FORMULASYON

NG MGA SALITA

A.PAGLALAPI
isang morpema na inilalagay sa isang salita upang magbigay ng dagdag o pagbabago ng kahulugan
»

ANYO
NG PANLAPI

UNLAPI

GITLAPI

HULAPI

UNLAPI
AT

GITLAPI

KABILAAN

GITLAPI
AT

HULAPI

LAGUHAN

GAMIT
NG PANLAPI

PANLAPING MAKANGALAN

PANLAPING MAKAURI

PANALPING MAKADIWA

B. PAG-UULIT

URI
NG PAG-UULIT

GANAP NA PAG-UULIT

PARSYAL

C. PAGLIKHA

D. PAGHIRAM
AT PAG-AASIMILA

E. PAGTATAMBAL
» Pagsasama ng dalawang salita upang makabuo ng bagong salita

URI
NG PAGTATAMBAL

MALATAMBALAN
* Nananatili ang kahulugan at madalas ay ginigilitan

TAMBALANG GANAP

* Nagkakaroon ng bagong kahulugan ang dalawang pinagsamang salita

F. PAGGAMIT NG BALBAL, LALAWIGANIN, KOLOKYAL, O
DIYALEKTAL NA SALITA

G. PAGGAMIT NG IDYOMATIKONG PAHAYAG

H. PAGGAMIT
NG TAYUTAY AT TALINHAGA

Jane Claire D. Escala
SLIDES DIRECTED BY:

Julando M. Diofilo
REPORTED BY: