DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino IV, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang, ³Mga Abala at Aksidente sa Kalsada´. Inihanda at iniharap ang pananaliksik na ito sa aming guro sa asignaturang Filipino na si Bb. Jessilyn Ranges ng mananaliksik na nagmula sa seksyon na IV - St. Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011 Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan.

Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Bb. Jessilyn B. Ranges:

_____________________ Gng. Brenilda Medina
(Punong-Guro)

_____________________________ Bb. Jessilyn Ranges
(Guro sa Filipino)

PASASALAMAT
Sa aking pagsisikap na magampanan at matupad ang pagtapos ng pananaliksik na ito bilang bahagi ng aking ika-apat na taon sa mataas na antas, pinasasalamatan ko ang mga sumusunod na tumulong, gumabay, sumuporta at walang alinlangang magbigay ng opinyon sa ikabubuo ng proyektong ito:

Sa Diyos na aking pinanaligan sa aking mga gawain. Sa aking Ina at Kuya na nagbigay ng mga materyal, ideya at inspirasyon para makapagsimula at tumulong sa pagbuo. Sa kay Bb. Jessilyn D. Ranges na walang sawang gumabay at sumuporta sa aking paksa; sa kamodernohang pamaraan ng pananaliksik sa internet at sa medya; sa mga kaklase ko na nagbibigay ng suhestiyon para sa kaayusan nito.

Maraming salamat.

TALAAN NG NILALAMAN
PASASALAMAT KABANATA 1 ³ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO´
A. INTRODUKSYON B. LAYUNIN NG PAG-AARAL C. SAKLAW AT LIMITASYON D. PAGLALAHAD NG SULIRANIN

KABANATA 2 ³MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL O LITERATURA´ KABANATA 3 ³DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK´
A. DISENYO NG PANANALIKSIK B. MGA RESPONDENT C. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK D. TRITMENT NG DATOS

KABANATA 4 ³PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS´ KABANATA 5 ³LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON´ A. LAGOM
B. KONKLUSYON

C. REKOMENDASYON

BIBLIOGRAPIYA

KABANATA I
ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO

A. INTRODUKSYON Karamihan sa nagaganap na mga abala sa kalsada sa Metro Manila ay dahil sa kakulangan ng kaalaman ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Ang paksa ng pananaliksik na ito ay tungkol sa kakulangan ng kaalaman ng mga tsuper sa pampublikong sasakyan tulad ng dyip, taxi, bus at FX sa Metro Manila. Ito ay maaaring may kinalaman sa pagkakaroon ng aksidente, kaligtasan sa kalsada at pag-iwas sa pagkakaroon ng aksidente. Sabay sa paglaki ng populasyon at pagdami ng sasakyan ay ang pagtaas ng dami ng trapiko at aksidente. Ang pagtaas ng antas ng mga abala sa kalsada ay proporsyonal sa pagtaas ng antas ng aktibidad ng mga sasakyan at pasahero lalong-lalo na sa Metro Manila. Ang pampublikong sasakyan ay ang may pinakamaraming bilang ng mga sasakyan sa kalsada, at dahil dito, masasabi na sila ang nagdudulot ng malaking porsyento ng mga abala sa kalye bunga ng pagsuway sa batas trapiko. Ito ay nais patunayan sa pananaliksik na ito.

B. LAYUNIN NG PAG-AARAL Ang pananaliksik na ito ay may layuning matanto at mapatunayan na malaking porsyento ng nagdudulot ng abala sa kalsada ay ang hindi sapat na kaalaman ng mga drayber ng pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Layunin din nitong mailahad ang mga paglabag na kadalasang ginagawa ng mga drayber ng pampublikong sasakyan upang mabigyan ito ng pansin at makapagbigay ng karapatang solusyon upang maiwasan o mabawasan ang mga pangyayayring ito.

Nais din nitong mabigyang kaalaman ang publiko ukol sa tamang pagsunod ng mga alituntunin at batas trapiko. Kabilang din ang makapagbigay ng kapaki-pakinabang na mungkahi upang mabawasan at maiwasan ang mga nagaganap na mga abala sa kalsada.

Kung maisakatuparan ang mga layuning ito, ang mga kaalaman at impormasyon sa pananaliksik na ito ay makatutulong sa solusyon o paraan upang maiwasan at mabawasan ang abala sa kalye habang ipinatutupad nang tama at patas ang mga batas trapiko. Ito rin ay makapagbibigaykaalaman sa publiko lalo na sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga naghahanap-buhay at mga mag-aaral. C. SAKLAW AT LIMITASYON Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagkilala, pagbibigay at paggawa ng kabuohang sitwasyon at makabuluhang impormasyon at datos sa kasalukuyang kaganapang aksidente sa kalsada lalo na sa Metro Manila. Ang mga nakalap na impormasyon sa panananaliksik na ito ay galing sa pansariling obserbasyon, opinyon at datos galing sa internet. D. PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa pagtaas o pagdami ng kaganapang aksidente sa kalsada sa Metro Manila, ang dulot ng mga aksidenteng ito, at ang paghanap ng konkretong solusyon sa maaaring pag-iwas o mabawasan man lang ang laganap na suliranin. Maraming batas at alituntuning pangkalye ang naisasantabi o hindi alam ng mga drayber, mga ordinaryong mamamayan, at maging ng mga kapulisang pangkalye.Ang mga nakalimbag na batas at alituntunin ay upang mapanatiling maayos ang kalagayan ng daloy ng trapiko sa Metro Manila, at upang maiwasan ang aksidente, trapiko, at krimen sa kalye. Ngunit, ilan dito ay hindi na nasusunod dahil karamihan sa mga mamamayan ay hindi ito alam.May karampatang parusa at multa sa bawat pagsuway sa batas trapiko. May ahensyang, katulad ng Opisina ng Kalupaang Transportasyon, naatasan upang maisakatuparan ang mga batas at alituntuning ito at magbigay ng karapatang parusa sa pagsuway.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL O LITERATURA

Sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, bumaba umano ng 18% ang aksidente sa mga kalsada mula Enero hanggang Mayo 2010. Mula sa 24,417 aksidente na naitala sa parehong buwan noong 2009, nakapagtala ang ahensya ng 20,151 aksidente kung saan nangunguna ang sangkot ang mga motorsiklo.

Nangunguna pa rin sa bilang ng mga aksidenteg naganap ang Quezon City kasunod ang Maynila, habang ang bayan ng Pateros ang pinakamaliit kasunod ang Navotas City. Ikinatwiran naman ng MMDA na ang Quezon City ang may pinakamalawak na lupain at sakop ang pinakamalaking kalsada tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue at Quezon Avenue na nangngunang mga kalsada sa aksidente. Pinakamaliit na "land area" naman ang sakop ng Pateros at walang malalaking kalsada.

Nangunguna sa mga dahilan ng aksidente ang "human error" kabilang ang "over speeding", kawalang atensyon, "overtaking" at hindi pagsunod sa mga "traffic signs". Sa kabila nito, patuloy pa ring nananawagan ang MMDA sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko at maging alerto sa kalsada upang mapababa pang lalo ang istatistika sa aksidente. Pinaalala ng MMDA lalo na sa mga motorsiklo na huwag magmameho kapag nakainom ng alak at palagiang magsuot ng helmet na kung minsan ay binibitbit lamang (Danilo Garcia, June 2010).

Mga leksyon na dapat nating matutunan sa kahit anong aksidente. Una, lahat ay pwedeng maaksidente. Mag-ingat palagi sa pagmamaneho, pagsakay ng mga pampasaherong sasakyan o paglalakad sa kalsada. Ikalawa, walang ibinubungang mabuti ang matulin na pagmamaneho. Sa matulin na pagmamaneho, inilalagay mo sa peligro hindi lamang ang buhay mo at ng iyong pasahero kundi maging ang buhay at ari-arian ng ibang tao.

Ikatlo, hindi porke't berde na ang ilaw ay puwede ka nang tumawid. Maraming drayber - lalo na sa hatinggabi - ang inaantok. Kaya naman malaki ang posibilidad na hindi sila agad makahinto. Lumingon muna sa magkabilang bahagi ng tatawirang kalsada bago paandarin ang sasakyan. Ikaapat, huwag nang magmaneho kung pagod, lasing o inaantok. Panghuling payo, magdasal muna bago magbiyahe (Junep Ocampo, November, 2007).

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

A. DISENYO NG PANANALIKSIK Ang pananaliksik na ito ay nasa pamaraang inpormatiba kung saang inilalahad ang mga sanhi at dulot o epekto ng mga aksidente sa kalsada. Sa pamamagitan ng pananaliksik, ito ay nagbibigay ng kalinawan, kaalaman at solusyon sa anumang paksang tinatalakay.

B. MGA RESPONDENTE Ang mga repondente sa pananaliksik na ito ay may sapat na kaalaman sa tinatalakay na paksa ukol sa mga aksidente sa kalsada. Kasama na rin ang ordinaryong mamayan na siyang bumubuo ng ating lipunan.

C. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK Sa pamamagitan ng libro, artikulo, medya at lalo na sa internet, nakapangangalap ng pangangailangan impormasyon upang ang pananaliksik na ito ay mabuo - serbey sa publiko ukol sa kaalaman nila sa kalye, panayam sa mga awtoridad sa kaalaman ukol sa kalye at ang pagsubok na sumakay sa pampublikong sasakyan.

D. TRITMENT NG MGA DATOS

Ang nilalaman ng proyektong ito ay bumabase sa nakalap na datos galing sa instrumentong pampananaliksik.

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Kadalasang Nagaganap na Pagsusuway sa Trapiko (NCR Pangkataonang Serbey 2004)

Mga Pagsuway

Kaganapan

Porsyento

Ang hindi pagpansin sa Traffic Sign Obstraksiyon R.A. 8750 Paggamit ng sinturong pangkaligtasan Hindi maayos na Ilaw R.A. 8749 Smoke Belching Hindi maingat na pagmamaneho Sobrang karga Colorum Operation Ilegal na pa overtake Ang hindi pagbibigay daan sa sasakyang pulisya, pansunog at ambulansiya

18,196 18,056 16,393 10,908 10,754 6,811 2,780 1,723 1,703

21% 20% 18% 12% 12% 8% 3% 2% 2%

1,440

2%

Upang maging mas mabisa at kapaki-pakinabang ang pananaliksik na ito ay nagsagawa ang mga mananaliksik ng panayam sa isang opisyal ng MMDA-TOC at pati na rin sa dalawang taxi drayber, ilang serbey ang ginawa mula sa mga pasahero ng iba't ibang pampublikong sasakyan at pangangalap ng datos na may kinalaman sa daloy ng trapiko sa Metro Manila at isang artikulo na tungkol sa naging pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ayon kay Direktor Angelito Vergel de Dios, "Kadalasan talaga ng mga nagdudulot ng trapiko ay yung mga PUJ at PUV na yan... Well, wala naman tayong magagawa diyan dahil for survival ang ginagawa nila... Marami talaga sa kanila ang hindi alam ang tamang mga batas na dapat ding sundin... Eh, para saan pa na maglalagay kami ng mga signs, hindi naman nila binabasa o sinusunod. Naglagay nga kami ng mga timers at fences,

hindi rin nasusunod. Kaya naman napag-isipan nalang namin na maglagay nga kamera, actually, meron na kaming 51 na kamera na naka-install pero balak naming mabalutan ang buong sakop namin ng 400 na kamera. Ito ay para kahit wala kami mismo doon sa lugar kung saan nangyari ang violations, alam pa rin ng mga drayber na 'yan nakita namin sila... Kung iisipin hindi lamang mga drayber ang lumalabas sa batas kundi pati mga sibilyan... Kasalanan din ng gobyerno kung bakit nagta-trapik... Kung hindi ba naman kasi nila kinokonsinti yang mga bus sa edsa na dumoble ang dami kaysa sa tamang limitasyon lang eh... Hindi sana nagkakaroon ng gitgitan... Matigas din kasi yang ulo ng mga bus at dyip, sinabi nang walang magbaba sa kanto, ganoon parin ang ginagawa nila... Kaya nga may babaan o waiting shed kaming ginawa eh... Pero mas matigas yang mga businessmen dahil dinagdagan nila ng mga waiting sheds for advertising ayan kami ang nahihirapan... Pero talaga DISIPLINA talaga ang kailangan ng mga drayber na yan eh..."

Mula naman sa napagtanungang drayber ng taxi na si Danillo Lagman, "Alam niyo, kaming mga drayber ay nagtra-trabaho lang para sa kabuhayan kaya hindi rin masisisi masyado kung bakit mayroong mga hindi talaga sumusunod sa batas o nagmamaang- maangan dito..."

"... Hindi naman lahat ay ganyan, meron pa ring drayber na talagang sumusunod sa batas, nasa disiplina lang talaga lahat... minsan kasi yung pasahero ang pumipilit na bumaba sa gitna dahil masyadong malayo daw ang susunod na babaan kaya nagkakaroon ng trapik...", sagot naman ni Henry Enriquez.

Ayon naman sa serbey na itinanong sa mahigit tatlumpung katao na pawang commuters ng iba't ibang pampublikong sasakyan, masasabing

nangunguna sa kanilang listahan ang pampublikong sasakyan, sumunod ang mga taong tumatawid at huli ang pamahalaan sa mga dahilan ng "road disturbances".

Isa sa kanila ay pumayag na makipagusap, itago na lamang natin siya sa pangalang Chen, "'Yang mga dyip na 'yan, ang bibilis magpatakbo ng kanilang sasakyan at talagang nakikipag-unahan pa sila... Kung gaano sila kabilis magpatakbo ganoon din sila kabilis magpreno... Minsan pa dahil may nagbungguang dyip at bus muntikan pa akong ma-late sa pagpasok at hindi makaabot sa exam ko... Tapos minsan pa sa sobrang tagal nila maghintay sa isang lugar para sa pasahero nasasayang ang higit sa 20minutes ko..."

Sa mga iyan, unti-unti nang nabubuo ang kaalaman na hindi lamang dahil road illiterate kundi sila mismo ay ayaw nilang sundin o kilalanin ang batas dahil na din sa nais nilang makakuha man lang ng kikitain sa pangaraw-araw.

Nabigyan din ng pansin na ayon kay Direktor de Dios ng MMDA-TOC, ang mga paglabag na ito ay may pangkalahatang katawagan na "obstruction". Ang mga dyip ay kadalasang nakagagawa nito dulot nga ng pag-uunahang makapunta sa mga mataong lugar upang makakuha ng mas maraming pasahero. Ginagawa nilang parang karerahan ang ating kalye na talaga namang nakakadulot ng perhuwisyo sa lahat. Bagaman batid natin na ang lahat ng ito ay bunsod lamang ng matindi nilang pangangailangang pampinansyal at pangkabuhayan, nararapat pa rin na isaalang- alang nila ang mga magiging epekto ng mga "obstructions" na ito. (Panayam nina Abracosa, Anunciasion, Barcebal, Barza at Viundez).

Ang Pagbalangkas

____________

____________

Publiko ____________ Pamahalaan ____________ Organisasyong Pampublikong Sasakyan

___________

___________

Pasahero ___________Ahensya ng___________ Pampublikong Pamahalaan Sasakyan

Alituntunin at ____________ Batas Pangkalye _____________

Walang Wastong ________________ Kaalaman sa Batas Trapiko _________________

Mga Abala at Aksidente sa Kalsada

Dahil sa pagdami ng populasyon sa Metro Manila, nagkakaroon ng dahilan ang mga namamahala ng mga pampublikong sasakyan na magdagdag ng mga sasakyan sa kalsada. May mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na pinili na lamang magmaneho ng bus, dyip o kaya ay taxi dahil mas madali itong mapag-aralan. Ang pamahalaan

gumawa ng mga ahensiyang maaaring magpatupad ng batas at mangangasiwa sa sektor ng transportasyon. Ang mga ahensiyang ito ang

nagbibigay patakaran at mga regulasyon na kailangang sundin ng bawat sasakyan at nagbabantay ng mga kalsada upang mapanatili ang kaayusan at maitala ang lahat ng mga nangyayari dito upang mapag-aralan. Ang pagaaral nito ay nakakatulong sa kanila upang makita ang problema at malalapatan ng solusyon kaagad upang mapanatili ang kaayusan ng kalagayan sa kalsada.

Bagamat may mga batas na ipinatutupad ang pamahalaan, hindi mawawala ang mga lumalabag dito. Ang mga alituntunin at batas trapiko ay madalas isinasantabi lamang ng mga drayber na nagiging dulot ng kanilang pagiging walang wastong kaalaman sa mga batas trapiko, at nagdudulot ng abala gaya ng trapiko at mga aksidente sa kalsada.

KABANATA V
LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

A. LAGOM
Ang pananaliksik na ito ay isang pag-aaral sa mga problemang pangkalsada ng ating basa lalo na sa Metro Manila, kung ano ang dahilan kung bakit marami pa rin ang aksidente at gambala sa kalsada, ang eprkto nito. Sa pananaliksik na rin makitaan ng mga solusyon ang mga kaganapang problema sa paglalahd ng kanya-kanyang opinyon, proposisyon at kuro-kuro na nanggagaling sa mga indibidwal na kinauukulan.

B. KONKLUSYON
Isang maklaking porsyento sa pagkakaroon ng mga abala sa kalsada ay ang hindi sapat na kaalaman ng mga tao sa batas trapiko. Ito ay pinatunayan ni Direktor Angelito Vergel de Dios sa isang panayam sa kanya. Hindi lamang mga drayber ng mga pampublikong sasakyan ang siyang sapat sisihin dito, ngunit masasabing sila pa rin sa mas malaking porsyento ang dahilan. Maaari rin isisi sa mismong mga "commuters" o publiko ang ilan dito dahil maging sila ay hindi marunong sumunod sa batas o ignorante sa mga sapat na regulasyon. Ang pamahalaan ay kasangkot din dito dahil kung hindi nila hinahayaan ang mga pasaway na drayber at commuters ay magiging maayos din sana ang lahat. Samakatuwid, napatunayan na karamihan sa mga kaguluhan sa kalye ay dulot ng hindi sapat na kaalaman ng mga brayber ng pampublikong sasakyan, mga pasahero ng pampublikong sasakyan ay siyempre ng ating gobyerno.

C. REKOMENDASYON
Sa nais nating lahat na maayos ang ating kalye at hindi maabala, labis na maiwasan ang aksidente sa kalsada, ang bawat mamamayan - pasaherong publiko, mga brayber, pati na ang kapulisang trapiko - ay may tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan - alamin at sumunod sa batas trapiko, pakikiisa sa mga programa ng ahensya ng gobyerno para dito. Malaki ang naitutulong kung tayo lahat ay may matututo ng tamang disiplina sa sarili na siyang maiiwasan ang disgrasya at aksidente.

BIBLIOGRAPIYA
Ang Road Illiteracy sa Metro Manila, February 28, 2009, http://www.skrap2009,wordpress.com Pilipino Star Ngayon, Danilo Garcia, June 25, 2010

PATUNGKOL SA AWTOR
I. Contact Information Pangalan : John Kevin S. Baldovino Tirahan : 2146 Don Fabian St. Commonwealth Avenue Q.C. Telepono/Cellphone Number : 9376418 E-mail Address : kiane_mondia@yahoo.com

II. Personal na Datos Edad: 16 Kapanganakan : April 14, 1994 Lugar ng Kapanganakan : Quezon City Lahi : Filipino Kasarian : Babae Pangalan ng Ama : Ken A. Morana Pangalan ng Ina : Joyce T. Mondia

III. Educational Background Paaralan : y y Elementarya : Flos Carmeli Institution of Quezon City Sekondarya : Flos Carmeli Institution of Quezon City