Altapresyon

Ano ang presyon ng dugo?

Tinatawag na presyon ng dugo ang pagtulak ng dugo palabas ng puso upang mabigayan ang buong katawan upang ito¶y makagalaw

‡ Halimbawa: 120/80 ‡ *ang 120 ay ang systolic at 80 ay ang diastolic . ‡ Diastolic: gaano kalakas ang pagtulak ng puso sa dugo palabas nito habang nakapahinga ang atrium ng heart.Ano ang altapresyon? ‡ Systolic: gaano kalakas ang pagtulak ng puso sa dugo palabas nito.

Paano malalaman kung may altapresyon ka? .

Uri ng altapresyon .

Primary hypertension Hindi katulad ng secondary hypertension. . Maraming nagiging sanhi nito. hindi malaman ang sanhi nito. Maaring bunga ng ito ay namamana o dahil na rin sa kapaligiran lalo na kapag mainit ang panahon.

kung ika¶y nagdadalang tao at maaring epekto ng mga iniinom na gamot. Napakaraming dahilan ang nagdudulot na ganitong sitwasyon kagaya ng problema sa bato.Secondary hypertension Merong malinaw na dahilan kung bakit nagkakaroon nito. .

Ano nga ba ang nagdudulot ng altapresyon? .

‡ Sobra sa timbang ‡ Pag inom ng sobrang alak ‡ Mayroon ang kahit na sinong myembro ng pamilya ‡ Pagkain ng sobrang maaalat na pagkain ‡ Pagkain ng sobrang matatabang pagkain ‡ Pagtanda ‡ Kulang sa calcium at potassium ‡ Kulang sa ehersisyo .

Ano ang sintomas nito? .

‡ Ang taong mayroon nito ay karaniwang makakaranas ng: ‡ Pananakit ng ulo ‡ Pananakit ng batok ‡ Panlalabo ng paningin ‡ Pagkahilo at pagsusuka ‡ Paninikip ng dibdib .

Paano ito maiiwasan? .

‡ Ang taong may altapresyon ay lagi ng may mataas na pagbasa ng presyon ng dugo ngunit maaaring mapanatili sa normal na lebel sa pamamagitan ng mga sumusunod: ‡ Sundin ang payo ng doctor ‡ Inumin sa tamang oras ang lahat ng mga inerekomendang gamut ng doctor ‡ Bawasa ang paakain ng sobrang alat at matabang pagkain ‡ Panatilihin ang maayos na timbang ‡ Tigilan ang paninigarilyo ‡ Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak ‡ Laging mag ehersisyo .

Pag iwas sa altapresyon sa 6 na madaling paraan .

‡ Step 1: magkaroon ng plano ng masustansiyang pagkain ‡ Step 2: bawasan ang pagkain ng maaalat ‡ Step 3: panatilihin ang tamang timbang ‡ Step 4: mag ehersisyo araw-araw ‡ Step 5: bawasan ang pagkonsumo ng sobrang alak ‡ Step 6: itigil ang paninigarilyo .

Alternatibong solusyon .

‡ *maaring kainin ang bawang ng hilaw para mas makakuha ng mga sustansya at ugaliing isahog sa mga pagkain araw-araw.Bawang: ‡ Mainam sa puso Tumutulong para mapababa ang bad cholesterol(LDL) ‡ Nakapagpapababa ng presyon sa dugo. . ‡ Nakakatulong sa paglunas sa sakit na arteriosclerosis ‡ Pang-iwas sa Cancer ‡ Pinapalakas ang resistensya ‡ Ito ay isang anti-oxidant. ‡ Maaring gamut sa ubo at sipon ‡ Nakakaalis ng pamamaga ng lalamunan at sakit sa ngipin ‡ Nakatutulong sa paggamot sa sakit na TB o tuberculosis. ‡ Nakakaalis sa pananakit ng mga kasukasuan dulot ng rayuma.

‡ Nakapagpapababa ng asukal at presyon sa dugo ‡ Nakakawala ng sakit sa ulo ‡ Mainam sa pagpapagaling ng sugat. ‡ Nakakaiwas sa impeksyon dahil pinapalakas ang resistensya. ‡ Maaring igamot sa ubo at lagnat.Ampalaya: ‡ Nakatutulong upang pagalingin ang gout o piyo at mga sakit sa atay at pali. ‡ Nakakiwas sa Cancer. ‡ Magaling sa pagpurga ng mga bulate o lunas sa pagtatae. .

Maiiwasan ang altrapresyon sa pamamagitan ng mga sumusunod: .

‡ Pananatiling kalmado. ‡ Pananatiling kalmado habang komportableng nakaupo. . pagsubok patingnan ang presyon ng dugo kung bumaba na o hindi pa. pagpapatuloy ng pagiging kalmado. at pagkatapos ng ilang minuto. ‡ Pagbababad ng isang maliit na hiwa ng bawang sa ilalim mg dila. ‡ Paginom ng maraming tubig para maihi. Nakakapagregula ng presyon ng dugo ang bawang.‡ Hindi paghiga. ‡ Pagsisigurong malamig ang paligid. ‡ Kung hindi pa bumaba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful