PABALAT O COVER Makapal na papel na pantakip ng upang hindi agad masira ang loob nito.

Ginagawa itong kaaya-aya upang mahikayat ang mga tao na basahin ang aklat. Nakatala dito ang pamagat, awtor at ilang impormasyon na makatutulong sa pagiging maganda at kaaya-aya ng disenyo.

at tagasalin pati na rin ang taglimbag. editor. ngalan ng awtor. PAHINA NG PAGPALIMBAG O COPYRIGHT PAGE .PAHINANG PAMAGAT O TITLE PAGE Nakasulat dito ang pamagat.

ngalan ng tagalimbag at ang International Standard Book Number ( ISBN ). kung ilang edisyon o rebisyon. kalian nilimbag. mga pasasalamat sa mga tumulong sa pagbuo ng aklat at mga gustong ipahiwatig sa magbabasa. . PAUNANG SALITA O ACKNOwLEGEMENT Isinusulat ito ng awtor upang ipaliwanag ang mga sadya sa pagsulat ng aklat. pamamaraang ginamit sa aklat.Nakatala dito ang Karapatang pag-aari o Copyright Notice.

Nakasulat ito ayon sa pahina.TAlAAN NG NILALAMAN O TABLE OF CONTENTS Nakasulat dito ang mga aralin. Nakakatulong ito sa paghanap ng gustong basahin. yunit at seksyon ng bawat aklat. .

Ito ang itinuring pinakamahalaga na bahagi ng aklat. Ang paglalahad ngmga impormasyon ay isnasaayos para sa madali at epektibong pagkatuto o pagkaunawa ng mambabasa.KATAWAN NG AKLAT Ito ang naglalaman ng lahat ng mga impormasyong nais ibahagi ng awtor sa mambabasa ayon sa itinakdang layunin ng awtor. .

Nakaayosang mga salita paalpabeto. sa ng sa ng PRELIMINARIES O MGA BAHAGI BAGO ANG NILALAMAN NG AKLAT .GLOSARI O TALAHULUGAN Ito ay ang mumunting diksyunaryo aklat na nakatutulong sa pag-unawa mga malalalim na salita na ginagamit aklat.

Talaan ng mga larawan. Pambungad na Pananalita na Hindi isinulat ng awtor at Talan ng mga Salitang Dinaglat. . lupon ng mga Sumulat. aklat o source nakuha ang ibang impormasyon. BIBLIOGRAPIYA O CREDITS Nakasulat dito kung saang website.

INDEKS O INDEX Parang Talaan ng Nilalaman ito ngunit ito’y nakasulat ng paalpabeto at nasa hulihan ng aklat. .

Marilou U. Imasa VI-DelPilar Ipinasa kay: Gng. Juaneza Guro sa Filipino .MGA BAHAGI NG AKLAT Ipinasa ni: Zerisse Jill Q.

.APENDIKS Bahagi ng aklat na may nakasulat na dagdag impormasyon.