Altapresyon

Ano ang presyon ng dugo?

Tinatawag na presyon ng dugo ang pagtulak ng dugo palabas ng puso upang mabigayan ang buong katawan upang ito¶y makagalaw

Ano ang altapresyon? ‡ Systolic: gaano kalakas ang pagtulak ng puso sa dugo palabas nito. ‡ Diastolic: gaano kalakas ang pagtulak ng puso sa dugo palabas nito habang nakapahinga ang atrium ng heart. ‡ Halimbawa: 120/80 ‡ *ang 120 ay ang systolic at 80 ay ang diastolic .

Paano malalaman kung may altapresyon ka? .

Uri ng altapresyon .

hindi malaman ang sanhi nito. . Maaring bunga ng ito ay namamana o dahil na rin sa kapaligiran lalo na kapag mainit ang panahon.Primary hypertension Hindi katulad ng secondary hypertension. Maraming nagiging sanhi nito.

Secondary hypertension Merong malinaw na dahilan kung bakit nagkakaroon nito. Napakaraming dahilan ang nagdudulot na ganitong sitwasyon kagaya ng problema sa bato. . kung ika¶y nagdadalang tao at maaring epekto ng mga iniinom na gamot.

Ano nga ba ang nagdudulot ng altapresyon? .

‡ Sobra sa timbang ‡ Pag inom ng sobrang alak ‡ Mayroon ang kahit na sinong myembro ng pamilya ‡ Pagkain ng sobrang maaalat na pagkain ‡ Pagkain ng sobrang matatabang pagkain ‡ Pagtanda ‡ Kulang sa calcium at potassium ‡ Kulang sa ehersisyo .

Ano ang sintomas nito? .

‡ Ang taong mayroon nito ay karaniwang makakaranas ng: ‡ Pananakit ng ulo ‡ Pananakit ng batok ‡ Panlalabo ng paningin ‡ Pagkahilo at pagsusuka ‡ Paninikip ng dibdib .

Paano ito maiiwasan? .

‡ Ang taong may altapresyon ay lagi ng may mataas na pagbasa ng presyon ng dugo ngunit maaaring mapanatili sa normal na lebel sa pamamagitan ng mga sumusunod: ‡ Sundin ang payo ng doctor ‡ Inumin sa tamang oras ang lahat ng mga inerekomendang gamut ng doctor ‡ Bawasa ang paakain ng sobrang alat at matabang pagkain ‡ Panatilihin ang maayos na timbang ‡ Tigilan ang paninigarilyo ‡ Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak ‡ Laging mag ehersisyo .

Pag iwas sa altapresyon sa 6 na madaling paraan .

‡ Step 1: magkaroon ng plano ng masustansiyang pagkain ‡ Step 2: bawasan ang pagkain ng maaalat ‡ Step 3: panatilihin ang tamang timbang ‡ Step 4: mag ehersisyo araw-araw ‡ Step 5: bawasan ang pagkonsumo ng sobrang alak ‡ Step 6: itigil ang paninigarilyo .

Alternatibong solusyon .

‡ Maaring gamut sa ubo at sipon ‡ Nakakaalis ng pamamaga ng lalamunan at sakit sa ngipin ‡ Nakatutulong sa paggamot sa sakit na TB o tuberculosis. ‡ Nakakaalis sa pananakit ng mga kasukasuan dulot ng rayuma. ‡ Nakakatulong sa paglunas sa sakit na arteriosclerosis ‡ Pang-iwas sa Cancer ‡ Pinapalakas ang resistensya ‡ Ito ay isang anti-oxidant. .Bawang: ‡ Mainam sa puso Tumutulong para mapababa ang bad cholesterol(LDL) ‡ Nakapagpapababa ng presyon sa dugo. ‡ *maaring kainin ang bawang ng hilaw para mas makakuha ng mga sustansya at ugaliing isahog sa mga pagkain araw-araw.

‡ Nakakiwas sa Cancer. ‡ Nakakaiwas sa impeksyon dahil pinapalakas ang resistensya. ‡ Magaling sa pagpurga ng mga bulate o lunas sa pagtatae. ‡ Nakapagpapababa ng asukal at presyon sa dugo ‡ Nakakawala ng sakit sa ulo ‡ Mainam sa pagpapagaling ng sugat. .Ampalaya: ‡ Nakatutulong upang pagalingin ang gout o piyo at mga sakit sa atay at pali. ‡ Maaring igamot sa ubo at lagnat.

Maiiwasan ang altrapresyon sa pamamagitan ng mga sumusunod: .

‡ Paginom ng maraming tubig para maihi. ‡ Kung hindi pa bumaba. at pagkatapos ng ilang minuto. ‡ Pagsisigurong malamig ang paligid. ‡ Pananatiling kalmado habang komportableng nakaupo. . pagpapatuloy ng pagiging kalmado. ‡ Pagbababad ng isang maliit na hiwa ng bawang sa ilalim mg dila.‡ Hindi paghiga. pagsubok patingnan ang presyon ng dugo kung bumaba na o hindi pa. Nakakapagregula ng presyon ng dugo ang bawang. ‡ Pananatiling kalmado.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful