IBA’T IBANG MAKRONG KASANAYAN

PAKIKINIG  Hearing is a natural process, while listening is a skill.  Ang pakikinig ay isang makrong kasanayang pangkomunikasyon na kinasasangkutan ng sensoring pandinig at pag-iisip. A. 1. 2. 3. A. 1. 2. 3. 4. 5. Proseso Resepsyon o pagdinig sa tunog Rekognisyon o pagkilala sa tunog Pagbibigay-kahulugan sa tunog na narinig at nakilala Antas Appreciative na pakikinig Pakikinig na Diskriminatori Mapanuring Pakikinig Implayd na Pakikinig Internal na Pakikinig Mga Elemento at Sagabal na Nakakaimpluwensya sa Pakikinig Oras Channel Edad Kasarian Kultura Konsepto sa Sarili Suliraning Eksternal, Mental at Iba pang salik Mga Uri ng Tagapakinig Eager beaver Sleeper Tiger Bewildered Frowner Relaxed Busy Bee Two-eared Listener Paano Magiging Epektibong Tagapakinig Pakinggan huwag lamang ang mga salita kundi maging ang mga kahulugan Tulungan ang kausap na linawin ang kanyang mensahe. Ipagpaliban hanggat maaari ang iyong mga paghuhusga. Kontrolin ang mga tugong emosyunal sa naririnig. Pagtuunan ang mensahe. Pagtuunan din ng pansin ang istraktura ng mensahe. Patapusin ang kausap. PAGSASALITA  Ang isang taong epektib na magsalita sa harap ng pangkat ng mga tao ay higit na madaling nakakakuha ng respeto ng ibang tao. A. Iba’t Ibang Taong Nakilala sa Mahusay na Pagsasalita sa Harap ng Madla 1. Abraham Lincoln Dating pangulo ng Estados Unidos na naging determinado na linangin ang kanyang kahusayan sa pagsasalita sa pamamagitan ng matamang pagoobserba sa mga tao kahit noong bata pa siya. 2. Franklin Delano Roosevelt Dating pangulo ng Amerika na nanatili sa White House nang apat na sunud-sunod na termino mula 1932– 1945. Maingat na nagbigay atensyon sa mga simulain at pangangailangan sa pananalita. Halos lahat ng kanyang talumpati sa publiko at radyo ay praktisado nang lubusan. Paulit-ulit na binibigkas at binibigyang-diin ang mga ito. 3. John F. Kennedy Nagpakita ng kagalingan sa mga debateng pampanguluhan noong 1960 at dahil dito ay natalo si Nixon sa nasabing halalan. 4. Demosthenes Pautal-utal na magsalita ngunit hindi naging hadlang ito sa kanya. Siya’y nagsanay sa dalampasigan at nagsubo rin ng mga bato upang maituwid ang kanyang pananalita kaya’t nakatanggap ng laurel sa timpalak-pananalumpati na kanyang mga sinalihan. A. Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita 1. Kaalaman – You cannot say what you
do not know

A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bigkas 3.a. Kilos A. May kaalaman sa kultura ng wikang sinasalita 1. pananakit ng tiyan at ulo. Sapat na kalaman sa gramatika c. pagkalimot 2. pagkautal. di-handa . Mga Manipestasyon – panginginig ng kamay. Paksa b. Insecure. Mga Dahilan – di-pamilyar na madla at lugar. pangangatog ng tuhod. Pagpapahayag sa iba’t ibang genre 1. Kumpas 5. di-kaaya-aya at kawalan ng karanasan. Mga Kasangkapan sa Pagsasalita 1. Tindig 4. Pag-iisip b. kawalan ng ganang kumain. Kasanayan a. Tinig 2. Tiwala sa Sarili A. Stage Fright 1. Paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita c.