By: KATHLYN KAYE S.

VARGAS

1. PAG ± IBIG Bumubulyaw ang aking puso

2. UMAGA Nakikisama ang umaga

3. KALDERO Napupuno ang kaldero ng biyaya 4. DAAN Ginagabayan tayo ng daan 5. HANGIN Ang hangin na nagtataboy sa nakaraan

6. KAHOY Mapag ² ubayang kahoy 7. BATO Sumasabay ang bati sa galw ng damo 8. TULAY Ang tulay na naghahati sa langit 9. SAPATOS Nakikisabay ang sapatos sa tikitik ng orasan 10. SIGARILYO Sigarilyong nagpupuyos sa nginig ng lamig

By: KATHLYN KAYE S. VARGAS

1.

LAPIS Masunuring lapis ika·y gabayan

2.

PAPEL Busilak ang kawagasan ng papel

3.

BINTANA Bintanang mapagkalinga

4.

PITAKA Mapagkandiling pitaka

5.

NGITI Mapapait na ngiti

6.

SILYA Silyang mapagsalo

7.

ULAP Kay tahimik ng ulap sa kalangitan

8.

SIPILYO Matiising sipilyo

9.

SILID Maalagang silid

10.

PARUSA Malupit na parusa