ALAMAT NG SIBUYAS

AYON sa alamat ,si buyas ay anak ng manggagamot ng isang tribo na nakatira sa paanan ng bundok ng Sierra Madre.Maliit pang bata ay kapansin-pansin na ang pagiging sensitibo ni Buyas . Lalo siyang naging marandamin nang isilang ang bunsong kapatid .Ma-ganda ang kapatid kung ihahambing kay Buyas kaya agad napapansin ang kaibahan nila. Palibhasa ay marami ang nagpapagamot sa ama,kadalasan ay maraming tao sa kanilang kubo.Hindi maialis na mapansin ang mag kapatid dahil maliit ang kubo at doon mismo nanggagamot ang kanilang ama. Kayganda ng nagpupunta roon. inyong bunso ,madalas ay sinasabing mga

Maganda rin si buyas. Ayaw na ayaw ni Buyas na maririnigang gayong usapan.Agad na siyang pupunta sa likod ng kubo at doon uubusin ang oras hanggang maubos ang kanyang mga luha. Nang magdalaga si buyas ay umiibig siya sa isang makisig na binata Ang problema, ang bunso niyang kapatid ang gusto ng lalaki. Masakit na masakit sa loob ni Buyas tuwing aakyat ng ligaw ang binata sa kapatid.Ang gagawin niya ay magtatago sa kanilang likodbahay at doon iiyak ang bigat ng damdamin. Alam ng kanyang ina ang nararamdaman ni Buyas ngunit wala itong magawa?Hindi nito mapanghihimasukan ang puso ng binata.Isa pay paano naman ang damdamin ng bunsong anak?

Nang bunutin iyon ng babae para itanim sa mas maayos na lugar ay nakita ang bilog nitong mga bunga. Labis na dinamdam ni Buyas ang kamatayan ng pag-ibig. Kinabukasan ay hindi na nakita siBuyas. . Natuklasan ng ina na maaaring ipahanog sa pagkain ang bunga. Sumapit at natapos ang araw ng kasal ng bunsong kapatid ay hindi na nakita si buyas Isang umaga habang nagwa-walis sa likod bahay ang ina ay napansin nito ang isang halamang tumubo roon. Naglala tuloy ng ina ang anak na si Buyas Pinangalan nitong buyasang bungang iyon.Ilang buwan pa ay isinama na ngbinata ang mga magulang upang hingin ang kamay ng kapatid ni Buyas.Nais raw pakasal ng dalawa sa ikalawang pagbilog ng buwan. natuklasan nitong nakapagpapaiyak ang bunga paghinhiwa.Naglaho siyang tila bula. Pero higit sa lahat.