MGA TEORYA UKOL SA POPULASYON

Inihanda ni: G. APOLINARIO MAUSIG GAPE JR. Guro sa Ekonomiks

EKONOMIKS: YAMANG TAO MGA TEORYA UKOL SA POPULASYON Malthusian Theory of Population Demographic Transition Theory Microeconomic Theory of Fertility .

• Sinabi niya na ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain. • Ang populasyon ay lumalaki ng doble (GEOMETRIC) samantalang ang suplay ng pagkain ay sa ARITHMETIC RATIO lamang. .EKONOMIKS: YAMANG TAO MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION • Ipinanukala ni Thomas Robert Malthus na isang pari at sumulat ng ESSAY ON THE PRINCIPLES OF POPULATION noong 1800.

gutom. peste at pagdarahop. • Paraan upang mapigil ang paglaki ng populasyon: PREVENTIVE CHECK at POSITIVE CHECK PREVENTIVE CHECK – nakapaloob ang hindi pag-aasawa ng maaga lalo na ang mga kabataan. pagpaplano ng pamilya at birth control.EKONOMIKS: YAMANG TAO MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION • Kapag hindi nasugpo ang paglaki ng populasyon. POSITIVE CHECK – pagkakasakit. kalamidad. marami ang magugutom at mamamatay. . digmaan. epidemya. mas mataas na bilang ng namamatay kaysa sa ipinapanganak.

ay dadaan sa mga yugto ng demographic transition. • Ang teoryang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng isang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtukoy sa proporsyon ng ipinapanganak at namamatay. maunlad man o hindi. BIRTH at DEATH RATE . .EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY • May kinalaman sa kumbinasyon ng birth rate at death rate.tumutukoy sa porsyento (%) ng ipinapanganak at namamatay sa isang lugar. • Lahat ng bansa sa daigdig.

.EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •UNANG YUGTO: • Ang BR at DR ay parehong mataas na magbubunga ng mababang GNP per capita. • Ang paglaki ng populasyon ay patuloy ngunit may kabagalan. • Ang DR ay unti-unting bumababa bunga ng pagunlad sa sanitasyon. pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. medisina at makabagong gamot.

mataas na kita. . •Ang paggamit ng makabagong teknolohiya at pagkakaroon ng modernisasyon sa isang bansa ay nagdudulot ng kalusugan. pagkain. maraming hanapbuhay lalo na sa mga babae.EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKALAWANG YUGTO: • Ang yugto ng demographic transition dahil sa unti-unting bumaba ang bilang ng ipinanganganak at namatay bunga na rin ng pagbuti ng kalagayan ng tao.

714. 805. 565. 331 53. 170. 000 .EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto TOTAL FERTILITY RATE NG PILIPINAS (Pinagkunan: National Statistics Office) 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 64. 500 27. 000 28. 998 30. 500 41. 032. 260. 000 59. 487. 002 47. 867.

•IKATLONG YUGTO: •Ito ang kalagayan ng mga mauunlad na bansa na ang natural increase o diperensya ng birth at death rate ay mababa na. .EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKALAWANG YUGTO: • Ang patuloy na pagbaba ng fertility rate ng Pilipinas ay makatutulong upang maging mabagal ang paglaki ng populasyon.

• Ito ay bunga ng patuloy na modernisasyon at pagunlad ng ekonomiya. • Nagreresulta sa pagiging abala sa paghahanapbuhay at mga gawain ng mga lalaki at babae na siyang nagiging dahilan ng paghina ng fertility.EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKATLONG YUGTO: • Ang bilang ng ipinanganak at namatay ay parehong mababa. .

• Sa puntong ito ang mag-asawa ay mayroon lamang na 2 anak na nagsisilbing kapalit ng magulang kaya walang nagaganap na pagdami ng populasyon. . • Ginagawa ng mga mauunlad na bansa kung saan ang mga tao ay abala sa mga gawain upang mapaunlad ang ekonomiya.EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKAAPAT NA YUGTO: • Yugto na may ZERO POPULATION GROWTH (ZPG).

serbisyo at paglilibang ng isang konsyumer ay maiuugnay sa pagpapasya ng isang tao ukol sa pagkakaroon at pagdaragdag ng anak.EKONOMIKS: YAMANG TAO MICROECONOMIC THEORY OF FERTILITY • Ang bilang ng anak ay nasa kagustuhan ng magasawa. . • Ang gawi at ugali bilang konsyumer ay may kaugnayan sa paghina ng fertility ng isang babae. • Ang pagpili at pagpapasya ukol sa uri ng produkto.

.. • …ang pagkakaroon ng maraming anak ay mangangahulugan ng pagtaas ng gastos o ang halaga ng magiging kapalit nito.EKONOMIKS: YAMANG TAO MICROECONOMIC THEORY OF FERTILITY • Ang fertility theory ay katulad din ng consumer behavior na nagsasabing..

• Pagbawas ng infant mortality. .EKONOMIKS: YAMANG TAO HAKBANG NG PAMAHALAAN UPANG MAPIGIL ANG PAGLAKI NG POPULASYON • Edukasyon para sa mga babae. • Pagkakataon na magkaroon ng hanapbuhay. • Pagtaas ng kita ng bawat pamilya.

EKONOMIKS: YAMANG TAO SALAMAT SA PAKIKINIG! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful