1. Ano ang kilos na isinasagawa ng mga batang sumasayaw sa kanilang kinatatayuan. A.Kilos lokomotor C. kilos nagmamadali B.

Kilos di-lokomotor D. Kilos panghimnasyo

2. Ang mga bata sa ikalimang grado ay naglalaro ng Buwan at Araw .Kapag ang tsinelas ay nakadapa ang mga bata sa kanang bahagi ay tatakbo,habang hinuhuli sila ng mga bata sa kaliwang bahagi. Ano ang kilos na kanilang ginawa.

A.Kilos lokomotor C.Kilos panghimnasyo

B. Kilos di-lokomoto D. Kilos ng paggulong

3. Alin sa mga sumusunod ang kilos lokomotor.

A.Pagtakbo

B.pag-inat

C.pagpulot

D. Pag-imbay

4. Napag-aralan nyo na ang pagbibigay kahulugan sa isang awit/tula o dula sa pamamagitan ng kilos-di lokomotor, anong kilos ang un among gagawin sa unang linya ng Magtanim ay di biro. 5. Ano ang dapat nating gawin habang gumagamit tayo ng dalawang kasangkapang pangkamay o aparato . A. Magsaya B. Kumain C. Mag-ingat D.maglaro

6. Piliin ang kilos di lokomotor na maaaring gamitin sa pagbibigay kahulugan sa isang tula. A.Pagtakbo mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar habang bumibigkas ng tula. B Paglalakad papalayo sa lugar na kinatatayuan habang nagbibigkas ng tula. C. Pagdyadyaging at pagmamartsa sa loob ng klasrum habang nagbibigkas ng tula D.Pagbigkas ng tulang nakatayo at binabagobago lamang ang ekspresyon ng mukha,boses at k ilos ng katawan. 7. Alin ssa mga ito ang maaaring gamiting kasangkapang pangkamay o aparato. A. Kalabaw at araro B..asarol at pala D.pompoms at tali

C. Kutsara t tinidor

8

.Sa pagsasagawa ng pasulong at paurong na paggulong,ito ay halimbawa ng gawaing: A.Pang-ehersisyo B. Panlalaki c. Pambabae d. Panghimnasyo

Silya B. Balans bim C.Bakit? 19. Sa pagsasagawa ng dalawahang pyramid. paano ito isinasagawa? 12. A. Ang magkapatid na Rene at Salud ay nagsasagawa ng mga kasanayang panghimnasyo. Ipaliwanag. ano ang katangiang mayroon dapat ang mga kagrupo mo upang maisagawa nyo ng tama ang mga Gawain.Paano isinasagawa ang Skin the Snake Mga ilang katao ang dapat kasali dito upang maging maayos ang paglalaro.Itaas ang balakang sa pamamagitan ng pag-unat ng husto.. Ano ang isinasagawa nila ? 16. . anu-ano ang mga tuntuning dapat sundin.ito ang kanilang hitsura. ano ang kaugaliang dapat ipakita upang maisagawa ito ng ayos. 14 .Ano ang unang pwesto kung isasagawa ang Tandem Bicycle ng maramihan.magagalit ka ba sa kanya o hindi. Napuna ng kagrupo mo na mali ang ginagawa mo. Sa tumbling na gulong kariton. Hagdan D. Iguhit ito. Ano ang panimulang tayo ng mga bata. 13.9. wala sa nabanggit.Magsasagawa ka ng paggulong at tumbling. 10. Bakit? 11 Ang Tandem Bicycle ay isang istunt na maaaring gawin ng dalawahan o sadyang maramihan. Ano ang dapat tandaan upang maiwasan ang sakuna sa leeg. 20 . A. Magtala ng isa. B C D. Bakit? 18. 17. Sa pagsasagawa ng mga gawaing may kinalaman sa istunts. Ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib . Gumulonggan mga paa ay nakataas na.wala sa nabanggit 15. Iguhit ang tamang posisyon ng Front Scale.Ano ang tawag sa aparato na syang ginagamit sa paninimbang ng mga gymnast.Sa pagsasagawa ng gawaing ritmong gumagamit ng mga kasangkapang pompoms.