MGA TEORYA UKOL SA POPULASYON

Inihanda ni: G. APOLINARIO MAUSIG GAPE JR. Guro sa Ekonomiks

EKONOMIKS: YAMANG TAO MGA TEORYA UKOL SA POPULASYON Malthusian Theory of Population Demographic Transition Theory Microeconomic Theory of Fertility .

• Sinabi niya na ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain.EKONOMIKS: YAMANG TAO MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION • Ipinanukala ni Thomas Robert Malthus na isang pari at sumulat ng ESSAY ON THE PRINCIPLES OF POPULATION noong 1800. . • Ang populasyon ay lumalaki ng doble (GEOMETRIC) samantalang ang suplay ng pagkain ay sa ARITHMETIC RATIO lamang.

• Paraan upang mapigil ang paglaki ng populasyon: PREVENTIVE CHECK at POSITIVE CHECK PREVENTIVE CHECK – nakapaloob ang hindi pag-aasawa ng maaga lalo na ang mga kabataan. epidemya. mas mataas na bilang ng namamatay kaysa sa ipinapanganak. peste at pagdarahop.EKONOMIKS: YAMANG TAO MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION • Kapag hindi nasugpo ang paglaki ng populasyon. gutom. . digmaan. POSITIVE CHECK – pagkakasakit. pagpaplano ng pamilya at birth control. marami ang magugutom at mamamatay. kalamidad.

. • Ang teoryang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng isang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtukoy sa proporsyon ng ipinapanganak at namamatay.tumutukoy sa porsyento (%) ng ipinapanganak at namamatay sa isang lugar. maunlad man o hindi. • Lahat ng bansa sa daigdig. ay dadaan sa mga yugto ng demographic transition. BIRTH at DEATH RATE .EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY • May kinalaman sa kumbinasyon ng birth rate at death rate.

pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran.EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •UNANG YUGTO: • Ang BR at DR ay parehong mataas na magbubunga ng mababang GNP per capita. • Ang paglaki ng populasyon ay patuloy ngunit may kabagalan. medisina at makabagong gamot. . • Ang DR ay unti-unting bumababa bunga ng pagunlad sa sanitasyon.

mataas na kita. .EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKALAWANG YUGTO: • Ang yugto ng demographic transition dahil sa unti-unting bumaba ang bilang ng ipinanganganak at namatay bunga na rin ng pagbuti ng kalagayan ng tao. maraming hanapbuhay lalo na sa mga babae. pagkain. •Ang paggamit ng makabagong teknolohiya at pagkakaroon ng modernisasyon sa isang bansa ay nagdudulot ng kalusugan.

805. 867. 260. 500 41. 998 30. 170. 000 . 000 59. 565. 487. 000 28. 500 27. 032. 002 47. 331 53. 714.EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto TOTAL FERTILITY RATE NG PILIPINAS (Pinagkunan: National Statistics Office) 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 64.

•IKATLONG YUGTO: •Ito ang kalagayan ng mga mauunlad na bansa na ang natural increase o diperensya ng birth at death rate ay mababa na. .EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKALAWANG YUGTO: • Ang patuloy na pagbaba ng fertility rate ng Pilipinas ay makatutulong upang maging mabagal ang paglaki ng populasyon.

EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKATLONG YUGTO: • Ang bilang ng ipinanganak at namatay ay parehong mababa. • Ito ay bunga ng patuloy na modernisasyon at pagunlad ng ekonomiya. . • Nagreresulta sa pagiging abala sa paghahanapbuhay at mga gawain ng mga lalaki at babae na siyang nagiging dahilan ng paghina ng fertility.

EKONOMIKS: YAMANG TAO DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY •Ito ay binubuo ng apat (4) na yugto •IKAAPAT NA YUGTO: • Yugto na may ZERO POPULATION GROWTH (ZPG). • Sa puntong ito ang mag-asawa ay mayroon lamang na 2 anak na nagsisilbing kapalit ng magulang kaya walang nagaganap na pagdami ng populasyon. . • Ginagawa ng mga mauunlad na bansa kung saan ang mga tao ay abala sa mga gawain upang mapaunlad ang ekonomiya.

EKONOMIKS: YAMANG TAO MICROECONOMIC THEORY OF FERTILITY • Ang bilang ng anak ay nasa kagustuhan ng magasawa. • Ang pagpili at pagpapasya ukol sa uri ng produkto. . serbisyo at paglilibang ng isang konsyumer ay maiuugnay sa pagpapasya ng isang tao ukol sa pagkakaroon at pagdaragdag ng anak. • Ang gawi at ugali bilang konsyumer ay may kaugnayan sa paghina ng fertility ng isang babae.

• …ang pagkakaroon ng maraming anak ay mangangahulugan ng pagtaas ng gastos o ang halaga ng magiging kapalit nito. ...EKONOMIKS: YAMANG TAO MICROECONOMIC THEORY OF FERTILITY • Ang fertility theory ay katulad din ng consumer behavior na nagsasabing.

• Pagbawas ng infant mortality. .EKONOMIKS: YAMANG TAO HAKBANG NG PAMAHALAAN UPANG MAPIGIL ANG PAGLAKI NG POPULASYON • Edukasyon para sa mga babae. • Pagkakataon na magkaroon ng hanapbuhay. • Pagtaas ng kita ng bawat pamilya.

EKONOMIKS: YAMANG TAO SALAMAT SA PAKIKINIG! .