IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV I. Panuto: Double Bubble Map.

Sa tulong ng bubble map, bumuo ng mga kaisipan at pantulong nakaisipan batay sa textong “Maganda Pa ang Daigdig” ni Lazaro Francisco. (20 pts.) Pantulong na kaisipan Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

Kaisipan

Pangunahing kaisipan

Kaisipan

Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

Pantulong na kaisipan

II. Panuto: Bumuo ng sintens mula sa nobelang textong “Maganda Pa ang Daigdig” ni Lazaro Francisco. Sundan ang pattern sa paggawa. (15pts) Kaisipan 1 hango sa Bibliya 2 Isang Salawikain 3 Binuong Slogan

III. Pagsusuring Panglinguistika: Single Bubble Map. Bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salita hango sa textong “Timawa” (2 points each)

Dalubhasa

Pagkahampas lupa

Pagkalagalag

Timawa IV. Sanaysay Anong aral ang mapupulotsa testing “Timawa’ ni Agustin Fabian? Magbigay ng dalawang aral batay dito. (7 pts.)

Nagpapahiwatig ito ng __. kalikasan d. malakas c. pagtanggap c. mapanganib “Anak. ang salitang naghuhudyat ng pagkasunod-sunod ay: a. darating d. pagmamalaki d. Sa unang talata a. mag-ingat c. a. b.” Ito ay pagpapahiwatig ng _____. a. kasingkahulugan II. Malakas na bagyo ang darating kaya maghanda kayo sa paglikas a. _____ 10. tumigil ka muna sa pag-aaral”. hambingan c. pagpapalit d. Ngunit tayong mga tao ay di-marunong magpahalaga sapagkat sinasamantala o inaabuso natin ang yamang pinakikinabangan. Mayaman ang Pilipinas dahil sa likas ba yaman nito. Kailangan nating pagyamanin ang likas na yaman ng Pilipinas. sumama c. “Ang kabundukan na dati’y tila mgaumbok ng kamelyong naghahanay ay unti-unting nasisira”. nasalanta d. Paghanga b. a. _____ 7. pagtatangka d. a. a. Pamimilit b. Sapangungusap na ito. _____ 5. Basahin atuanwaing mabuti ang teksto Ang Likas na Yaman ng Pilipinas 1. Nakakatakot isispin na pagkatapos n gating pagsasamantala ay wala tayong magamit at makain kaya lalong makakaisip ng kasamaan sanhi ng matinding kagutuman. A. Ganti b. pagpapaalala d.” Sa pangungusap na ito aymay panandang kohesyong leksikal sa _____. d. Maihahambing ang mga kabundukan sa umbok ng naghanay na kamelyo _____ 2. pag-uugnay _____ 4.IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO II Pangalan:______________________________ I. Wala na b. maihanda d. isipin na c. pangangatwiran Iskor:___________ . nakakatakot d. Bagyo b. magbanta Ang lahat aymabilis na kumilos upang maisalba abg kanilang mga gamit. Piliin ang mga panuring sa modipikasyon ng pangungusap. sa Kanya ka lumapit”. bukas b. Ang pahayag ay isang __________. Mayaman ang Pilipinas dahil sagana ito sa mga likas na yaman. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Pag-uulit b. Lahat b. pagmamalaki “Mabuti ang Diyos. a. “Nakakatakot na isipin na pagkatapos ngating pagsasamantala ay wala na tayong makain at magamit”. _____ 9. Isulat sapatlang ang wastong sagot ng pangunahing ideya na tinutukoy sa bawat bilang. pagkatuwa c. pagkagulat d. kolokasyon d. _____ 1. pagbibigay Mag-ingat tayo sa panganib na ganti ng kalikasan. kasalungat c. pagkatapos _____ 3. Hintayin pa ba natin na tumindi pa ang galit ng inang kalikasan? Gawin na natin ang ibayong pangangalaga sa ating likas na yaman dahil sa huli tayo rin ang makikinabang ang magtatamasa. _____ 6. pagbababala Ang pahayag na “Hindi ko ikinahihiya ang kulay kong kayumanggi” ay isang_____. _____ 8. panghihikayat “Wow! Ang laki pala ng bahay ninyo. Kumilos na tayo! Kumilos bago pa ganap na mahuli ang lahat. Isa na rito ang mga kabundukang datiy tila mga umbok ng kamelyong naghanay ngayo’y untiunting nasisira dahil sa mga buwaya sa katihan. Pakikiusap b. “Tayong mga tao ay di-marunong magpahalaga sapagkat sinasamantala o inaabuso natin ang mga likas na yaman. 3. Ang salitang tila sa pangungusap ay tanda ng _________. Ang pangangalaga sa kabundukan natin ay nasa kamay ng mga namamahala at mamamayan. c. mabilis c. B. 2. pagpapasya c. a. Ellipsis b. a. Tayo’y kailangang magsamasama at di-magkanya-kanya sa pagsasagawa ng mga programa para sa ating kaligtasan dahil kung hindi lalong manganganib ang buhay ng marami. Pagtanggi b. Nasisira ang yaman ng bansa dahil sa mga sakim. _____ 11. pagpapayo c. a. _____ 12. maisalba Sumama tayo bukas sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta.

Sinumang makakaita kay Laura. Lilindol daw bukas. Di-makapaniwala b. Kinubkob ang baying Krotona ng mga Moro. a. Ikaw ang estudyanteng hinahanap ng mga bisita ng prinsipal. . Hindi sila papasok nagyon sa opisina _______________ 3. Maaari ba? _______________ 5. winiskan ng hamog d. Namangha ang hari nang sabihin ni Duke Brioseo na anak niys si Florante. B. paghanga c. Ngayon na ang ating pagsusulit sa Filipino. Magbabalita b. magpapalakas 6. Nagpanayam sina Florante upang balakin ang mahalagang bagay na gagawin sa pakikidigma. _______________ 6. _______________ 5. Ikaw ba ang nagwagi? _______________ 10. Artista na ang kapatid ni Ryan. Isulat kung ganap o di-ganap ang mga sumusunodna pangungusap sa patlang bago ang bilang. Nais ng hari na si Florante ang maglalathala ng kapurihan at kapangyarihan ng kanyang kaharian. Masipag at matalino ang doctor na iyan. Mahusay na artista si Dindo Fernando. _______________ 9. a. patay na patay 10. Florante at Laura Piliin atbilugan ang pinakamalapit na kahulugan ng mga salita o lipon ng mga salitang may salungguhit sa sumusunod na pangungusap. hindi nakikita c. a. Nakikita b. _______________ 7. Siya ang amain mong nanggaling sa Amerika. IV. magpapakasira c. _______________ 8. a.A. 1. Sanaysay: Ilahad ang kamusmusan o kabataan ni Florante (8 points) III. _______________ 1. sinalakay c. _______________ 2. paghanga c. Nakikita ang pamimitak ng araw sa bukang –liwayway. paghawi 7. _______________ 9. Naglilinis kami ng bakuran. nahirang d. May mga tao sa harap ng bahay natin. ipinagtanggol d. _______________ 6. _______________ 7. napanaginip 3. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa CLPC. patay na tao o milagro c. nairekomenda c. Patay o buhay b. _______________ 2. nagitla d. nainis 5. patay o himala kung hindi umirog. _______________ 4. Mistulang isang bulaklak na winahi ng hamog ang kagandahan ni Laura. Naisip b. pagpula 8. _______________ 8. ibilad mo ang mga kahoy. Ikinasisisra ng pag-iisip ni Florante tuwing magugunita si Laura. nagkumperensiya c. nilunod ng hamog c. _______________ 1. magpapatakot d. a. a. Pagmamahal b. _______________ 10. nagtulungan 4. Puspos ang pagliyag ni Florante kay Laura. _______________ 3. a. Napangarap ni Haring Linceo nasi Florante raw aykamukha ng gererong nais niyang manuno. _______________ 4. nilanta ng hamog 9. inayos 2. Kapag sumikat ang araw. nagalit c. pagsikat d. buhay na buhay d. a. Nagpaligsahan b. a. paghahanda d. Matarik ang banging dinaanan ng mga siklista. Hinaplos ng hamog b. Inagaw b. Sa isang Linggo na an gating paligsahan. Malawak na bukirin ang lupa nila sa nayon. Umuulan na naman. nagtakbuhan d. maalaala V. Paglubog b. nakakausap d. Kahapon nahuli ng mga pulis ang kidnaper. Nagmamadaling lumulan sa tren ang babaeng nakapula. a. Isulat kung anong uri ng panaguri ang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap.

pagkakaisa at disiplina sa bayan d. tahasang nambobola c. a. subalit _________11. kong hindi c. bagaman _________10. kung hindi _________12. kong b. _________8. a. ngunit c. insekto b. ngunit c. grabe . nagagalit c.Ikaapat na Markahang Pagsusulit sa Filipino I I. kung hindi _________9. a. insekto c. binubola ang kakayahan ng kausap b.aksyon at panukala). “Ang ganda ng iyong blousa. Maganda sana ang patakarang “ sapilitang paggawa”___________. pagka d. a. Babawasan din ang kanilang suweldo___________ hinde sila magsisipag mag trabaho. pag b. tuwinang paglilinis ng paligid c. “Sa susunod . bagaman d. langaw d. aralin b. may-ingat na. asignatura d. kapag b. nagbabanta b. Nagmistulang subjek sa lahat ng sector ng medya ng mamamayan ang naganap sa payatas noong 1999. hindi d. sanhi c. naglalahad ( Pagtukoy sa mga salitang gamit sa proposisyon. sadyang nais kunin d. “Nasa ating palad at isip ang solusyon” a pinagsamahang palad at isip b. pinalalaki ang tiwala sa sarili sa kapwa d. “Ang tao’y tulad walis tingting na binigkis kaya’t kayang-kaya ang anumang gawain. may planong humung _________7. Maraming pabrika ang magsasaka ___________hindi sila krisis sa ekonomiya. Baka may isa ka pang a. ganyan’. inuutusan ang kausap na gawin ang nararapat c. marubdob na pag-ibig sa bayan _________4. tumatalima sa inutang na gawain d. langgam _________13. lamok b. Pagbibigay ng wastong kinuha sa pahayag/pangyayari sa pakay o motibo _________5. “ Kaya mo yan. resulta d. Ang salitang ma klaster a____________.maytiwala ako sa iyong kakayahan”. a. Huwag maging pabig-la sa desisyon” a. nakayayanig d. Mag-aaklas ang mga manggagawa____________nagpatuloy ang panggigipit a. nakikiisa sa mga gawaing pambayan _________3. Nakaaalarma na ang suliraninsa basura a. Ang salitang may diptonggo ay ___________. subalit d. usapin _________2. nakalulungkot b. a. ideya c.( Piliin at isulat ang 1titik ng kasinghulugan ng mga salita / pahayag na may salangguhit _________1. a. nais ng nagsasalitang matapos ang gawain _________6. nakakainis c. nagpapaalala d. a. nakakabahala II. sumusunod sa nais na gawain c. balak bumili b. kumikilos sa tiyak na tungkulin b. kong c. Pag b.

pandiwa d. karv d. _________16. _________20. a. morpema d. Siga d. nurse d. a. Nakakalungkot ang lagay ng kapaligiran sa kasalukuyan. C.Ang may salungguhit ay may___________. pandiwa c. SAKIT b.) . a. epartment d. department c. a. Ibigay ang ibat-ibang uri ng texto. basura. subjek d. a. card b. a. Kilalanin ang uri ng paksang ginagamit sa bawat pangungusap Letra lamang ang isulat. informative d. sakit _________17. narse _________30. Ryurs c. sunog _________19. pag-uri d. saKIT c. a. bughaw c. a. SAkit d. pangngalan b. Piliin ang salitang may wastong baybay sa Filipino. a. bangaw d. SIGA c. TANAwin d. pandiwa _________21. bangko _________27. Enumerasyon. Letra lamang ang isulat _________25. _________18. pariralang a. banko d. tanaWIN c. Tanawin b. uhaw B. apartamento IV. imformative _________29. subject _________26. kard c. pang-abay b. a. _________23. pang-ngalan c. pangngalang diwa D. pawatas d. pang-abay Ito ay dakilang responsibilidad para sa kapaligiran a._________14. pang-abay c. banco b. Apartment b. Isulat ang letra ng salitang may wastong diin na angkop sa patlang upang mabuo diwa. pang-uri c. a. taNAwin Bumangon ka na at___________ mo sa bintana ang napakagandang __________. impormativ c. bangco c. a. SUnog b. pangngalan b. klaster b. pang-uri d. pang-abay Ang magresiklo ng basura ay hilig niya. SUNog c. _________24. Makabubuo ng pares miniral kung ang salitang langaw ay ipapares sa_________. a.Ito ay b. kabilang na ang kaniolang mga uri. diptonggo C. halaga. pang-uri c. pares meniral _________15. (20 pts. _________22. pang-abay Tuawang-tuwa ang mga bumili ng palaba sa murang a. siGA Ang mga ____________ sa kanto ay gumagawa ng_____________malapit sa gasolinahan kaya hinuli sila. impormatib b. sabjek c. nars b. karb _________28. siga b. suNOG c. tuklaw b. pangngalan d. subyek b. a. pang-ukol Mahuhusay ang mga namumuno sa pagreresekto ng b. panghalip Hinahangaan ang mahusay magresiklo ng basura.

Artista na ang kapatid ni Ryan. May mga tao sa harap ng bahay natin. ikaw ang ihahalal naming sa pagkaalkaldi. Ang mga panauhin ay kilala ng lahat _______________ 2. Kumuha ng asarol si Dindo at inaayos niya ang kanal sa paligid. _______________ 4. C. saka sasagot si Lito. Mahusay na artista si Dindo Fernando. Panoorin natin ang kanilang pelikula. bakit mo ako pinabayaan! _______________ 10. Ngayon na ang ating pagsusulit sa Filipino. Malawak na bukirin ang lupa nila sa nayon.Layunin ng talumpati . _______________ 12. Ha! Nanalo tayo? _______________ 9. A. B. Maaari ba? _______________ 5. Isulat kung ganap o di-ganap ang mga sumusunodna pangungusap sa patlang bago ang bilang. Ang reyna. Sa isang Linggo na an gating paligsahan. ibilad mo ang mga kahoy. Saklolo! Magnanakaw! D. _______________ 17. Waw! Seksing-seksi siya talaga! _______________ 7. Nagdalamhati ang buong bansa nang mamatay si Carlos P. _______________ 6. Diyos ko. Siya ay nakasakay sa karosa. Nakakita ka ba sina Richard at Snooky? _______________ 3. Enumerasyon: Ilarawan ang mga hinihiling ng mga sumusunod. patanong o padamdam _______________ 1. _______________ 9. Kapag sumikat ang araw. _______________ 13. Umuuwi ka agad at baka mo na siya maabutan. Ikaw ang estudyanteng hinahanap ng mga bisita ng prinsipal. _______________ 15. Marami bang nanood ng parada? _______________ 2. Uriin ang mga pangungusap kung ito’y payak. Totoo! Nakita mo si Sharon? _______________ 5. _______________ 2. Isulat kung anong uri ng panaguri ang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. _______________ 4. na nakasuot g maringal na kapsa. Ang leon at ang tigre ay kapwa mababangis na hayop. Sapagkat mahal ka ng bayan. _______________ 20. ay lubhang kagalang-galang tingnan. _______________ 6. _______________ 4. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa CLPC. Kahapon nahuli ng mga pulis ang kidnaper. _______________ 7. tambalan o hugnayan. _______________ 14. _______________ 18. Masipag at matalino ang doctor na iyan. _______________ 16. _______________ 9. Naglilinis kami ng bakuran. _______________ 8. _______________ 7. Hindi sila papasok nagyon sa opisina _______________ 3. _______________ 8. _______________ 10. Umuulan na naman. Romulo. _______________ 5. II. Lilindol daw bukas. Kumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog sa kalangitan _______________ 3.Ikaapat na Markahang Pagsusulit sa Filipino III I. Maari bang bigyan mo na ako ng larawang may lagda? _______________ 8. Kung sasama ka ay maaga kang gumising. Ikaw ba ang nagwagi? _______________ 10. pautos. _______________ 19. Nagmamadaling lumulan sa tren ang babaeng nakapula. 1 – 5 . Matarik ang banging dinaanan ng mga siklista. Unang magsasalita si Roel. _______________ 11. Uriin ang bawat pangungusap na sumusunod kung ito’y paturol. _______________ 1. _______________ 1. Siya ang amain mong nanggaling sa Amerika. _______________ 6.

6 – 10.Uri ng talumpating papuri III. • Sino si Tacio? Isa nga bang siyang baliw o isang Pilosopo? Pangatwiranan ang sagot ( 10pts ) . Noli me Tangere Ilarawan at ipaliwanag ang tanong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful