ALAMAT NG MATSING Sa mayamang kaharian, noong unang panahon, ay may isang prinsesang ubod ng ganda.

Siya ay si Prinsesa Amapela kung saan ang lahat ay humahanga sa taglay niyang kagandahan. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay napakasamang ugali. Ang prinsesa ay ubod ng sungit at suplada. Napakataas ng pagtingin niya sa kanyang sarili. “Ayoko sa mga taong pangit! Palayasin sila sa palasyo!” ang palding sigaw nito sa tuwing makakakita ng pangit sa palasyo. Dahil sa prinsesa, ang lahat lamang ng magaganda ang nakakapasok at nakakapagtrabaho sa loob ng palasyo. At ang mga pangit ay itinaboy sa labas upang maging mga alipin at manggagawa. Sa paglipas ng panahon, dumating ang takdang araw sa pagpili ni Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. At naghanda nga ang kaharian. Inimbitahan ang maraming maharlikang tao buhat sa iba’t ibang kaharian. Nagsidatingan din ang maraming makikisig na prinsipe upang ang isa sa kanila ay ang siyang mapangasawa ng prinsesa. Di nagtagal, nagsimula nang mamili si Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. Ang lahat ng prinsipe ay tumayo sa kanyang harapan at nagbigay-galang. Isa sa mga prinsipe ay nagustuhan ng prinsesa, at ito’y si Prinsipe Algori. Si Prinsipe Algori ay isang napakasipag na prinsipe na animo’y Adonis na namumukod tangi sa lahat ng naroroon. Ngunit bago pa man napili ni Prinsesa Amapela ang makisig na prinsipe, ay may nakita siyang napakapangit na prinsipe na nakatayo sa likuran nito. Hindi napigilan ng prinsesa ang sarili. “Sino ka? Hindi ka nahiya sa iyong sarili! Napakapangit mo! Lumayas ka rito at magbalik ka na sa kwebang pinanggalingan mo!” ang bulyaw nito. Nabigla ang lahat sa inasal ng prinsesa. “Siya ang aking napili! Si Prinsipe Algori! Siya ang aking mapapangasawa,” ang agad na idinugtong nito sabay turo kay Prinsipe Algori. Masayang lumapit si Prinsipe Algori sa prinsesa at humalik sa kamay nito. Isa-isa nang nag-alisan ang mga nabigong prinsipe ngunit nanatiling nakatayo sa harapan ang pangit na prinsipe. “Ano pa ang hinihintay mo? Lumayas ka na! Ayaw na kitang makita!” ang muling bulyaw ng prinsesa na tila nandidiri. Malumanay na nagsalita ang prinsipeng pangit. “Hindi ako manghihinayang sa isang tulad mo. Kung ano ang ganda ng iyong mukha ay siya namang pangit ng iyong ugali,” ang wika nito. Biglang nagbago ang anyo ng prinsipeng pangit. Ito ay naging isang napakakisig na lalaki, higit pa kay Prinsipe Algori! Namangha ang lahat sapagkat ang pangit na prinsipe pala ay ang “Diyos ng Kakisigan.” Bumababa ang isang kumpol ng ulap at sumakay rito ang “Diyos ng Kakisigan” at tuluyan nang lumisan. Nanghinayang ang lahat lalo na ang hari at reyna. Ngunit higit sa lahat, nanghinayang nang husto si Prinsesa Amapela bagay na hindi niya pinahalata. Agad na ikinasal ng hari sina Prinsesa Amapela at Prinsipe Algori. Ngunit matapos ang kasal, ganun na lamang ang gulat ng lahat. “Ngayong mag-asawa na tayo, kailangan mong sumama sa aking kaharian, “ang wika ni Prinsipe Algori. “Anong ibig mong sabihin?” ang nagtatakang tanong ng prinsesa.

na siya palang “Diyos ng mga Hayop sa Gubat.Goldstein . Hindi makapaniwala ang lahat subalit huli na. Nagsigawan at nasindak ang lahat. Marween S. dahil ang higit na mahalaga ay ang tunay na pagkatao at pag-uugali. Dinala na si Prinsesa Amapela sa kagubatan ni Prinsipe Algori. lalo pa’t bigla na lang nabago ang anyo ni Prinsesa Amapela. Nabalot din ng balahibo ang buong katawan nito at nagkaroon pa ng buntot.Biglang nabago ang anyo ni Prinsipe Algori. Melody B. Ito ang naging parusa sa kanyang pagiging suplada at mapagmataas. Ito ay naging kakaibang nilalang na puno ng balahibo ang buong katawan. Bobadilla. IV . Kaya dapat nating tandaan na hindi natin dapat husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo.” At si Prinsesa Amapela ang kauna-unahang matsing sa kagubatan. Argentera.