IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV I. Panuto: Double Bubble Map.

Sa tulong ng bubble map, bumuo ng mga kaisipan at pantulong nakaisipan batay sa textong “Maganda Pa ang Daigdig” ni Lazaro Francisco. (20 pts.) Pantulong na kaisipan Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

Kaisipan

Pangunahing kaisipan

Kaisipan

Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

II. Panuto: Bumuo ng sintens mula sa nobelang textong “Maganda Pa ang Daigdig” ni Lazaro Francisco. Sundan ang pattern sa paggawa. (15pts) Kaisipan 1 hango sa Bibliya 2 Isang Salawikain 3 Binuong Slogan

III. Pagsusuring Panglinguistika: Single Bubble Map. Bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salita hango sa textong “Timawa” (2 points each)

Dalubhasa

Pagkahampas lupa

Pagkalagalag

Timawa IV. Sanaysay Anong aral ang mapupulotsa testing “Timawa’ ni Agustin Fabian? Magbigay ng dalawang aral batay dito. (7 pts.)

b. Isulat sapatlang ang wastong sagot ng pangunahing ideya na tinutukoy sa bawat bilang. c. Mayaman ang Pilipinas dahil sagana ito sa mga likas na yaman. Pamimilit b. Nakakatakot isispin na pagkatapos n gating pagsasamantala ay wala tayong magamit at makain kaya lalong makakaisip ng kasamaan sanhi ng matinding kagutuman. _____ 12. _____ 1. kolokasyon d. magbanta Ang lahat aymabilis na kumilos upang maisalba abg kanilang mga gamit. Ngunit tayong mga tao ay di-marunong magpahalaga sapagkat sinasamantala o inaabuso natin ang yamang pinakikinabangan. darating d. sa Kanya ka lumapit”. pag-uugnay _____ 4. pangangatwiran Iskor:___________ . Kumilos na tayo! Kumilos bago pa ganap na mahuli ang lahat. pagpapayo c. _____ 7. pagpapaalala d. tumigil ka muna sa pag-aaral”. a. Tayo’y kailangang magsamasama at di-magkanya-kanya sa pagsasagawa ng mga programa para sa ating kaligtasan dahil kung hindi lalong manganganib ang buhay ng marami. Ang salitang tila sa pangungusap ay tanda ng _________. pagtatangka d. Piliin ang mga panuring sa modipikasyon ng pangungusap. hambingan c. isipin na c. a. pagbibigay Mag-ingat tayo sa panganib na ganti ng kalikasan. a. Nagpapahiwatig ito ng __. pagkatapos _____ 3. a. “Tayong mga tao ay di-marunong magpahalaga sapagkat sinasamantala o inaabuso natin ang mga likas na yaman. mabilis c. Pagtanggi b. pagmamalaki “Mabuti ang Diyos. Hintayin pa ba natin na tumindi pa ang galit ng inang kalikasan? Gawin na natin ang ibayong pangangalaga sa ating likas na yaman dahil sa huli tayo rin ang makikinabang ang magtatamasa. malakas c. a. pagkagulat d. Isa na rito ang mga kabundukang datiy tila mga umbok ng kamelyong naghanay ngayo’y untiunting nasisira dahil sa mga buwaya sa katihan. Paghanga b. Mayaman ang Pilipinas dahil sa likas ba yaman nito. bukas b. Nasisira ang yaman ng bansa dahil sa mga sakim. “Ang kabundukan na dati’y tila mgaumbok ng kamelyong naghahanay ay unti-unting nasisira”. nasalanta d. Wala na b. B. pagpapasya c. mapanganib “Anak. 2. Lahat b. “Nakakatakot na isipin na pagkatapos ngating pagsasamantala ay wala na tayong makain at magamit”. Sa unang talata a. Sapangungusap na ito.” Sa pangungusap na ito aymay panandang kohesyong leksikal sa _____. a. kasalungat c. Bagyo b. kasingkahulugan II. pagbababala Ang pahayag na “Hindi ko ikinahihiya ang kulay kong kayumanggi” ay isang_____. pagpapalit d. Basahin atuanwaing mabuti ang teksto Ang Likas na Yaman ng Pilipinas 1. maihanda d. pagmamalaki d. 3. Ellipsis b. sumama c. a. pagtanggap c. Pag-uulit b. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. pagkatuwa c. panghihikayat “Wow! Ang laki pala ng bahay ninyo.IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO II Pangalan:______________________________ I. nakakatakot d. Ganti b. Malakas na bagyo ang darating kaya maghanda kayo sa paglikas a. mag-ingat c. _____ 6. Pakikiusap b. _____ 11. _____ 5. kalikasan d. ang salitang naghuhudyat ng pagkasunod-sunod ay: a. Ang pahayag ay isang __________. _____ 9. a.” Ito ay pagpapahiwatig ng _____. d. Ang pangangalaga sa kabundukan natin ay nasa kamay ng mga namamahala at mamamayan. A. a. Kailangan nating pagyamanin ang likas na yaman ng Pilipinas. Maihahambing ang mga kabundukan sa umbok ng naghanay na kamelyo _____ 2. _____ 8. _____ 10. maisalba Sumama tayo bukas sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta.

nairekomenda c. _______________ 2. Ikaw ba ang nagwagi? _______________ 10. nagitla d. ibilad mo ang mga kahoy. a. Napangarap ni Haring Linceo nasi Florante raw aykamukha ng gererong nais niyang manuno. _______________ 4. Nakikita ang pamimitak ng araw sa bukang –liwayway. Naglilinis kami ng bakuran. patay na tao o milagro c. pagsikat d. Isulat kung anong uri ng panaguri ang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. Namangha ang hari nang sabihin ni Duke Brioseo na anak niys si Florante. _______________ 4. buhay na buhay d. Nagpanayam sina Florante upang balakin ang mahalagang bagay na gagawin sa pakikidigma. _______________ 1. Naisip b. paghawi 7. Sinumang makakaita kay Laura. nagtakbuhan d. Pagmamahal b. magpapakasira c. Maaari ba? _______________ 5. Malawak na bukirin ang lupa nila sa nayon. patay o himala kung hindi umirog. magpapatakot d. patay na patay 10. IV. _______________ 7. Nais ng hari na si Florante ang maglalathala ng kapurihan at kapangyarihan ng kanyang kaharian. magpapalakas 6. nakakausap d. Ngayon na ang ating pagsusulit sa Filipino. Kahapon nahuli ng mga pulis ang kidnaper. nilunod ng hamog c. a. Ikinasisisra ng pag-iisip ni Florante tuwing magugunita si Laura. Mahusay na artista si Dindo Fernando. Hindi sila papasok nagyon sa opisina _______________ 3. . _______________ 9. paghahanda d. maalaala V. a. nagkumperensiya c. Inagaw b. Ikaw ang estudyanteng hinahanap ng mga bisita ng prinsipal. Nakikita b. paghanga c. Nagpaligsahan b. Patay o buhay b. nilanta ng hamog 9. a. nagalit c. hindi nakikita c. nagtulungan 4. 1. _______________ 6. _______________ 9. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa CLPC. nainis 5. Artista na ang kapatid ni Ryan. napanaginip 3. pagpula 8. Kinubkob ang baying Krotona ng mga Moro. nahirang d. B. Magbabalita b. Matarik ang banging dinaanan ng mga siklista. Sa isang Linggo na an gating paligsahan. Di-makapaniwala b. Mistulang isang bulaklak na winahi ng hamog ang kagandahan ni Laura.A. a. May mga tao sa harap ng bahay natin. Florante at Laura Piliin atbilugan ang pinakamalapit na kahulugan ng mga salita o lipon ng mga salitang may salungguhit sa sumusunod na pangungusap. _______________ 1. _______________ 8. a. Lilindol daw bukas. paghanga c. Masipag at matalino ang doctor na iyan. a. inayos 2. winiskan ng hamog d. Sanaysay: Ilahad ang kamusmusan o kabataan ni Florante (8 points) III. _______________ 8. Kapag sumikat ang araw. ipinagtanggol d. _______________ 7. _______________ 10. sinalakay c. Siya ang amain mong nanggaling sa Amerika. a. _______________ 5. Umuulan na naman. Hinaplos ng hamog b. Paglubog b. _______________ 2. _______________ 6. a. a. Nagmamadaling lumulan sa tren ang babaeng nakapula. _______________ 3. Isulat kung ganap o di-ganap ang mga sumusunodna pangungusap sa patlang bago ang bilang. Puspos ang pagliyag ni Florante kay Laura.

pagkakaisa at disiplina sa bayan d. tahasang nambobola c. “Sa susunod . ngunit c. a. inuutusan ang kausap na gawin ang nararapat c. resulta d. kong c. sadyang nais kunin d. kung hindi _________9. langgam _________13. Mag-aaklas ang mga manggagawa____________nagpatuloy ang panggigipit a. nakikiisa sa mga gawaing pambayan _________3. tuwinang paglilinis ng paligid c. a. _________8. may-ingat na. bagaman _________10. a. naglalahad ( Pagtukoy sa mga salitang gamit sa proposisyon. a. usapin _________2. ngunit c. Nakaaalarma na ang suliraninsa basura a.( Piliin at isulat ang 1titik ng kasinghulugan ng mga salita / pahayag na may salangguhit _________1. sumusunod sa nais na gawain c. nakakabahala II. langaw d. “Ang ganda ng iyong blousa. nagbabanta b. may planong humung _________7. pinalalaki ang tiwala sa sarili sa kapwa d. a. kung hindi _________12. nagpapaalala d. Pag b. asignatura d. Maraming pabrika ang magsasaka ___________hindi sila krisis sa ekonomiya.Ikaapat na Markahang Pagsusulit sa Filipino I I. pagka d. Babawasan din ang kanilang suweldo___________ hinde sila magsisipag mag trabaho. nakalulungkot b. a. kong hindi c. Ang salitang ma klaster a____________. kapag b. Maganda sana ang patakarang “ sapilitang paggawa”___________. “Ang tao’y tulad walis tingting na binigkis kaya’t kayang-kaya ang anumang gawain. ganyan’. kong b. bagaman d. Nagmistulang subjek sa lahat ng sector ng medya ng mamamayan ang naganap sa payatas noong 1999. kumikilos sa tiyak na tungkulin b. insekto b. insekto c. a. pag b. hindi d. marubdob na pag-ibig sa bayan _________4. nakayayanig d. nakakainis c. “Nasa ating palad at isip ang solusyon” a pinagsamahang palad at isip b. binubola ang kakayahan ng kausap b. aralin b. lamok b.maytiwala ako sa iyong kakayahan”. subalit d. balak bumili b. “ Kaya mo yan. nagagalit c. sanhi c. a. Huwag maging pabig-la sa desisyon” a.aksyon at panukala). Pagbibigay ng wastong kinuha sa pahayag/pangyayari sa pakay o motibo _________5. tumatalima sa inutang na gawain d. nais ng nagsasalitang matapos ang gawain _________6. Baka may isa ka pang a. grabe . ideya c. Ang salitang may diptonggo ay ___________. subalit _________11.

pang-uri c. SUNog c. halaga. apartamento IV. SIGA c. (20 pts. _________22. informative d. Isulat ang letra ng salitang may wastong diin na angkop sa patlang upang mabuo diwa. pariralang a. Siga d. pangngalan b. sabjek c. banko d. a. card b. bangaw d. Piliin ang salitang may wastong baybay sa Filipino. suNOG c. subjek d. panghalip Hinahangaan ang mahusay magresiklo ng basura. pang-abay Tuawang-tuwa ang mga bumili ng palaba sa murang a. narse _________30. Nakakalungkot ang lagay ng kapaligiran sa kasalukuyan. Enumerasyon. klaster b. pag-uri d. siga b. SAKIT b. imformative _________29. pang-ngalan c. a. Apartment b. SAkit d. pares meniral _________15. karv d. tuklaw b. subject _________26. a. banco b. pandiwa d. a. TANAwin d. _________24. C. pang-abay b. a. diptonggo C. pang-uri c. a._________14. a. a.Ito ay b. Makabubuo ng pares miniral kung ang salitang langaw ay ipapares sa_________. pangngalan b. morpema d. impormatib b. pang-uri d. siGA Ang mga ____________ sa kanto ay gumagawa ng_____________malapit sa gasolinahan kaya hinuli sila. uhaw B. department c. _________23. tanaWIN c. pang-abay Ito ay dakilang responsibilidad para sa kapaligiran a. a. bangko _________27. pang-abay Ang magresiklo ng basura ay hilig niya. epartment d. a.Ang may salungguhit ay may___________. pawatas d. a. SUnog b. nurse d. Letra lamang ang isulat _________25. bughaw c. taNAwin Bumangon ka na at___________ mo sa bintana ang napakagandang __________. bangco c. pang-abay c. _________16. kard c. sakit _________17. pangngalang diwa D. a. nars b. pang-ukol Mahuhusay ang mga namumuno sa pagreresekto ng b. Tanawin b. pandiwa _________21. Kilalanin ang uri ng paksang ginagamit sa bawat pangungusap Letra lamang ang isulat. a. _________20. pangngalan d. kabilang na ang kaniolang mga uri. pandiwa c. sunog _________19. saKIT c. _________18.) . Ryurs c. impormativ c. subyek b. Ibigay ang ibat-ibang uri ng texto. a. basura. karb _________28.

Malawak na bukirin ang lupa nila sa nayon. Unang magsasalita si Roel.Ikaapat na Markahang Pagsusulit sa Filipino III I. Ikaw ba ang nagwagi? _______________ 10. C. Kahapon nahuli ng mga pulis ang kidnaper. Sapagkat mahal ka ng bayan. Isulat kung anong uri ng panaguri ang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. Ikaw ang estudyanteng hinahanap ng mga bisita ng prinsipal. Nagmamadaling lumulan sa tren ang babaeng nakapula. Umuuwi ka agad at baka mo na siya maabutan. _______________ 5. Saklolo! Magnanakaw! D. _______________ 20. Nagdalamhati ang buong bansa nang mamatay si Carlos P. Umuulan na naman. _______________ 9. _______________ 19. Maari bang bigyan mo na ako ng larawang may lagda? _______________ 8. Panoorin natin ang kanilang pelikula. Hindi sila papasok nagyon sa opisina _______________ 3. _______________ 8. ibilad mo ang mga kahoy. saka sasagot si Lito. A. ikaw ang ihahalal naming sa pagkaalkaldi. bakit mo ako pinabayaan! _______________ 10. pautos. _______________ 6. Lilindol daw bukas. ay lubhang kagalang-galang tingnan. _______________ 14. na nakasuot g maringal na kapsa. Matarik ang banging dinaanan ng mga siklista. Naglilinis kami ng bakuran. 1 – 5 . May mga tao sa harap ng bahay natin. _______________ 6. II. Mahusay na artista si Dindo Fernando. _______________ 15. _______________ 12. _______________ 17. _______________ 11. Siya ay nakasakay sa karosa. _______________ 2. Uriin ang bawat pangungusap na sumusunod kung ito’y paturol. Diyos ko. Masipag at matalino ang doctor na iyan. _______________ 10. Ang leon at ang tigre ay kapwa mababangis na hayop. _______________ 8. Maaari ba? _______________ 5. _______________ 9. Totoo! Nakita mo si Sharon? _______________ 5. Ha! Nanalo tayo? _______________ 9. Romulo. Marami bang nanood ng parada? _______________ 2. _______________ 1. Uriin ang mga pangungusap kung ito’y payak. _______________ 4. Ang mga panauhin ay kilala ng lahat _______________ 2. Nakakita ka ba sina Richard at Snooky? _______________ 3. Sa isang Linggo na an gating paligsahan. _______________ 1. _______________ 18. _______________ 7. _______________ 6. Kung sasama ka ay maaga kang gumising. _______________ 4.Layunin ng talumpati . B. Kumuha ng asarol si Dindo at inaayos niya ang kanal sa paligid. Artista na ang kapatid ni Ryan. _______________ 13. Ang reyna. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa CLPC. Kumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog sa kalangitan _______________ 3. tambalan o hugnayan. Waw! Seksing-seksi siya talaga! _______________ 7. _______________ 16. _______________ 7. patanong o padamdam _______________ 1. Isulat kung ganap o di-ganap ang mga sumusunodna pangungusap sa patlang bago ang bilang. Enumerasyon: Ilarawan ang mga hinihiling ng mga sumusunod. Siya ang amain mong nanggaling sa Amerika. Ngayon na ang ating pagsusulit sa Filipino. _______________ 4. Kapag sumikat ang araw.

Noli me Tangere Ilarawan at ipaliwanag ang tanong. • Sino si Tacio? Isa nga bang siyang baliw o isang Pilosopo? Pangatwiranan ang sagot ( 10pts ) .6 – 10.Uri ng talumpating papuri III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful