IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV I. Panuto: Double Bubble Map.

Sa tulong ng bubble map, bumuo ng mga kaisipan at pantulong nakaisipan batay sa textong “Maganda Pa ang Daigdig” ni Lazaro Francisco. (20 pts.) Pantulong na kaisipan Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

Kaisipan

Pangunahing kaisipan

Kaisipan

Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

II. Panuto: Bumuo ng sintens mula sa nobelang textong “Maganda Pa ang Daigdig” ni Lazaro Francisco. Sundan ang pattern sa paggawa. (15pts) Kaisipan 1 hango sa Bibliya 2 Isang Salawikain 3 Binuong Slogan

III. Pagsusuring Panglinguistika: Single Bubble Map. Bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salita hango sa textong “Timawa” (2 points each)

Dalubhasa

Pagkahampas lupa

Pagkalagalag

Timawa IV. Sanaysay Anong aral ang mapupulotsa testing “Timawa’ ni Agustin Fabian? Magbigay ng dalawang aral batay dito. (7 pts.)

a. kasalungat c. hambingan c. Wala na b. pagmamalaki d. Hintayin pa ba natin na tumindi pa ang galit ng inang kalikasan? Gawin na natin ang ibayong pangangalaga sa ating likas na yaman dahil sa huli tayo rin ang makikinabang ang magtatamasa. pagpapaalala d.IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO II Pangalan:______________________________ I. 2. a. Paghanga b. pagbababala Ang pahayag na “Hindi ko ikinahihiya ang kulay kong kayumanggi” ay isang_____. pagkagulat d. Sa unang talata a. mabilis c. mag-ingat c. pag-uugnay _____ 4. d. a. Pamimilit b. nakakatakot d. “Tayong mga tao ay di-marunong magpahalaga sapagkat sinasamantala o inaabuso natin ang mga likas na yaman. kasingkahulugan II. _____ 1. isipin na c. _____ 7. Mayaman ang Pilipinas dahil sa likas ba yaman nito. Isulat sapatlang ang wastong sagot ng pangunahing ideya na tinutukoy sa bawat bilang. pagpapalit d. Ellipsis b. a. pangangatwiran Iskor:___________ . “Nakakatakot na isipin na pagkatapos ngating pagsasamantala ay wala na tayong makain at magamit”.” Sa pangungusap na ito aymay panandang kohesyong leksikal sa _____. Sapangungusap na ito. bukas b. tumigil ka muna sa pag-aaral”. Nakakatakot isispin na pagkatapos n gating pagsasamantala ay wala tayong magamit at makain kaya lalong makakaisip ng kasamaan sanhi ng matinding kagutuman. Kumilos na tayo! Kumilos bago pa ganap na mahuli ang lahat. darating d. Ngunit tayong mga tao ay di-marunong magpahalaga sapagkat sinasamantala o inaabuso natin ang yamang pinakikinabangan. maihanda d. Nagpapahiwatig ito ng __. pagmamalaki “Mabuti ang Diyos. B. Pakikiusap b. Ang pangangalaga sa kabundukan natin ay nasa kamay ng mga namamahala at mamamayan. mapanganib “Anak. pagkatuwa c. _____ 9.” Ito ay pagpapahiwatig ng _____. Isa na rito ang mga kabundukang datiy tila mga umbok ng kamelyong naghanay ngayo’y untiunting nasisira dahil sa mga buwaya sa katihan. a. pagtanggap c. Lahat b. b. Kailangan nating pagyamanin ang likas na yaman ng Pilipinas. “Ang kabundukan na dati’y tila mgaumbok ng kamelyong naghahanay ay unti-unting nasisira”. Piliin ang mga panuring sa modipikasyon ng pangungusap. Ganti b. _____ 12. Pagtanggi b. kolokasyon d. nasalanta d. a. Nasisira ang yaman ng bansa dahil sa mga sakim. maisalba Sumama tayo bukas sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. a. _____ 5. pagpapayo c. Bagyo b. Ang pahayag ay isang __________. c. _____ 10. Maihahambing ang mga kabundukan sa umbok ng naghanay na kamelyo _____ 2. _____ 6. a. pagkatapos _____ 3. _____ 8. magbanta Ang lahat aymabilis na kumilos upang maisalba abg kanilang mga gamit. Mayaman ang Pilipinas dahil sagana ito sa mga likas na yaman. Basahin atuanwaing mabuti ang teksto Ang Likas na Yaman ng Pilipinas 1. ang salitang naghuhudyat ng pagkasunod-sunod ay: a. Malakas na bagyo ang darating kaya maghanda kayo sa paglikas a. _____ 11. 3. Ang salitang tila sa pangungusap ay tanda ng _________. panghihikayat “Wow! Ang laki pala ng bahay ninyo. sa Kanya ka lumapit”. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. malakas c. sumama c. pagtatangka d. pagpapasya c. Tayo’y kailangang magsamasama at di-magkanya-kanya sa pagsasagawa ng mga programa para sa ating kaligtasan dahil kung hindi lalong manganganib ang buhay ng marami. Pag-uulit b. pagbibigay Mag-ingat tayo sa panganib na ganti ng kalikasan. a. A. kalikasan d.

nahirang d. paghawi 7. _______________ 6. _______________ 1. Sa isang Linggo na an gating paligsahan. _______________ 5. magpapalakas 6. Nagpaligsahan b. nagtakbuhan d. a. patay o himala kung hindi umirog. Mahusay na artista si Dindo Fernando. _______________ 4. ipinagtanggol d. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa CLPC. _______________ 9. Paglubog b. paghanga c. _______________ 1. pagsikat d. nakakausap d. Kahapon nahuli ng mga pulis ang kidnaper. a. Matarik ang banging dinaanan ng mga siklista. paghanga c. Nais ng hari na si Florante ang maglalathala ng kapurihan at kapangyarihan ng kanyang kaharian. Sinumang makakaita kay Laura. Ngayon na ang ating pagsusulit sa Filipino. a. May mga tao sa harap ng bahay natin. _______________ 8. Malawak na bukirin ang lupa nila sa nayon. a. paghahanda d. Puspos ang pagliyag ni Florante kay Laura. magpapakasira c. Nagpanayam sina Florante upang balakin ang mahalagang bagay na gagawin sa pakikidigma. Ikaw ba ang nagwagi? _______________ 10. _______________ 10. a. IV. Napangarap ni Haring Linceo nasi Florante raw aykamukha ng gererong nais niyang manuno. Siya ang amain mong nanggaling sa Amerika. ibilad mo ang mga kahoy. Hindi sila papasok nagyon sa opisina _______________ 3. nagkumperensiya c. Inagaw b. a. patay na tao o milagro c. nagalit c. Kinubkob ang baying Krotona ng mga Moro. pagpula 8. patay na patay 10. Nagmamadaling lumulan sa tren ang babaeng nakapula. Nakikita ang pamimitak ng araw sa bukang –liwayway. _______________ 2. a. Isulat kung anong uri ng panaguri ang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. Sanaysay: Ilahad ang kamusmusan o kabataan ni Florante (8 points) III. nagtulungan 4. buhay na buhay d. Umuulan na naman. Isulat kung ganap o di-ganap ang mga sumusunodna pangungusap sa patlang bago ang bilang. maalaala V. inayos 2. . B. winiskan ng hamog d. Di-makapaniwala b. sinalakay c. Patay o buhay b. a. a. Florante at Laura Piliin atbilugan ang pinakamalapit na kahulugan ng mga salita o lipon ng mga salitang may salungguhit sa sumusunod na pangungusap. nilanta ng hamog 9. nairekomenda c. Kapag sumikat ang araw. Lilindol daw bukas. nilunod ng hamog c. _______________ 9. Naglilinis kami ng bakuran. Ikaw ang estudyanteng hinahanap ng mga bisita ng prinsipal. Masipag at matalino ang doctor na iyan. _______________ 3. _______________ 8. Namangha ang hari nang sabihin ni Duke Brioseo na anak niys si Florante. Magbabalita b. _______________ 7. Maaari ba? _______________ 5. a. Hinaplos ng hamog b. _______________ 6. Artista na ang kapatid ni Ryan. Mistulang isang bulaklak na winahi ng hamog ang kagandahan ni Laura. hindi nakikita c. _______________ 7. magpapatakot d. Pagmamahal b. napanaginip 3. 1. Naisip b. _______________ 2. nagitla d. Nakikita b. nainis 5. _______________ 4.A. Ikinasisisra ng pag-iisip ni Florante tuwing magugunita si Laura.

pagkakaisa at disiplina sa bayan d. _________8. kong c. Baka may isa ka pang a. marubdob na pag-ibig sa bayan _________4. asignatura d. aralin b. a. Pag b. Mag-aaklas ang mga manggagawa____________nagpatuloy ang panggigipit a. a. usapin _________2. “Nasa ating palad at isip ang solusyon” a pinagsamahang palad at isip b. insekto b. naglalahad ( Pagtukoy sa mga salitang gamit sa proposisyon. langaw d. nakayayanig d. “Ang tao’y tulad walis tingting na binigkis kaya’t kayang-kaya ang anumang gawain. a. bagaman d. sumusunod sa nais na gawain c. kapag b. nakalulungkot b. nakikiisa sa mga gawaing pambayan _________3. grabe . a. nagpapaalala d. nakakabahala II. sanhi c. kong b. pag b. pagka d. pinalalaki ang tiwala sa sarili sa kapwa d. nakakainis c. Babawasan din ang kanilang suweldo___________ hinde sila magsisipag mag trabaho. “Ang ganda ng iyong blousa. ideya c. “Sa susunod . Huwag maging pabig-la sa desisyon” a. “ Kaya mo yan. ngunit c.maytiwala ako sa iyong kakayahan”. Nakaaalarma na ang suliraninsa basura a. kong hindi c. Maraming pabrika ang magsasaka ___________hindi sila krisis sa ekonomiya. nagagalit c. binubola ang kakayahan ng kausap b. subalit d. a.aksyon at panukala). tuwinang paglilinis ng paligid c.Ikaapat na Markahang Pagsusulit sa Filipino I I. ngunit c. ganyan’. Ang salitang ma klaster a____________. kung hindi _________9. tumatalima sa inutang na gawain d. Maganda sana ang patakarang “ sapilitang paggawa”___________. Nagmistulang subjek sa lahat ng sector ng medya ng mamamayan ang naganap sa payatas noong 1999. balak bumili b. resulta d. insekto c. nagbabanta b. kung hindi _________12. bagaman _________10. Pagbibigay ng wastong kinuha sa pahayag/pangyayari sa pakay o motibo _________5.( Piliin at isulat ang 1titik ng kasinghulugan ng mga salita / pahayag na may salangguhit _________1. langgam _________13. may planong humung _________7. tahasang nambobola c. subalit _________11. hindi d. kumikilos sa tiyak na tungkulin b. a. inuutusan ang kausap na gawin ang nararapat c. a. sadyang nais kunin d. lamok b. Ang salitang may diptonggo ay ___________. a. may-ingat na. nais ng nagsasalitang matapos ang gawain _________6.

a. bangaw d. tanaWIN c. Piliin ang salitang may wastong baybay sa Filipino. pangngalang diwa D. pandiwa d. subject _________26. Kilalanin ang uri ng paksang ginagamit sa bawat pangungusap Letra lamang ang isulat. a. SAkit d. a. diptonggo C. (20 pts. impormatib b. nurse d. morpema d. _________16. _________18. siGA Ang mga ____________ sa kanto ay gumagawa ng_____________malapit sa gasolinahan kaya hinuli sila. a. taNAwin Bumangon ka na at___________ mo sa bintana ang napakagandang __________. pang-uri c. Tanawin b. sunog _________19. Ryurs c. pangngalan b. karv d. Apartment b. _________24. a. banko d. card b. saKIT c. banco b. panghalip Hinahangaan ang mahusay magresiklo ng basura. narse _________30. _________22. Enumerasyon. subjek d. sakit _________17. a. klaster b. nars b. Makabubuo ng pares miniral kung ang salitang langaw ay ipapares sa_________. bughaw c. apartamento IV. a. a. pangngalan d. kabilang na ang kaniolang mga uri. SUnog b. pang-abay Ang magresiklo ng basura ay hilig niya. pandiwa c. bangco c. pawatas d. a. pang-uri c. sabjek c. bangko _________27. pang-ngalan c.Ang may salungguhit ay may___________.) . SIGA c. impormativ c. pangngalan b. pares meniral _________15. a. basura. pag-uri d. C. suNOG c. _________20. pang-ukol Mahuhusay ang mga namumuno sa pagreresekto ng b. karb _________28. pang-uri d. TANAwin d. imformative _________29. tuklaw b. kard c._________14. a. department c. pang-abay Tuawang-tuwa ang mga bumili ng palaba sa murang a. epartment d. a. a. pariralang a. Isulat ang letra ng salitang may wastong diin na angkop sa patlang upang mabuo diwa. siga b.Ito ay b. _________23. subyek b. pandiwa _________21. uhaw B. SAKIT b. Ibigay ang ibat-ibang uri ng texto. halaga. informative d. Siga d. Nakakalungkot ang lagay ng kapaligiran sa kasalukuyan. SUNog c. a. pang-abay b. pang-abay c. Letra lamang ang isulat _________25. pang-abay Ito ay dakilang responsibilidad para sa kapaligiran a.

Ang reyna. _______________ 9. Ha! Nanalo tayo? _______________ 9. Lilindol daw bukas. Kapag sumikat ang araw. _______________ 17. Kahapon nahuli ng mga pulis ang kidnaper. Ang mga panauhin ay kilala ng lahat _______________ 2. C. _______________ 4. Marami bang nanood ng parada? _______________ 2. 1 – 5 . _______________ 18. Umuulan na naman. _______________ 9. Isulat kung anong uri ng panaguri ang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. Diyos ko. _______________ 15. Nagmamadaling lumulan sa tren ang babaeng nakapula. A. _______________ 12. B. _______________ 8. Panoorin natin ang kanilang pelikula. _______________ 4. _______________ 7. _______________ 6. Siya ang amain mong nanggaling sa Amerika. Enumerasyon: Ilarawan ang mga hinihiling ng mga sumusunod. Artista na ang kapatid ni Ryan. Kung sasama ka ay maaga kang gumising. Ang leon at ang tigre ay kapwa mababangis na hayop. _______________ 11. Ikaw ang estudyanteng hinahanap ng mga bisita ng prinsipal. Masipag at matalino ang doctor na iyan. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa CLPC. _______________ 6. Kumuha ng asarol si Dindo at inaayos niya ang kanal sa paligid. bakit mo ako pinabayaan! _______________ 10.Layunin ng talumpati . _______________ 10. Uriin ang bawat pangungusap na sumusunod kung ito’y paturol. _______________ 19. Ikaw ba ang nagwagi? _______________ 10. _______________ 13. pautos. Maaari ba? _______________ 5. Malawak na bukirin ang lupa nila sa nayon. Sa isang Linggo na an gating paligsahan. _______________ 14. saka sasagot si Lito. _______________ 7. II. tambalan o hugnayan. na nakasuot g maringal na kapsa. Nakakita ka ba sina Richard at Snooky? _______________ 3. Unang magsasalita si Roel. ibilad mo ang mga kahoy. _______________ 2. Saklolo! Magnanakaw! D.Ikaapat na Markahang Pagsusulit sa Filipino III I. Maari bang bigyan mo na ako ng larawang may lagda? _______________ 8. _______________ 16. _______________ 6. _______________ 8. Waw! Seksing-seksi siya talaga! _______________ 7. _______________ 4. _______________ 5. Matarik ang banging dinaanan ng mga siklista. Kumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog sa kalangitan _______________ 3. Umuuwi ka agad at baka mo na siya maabutan. Naglilinis kami ng bakuran. Totoo! Nakita mo si Sharon? _______________ 5. patanong o padamdam _______________ 1. ay lubhang kagalang-galang tingnan. Hindi sila papasok nagyon sa opisina _______________ 3. Siya ay nakasakay sa karosa. Nagdalamhati ang buong bansa nang mamatay si Carlos P. Sapagkat mahal ka ng bayan. ikaw ang ihahalal naming sa pagkaalkaldi. Uriin ang mga pangungusap kung ito’y payak. May mga tao sa harap ng bahay natin. _______________ 1. _______________ 1. Ngayon na ang ating pagsusulit sa Filipino. Romulo. Isulat kung ganap o di-ganap ang mga sumusunodna pangungusap sa patlang bago ang bilang. _______________ 20. Mahusay na artista si Dindo Fernando.

Noli me Tangere Ilarawan at ipaliwanag ang tanong.Uri ng talumpating papuri III.6 – 10. • Sino si Tacio? Isa nga bang siyang baliw o isang Pilosopo? Pangatwiranan ang sagot ( 10pts ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful