P. 1
Pandiwari

Pandiwari

|Views: 8,280|Likes:
Published by Camille Reyes

More info:

Published by: Camille Reyes on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Pandiwari: Ang pandiwari ay salitang nagmula sa pandiwa at ginagamit katulad ng pang-uri bilang panuring, pang-abay o pangngalan

. Malinaw na naglalarawan ng kahulugan nito ang tawag na pandiwari na isang pinaiksing pagtatambal ng pandiwa at panguri.

6 na anyo ng Pandiwari 1. 2. 3. 4. 5. 6. Salitang-ugat Salitang-ugat na inuunlapian ng NAKA Pandiwa sa 3 Panauhan Pandiwang Alanganin Pandiwang Tambalan Pandiwang Pawatas

Pariralang Pandiwari

Pagsasama ng panlaping naka + salitang ugat + layon nito o kaya ay pagsasama ng pantukoy na ang + pang-ngalang diwa + layon nito.
Halimbawa: Ang nakatayo sa unahan ng klasrum ay ang pinakamahusay na mag-aaral. 7-6.4 Mga pandiwari

Sa wikang Filipino, ang pandiwari ay anyong makadiwang walang kabisaang pang-ubod {*} {24.3}. Sa gayon, tungkuling pang-ibaba sa pangungusap ang maaaring tuparin ng mga ito at gamitin bilang pang-uri, pang-abay o pangngalan; ngunit bilang pamaksa lamang kung hindi maaari itong ipagkamali sa pandiwang may kabisaang pang-ubod. Pagsasama-sama ng salitang pandiwa at pang-uri ang katawagan na pandiwari (susi {J/V}, {D/V} o {N/V} {7A-641 Θ}.
{*} Hindi binabago ang katangiang katinigan, pagkakabago at panahunan.

(2) Maaaring magamit na pandiwari ang lahat ng anyong panahunan. Pinapadali ito ng katunayang na walang banghay sa panauhan at kailanan sa wikang Filipino {7-1.2 Θ}. Kung kaya, may tatlong pandiwari ang bawat pandiwa, maging tahasan man o balintiyak: Pandiwari ng pangnagdaan, kasalukayan at panghinaharap. Sa pamamagitan nito, nagagawa ang mga pandiwari sa dalawang tinig at sa lahat ng panahunan at palaanyuang puspusang pareho ng anyong pamanahon. Pampalaugnayang mapagbubukod ang pandiwari at anyong pamanahong may kabisaang pang-ubod. Pandiwaring makangalan ang kinakain sa [1] na bumubuo ng pamaksa. Pantuwid na panuring ang ng kuryente; ito'y panuring sa kinakain. Walang kabaisaang pang-ubod ang kinakain; pag mayroon ay kawani sana ang kuryente at nasa fokus ng pandiwang balintiyak (kinakain ang kuryente o kuryente ang kinakain [2]). Di-pambalarila at magulo ang pangungusap na [3]; halimbawa ito kung kailan hindi maaaring gamitin ang pandiwari.
[1 Malakas ang kinakain ng air-con ng kuryente. ] [2 Kuryente (hindi panggatong) ang kinakain ng air-con. {N/VP10/ E} {VP10/E}

at mawawala ang pamaksa ng sugnay na makaangkop. Madalang na nilalakipan ng pantuwid at pandako ang pandiwari [7].PP. {7A-6411 Σ} {VA00/E} {J/VA00/E} {C-1(P-P=P-V(VP10/A) . dahil hindi makikita na pandiwari ang {N/VP10/ ] kinakain at pinagkakamalan itong pandiwang may kabisaang pang. Mayroon itong pang-angkop. Gayon din maaari pati ipaliwanag ang pagkawala ng kabisaang pang-ubod (at ng fokus kaugnay dito). Dapat ibukod sa pandiwari na pampalaugnayang anyong pamanahon ang tanging pandiwari na may iba-ibang panlapi {7-6. Kung makaturing ang gamit ay parating inilalarawan ng pandiwari ang isang kilos. pagpapatuloy o kalagayan. Parati. maaaring gamitin ang mga pandiwari bilang panuring sa pangngalan [1|2] (pandiwaring makaturing. [6] Nakita ko ang batang lumakad. [2] Nakita ko ang batang lumalakad. Kung kaya maliwanag ang pagkakaparehong pampalaanyuan ng pandiwari at anyo ng panahunan.3}. sa wastong pagsasalita: pandiwaring may gamit na makaturing).. [3] Pinalo ang aso. [7] Ito ang lansangang aming pinanggalingan.E} ubod na hindi bagay sa pamaksang malakas. Karaniwang nawawalan an pamaksa ng sugnay na makaangkop dahil katulad nito ang pamaksa ng sugnay na pang-itaas {12-5.L J/VP10/A)} . maaaring palawakin ang pandiwari sa isang sugnay na pang-angkop. pagpapatuloy o kalagayan. Karaniwang ito ay nasa likod ng salitang kaugnay.4. dahil katulad nito ang salitang kaugnay ng sugnay na makaangkop.] Kinakain ng air-con ng kuryente ang malakas. (May pagkamalabo [3 ang pangungusap na ito.4.1}. [4] Umiiyak na ang pinalong aso. [1] Lumalakad ako. Karaniwang bawal ang gamit ng pawatas bilang pandiwari [2|6].4}. (3) Malimit ang pandiwari ay maaaring ipalagay na pandiwa (panaguri) ng isang pinaiksing sugnay na makaangkop {12-5. Maaaring kilalaning pinaiksing sugnay na makaangkop ang lahat ng pandiwaring panuring. [5] Umiiyak na ang asong pinalo ng malikot na bata.4.)} {J/VP10/A} {C-L/P0(P-P=P-V(VP10/A PC))} {J/VA00/N} {P-J(MA. pero hindi kailanman ang isang tao o bagay na sumasali sa kilos. Magiging panaguri ng sugnay na makaangkop (pandiwang may kabisaang pang-ubod) ang pandiwari [3|4|5]. panlapag ang mga ito. 7-6.) Iba pang mga halimbawa {7K-642}.1 Pandiwaring makaturing Katulad ng pang-uri.

N/VP10/A)} .1}) at pang-umpog (pagkakagulo katulad ng panaguri). pantuwid [8] at pandako [9] (sa [10 11] sa pariralang pangkaroon). panlapag (pag panlapag. (Tingnan din ang [16-18].) {D/VA00/E} {C-C/S(C VA00/E)} {C-L(L VA00/E)} {D/VA00/A} ?? [2] Habang kumakanta ay lumalakad ako. Kataliwasan ang gamit na pangkawikaan ng umano [4]. o Lumalakad ako.PP)} {N/VP10/A} {N/VA10/E} [5] Nabasa ang pinag-apuyan natin.L na ito. 7-6. [3] [4] Alin sa bata ang busog? Busog na ang natutulog.4. Sa halimbawang [9]. Hindi maaari ang paggamit bilang panaguri [14a] {7-6. (?? Kumakanta ako. Dahil dito iniwasang buuin ang mga pangungusap na ito. (2) Maaaring lakipan ng pantuwid at pandako ang pandiwaring makangalan.) [3] Lumalakad akong kumakanta.3}). Nagagamit na pamaksa [1 3-7]. Una. nilakdawan ang pangngalang kaugnay dito [1|2 3]. Welches Kind ist satt? Das schlafende Kind ist satt. Dahil sa pagpapaikli.3 Pandiwaring makangalan (1) Kung ginagamit bilang pangngalan ang pandiwari (pandiwaring makangalan) {7K-6431 }.PP.4.7-6.2 Pandiwaring makaabay Madalang na ginagamit na pang-abay ang pandiwari (pandiwaring makaabay).6} {J/VP10/A} {N/VA00/E} {P-N(N/VP10/E MC. [1] Kumakantang lumalakad ako. pandiwaring makaturing {7-6.4.) {N/VP10/A} [2] Hindi masarap ang pagkaing niluto mo.) [4] Di-umano'y kinuha ng pulis ang retrato niya. dapat tupdin ang ilang katangian na nanggagaling sa pampalaanyuhang pagkakapareho ng pandiwari at anyong panahunin ng pandiwa.4 [3]}. [1] Hindi masarap ang niluto mo. dahil wala nang kabisaan pang-ubod ang pandiwari [1 4-9]. Maaaring maging sanhi ng pagkakagulo ang pampalaanyuang pagkakapareho ng pandiwari at anyong panahunan ng pandiwa (at sa kabisaang pang-ubod nito {2-4. ( Lumalakad ako. Alam kong hindi nagugustuhan ng aking ina ang mga ginagawa ko. Panuring na at hindi kawani ang mga ito. hinahalinhan ang pantuwid ng pandakong pinangangunahan {7K-711}). may ilang kalagayan kung saan maaaring ilarawang "di-tumpak" na pangngalan ang pandiwari. ( Lumalakad ako. {W Girl 3. Nasa pawatas ang pandiwari sa [11]. {7K-6433 Σ} Pulang asukal ang aming ipinalit sa puti sa mga biskuwit {P-N(MA. {7K-6432 Σ} [6] [7] Inakala niyang hulihin ang nagsasaboy sa kanya ng buhangin.

hindi na ito kinikilala bilang pandiwari mismo. Hindi sa ganito maaaring "palawakin" ang pandiwaring niluto [1]. inilalarawan ito ang taong gumaganap ng kilos kung nanggagaling sa pandiwang tahasan ang pandiwari [3]. [12 Tawagin mo ang mga dumating. nilikha). ] [{13A-5213 Σ}] {P-S=PN(N/VA00/A)} {P-P=PN(N/VA00/A)} {P-P=P-V(VA00/A)} {P-A=PN(N/VA00/A)} (4) Halos palagi maaari ang pananaw na pagpapaikli ang pandiwaring makangalan. {7K-6252} [10 Marami pa siyang sinabing halos aking ikinabingi.PP)} {P-N(N/VP10/F PC)} {P-A/E=PN(N/VP10/A)} {P-A/E=PN(N/VP10/N)} Higit na maitim ang limbag = Pandiwari at pananda nito. at ang bagay na niyari kung galing sa pandiwang balintiyak [1 7 9] (lalo na kung panahunan ng pangnagdaan).2. tama na ang laman at ang palaugnayan. hindi kaya ng pandiwaring bumuo ng pamaksa.[8] Tingnan mo ang ganda ng ginagawa niya. pagpapatuloy o kalagayan. May salungguhit = Panuring ng pandiwari. [9] Naghintay sila sa (ng) sasabihin ng ama nila. tungkuling tagaganap). Kung gayon. ] [14 [a] Mga dumating na ang bisita. Unterstreichen = Attribut des Partizipes. di-pambalarila ang pangungusap na [17]. Kalutasan ang pangungusap na [18]. ngunit kulang ang palagay na ito. Gayunman may saligang kaibahan: Sa pangungusap na [16]. Maaaring bumuo ng maramihan sa pamamagitan ng mga ang mga pandiwaring makangalan [4 12 13|14 15]. ngunit isang panuring ng pamaksang hapunan. Fettdruck = Partizip mit Bestimmungswort. ] [13 Mga dumating lang ang tawagin mo. Wala itong pamaksa dahil magkapareho ang nilakdawang pamaksa nito at bagong pamaksang hapunan. Hindi na pamaksa ang pandiwaring niluto. hugis pinaiksing sugnay na makaangkop ang panuring. sinigang. May problema ng pagbubukod ng pandiwari sa anyong pamanahong may kabisaang pang-ubod [1|16].{4K] 431 Σ} [11 Wala akong makita. ang pamaksang niluto ay malinaw na pandiwa na mamamalakad ng pagbuo ng pangungusap (kabisaang pang-ubod. {7-6.6} ] {P-N(N/VP10/E MC. Ito ay pandiwang balintiyak na may fokus (sa tagatiis na hapunan bilang panaguri) at may pantuwid (mo. [b] Dumating na ang ] mga bisita. Magiging maliwanag ito sa sumusunod na halimbawa. Kapansin-pansin sa pariralang pangkaroon ang paggamit na pandiwari bilang pangngalan [10 11 . sa uring {VP10}). Pag-uulit ng halimbawang [1]. [15 Makakausap sila ukol sa kanyang mga sinusulat. pero pangngalan naman (halimbawa: tinapay. (3) Pansemantika. hindi na inilalarawan ng pandiwaring ito ang isang kilos. Kalimitang sa halip nito.

gayunman [11]). Ang bata ay nagbasa nang paupo.[1 2].[3].{8-3.3. Araw-araw. ibigay mo sa aso ang tira ng lutuin mo. 7-5. Linilinaw dito ang paggamit ng mga anyong ANG (panghalip na siya sa [10] at ako sa [19]) na walang kabisaang pang-ubod ang pandiwari (sasabihin ako sa halip ng karaniwang anyong sasabihin ko sa [19]).at ang pangnagdaang anyo ng mga pandiwang maka. ginagamit namin ang susing {J/V/Pa} o {D/V/Pa}. Maaari yatang hinuhain sa nauunang mga paglalahad na wala namang tanging pandiwari. ibigay mo sa aso ang tira ng niluluto mo. (5) Parati maaaring nagamit na pangngalan ang mga pandiwari kung nasa anyong panahunin [20 21]. Nakakabuo ng tanging pandiwaring kasalukuyan ang ilang pandiwang tahasan sa pamamagitan ng unlaping naka.4. Kalimitan hindi ganito maaari kung nasa pawatas ([20].3}. [1] [2] [3] Nakatayo sa tabi ng pinto ang aking ina.4 Tanging pandiwari Sa tabi ng pandiwaring katulad ng anyong panahunan ay may ilang tanging pandiwaring binubuo sa pamamgitan ng ibang panlapi. [18] Hindi masarap ang hapunang niluto mo. Bulag ang taong nakasalaming iyon. ngunit palagi ito ay pang-uri o pang-abay. Para dito.4} Ipinapalagay naming pang-abay ang mga anyong nabuo sa unlaping pa. [20] [21] Araw-araw. {N/VP10/A} {VP10/A} {P-S=P-N(N/VP10/A)} {P-S=P-N(N C-L)} [16] Hapunan ang niluto mo. [19] May sasabihin ako sa iyo. {J/V/Pa} {J/V/Pa} {D} Nobela . {P-C=P-N(N/VP10/E PC)} {P-C=P-N(N/VP10/F PC)} {P-C=P-N(N/VP10/N PC)} [22] Araw-araw. Kailangang paghiwalayin ang pandiwaring naka. halimbawa: pataas).19] {4-3. [1] Hindi masarap ang niluto mo. ibigay mo sa aso ang tira ng lulutuin mo. [17] Hindi masarap ang niluto mo ang hapunan. dahil sa maaari rin silang mabuo sa ugat na walang katumbas na pandiwa ({10-2.4} (doon may mga paglalarawan). May alinglangan kung tunay na pandiwari ang mga ito o karaniwang pang-uri lamang {7K-6441}.

maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan 2.300 pahina. 2. 6. gumising sa diwa at damdamin nananawagan sa talino ng guni-guni mapukaw ang damdamin ng mambabasa magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at lipunan nagbibigay inspirasyon sa mambabasa [baguhin] Katangian 1. Mga nilalaman [itago] • • • • • • • 1 Kahulugan 2 Layunin 3 Katangian 4 Elemento 5 Uri 6 Tingnan din 7 Mga sanggunian [baguhin] Kahulugan Mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila -isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. maganda 10. ito ay kadalasan may istilong artistiko at isang tiyak na istilo o maraming tiyak na istilo. pumupuna sa lahat ng mga larangan ng buhay 3. kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan 6.Ang nobela o kathambuhay[1] ay isang mahabang kuwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. maraming ligaw na tagpo at kaganapan 7. Noong ika-18 siglo. 5. pumupukaw ng damdamin ng mambabasa kaya ito nagiging kawili-wili 5.000-200. [baguhin] Layunin 1.000 salita o 300-1. 3. 4. malinis at maayos ang pagkakasulat 9. Ngayon. naging istilo nito ang lumang pag-ibig at naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. maraming magagandang tagpuan kung saan nakikilala pa ng lalo ang mga tauhan . Mayroon itong 60. dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad 4. ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari 8.

Nobelang Banghay .ukol sa mga pangyayari na nakakapagpabago ng ating buhay o sistema. 9.mga layunin at mga simulan. 7. 5. 6.lugar at panahon ng mga pinangyarihan tauhan .isang akdang nasa pagkakabalangkas ng mga pangyayari ang ikawiwili ng mga mambabasa 4.nagbibigay kulay sa mga pangyayari pamamaraan . Kasaysayan .panauhang ginagamit ng may-akda a. sitwasyon. Nobelang Pagbabago . bagay at pangyayarihan [baguhin] Uri 1. lubhang mahalaga sa buhay ng tao 6. Layunin .binibigyang-diin ang kasaysayan o pangyayaring nakalipas na 3.kapag kasali ang may-akda sa kwento b.nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao. 8.nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela banghay . 4. tagpuan . Nobelang Romansa .binibigyang-diin sa nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan.batay sa nakikita o obserbasyon ng may-akda tema . at pangangailangan 7. kalagayan.[baguhin] Elemento 1.istilo ng manunulat pananalita . pangatlo .pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa nobela pananaw .paglalarawan sa tauhan at pagkakasunud-sunod ng pangyayari ang ikinawiwili ng mga mambabasa 5.diyalogong ginagamit sa nobela simbolismo . Nobelang Masining . una .ukol sa pag-iibigan 2. 2. mga hangarin.ang may-akda ay nakikipag-usap c. 3. .paksang-diwang binibigyan ng diin sa nobela damdamin . Nobelang Tauhan . pangalawa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->