DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino IV, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang, ³Paggamit at Pag-abuso sa bawal na gamot ng mga kabataan´. Inihanda at iniharap ang pananaliksik na ito sa aming guro sa asignaturang Filipino na si Bb. Jessilyn Ranges ng mananaliksik na nagmula sa seksyon na IV - St. Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011 Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan.

Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Bb. Jessilyn B. Ranges:

_____________________ Gng. Brenilda Medina
(Punong-Guro)

_____________________________

Bb. Jessilyn Ranges
(Guro sa Filipino)

PASASALAMAT
Isang taos pusong pasasalamat ang ipinararating ko sa Maykapal, at para sa lahat ng mga magagandang bagay na inihandog Niya sa aking pagsasaliksik. Binigyan Niya ito ng nauukol na talino at galing upang matapos ang pagaaral na ito, kung wala Siya, hindi sana magiging posible ang katuparan ng pag-aaral na ito.

Para sa aking mga kamagaral, aking mga kaibigan, at aking mga kapamilya maraming salamat sa tulong niyo bilang mga respondents sa ilang katanungang ibinigay naming, dahil sa inyo nagkaroon pa ng mas malalim na kabuluhan ang pag-aaral na ito.

Kay Bb.Jessilyn Ranges na nagbigay sa amin ng pag-aaral na ito at nagsilbing patnubay naming para magkaroon ng maayos na pagsasa-ayos ng mga impormasyon at sa pagbibigay sa amin ng sapat na dami ng oras upang matapos ang aming pananaliksik at ng pagkakataong maipakita ang aming kakahayan sa larangan ng pagsasaliksik. at upang maihanda kami sa paggawa ng parehong proyekto sa hinaharap.

MULI MARAMING SALAMAT PO

TALAAN NG NILALAMAN
PASASALAMAT KABANATA 1 ³ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO´ A. INTRODUKSYON B. PAGLALAHAD NG SULIRANIN C. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL D. KATUTURAN NG TALAKAY E. SAKLAW AT HANGGANAN NG PAG-AARAL

KABANATA 2 ³MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL O LITERATURA´ KABANATA 3 ³DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK´ A. DISENYO NG PANANALIKSIK B. MGA RESPONDENTE C. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK KABANATA 4 ³PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS´ KABANATA 5 ³KONKLUSYON AT REKOMENDASYON´
A. KONKLUSYON

B. REKOMENDASYON

BIBLIOGRAPIYA

KABANATA I
ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO

A. INTRODUKSYON Isa sa pinamakatinding pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan ay ang problema sa iligal na droga. Ang pagkalat nito ay isang malaking dagok sa ating lipunan hindi lamang dahil sa maraming buhay na nawawasak at napipinsala kundi gayundin ang kayamanan/pag-aari nating nasasayang lalo na ang mga kabataang nalunon sa ipinagbabawal na droga. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong maipahayag at maipakita ang kalagayan ng mga kabataang lulong sa bawal na gamot. Nakapaloob rito ang iba¶t ibang konsepto tulad na lamang ng pagdiskubre sa personalidad, mag paksa ukol sa bawal na gamot tulad na lamang ng mga dahilan kaya sila naligaw ng landas at mga ahensiyang tumutulong sa mga kabataan at mga paksa ukol sa tamang pakikitungo sa mga kabataang naligaw ng landas. Ang pag-aaral na ito ay para sa mga guro, mag-aaral, propesyunal at iba pang mambabasa na naghahangad na mas lalo pang maunawaan ang kabataang lulong sa bawal na gamot. Ang nilalaman ng pag-aaral na ito ay nakaayos ayon sa kahalagahan upang magamit at makatulong sa ibang tao. Sa hulihan ng pag-aaral ay may nakalagay na bibliyograpiya para sa mas malawak pa na kaalaman at bilang patunay na ang lahat ng nakapaloob rito ay katotohanan. B. PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pag-gamit ng bawal na gamot mapahamak na ngayon sa ating bansa at sa Marami Pang Bansa Sa Mundo. Hindi Ito Masyadong Malaking Issue Noon Kumpara Ngayon. Maraming Kawani Ng Gobyerno At Mga Pribadong Organisasyon Ang Lumalaban Dito. Marami Ring Mga Tao Na Nakakaalam Ng Kung Anu Ano Tungkol Sa Bawal Na Gamot Pero Totoo Bang Alam Nila Ito? Ang Bawal Na Gamot Para Sa Atin Ay Mga Gamot Na Iniinom

O Ginagamit Sa Ibang Dahilan Maliban Sa Medikal O Kadalasang Pag-gamit Nito. Ito Ay Maaring Aksidente O Sinsadyang Pag-gamit Ng Bawal Na Gamot. Maari Rin Itong Mabili Ng Illegal O May Reseta Ng Doktor.

Ang Pag-Abuso Sa Mga Gamot Ay Maari Ring Mangyari Sa Mga Ospital O Clinic Dahil Na Rin Sa Kapabayaan. Maraming Tao Na Nagsasabi Na Ang Pag-Abuso At Pag-gamit Sa Droga Ay Masasabing Pansarili Lamang At Kaya Itong Pigilan Ng Isang Tao Kahit Kailan Man Niya Gustuhin Pero Pinabubulaanan Ito Ng Isang Pag-aaral Na Nagsasabi Na Ito AY Isa Ring Sakit Sa Utak Dahil Ang Droga Ay Maaring Magdulot Ng Pag-babago Sa Struktura At FXN Ng Utal (HTTP://www.medicinet.com./teen_drug_abuse.html)

C. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang Kahalagahan Ng Pag-aaral Ng Pag-gamit At Pag-Abuso Ng Bawal Na Gamot Ng Mga Kabataan Ay Para Mas Lalo Pang Maintindihan At Maunawaan Ng Mga Kabataan Na Nasa Ganuong Edad Ang Mga Tamang Impormasyon Tungkol Sa Bawal Na Gamot At Maiwasan Ang Mga Maling Akala Ukol Dito. Makakakatulong Din Ito Sa Mga Pagsasaliksik Dahil Mas Malalaman Nila Kung Ano Ang Tunay Na Pananaw Ng Mga Kabataan Tunkol Sa Bawal Na Gamot. At Kapag Nagkaroon Sila Ng Tamang Kaalaman Ukol Sa Paginterpreta At Pananaw Ng Mga Kabataan Sa Bawal Na Gamot, Maari Din Silang Magbigay Ng Tamang Impormasyon Tungkol Dito. Ang Pag-aaral Na Ito Ay Maari Ding Makatulong Sa Mga Pribadong Organisayon At Sa Gobyerno Dahil Maari Nila Itong Gamitin Upang Maging Impormasyon Sa Kaalaman Ukol Sa Bawal Na Gamot Sa Naturang Lugar At Maari Silang Magbigay Ng Mga Pangontra O Panlaban Na Mga Panukala At

Kung May Mga Pahamak Na Nag-aabuso, Papaaanong Pag Sasasaayos At Rehabilitasyon Na Mga Panukala. D. KATUTURAN NG TALAKAY a) Kabataan b) Bawal Na Gamot c) Reseta d) Pagabuso e) Pangontra O Panlaban Na Panukala f) Pag-sasaayos At Rehabilitasyon Na Panukala g) Droga h) Medical i) Illegal E. SAKLAW AT HANGGANAN NG PAG-AARAL Ang Saklaw At Hangganan Ng Aking Pag-aaral Ay Mga Kabataan Na Babae At Lalaki Na Maaaring Gumagamit O Hindi Gumagamit Ng Bawal Na Gamot Na Nakatira Sa Mga Lugar Na Sakop Ng Lungsod MG QUEZON. Kukuha Ang Mga Mananaliksik Ng Isangdaan (100) Participantes Sa Pagaaral na ito. Limampu (50) Dito Ay Mga Lalaki At Limampu (50) Din Dito Ay Mga Babae. I. Ang Pag-abuso Sa Droga Ay Ang Pag-gamit Ng Mga Gamot Na Matagal Na Panahon Na Hindi Na Natural Sa Pag-gamit Nito At Pagkakaroon Ng Problema Tungkol Dito.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL O LITERATURA

5 STAGES NG PAG-ABUSO SA GAMOT: a) ANG PAGKAKAROON NG MADALIANG PAGKUHA O PAGPASOK SA DROGA PERO HINDI ITO GINAGAMIT PA. b) PAG-GAMIT NG DROGA SA OKASYON LAMANG/ PANG EXPERIMENTO c) PAG-GAMIT NG MADAMING DROGA SA REGULAR NA ARAW. d) -BUMIBILI, NAG-NANAKAW O NAG DRA-DRUGDEALING PARA MAKAPAG DROGA. e) ANG PAGGAMIT NG DROGA AY PAGIGING NORMAL AT KAPAG HINDI SILA NAKAGAMIT AY PAKIRAMDAM NILA ABNORMAL SILA. DAHILAN AT RISK FACTORS NG GAMOT NG KABATAAN: 1. Pamilya- pagkakaroon ng mababang superhisyon ng magulang o hindi magagandang komunikasyon, conflict o problema sa pamilya, history ng pangaabuso sa pamilya at paggamit ng alcohol ng kapamilya. 2. Indibidwal ± history ng pisikal o sexual na pag-abuso, problema sa eskwelahan o emosyonal, hindi matatag o stable na emosyon, naghahanap ng saya o experimenting saya (thrill seekers), mga mahilig makikipagsapalaran (adventure seekers), ang alam ay mababa lang ang dulot na kasamaan ng droga. Ang Pagka Adik Sa Droga Ay Iang Sakit Sa Utak Dahil Ang Pag-aabuso Sa Droga Ay Maaring Humantong Sa Pag-iiba Ng Mga Instruktura At Gamit Ng Utak. Dahil Na Rin Sa Pagbabagong Ito Ng Utak Ay Mahihirapan Ang Isang Tao Na Tumigil Sa Pag-Drodroga. Paaano Nga Ba Ang Mga Pangyayari Na Nangyayari Sa Ating Utak Kapag Umiinom Tayo Ng Droga; Kapag Ang Tao Ay Gumagamit Ng Mga DROGA Ang Normal Na Sistemang Pang-Komunikasyon Nito Ay Nasisira Kaya Na-iiba Ang Pag-Papadala, Pag-tanggap At Pag-Progreso Ng Komunkasyon.

Maaring Ito Ay Sa Pagitan Ng Pag-gaya Sa Natural Na Kumikitil Na Mensahero Ng Utak O Sa Sobrang Pagistimulate Ng Tinatawag Na ³NEW & CIRCUIT´ Ng Utak. Ilan Sa Mga Halimbawa Ng Mga DROGA Na Nakakaapekto Sa Utak Ay Ang Marijuana At Heroine. At May Kaparehas Na Istruktura Katulad Ng Mga Kemikal Na Mensahero Kaya Maari Nitong Maloko Ang Mga Receptors Ng Utak At Magpapadala Ng Mga Abnormal Na Mensahe Sa Utak na maari rin magdulot ng pagkabaliw. Ang Cocaine At Methamphetamine Ay Maaring Maghatid Ng Abnormal Na Pagdami Ng Neurotransmitters O Kaya Ay Pigilan Ang Normal Na PagRecycle Ng Brain Kemikals. Kapag Nangyari Ito Maari Nitong Maharangang Todo Ang Processo Ng Komunikasyon. Dahil Na Din Sa Mga Nasasabeng Dahilan Kaya Ang Pagtigil Sa Pag-gamit Ng Bawal Na Gamot Ay Hindi Lang Nakasalalay Sa Kagustuhan Ng Iang Tao. Kailangan Itong Irehabilita AT Gamutin.

PINAG KUHANAN NG SALIKSIK: NATIONAL INSTITUTE OF DRUGS ABUSE. ³PRINCIPLES OF DRUG ADDICTION TREATMENT: A RESEARCH BASED GUIDE.´ FEBRUARY 31, 2005, FEBRUARY 8, 2005.

MGA KARANIWANG DROGA NA INNAABUSO NG MGA KABATAAN: 1. Sigarilyo (Ano Mang Uri: SIGARILYO, TOBACCO, SIGARO) 2. Cannabinoids (MARIJUANA, HASHISH)- Tinatawag Din Ito Minsan Insang Pot, Weed, Marry Jane. Herb ± Ito Ay Ginagamit Sa Pamamagitan Ng Isang Pipe. 3. Cold Medications/ Gamot Sa Ubo At Sipon (BENADRYL,SUDAFED) 4. Inhalants(GASOLINA, AMMONIA, RUGBY)- Ito Ay Sinisinghot Sa Pamamagitan Ng Plastic, Bote O Kahat Anong Bagay Na Sarado 5. Depressants(BARBITURATES/BENZODIAZEPINES)- Tinatawag Din Ito Minsan ³REDS,JELEOWS, YELLOW JACKETS, DOAMEY, OR ROOFIES´ 6. Stimulants (AMPHETAMINES, COCCAINE, METHAMPETAMINE)Tinatawag Din Itong ³Bennies, Black Beanties, Spod, Uppus, Blow, Craek, Rock, Toot, Crank, CrystalL OR Skippy´ 7. Narcotics( MORPHINE, HEROINE, CODEINE, OXYCONTIN, VICODIN) 8. Hallucinogens (LSD, MUSHROOM) 9. Dissociafire Anesthetics (PCP, KETAMINE./PENYCLIDINE) 10. 11. Club Drugs- Exstacy Others- Arabic Steroids

PINAG KUHANAN NG SALIKSIK: NAT¶L INSTITUTE ON DRUG ABUSE- ³COMMONLY ABUSED DRGS´ FEBRUARY 2009

ANG MGA STATISTICS NG MGA KABATAAN NA NAGAABUSO NG DROGA: 1. 3000 Na Kabataan Ang Humihithit Ng Una Nilang Sigarilyo Bawat Araw 1/3 Dito Ang Nagigng Maninigarilyo. 2. Noong 2004 Ang Mga Kabataan Na Gumagamit Ng Droga Sa Isang Buan Ay 27% 3. Noong 2002 1/3 Mga Kabataan Sa Elementarya Ay Gumagamit Ng Marijuana 4. Bumaba Ang Paggamit Ng Droga Ng Mga Kabataan Simula 2001.

PINAGKUHANAN NG SALIKSIK: Dickler, Patrick.´Teen drug abuse declined in 2002, Report shows ³National institute of drugs abuse. Vol17, No.5 January 2004

ANO ANG MGA EPEKTO NG PAG-ABUSO SA DROGA NG MGA KABATAAN: 1. Ano Mang Droga Ay Nakakapagpababa Ng Abilidad Ng Kabataan Na Magbigay Ng Attensyon Sa Mga Bagay. 2. Mas Bata Na Nagsimula Na Gumamit Ng Droga Ay May Malaking Posibilidad Na Magkaroon Ng Problema Sa Pag-abuso At Magkaroon Ng Relapse Kapag Sumubok Tumigil. 3. Maari Rin Silang Magkaroon Ng Unprotected Sex, Pakikipag Talik Sa Hindi Kakilala At Ano Mang Gawaing Sexual. 4. Ang Pag-gamit Ng Droga Ay Maaring Mag mask O Itago Ang Ano Mang Problemang Emosyonal Kagaya Ng Anxiety, Depression, Mood Swings O Hallucinations 5. Ang Pag-gamit Ng Anabolic Steroids Ay Maaring Magdulot Ng Pagkabaog O Problema Sa Ereksyon Ng Mga Lalaki At Paglaki Ng Clitories Sa Mga Babae. Maari Rin Itong Magdulot Ng Pagkakalbo,

Problema Sa Paglaki, Ng Puso At Attake Sa Puso, Stroke, Sakit Sa Liver, Cancer, Acne At Iba Pang Impeksyon Katulad Ng Aids. 6. Maari Rin Itong Magdulot Ng Pagkasira Ng Utak(INHALANTS), Attake Sa Puso(STIMULANTS), Problema Sa Paghinga (SEDATIVES) Maari Rin Itong Magdulot Ng Pagkamatay.

PINAGKUHANAN NG SALIKSIK: Nat¶l institute on drug abuse.´principles of drug addiction treatment based guide´ February 8, 2005 March 31 2005

PAANO MAIIWASAN NG MGA MAGULANG ANG PA-GGAMIT NG DROGA NG KABATAAN: Tamang Komunikasyon Na Galing Sa Magulang Ukol Sa Mga Negatibo Pisikal, Emosyonal At Pang-Katawang Epekto Ng Droga Ang Dapat Ipaliwanag Sa Anak. Pagsuperbisa Ng Mga Anak Ay Importante Rin. Kailangang Malaman Din Ng Mga Magulang Kung Paano, Saan, At Kanino Na Kikipag Socialize o Na Kikipag Barkada Ang Anak Pati Na Rin Ang Pag-Limita Ng Mga Access Sa Mga Droga. Maari Ring Gawing Kaunti Lamang O Limitahan Ang Dami Ng Alcohol Gamit Panlinis (INHALANTA) At Mga Gamot Na Nakatago Sa Bahay At Palaging Tingnan O Icheck Ang Bilang Ng Mga Ito.

ANG ³FAMILY FOCUSED ABUSE- PREVENTION PROGRAMS´ AY GINAGAWA PARA PABABAIN ANG BILANG NG MGA KABATAAN NA GUMAGAMIT NG DROGA SA PAMAMAGITAN NG PAG-IINTINDI SA KULTURA AT KOMUNIDAD NG MGA KABATAAN. ANG RELIHIYON AY MALAKING PARTE DIN NG MGA ITO. Ang Pagkakaroon Din Ng Ekstra Curricular Activities Ay Malaking Tulong Din Tulad Ng Mga Laro, Pagbabasa O Reading Classes, O Mga Arts & Crafts.

PINAGKUHANAN NG SALIKSIK: ZICKLER,PATRIC.´ ETHNIC IDENTIFICATION & CULTURAL TIES MAY HELP PREVENT DRUG ABUSE´ NAT¶L INSTITUTE ON PNG ABUSE. VOL. 16 NO. 2 MAY 2008

MGA SIMTOMAS AT SIGNUS NG PAG-GAMIT NG BAWAL NA GAMOT 1. SIGARILYO- PALAGING AMOY SIGARILYO, PAGKAINTA, PANGINGITIM NG KULAY NG MGA KUKO, LABI, O NGIPIN 2. CANNABINOIDS- PAMUMULA NG MATA, TULOG NG TULOG, SOBRANG PAGKAGUTOM, SOBRANG PAGKASAYA, PARANOIA 3. COLD MEDICATORS- TULOG NG TULOG, PAGKAANOTOK, MABAGAL O MABILIS NA PAGTIBOK NG PUSO 4. INHALANTS- RUNNY NOSE, AMOY NG GASOLINA O SOLVENT, PAGKAIRITABLE AT CONFUSION 5. STIMULANTS- MABILIS NA PAGTIBOK NG PUSO AT BLOOD PRESSURE IRITABLE SOBRANG PAGKASAYA HINDI NATUTULOG, SEIZURES 6. NARCOTICS- HINDI MASYADONG MAKARAMDAM NG SAKIT, SOBRANG PAGKASAYA, ANTUKIN, MABAGAL NA PAGHINGA, COMA, PAGKAMATAY SA OVERDOSE

7. DEPRESSANTS- ANTUKIN, MABAGAL NA PAGTIBOK NG PUSO AT BLOOD PRESSURE, POOR COORDINATION, PAGKAHILO, COMA, PAGKAMATAY A OVERDOSE 8. HALLUCINOGENS- PROBLEMA SA PAGTULOG, MALABONG PANIGIN, PARANOIA 9. DISSOCIATIVE ANESTHETICS- MATAAS NA BLOOD PRESSURE, AT PAGTIBOK NG PUSO, PAGKAWALA NG MEMORYA, PAGKAHILI AT PAGSUSUKA, IRITABLE AGGRESIBO 10. CLUB DRUGS (ECSTASY)- NILALAGNAT PERO HINDI PINAPAWISAN MARAMING LOLLIPOP O CANDY SA BAG SOBRANG PAGKASAYA AT PARANG GUSTO ANG LAHAT NG TAO

Sigarilyo at Alcohol Ang mga sigarilyo at alcohol ay dalawang uri ng legal na droga. Pero ang pagsisigarilyo at madalas na pag-inom ng alcohol ay nakakasama din sa ating katawan. Kaya kahit ito ay puwede at mabibili sa mga sari-sari store ay dapat alam parin natin ang sarili nating limitasyon. Dahil kapag sumobra hindi maganda ang balik o epekto nito sa ating katawan at pamumuhay.

Illegal na Droga Madalas ang alam nating lahat ay ang illegal na gamot ay nakakasama sa katawan ngunit meron din naman itong ibang mga positibong naiibibigay saatin. Ang ibang mga illegal na droga ay ginagamit ding pangpamanhid ng sugat lalo na sa mga kakaopera pa lamang. Ito ay nakakapagpabilis ng paghilom ng isang sugat.

Ngunit hindi ito puwedeng masobrahan dahil maari itong magdulot ng masama sa ating katawan. dapat paring magingat dahil kahit nakakapagpagaling din ito ay dilikado kapag lagging ginagamit o kapag ito ay nasobrahan .

Bakit ang illegal na droga ay nakakasama sa katawan ng tao? Ang illegal na droga ay nakakasama sa katawan ng tao kung ito ay aabusuhin. Lalo na sa mga bata at teenagers na lumalaki pa. Ang mga sakit na puwedeng makuha sa illegal na droga ay ang pagkasira ng utak, pagkakasakit sa puso at sa iba pang mga importanteng parte ng katawan. At para naman sa mga batang nag-drudrugs ay hindi nakakapag koncentra sa skwelahan mga laro (sports) at iba pang extra curricular activities. At ang palaging sintomas para sa mga bata at teenager ay ang hindi malinaw na mata o panglalabo ng mga mata, humihina sa klase, hindi makapag isip ng tama at nakakapag pa bobo at hindi makapag bigay ng tamang decisions. Bakit gumagamit ng droga ang isang tao? Madalas ang mga bata at teenagers ay nahihikayat lang ng mga kaibigan o mga kabarkada nila na gumamit ng illegal na gamot. Kadalasa¶y ginagawa nila ito para ³in´ sila sa grupo. O minsa¶y sila ay inaapi kaya naman gumamit sila ng illegal na droga. Ang mga droga ay maaring gamitin ng maraming tao sa maraming rason pero ang iba gusto lang nilang umalis o takasan ang mga problema

nila na akala ay mawawala pero hindi pinalala lang nila ang mga problemang iniwan at idinaan nalamang sa pag drudrugs. Ang droga ay hindi nakakaresolba ng isang problema at ito rin ay nagdudulot ng pagkakasit at maapektohan ang pamumuhay ng taong umiinom ng illegal na droga. At ang isang tao kapag nalulon sa droga nagiging dependent sila ditto at ang feeling nila ay hindi sila mabubuhay kung wala silang iniinom na droga. At kung ang isang tao ay na addict na sa illegal na droga ay mahirap ng matanggal ito. At may 88.1% na kapag gumaling ka ay babalik ka sa pagiging drug addict. Paano mo masasabi na ang isang tao ay gumagamit ng droga particular sa mga teenagers? Kung ang isang tao ay gumagamit ng droga mahahalata mo ang mga pagbabago sa katawan niya at sa pagiisip niya. Ang mga galaw ng isang addict ay naiiba din sa normal. Isa sa mga sintomas ng mga bata at teenagers ay ang depression, stress, nawawalan ng interest sa skwelahan at mag aral, hindi na pumapasok at sila ay nagiging emosyonal. At para naman sa mga matatanda ay depression, stress , moody, negatibo, may sariling mundo, gusto lagging mapag isa hindi nakakapag concentrate, hindi makatulog, lagging napapaaway, namumula ang mga mata at nababawasan ng timbang.

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

A. DISENYO NG PANANALIKSIK Ang naisagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ng mga mananaliksik na gamitin ang Descriptive Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan (survey questionnaire) para makalikom ng mga datos. Naniniwala ang mga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente. B. MGA RESPONDENTE Ang mga respondente ng research na ito ay ang mga kabataan na edad 10-19, maaaring lalaki o babae at nakatira sa Quezon City C. INSTRUMENTO PAMPANANALIKSIK Ang instrument na ginamit ng researcher ay ang paraan ng pananaliksik gamit ang pagiinterbyu at pagsagot sa mga papel na may kalakip na mga katanungan na nararapat sa topic na nasabi.

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Ayon sa survey may 96% (48/50) na mga lalaki at 92% (46/50) na mga babae ang naniniwala na ang mga ipinagbabawal na gamot at ipinagbibili ng tao ay puwede itong abusuhin. May 68 % (34/50) na mga lalaki at 80% (40/50) na mga babae na nagsasabi na ang solusyon sa problemang kinakaharap ukol sa ipinagbabawal na gamot ay huhulihin ang nagbebenta at bumibili at magbibigay ng tamang kaalaman sa mga tao ukol sa bawal na gamot. Mayrun naming 76% ( 38/50) na mga lalaki at 56 % (28/50) na mga babae na nagsasabi na hindi maaaring maging bawal na gamot ang mga gamot na nabibili lamang sa botika. May 74% (37/50) na mga lalaki na nagsasabi na umiinom sila ng mga gamot. At 58 % (29/50) na kababaihan naman ang nagsasabi na hindi sila umiinom ng mga gamot na walang reseta sa doctor. Mga 56% (28/50) na mga lalaki at 52% (26/50) na mga babae ang nagsasabi na mayroon silang mga kakilala na taong gumagamit ng bawal na gamot at karamihan nito ay mga artista at kilalang mga tao.

KABANATA V
KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

A. KONKLUSYON Lumalabas na maraming naniniwalang ang ipinagbabawal na gamot ay nakakasama at pwedeng abusuhin kaya dapat ang gobyerno ipgpatuloy na magbigay ng tamang kaalaman ng pwedeng mangyari sa kanila pag sila¶y gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang mga pulis at mga taong hinirang ng gobyerno ay dapat ipatupad ang mga batas na dapat sundin upang huwag maging adik o dependent sa mga bawal na gamot. Ang mga guro ay dapat ding ipagpatuloy na magbigay ng impormasyon tungkol sa epekto ng bawal ng gamot sa kanilang mga estudyante. Alam naman natin na ang mahuhuli na nagbebenta ng bawal na gamot ay makukulong ng habang buhay at di pwedeng mag pyensa ng pera kaya ituloy pa rin ang patakaran na ito at dun naman sa mga kaibigan, kapatid, magulang, guro na alam nila ang mga taong gumagamit ng bawal na gamot dapat isuplong sa pulis para sila¶y mabigyan ng lunas kung papaano nila ito maiiwasan. Para sa mga kabataan na paris natin dapat sumunod sa mga nakatanda sa atin at huwag makibarkada sa mga adik bagkos isuplong sila sa pulis o sa magulang or sa guro na alam nila ang mga taong ito.

B. REKOMENDASYON Mairerekomenda ng mga researcher na magkaroon pa ng mga karagdagang kaalaman ang mga kabataan ukol sa paggamit ng illegal na droga, paano ito magagamot at higit sa lahat paano ito mapipigilan sa paglaganap. Maaaring gumawa ng mga lecture o magdikit ng mga poster ukol sa mga impormasyong ito.

BIBLIOGRAPIYA
References: Committee on Substance Abuse. ³Indications for management and referral of patients involves in substance abuse ³Pediatrics.pp.143-148, Vol. 106, November 1, July 2000. Liddle, Howard. ³Adolescent substance abuse.´Drugs Rehabs. 200-2009 National Institute on Drug Abuse.´Commonly Abused Drugs´ February 2007. National Institute on Drug Abuse. ³Principles of Drug Addiction Treatment: A Research Based on guide.´ National Institute on Drug Abuse.´Recovery harder for addicts who start young. ³Vol.14, No.6.March September 2002, revised April 2005. Shillington, Audrey M.,Clapp,John.´Parental monitoring.´ Journal of Child and Adolescent Substance Abuse. Vol. 15, Issue 1. 12/5/05 Witmer, Denise. ³warning signs of teenage drug abuse.´ Parenting Adolescents about, Inc. 2008 Zickler, Patrick. ³Ethnic Identification and Cultural Ties may help Prevent Drug Use.´ National Institute on Drug Abuse. Vol. No.,3. May 2008 Zickler, Patrick. ³Teen Drug Use Declined in 2002, Report Shows.´ National Institute on drug Abuse. Vol. 17, No.5. January 2007