Nasyonalismo: Kailangan ng Lahat

Bilang isang Pilipino, alam ba ng lahat ang kahulugan ng Nasyonalismo? Sinasabing ito ay ang pagkakaisa ng mga tao at pagmamahal sa bayan. Sabi nga sa kasabihang ”Kung may pagkakaisa, may patutunguhang maganda”, nangangahulugan na ito ay kailangang bigyang pansin at buhayin sa puso ng bawat isa. Upang makamtan ang nasyonalismo dapat pangalagaan at protektahan ang Inang bayan sa anumang makakasira dito. Pagkakaisa ang tanging kailangan upang ang Nasyonalismo ay mapalaganap. Bilang isang Lasalyano sa munting paraan gawin ang nararapat dahil sa mata ng isang Lasalyano ang nasyonalismo ay napakahalaga. Ang pagmamahal sa sariling bayan, pagtitiwala at pagmamahal sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Dapat matutunan ito ng bawat isa na isapuso at isabuhay. Ang pagsasabuhay bansa. nito sa sa pang-araw-araw mga kamag-aaral na ang pamumuhay mga ay maaaring tungkol sa sa pamamagitan ng paggawa ng tama at pagiging isang mabuting mamamayan ng Ibabahagi nalalaman Nasyonalismo at ang kahalagahan nito sa bansa tulad na lamang ng pagbibigay galang sa ating pambansang watawat at higit sa lahat ang pagrespeto sa iyong pagkatao. Sa pagsasabuhay nito, napakalaki ng maidudulot nitong kasiyahan sa mga bayani. Sa pagbibigay ng impormasyon at pagbabahagi sa ibang kabataan ng mga nagawa ng mga ito sa bansa. Makatutulong din ito sa pag-unlad ng pagkatao at ng bansa dahil sa pagkakaroon ng pagkakaisa. Ang Nasyonalismo ay isa sa nakatutulong sa pagkakaroon ng matibay at malakas na pananampalataya sa Panginoon. Nakatulong ito nang malaki sa pagkakaroon ng mga tao ng pagmamahal sa bansa. Ang kalayaan na tinatamasa ngayon ay napakalaki ng naibahagi at naitulong ng Nasyonalismo sa pagkamit nito, dahil kung walang pagkakaisa ang bawat isa sa atin. Sa malakas na pananampalataya sa Diyos malaki ang naitulong nito sa pagkamit ng kalayaan. Ang Diyos ang siyang nagging gabay at nagbigay sa bawat isa ng lakas ng loob at tapang upang makamit kung ano man ang mayroon tayo ngayon.

Ang Nasyonalismo ay napakahalaga sa buhay ng isang tao at sa mga Lasalyano. Sa pamamagitan ng paggalang sa mga bayani, pagsunod sa mga batas na pinatutupad sa bansa ay maipapakita mo ang iyong pagkanasyonalismo. Gawing bahagi ito ng pangaraw-araw na pamumuhay dahil napakahalaga at importante nito sa buhay ng isang tao. Marapat lang na tayo ay magkaisa upang makamit ang isang maunlad at malayang pamumuhay. Nasyonalismo: kailangan ng lahat. Kaya ako, ikaw, ang sinimulan nila ay dapat ipagpatuloy!

By: Kate Talain