p a r a

s a

h i g i t

n a

i k a l u l u w a l h a t i

n g

D i y o s

MERKADO
P i y e s a s a S a b a y a n g P a g b i g k a s n g 1O T P i. Dumating ang araw na naglakbay Ang buong klase nang magkasabay Sa isang bahay raw sa Laguna Ang aming punta ii. Habang nagsasalita ang guro naming maganda Naisipan kong humiwalay at maghanap ng kakaiba Kaya ako'y naglibot sa tahanan Pumuslit mula sa guro at mga kaibigan iii. Umakyat panaog ako sa mga hagdanan Nang may makitang naiibang makulay na pintuan Ito naman ay aking binuksan At isang malaking salamin aking napagmasdan iv. Nang hinawakan ko ito Repleksyon ko'y naglaho Isang bata'y lumabas! "Aaah multo!" Ako'y nataranta't naghandang tumakbo v. Pero, sabi n’ya, “Sandali lang, tao ako! Importante 'tong sasabihin ko” Kaya lakas-loob akong tumingin muli sa salamin At hinintay ang kanyang sasabihin vi. “Pakinggan, kapwa Atenista Ang sigaw ng bayan nating kaawaawa Nariyan lang, dati pa Kailangan lang makinig at idilat ang mga mata vii. Naranasan mo na bang mawalan ng baon? Dahil nakalimutang humingi noong may pagkakataon hindi ba't kay sakit 'pag halos mabutas na ang sikmura at walang magawa habang ito'y kumakalam at nagproprotesta viii. Noong unang panahon, ito ang naranasan namin Sa ilalim ng mga Espanyol, halos wala na ring makain Sa mga mananakop, sigaw ay, "Sawa na kami!" At nangahas ang ilan upang ipaglaban ang nakararami ix. Ngayon, ang sariling pamahalaan Pinagmumulan ng katiwalian Mga pinuno na dapat sa atin ay namamahala Hindi man lang tayo mabigyan ng mabuting halimbawa x. Hindi ba, sa mga pangkatang gawa Minsan ang pinuno ang madaya Kinukuha ang mga puri na para dapat sa buong grupo Kahit lahat ang naghirap upang ang proyekto ay mabuo xi. Sa lipunang Espanyol din nagmula ang pag-aantas Ayon sa kulay ng balat pinaiiral ang batas Lahi nila ang nagsilbing batayan Itinatangi ayon sa pinagmulan xii. Ito'y makikita rin sa paaralan Ayon sa yaman pumipili ng kaibigan Katangiang panlabas, basehan ng kagandahan At hindi ang taglay na kabutihan xiii. Edukasyon, 'di natamasa noong unang panahon Dahil sa malawakang diskriminasyon Hanggang ngayon, 'di pa rin nabibigyang tugon Mula sa kahirapan, mukhang matagal pa bago tayo’y aahon xiv. Ang sabi ko'y, "Parang ang hirap lutasin niyan Sa tingin ko'y 'di pa sapat aking kaalaman" Pero sabi ng bata, "'Wag kang mag-alala Magugulat ka sa dami ng 'yong magagawa"

2 0 1 0 - 2 0 1 1 xv. Marahil alam mo na, pagbabago ang kailangan Dapat magmula sa taumbayan Kailangang wakasan ang nakasanayan Mga maling gawain ay palitan xvi. Ngunit nasaan ba ang dakilang mga bayani Na inaasahan, binibida at ipinagmamalaki? Isa ka sa kanila, Ito ang mga Atenista Dahil sila ang mga may alam at may kaya xvii. Ang sabi ko'y: Anong magagawa ng isang hamak na bata Upang lutasin ang mahihirap na problema? Sabi n’ya'y: “Mayroon kang katalinuhan, pusong matiyaga At kagusuthang maging tao para sa kapwa” xviii. Parang sa paaralan, sa mga pangkatang gawain Dapat bawat kasapi'y magbahagi ng kuro-kuro't pagtingin 'Pag bawat isa ay buong-lakas na tumulong sa paggawa Positibo at maganda ang makakamit na resulta xix. Ang simpleng pagtakda ng mabuting halimbawa At pagpakita ng dapat gawin sa kapatid nating Atenista Dahil ang kabataan ang kinabukasan Kaya't dapat pahalagahan mga paaralan xx. Magagawa para sa hirap nating kapatid Ang pagsali sa mga proyektong tulong ay hatid Sa Makibaka, KFD, TD, at marami pang iba Makakatulong ka na, makapagsasaya ka pa xxi. At doon nagtapos ang nais sabihin Tumalikod ang bata, at naglakad pabalik sa salamin Kahit halu-halo ang aking damdamin Malinaw na ang aking tungkulin xxii. Sa salamin ako'y nananatiling nakatingin Nakita ang sarili ang ang mga dapat gawin Bilang atenistang may talino, puso at kusa Kahit maliit lang, marami akong magagawa xxiii. Babaguhin ko taong nakikita sa salamin Aalisin ko ang aking mga hindi kanais nais na gawain Limang mabubuting asal, aking ipamamalit At tatawagin din ang iba, upang ang mundo'y tumuwid xxiv. Nariyan ang lahat, mayroon akong mga kasama Walang mangyayari kung ako ay nag-iisa Kung kikilos ang lahat lalo na tayong mga Atenista Mas malaki ang epekto; buong bansa ang makakikita xxv. Tayong mga Atenista, ang binigyan ng marami At bilang kapalit, marami rin ang hinihingi Pagbigay ng mga bagay na wala nang gamit Mabibigyang saysay pa ng mahihirap nating kapatid xxvi. Ang paglinis at pag-alaga sa kalikasan Ay makabubuti sa ating kalusugan Pagiging mulat, pakikinig sa radyo, panunuod ng balita Dito malalaman ang mga nagpapagulong problema xxvii. Marami mang sakripisyo ang kailangan Ito ang kailangan sa tatahakin nating daan Sa huli, sinabi ko sa sarili ko, "Mahirap, pero kaya mo yan. Sa huli makikita mo rin ang magandang kinabukasan."

~Wakas~ likha ni Zach Banzon, CJ Manlapaz at Angelo Pimentel sa pagdidirehe ni Luis Enriquez at Jim Bulan disenyo ng entablado ni Anton Romero at Rafa Antonio