Pahina 1 ng 2

Kwento ni Mabuti Pagsusuri ni: Genoveva Edroza-Matute

Mga Tauhan: Mabuti: isang guro sa pampunlikong paaralan. Hindi mabuti ang tunay niyang pangalan, nagging mabuti lamang ang tawag sa kanya sapagkat ito ang palagi niyang sinasabi sa klase sa simula at katapusan. Kung minsan ay sinasabi niya rin ang salitang mabuti kapag wala na siyang masabi o nalilimutan niya ang mga dapat niyang sabihin. Si Mabuti ay Lapad sapagkat hindi siya nagbabago ng katauhan. Fe: Ang estudyante ni Mabuti sa kwento kung saan siya ang batang nadatnan ni Mabuti sa sulok ng silid-aklatan. Si Fe ay biligan sapagkat dati ay negatibo siya mag-isip, simpleng problema, pakiramdam niya siya na ang may pinakamabigat na rpoblema sa buong mundo. Ngunit nang makilala niya si Mabuti, na sa kabila ng problema nito ay mabuti, nagging positibo na ang paningin niya sa buhay. Tagpuan: Sa Paaralan Ang uri ng paglalarawan ng tagpuan ay pahiwatig sapagkat hindi direktang sinabi sa akda na sa ganitong lugar ginanap ang istorya. Tunggalian: Tao sa Sarili Para sa akin ito ay tao sa sarili sapagkat si Fe lang naman mismo ang nagtakda sa kanyang sarili na alamin kung ano ang suliranin ni mabuti.

Sinuri ni: Karen Dave Filipino

Pahina 2 ng 2

Naging tao sa sarili rin ito sapagkat sa kabila ng mga problema ni mabuti ay nagging positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay at ang tanging makapagsasabi lang sa ating sarili kung kaya pa natin ay tayo rin mismo. Suliranin sa Kwento: Suliranin ni Fe na alamin ang suliranin ni Mabuti. Banghay: Ito ay tinatawag na paikut-ikot o circular sapagkat nagsimula ang kwento sa gitna na tinatawag nating ´in media resµ. Paningin: Unang Tauhan Unang tauhan sapagkat inilagay ng may-akda na si Genoveva Matute ang kanyang sarili sa isa sa mga tauhan at ito ay si Fe. Bilang patunay ito ang unang pangungusap sa akda ´Hindi ko na siya nakikita ngayonµ . Uri ng Maikling Kwento ayon sa Kabalangkasan: Katauhan ² sapagkat tinitingnan natin ang katauhan ni Mabuti sa kwento. Teorya: Humanismo- sapagkat ipinapakita rito ang kabutihang tinagtaglay ni Mabuti sa kabila ng kanyang mga problema.

Sinuri ni: Karen Dave Filipino