* Mga Katangian ng Tula 1. Maiikli, lalung - lalo ng mga nalathala sa Liwayway noong 1943. 2.

Ang karaniwang paksa ay pag - big at kalikasan. 3. Namayani ang tulang malayang taludturan. 4. Marami ang gumagad sa haikku. 5. Nagtataglay ng talinghaga. * Mga Katangian ng Maikling Kuwento 1. Matimpi ang paksa. 2. Madula ngunit di maligoy ang mga pangyayari. 3. Walang balangkas ang mga kuwento. 4. Iba - iba ang mga paksa. 5. Iba - iba ang pamamaraang ginagamit ng mga manunulat. 6. Bakas - bakas ang pagkakaroon ng malawak ng paningin. 7. Payak ang mga pangungusap na ginamit. 8. May himig -Ingles ang mga pangungusap.