Teksto kapag nagbibigay ito ng pagkasunodsunod ng mga pangyayari habang nagpapakita ng mga impormasyon tungkol sa mga tiyak na sitwasyon.

Tekstong Ekspositori ‡Ekspositori kung ito ay naglalahad ng mga payak na pagpapaliwanag ng mga konsepto. iniisip at mga pakunwari sa pansariling pananaw (opinyon) .

‡ Argumentativ (perweysiv) ang teksto kung ang layunin nitong mapaniwala ang mambabasa bukod pa sa makuha ang kanilang atensyon tungkol sa mga ideya o katotohanang inilahad sa teksto. Tekstong Argumentativ (Persweysiv) .

bagay.TEKSTONG DESKRIPTIV ‡ Deskriptiv kung naglalarawan ito ng isang biswal na konsepto tungkol sa isang tao. . Maaring nagbibigay rin ito ng higit na malalim na paglalarawan sa kabuuan ng bagay o pangyayari. pook o pangyayari.

Molave .Maraming Salamat!!! Iprenesenta ni: Dally Jane D. Landero III .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful