Mga Dinastiya sa Tsina (Ikatlong Grupo ng Hydrogen II) Mga Ninuno ng Lahing Tsino ‡ 4,000 taon na ang nakaraan, maraming

mga tribo na nakatira sa lambakilog Huang Ho, tulad ng mga tribo ni Yandi (Yan emperor) at Huangdi (yellow emperor). Sa silangang bahagi ng Ilog Huang Ho nakatira ang tribo ng Jiuli na pinamumunuan ni Chiyou. Sinasabing pala-away at mayroon ng mga sandatang bronze ang mga Jiuli. Nang sakupin ni Chiyou ang tribo ni Yandi, natalo si Yandi at humingi ng tulong kay Huangdi. Nagsanib pwersa si Yandi at Hunagdi at natalo at piñata nila si Chiyou sa labanan sa Zhuolu, Hebei. Pagkatapos ng pagkatalo ni Chiyou. Nagkaroon ng alitan sa tribo nina Yandi at Huangdi. Naglaban sila at natirang dominante si Huangdi.

‡

pinamunuan ni Emperador Tang.

Halimbawa ng mga ambag nito ay ang: ‡ paggawa ng mga kagamitang bronse, palayok, banga at ang pagbabasa ng emperador sa mga "oracle bone" para sa mga nagpapahula ng hinaharap. nagmula ang dinastiyang ito sa kulturang Longshan. sa panahong ito nakagawa ang mga Tsino ng mga sisidlang banga, karwahe at isang sistema ng pagsulat (calligraphy). umunlad ang pagtatanim. nakilala rin ang lunar calendar.

‡

‡ ‡

‡

‡ ‡

‡

Dinastiyang Chou ‡ ‡ ‡ Nagsimula ito nang natalo ang mga Shang ng mga Zhou (Chou). namahala sa loob ng 900 taon, pinakamahaba sa lahat ng dinastiya. lumitaw ang piyudalismo. (sistemang pampulitika na nagbigay ng kapangyarihan sa mga aristokrata o pyudal na panginoon sa mga lupang pag-aari ng hari. Bilang kapalit kailangang maging tapat ang mga pyudal na panginoong maylupa sa hari.) Dito rin umiral ang "Ginintuang Panahon ng Pilosopiya" na pinangunahan nina Confucius at Lao-tzu. maraming pag-unlad ang naganap. natutunan ang pag-araro at pagamit ng matutulis na sandatang yari sa bakal. napaunlad din ang irigasyon para sa patubig ng mga pananim.

Dinastiyang Hsia Ang Hsia dynasty ay: ‡ ‡ itinatag ni Yu the great na kilala sa pagtaboy ng baha. pumalit ang anak niyang si Qi sa trono at nagtatag ng sistema ng pagmana. tumagal ng 400 na taon.

‡

‡

Si Haring Jie, na isang masamang pinuno ang pinakahuling Hari ng Hsia na tinalo ng Shang dynasty sa Ilog Huang Ho noong 1,600 B.C. Dinastiyang Shang Ang Dinastiyang Shang o Dinastiyang Yin ay ang itinuturing bilang isang pinakaunang totoong imperyo sa Tsina. ‡ pinaniniwalaang isang alamat lang ang Shang, pero nang madiskubre ng mga Intsik na gumamit sila ng mga butong orakulo, dito napatunayang totoo ang Shang. naitatag noong 1766 B.C. sa lambak ng Ilog Huang Ho.

‡ ‡

‡

Ang mag-amang sina Wu Wang at Ch'eng Wang at ang kapatid na duke ng una ang tatlong bayani na kinikalala ng mga Zhou.

‡

Inilibing naman ng buhay ang mga iskolar dahil sa kanilang malawakang pagangaral na tutulan ang pamahalaan at suportahan naman ang isang malawakang pag-aalsa sa pangalawang emperador ng panahon ng Ch¶in. Si Kongzi o Confucius ay naghain ng solusyon sa kaguluhan ng lipunan. itinatag ni Haring Ying Zheng ang Qing Dynasty na namuno bilang Qinshihuang. Para kay Li Xi.C.at mabuting pamahalaan.C. Si Prinsipe Chang ay higit na kilala bilang Emperador Shih Huang Ti (o Shih Huang-ti) na nangangahulugang ³Ang Unang Emperador.tamang relasyon ng bawat sia. Dito sinimulan ang pagsusunog ng mga aklat sa China. ‡ Ngunit nabuwag ang aliyansa at lumakas ang Qin at tinalo niya ang 6 na city states. ang naging punong ministro ni Shih Huang Ti.) ang Chou dynasty ay nahati sa 100 city-states. Ginawa nila ito para mabago ang takbo ng kasaysayan na dapat ay magsimula sa panahong Ch¶in. Bumagsak ang dinastiyang Ch¶in dahil sa mahihinang emperador na pumalit kay Shih Huang Ti. Sa panahon ng kaguluhang ito. Yan.‡ Naipasa sa dinastiyang Zhou ang "Basbas ng Langit" at ang titulo na "Anak ng Langit" sa hari nito nang tinalo ng Zhou ang huling hari ng Shang. medisina. at mahika. Nagpagawa ng mga kalsada at sumulong ang Sa larangan ng pakikidigma . Wei at Qin. Ayon sa Legalismo. . ‡ ‡ ‡ ‡ Dinastiyang Ch¶in o Qin Ito ay itinatag ni Prinsipe Chang noong 221 B. Ang mga pilosopiya ng Confucianism at Taoism ay may malaking impluwensya sa kulturang tsino. Naglaban ang 100 city-states para maging pinuno ng nang maraming city-states. Dahil malawak ang teritoryo ng Zhou at mahirap ang pamahalaan. Noong una. Nauwi sa panahon ng mga estado o warring states ang panunungkulan ng Zhou.C. ‡ Warring States Period ‡ Noong warring states period (475-221 B. Ang Qi. Pinili niyang mga tagapayo ang mga iskolar ng pilosopiyang Legalismo.humina ang kontrol ng Zhou sa mga nasasakupan nitong estadong-lungsod. Si Li Xi (Li Ssu). Hinati ang imperyo sa 36 na lalawigan at nagtalaga ng mga opisyal. Samantala para kay Laozi (Lao Tzu).Qin at Chu.) 7 city-states na lang ang natira. ‡ ‡ ‡ Spring and Autumn Period ‡ Noong spring and autumn period (770-476 B.C.naimbento ng Zhou ang sandatahang crossbow at bumuo ng hukbong naka-kabayo at gumagamit ng chariot. makasasama sa China ang maraming libro at ideya na tumutuligsa sa Qin. lumitaw ang mga pilosopiya ng Confucianism at Taoism. Itinayo ito para mapigil ang paglusob ng mga Barbaro mula sa hilaga. Naimbento nila ang bakal na araro.Itinuro niya ang tamang paraan ng asal. Han.400 km sa gawing hilaga ng China.ang kaayusan ay makakamit kung susundin ang daloy ng kalikasan. Ang spring and autumn period ay naganap noong Unang bahagi ng Chou dynasty o Silangang Chou Dynasty. Sa dinastiyang ito rin binuwag ang sistemang pyudal at ginawang sentralisado ang pamahalaan. Sa dinastiyang ito rin sinimulan ang pagtayo sa Great Wall of China na umaabot ng 6. Sa huli. Chu.Ang natirang mga libro ay tungkol sa agrikultura. Zhao at Wei para talunin ang Qi. gumawa ng aliyansa ang Han.´ Nagapi ng Qin dynasty ang mga kalabang estado sa ilalim ng pamumuno ni Zheng. nang lumaon. Sa pangalan ng Ch¶in nagmula ang pangalan ng China. kailangan ang malulupit na batas at mabibigat na parusa para maabot ang kaayusan. Ipinagawa ang mga irigasyon at dike laban sa pagbaha ng Huang Ho. napabagsak na ng tuluyan ni Zhen ang Zhou at iba pang mga estado. Noong 221B. pagbagsak ng Dinastiyang Chou. Zhao. isang Legalista.

Dinastiyang Han Isang hukbong pinamunuan ni Liu Bang ang sumakop sa lunsod ng Xianyang noong 207BC na siyang nagbigay wakas sa mapaniil na panahon. at pagsusulat ng kasaysayan ang naganap sa panahon ng Han. Bukod sa roon. Halimbawa. Sa panahon din ng Han napatanyag ang Silk Road. Luoyang ang naging kabiserang lunsod nito. Watakwatak ang China ng 400 taon. isang aklatang pang-estado ang itinayo para mag-ipon at magtago ng mga aklat. Ang pangingibabaw na ito ng mga Han ay nananatili pa rin ngayon sa Tsina. tinalo ng mapanghimagsik na hukbo ni Liu Xiu ang hukbo ni Wangmang at nabigyang wakas ang di nagtagal na Xin Dynasty. Nagkaroon ng egular na pagsusulit sa serbisyo sibil upang pimili ng dapat manguna. Pinag-isa ng pamahalaan ang paggawa ng kuwaltang metal at isinabansa ang mga gawaan ng salapi. pinatawan niya ang mga komersiyante ng mataas na buwis at nagpanatili ng mga monopolyo sa produksiyon ng bakal. Ito ang naglatag ng pundasyon sa panlahat na kultura ng Han. Maraming mga kagamitang bakal at sandata ang alawakang ginamit sa mga pakay na agrikultural at militar. Dahil nga sa napalagay sa dominanteng posisyon. Later Han Empire. Si Sima Qian. nagsimula ang isang rebelyon sa buong bansa. muling itinatag ni Liu Xiu ang Han Dynasty sa Lalawigang Hebei at ang Lunsod Luoyang sa kasalukuyang probisniyang Henan ang ginawang kabisera. Sa katapusan ng Western Han Dynasty (206BC-24AD) ang trono ng pamilyang Liu ay inagaw ni Wangmang. Sa loob ng panahong ito ay nakarating ang Buddhism sa China. at water-powered mill. medisina. porselana. Naimbento ang papel. Napakahusay rin sa panahong ito ang paghahabi ng mga telang sulta. Ang unang panahon'y tinatawag na Western Han (206BC-24AD) na ang kabisera nito'y nasa Chang'an (kasalukuyang lunsod ng Xian sa Lalawigang Shanxi). Maraming pagsusulong sa teknolohiya. Han Dynasty ang naghari sa ikalawang unipikadong emperyong Tsino. Sa taon ding iyon. isang malayong kamag-anak ng pamilya ng hari. Ang mga taumbayan sa panahon ng Western Han Dynasty ay nakagawa ng kahanga-hangang tagumpay sa kultura. Bunga nito. Isa itong ruta ng kalakalan na nagdadala ng mga produktong Tsino tulad ng seda at porselana sa malalayong lugar sa Kanluran. nagpasok ito ng malaking kita sa kabang-yaman ng korte. asin at alak. Ang Eastern Han Dynasty ay tumagal nang 195 taon na may labindalawang emperador ang naghari. Sa panahon ngang ito itinatag ng grupong etniko ng Han ang sarili bilang ubod ng nasyong Tsino. sining. Sa ilalim ng Han. Eastern Han Dynasty ang tawag ng mga mananalaysay sa . naging kapuna-puna ang paglago ng industriya ng pagtunaw ng bakal sa panahong ito. kahit na may maraming mga pagbabago ang naganap sa nangakaraang mga dantaon. Pagkaraan ng apat na taong pakikidigma sa kanyang katunggali ay napasakamay nina Xiangyu at Liu Bang ang buong bansa at itinatag ang kaniyang paghahari--ang Han Dynasty noong 202BC. isang dakilang mananalaysay na nabuhay sa panahon ng paghahari ni Emperador Wu ang nakapagtapos ng Records of the Historian (Mga tala ng Mananalaysay). Batay sa unipikasyong nilikha ni Emperador Qin Shi Huang ay pinagsamasama nito ang magkakaibang mga kultura. Nagyabong ang komersyo sa panahon ng paghahari ni Emperador Wudi o Wu Ti. ang mga opisyal ng pamahalaan ay pinipili mula sa mga iskolar na Confucian. Gayon pa man. Noong 17AD. Kasunod ng pag-unlad ng teknik o paraan ng pagtunaw. Dinastiyang Sui Bago ang dinastiyang Sui. nakapasok ang mga nomadikong mandirigma. Noong 25AD. Bagama't kinondena bilang isang mangangagaw. inaasahan pa rin ni Wangmang na maibalik ang kaluwalhatian ng Han Dynasty sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga patakaran o palakad na inilarawan sa mga klasikang Confucian. sa kabila ng kanyang mga pagsisikap hindi pa ring kinagigiliwan si Wangmang dahil sa kanyang hindi tumpak na mga patakaran. Samantalang ang pangalawang panaho'y tinatawag na Eastern Han (25AD-220AD). Nahati sa dalawang makasaysayang panahon ang bagong dinastiya. May iba't ibang klaseng mga damit na sulta at tela na nahukay sa Mawangdui ang napangalagaan sa Hunan Provincial Museum na nagpapakitang nagkaroon ito ng sulong na teknik sa industriya ng sulta sa panahong ito. ang unang kasaysayan ng Tsina na nagtatala ng kasaysayan mula kay Huangdi hanggang kay Emperador Wu.

at tinawag siyang Emperador Tai Cong. Ang mga turo at ideolohiya ni Confucius na nabuhay sa panahon ng Dinastiyang Chou ang naging batayan ng pagsusulit. ‡ Sumigla ang agrikultura dahil sa mga bagong uri ng palay at bagong paraan ng pagtatanim. Pinasiglang muli ang Confucianismo. hindi naglaho ang kulturang Tsino. Ito ang panahon ng klasikong panulaan ng China. Umunlad ang kalakalan at ito ay nagpalakas sa paggamit ng salapi at pagtatatag ng mga bangko. Dahil dito. Nagawa rin dito ang Grand Canal na nagdurugtong sa Ilog Huang Ho at Ilog Yangtze. Nanumbalik ang kasiglahan at kasaganaan ng lipunan at kulturang Tsino.A. Tinaasan ang buwis sa panahong ito dahil sa pakikidigma. Dinastiyang T¶ang Labis na nagdusa ang mga magsasaka dahil ginamit silang mga manggagawa sa mga proyekto ng Sui. umunlad ang paglilimbag at sining. nasadlak sa kaguluhan ang dating maunlad at mapayapang imperyo. Nagpatuloy ang pagsubok ng pagsalakay ng mga pangkat etniko sa H. E. Sumigla rin ang kalakalan dahil sa mga bagong kalsada na naging daan para sa lalo pang masiglang palitan ng produkto at ideya. Binuo rin ang tanggapan ng Board of Censors na may tungkuling iulat sa emperador ang mga taong pinaghihinalaang nagtaksil sa pamahalaan. Sumikat sa panahong ito ang mga dakilang makata at mga tanyag na pintor. Itinatag niya ang Tang noong 618 A. Isa sa mga ito ang eksaminasyong serbisyo sibil para sa mga gustong maglingkod sa pamahalaan. Sa lawak ng teritoryo ng China. ‡ ‡ Ipinagpatuloy nito ang mga bagay o gawi na sinimulan ng mga naunang dinastiya. Nakipagtunggali ito sa imperyong Muslim-Arabe sa pagiging pinakamayaman at pinakamakapangyarihang estado sa daigdig. Naimbento ang woodblock printing na nagpabilis sa paggawa ng kopya ng anumang sulatin. Sa lahat ng mga ito. Sa ilalim ni Yang Shien nagkaisa ang kaharian sa hilaga at timog. Ipinapaalala rin ng tanggapan ang mga pagkakamali o hindi magandang asal ng emperador.D. Bumalik ang matatag at mahusay na pamamahala sa tulong ng mga iskolar na Confucian. Sumailalim ito sa limang magkakasunod na dinastiya sa loob ng kalahating siglo.Itinatag ni Yang Chien/Yang Jian/Sui Wendi nooong 581 A. Sa kabila ng anarkiya. Pumasok sa China ang tagapagtaguyod ng mga dayuhang relihiyon. Sa kabila nito. Umunlad din ang pagpipinta at paglilimbag. Dito nagpatuloy ang paggawa ng Great Wall of China. Imperial Secretariat ± tagagawa ng mga patakaran Imperial Chancellor ± may kapangyarihang magrepaso ng mga patakaran Department of State Affairs ± tagapagsagawa ng napagkasunduan ng una at ikalawang tanggapan. ‡ .D. ang Budismo ang may malalim na impluwensya sa China. Kung kaya sa kalaunan nagkaroon ng mga pag-aalsa ang mga magsasaka sa pamumuno ni Li Yuan. Dinastiyang Sung ‡ Itinatag ni (Zhao) Chao K¶uang-yin na kilala bilang Tai Tsu noong 960 C. Nangungunang mga makata sina Li Po at Tu Fu. Ito ang Gintong Panahon ng China na naganap sa panahon ni Ming Huang mula 712-756. nakipag-ugnayan ito sa ibang bansa. Tinatawag na chin-shin ang pinakamataas na kategorya ng pagsusulit para sa mga naghahangad na mamuno sa pamahalaan. Gintong Panahon ng China Natamo ng China ang tugatog ng kaningningan at kapangyarihan sa panahon ng Dinastiyang T¶ang. Sapilitan din ang pagtatrabaho sa mga proyekto ng pamahalaan at marami ang namamatay. Pangalawa sa dakilang dinastiya ng China ang Dinastiyang Tang. Nilikha ng pamahalaan ang tatlong tanggapan upang lalo pang mapaglingkuran ang mga mamamayan. Dahil sa kawalan ng magaling na emperador. nagtagumpay ang pag-aalsa na pinangungunahan ni Li Shi-min.

Nang namatay si Emperador Shen Tsung noong 1085. At hindi naglaon « hinirang na punong konsehal ni Emperador Shen Tsung si Wang Anshih sa kalutasang pinansyal. Reporma sa Pananalapi Kinontrol ng pamahalaan ang daloy ng produkto Nagpautang din ang pamahalaan sa mababang interes na nagpabuwag sa mga pribadong institusyong nagpapautang sa mataas na interes. artisan Mangangalakal (Ayon sa Confucianism ang kanilang kayamanan ay mula sa pawis ng ibang tao. Sinakop ito ng mga Mongol. ‡ ‡ ‡ ‡ Ang Lipunan (mula sa pinakamataas sa pinakamababa) Emperador at ang pamilya May-ari ng lupa o gentry.) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Dinastiyang Yuan ‡ ‡ *Unang Simula Itinatag ni Kublai Khan noong 1264/1267 ang lunsod ng Daida/ Khambalic *ngayon ay Beijing* sa Hilagang China ± unang dinastiyang banyaga na naging capital ng dinastiyang Yuan (Si Kublai Khan ay apo ni Genghis Khan) Nasakop ng Mongol ang Hangzhou. Nasa matataas na posisyon ang imperyo ng Mongol. Mongol at Jurchen Ikatlo sa mga dinastiya ng China ang dinastiyang Sung. E. Nanatili ang sariling kultura Parehong nakasulat sa wikang Mongol at Tsino ang mga dokumento ngunit . Pinairal ang sentralisadong pamamahala at koleksyon ng buwis Pinairal ang chin-shin (pagsusulit na isinagagawa tuwing ikatlong taon. pinawalang bias ang mga reporma na ipinatupad ni Wang Anshih nang dahilan sa pagkahati ng Tsina sa 2 kaharian. Isa pang dahilan ang paglaki ng populasyon. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Magaling na mandirigma ang mga Mongol Tagkay ang kasanayan sa pagsakay sa kabayo Mahusay sa taktika ng pakikipaglaban May disiplina May katapatan sa pinuno Lahat ng katangiang ito ay nahubog sa pamumuhay sa steppe. Ipinaiiral pa rin ng mga Mongol ang Confucianism bilang pilosopiya ng pamahalaan at iba pang tradisyong Tsino para sa nakararaming nasasakupan. damuhan na walang puno at malayo sa kahit anong anyo ng tubig.. Hinihikayat ang matatalino na maglingkod sa pamahalaan Namulaklak ang sining at panitikan Kalikasan ang nagging tema ng panitikan Landscape painting at iskultura Umunlad ang arkitektura at paggawa ng porselana Naimbento ang gunpowder Nagsimula ang tradisyong footbinding Binabalot ng mahigpit sa bendang bulak o seda ang paa mula sa mga daliri hanggang sakong upang mapigilan ang paglaki ng paa.‡ ‡ ‡ ‡ Khitan. Naapektuhan din ang sahod ng naglilingkod sa pamahalaan. Paglitaw ang Neo ± Confucianism na binuo ni Zhuxi (Chu Hsi) Taong 1065 humina ang imperyo dahil sa pagbaba ng taunang kita. kapital ng Song noong 1276 C. magsasaka. *kapatagan. Xixia.

muling umunland ang kulturang Tsino at lumago ang ekonomiya. hanggang K. Siya ay tinawag na Emperador Yung Lo. isang pirata ang bayaning lumaban sa mga Manchu. Ibinalik niya ang pamahalaan sa tradisyon ng dinastiyang T¶ang. tuluyang napabagsak ni Zhu Yuanzhang ang Mongol sa Daidu. sinalakay ang baybayin ng China mula Macau hanggang bunganga ng Ilog Yangtze Dinastiyang Ming ‡ Pinalitan ng mahihinang emperador si Kublai Khan. Unti-unting lumakas ang kanyang hukbo na nakabase sa Nanjing. pinakamahusay sa dinastiyang Ming Lumubha ang paghihirap ng mga tao dahil sa labanan. Subalit lumaban si Chu Ti hanggang maagaw niya ang kapangyarihan. Sa kabuuan. Inalis niya ang pribilehiyo ng kanyang amain na si Chu Ti sa takot na baka agawin nito ang trono sa kanya. Naging ligtas ang Silk Road o Ruta ng Seda na palitan ng kaalaman at produkto sa pagitan ng mga mangangalakal. Itinatag ng mga Manchu ang dinastiyang Ching. Namatay si Kublai Khan noong 1294 Unti unting nauubos ang kayamanan ng bansa dahil sa pakikidigma Huling pinuno si Shun Ti na tinalo sa pag-aalsang pinangunahan ni Chu Yuan-chang isang Budistang monghe na kinampihan ng mga Tsino.‡ Ang Yuan ay bahagi ng mas malawak na imperyong Mongol na sumasaklaw sa H. Timog Asya. Java. I naayos muli ang Great Wall of China. Isa sa mga rebelde si Zhu Yuanzhang (o Chun Yuanchang). Ibinalik ang sistema ng eksaminasyon sa serbisyo sibili at burukrasyang Tsino. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Dinastiyang Ching ‡ Sinalakay ng mga Manchu ang China noong 1618 sa pamumuno ni Nurhachi. Itinatag niya ang dinastiyang Ming at kinilala siya bilang Emperador Hung Wu. anak niya Ginawang Ta Ching ang opisyal na pangal ng dinastiya Di pa ganap na napasok ang Great Wall dahil sa pagbabantay ni Wu Senkwei. Sumatra. Sa pamumuno ni Yung Lo. Dumami naman ang mga pag-aalsa ng mga Tsino laban sa mga Mongol. Pinalawak ang kalakalang pandagat. Nagkaroon ng tagtuyot at peste. Sumunod kay Nurhachi si Tai Tsung. Sinakop nito ang buong teritoryo ng China sa hilaga ng Great Wall kasama ang Mukden na ginawang kabisera ng imperyo. Indonesia at Ceylon. Upang masubaybayan ang paglusob ng mga Mongol sa hilaga. tumaas ang buwis Moong 1646. Nanumbalik ang mga Tsino sa pamamahala ng kanilang bansa. A. Kaagad niyang pinatawan ng parusa ang sinumang opisyal na hindi kaagad nag-uulat lalo na kapag may kalamidad sa kanilang nasasakupan tulad ng pagbaha o pagtuyot. pinalitan siya ng kanyang ap na si Chun Yunwen. Cochinchina. Noong 1368. Nagkaroon ng ekspedisyon sa ibayong-dagat ang mga Tsino sa pamumuno ni Admiral Zhenghe. Muling ipinatupad ang mga pagsusulit para sa serbisyo sibil sa paghirang ng mga ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Ang Ming ay ang ikaapat na dakilang dinastiya ng China. ginawa niyang kabisera ang Beijing. siya si Kuo Hsing-ya o Koxinga Sakit sa ulo ng mga Manchu si Koxinga Nagtayo siya ng base sa baybayin ng Fookien at sa loob ng 15 taon. A. Nang mamatay si Hung Wu. Maraming dayuhang manlalakbay sa panahon na ito katulad ni Marco Polo Kaayusan ang nakatulong sa pagsulong ng kalakalan. ‡ ‡ matataas ng opisyal. Nakarating sa Timog Silangang Asya. Persian Gulf at Silangang Africa ang mga barko ni Zhenghe. Siam. nagpadala siya ng mga ekspedisyon sa Cambodia.

Nagpadala siya ng sulot sa sugo sa Maynila at sapilatang humingi ng tributo sa mga Español ngunit ang mga ito ay tumanggi. nasakop ng mga Manchu ang buong imperyo at sa pangalawang pagkakataon. Pinanatili ng mga Manchu ang tradisyon ng pamamahala at institusyon sa lipunan.‡ Subalit tinalo siya ng mga Manchu sa tulong nga mga Olandes at tumakas siya papuntang Formosa. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . ang pinakahuling emperador ay bumaba sa kapangyarihan at namuhay ng normal. isang dayuhang dinastiya ang namuna sa China. Itinatag niya ang dinastiyang Ta Shun. 1644. Tumagal hanggang 1911 ang sistemang dinastiya sa China. Nagkaroon siya ng interes salakayin ang Pilipinas. Ito ay nagwakas ng si Henry Pu Yi. Pinalays siya ni Heneral Wu Sen-kwei. Nagtangka siyang tumakas pa-Shenai ngunit nahuli at pinatay. Noong 1650. Ipinahayag ni Li Tzu Tseng ang sarili niya bilang emperador. pinasinayaang unang emperador ng China at Manchuria ang anak niyang anim na taon noong Oktubre 30. Namatay si Tai Tsung noong 1643. Hindi nagtagal ang kapangyarihan niya sa Honan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful